- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 2574 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1503
รบกวนถ่ายโอนข้อมูลลงเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ รบกวนทางไอทีช่วยถ่ายโอนข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์จากเครื่องเก่ามาลงเครื่องใหม่ให้ด้วยค่ะ ที่ห้องหัวหน้างานพัสดุ งานพัสดุ ตึกทีปวิชญ์
17/04/2556
ดำเนินการแล้ว
19/04/2556 09:04:55
1502
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ห้องพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา
17/04/2556
ดำเนินการแล้ว
22/04/2556 10:48:01
1501
เครื่องคอมพิวเตอร์ค้างและเปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ค้างและขณะนี้ไม่สามารถเปิดใช้งานได้(ไม่ติด) งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
17/04/2556
ดำเนินการแล้ว
19/04/2556 10:21:34
1500
ปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ออก เครื่องคอม ช้ามาก เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ช้ามากค่ะ และก็ปริ้นไม่ออก มองไม่เห็นเครื่องปิร้น งานตรวจสอบภายใน
11/04/2556
ดำเนินการแล้ว
19/04/2556 09:05:10
1499
ขอความอนุเคราะห์ในการเดินสายโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องจากงานนิติกรได้ย้ายห้องทำงานใหม่ จึงขอความอนุเคราะห์ศูนย์ IT ในการขอเบอร์โทรศัพท์สายนอก และขอให้เดินสายโทรศัพท์ทั้งสายในและสายนอกด้วย ห้องงานนิติกรรมและสัญญา(ข้างห้องกองบริหารงานบุคคล)
10/04/2556
ดำเนินการแล้ว
22/04/2556 10:48:21
1498
คอมฯค้างเข้าอะไรไม่ได้เลย งานธุรการ คอมฯค้างอยู่หน้า Desktop เข้าอะไรไม่ได้เลย สระง่ายน้ำ
10/04/2556
ดำเนินการแล้ว
22/04/2556 10:48:50
1497
ระบบโทรศัพท์ งานธุรการ สัญญานโทรศัพท์ภายในเบอร์ 7200 โทรออกได้ แต่โทรเข้าไม่ได้ยินเสีย และเบอร์ 7225 ไม่มีสัญญานเลยทั้งออก และเข้า อาคารศรีพิบูล
09/04/2556
ดำเนินการแล้ว
24/04/2556 13:42:01
1496
ใช้งานwifi ไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย ใช้งาน wifi ไม่ได้ค่ะ ขึ้นเครื่องหมายตกใจ รบกวนแก้ไขให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ แถวๆห้องพัสดุ งานพัสดุ ตึกทีปวิชญ์
09/04/2556
ดำเนินการแล้ว
20/04/2556 10:45:49
1495
บล๊อกอินเตอร์เน็ต CA244 ไม่มีสัญญาณ ระบบเครือข่าย บล๊อกอินเตอร์เน็ต CA244 ไม่มีสัญญาณ กองบริหารบุคคล
09/04/2556
ดำเนินการแล้ว
20/04/2556 10:46:47
1494
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เมื่อเปิดเครื่องไว้สักพัก เครื่องคอมพิวเตอร์จะดับไปเอง งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
05/04/2556
ดำเนินการแล้ว
19/04/2556 09:44:50
1493
เดินสายแลน เครื่องคอมพิวเตอร์ เดินสายแลนภายในกองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
04/04/2556
ดำเนินการแล้ว
04/04/2556 15:54:58
1492
เปิดเครื่องไม่ติด งานธุรการ เปิดเครื่องไม่ติด สระว่ายน้ำ
04/04/2556
ดำเนินการแล้ว
22/04/2556 10:49:07
1491
ขอความอนุเคราะห์ลง windows ค่ะ งานธุรการ อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยมาลง windows ที่ถูก license ให้หน่อยค่ะ (เครื่อง Note book ของอาจารย์ค่ะ) ห้อง กอ. 206 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
03/04/2556
ดำเนินการแล้ว
17/05/2556 09:10:47
1490
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สานในโทรออกไม่ได้ โทรเข้ามาก็ไม่ติด ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
03/04/2556
ดำเนินการแล้ว
09/04/2556 09:06:37
1489
สัญญาณเบอร์ภายในของสำนักใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เบอร์ 7102 ของสำนักวิทยบริการฯ ใช้งานไม่ได้ เวลากดโทรออกหรือใครติดต่อมา จะมีเสียงดังมาก ซึ่งไม่สามารถได้ยินเสียงปลายสายที่ติดต่อมา สำนักวิทยบริการ (ห้องงานธุรการ) อาคาร 2 ชั้น 1
02/04/2556
ดำเนินการแล้ว
09/04/2556 09:07:06
1488
โทรศัพท์สายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในของกองบริหารงานบุคคล โทรเข้าไม่ได้ แต่โทรออกได้ กองบริหารงานบุคคล
01/04/2556
ดำเนินการแล้ว
02/04/2556 16:07:44
1487
โทรศัพท์ห้อง MS104 คณะวิทยาการจัดการ และชั้น 4 อาคารปกเกล้า ระบบโทรศัพท์ VOIP รบกวนส่งช่างมาเช็คโทรศัพท์ห้อง MS104 คณะวิทยาการจัดการ หน่อยคะ ไม่มีสัญญานเลยคะ และชั้น 4 อาคารปกเกล้า โทรศัพท์ใช้ไม่ได้เลยคะ คณะวิทยาการจัดการและอาคารปกเกล้า
01/04/2556
ดำเนินการแล้ว
14/05/2556 07:32:53
1486
ขอความอนุเคราะห์ในการเดินสายแลนและสายโทรศัพท์ ระบบเครือข่าย เนื่องจากงานนิติกรได้ย้ายห้องทำงานใหม่(อยู่ข้างห้องกองบริหารงานบุคคล) จึงขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่มาทำการเดินสายแลนและสายโทศัพท์ ห้องกองบริหารงานบุคคล
01/04/2556
ดำเนินการแล้ว
05/04/2556 13:48:01
1485
โทรศัพท์ สายใน VOIP ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ สายใน ทั้งหมด ใน อาคาร ม. โทรออก และโทรเข้า ไม่ได้ ทุกเบอร์ ชั้น 2 , 3 , 4 อาคารมหาวชิราลงกรณ
31/03/2556
ดำเนินการแล้ว
05/04/2556 13:47:33
1484
เปิดงาน ไฟล์ pdf จาก internet ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดงานที่เป็นไฟล์ pdf จาก internet ไม่ได้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27/03/2556
ดำเนินการแล้ว
28/03/2556 09:59:25
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] 55 [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129
หน้า 55/129
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 2574  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 3  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 2571  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th