- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3790 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2760
wifi ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ สัญญาณ wifi ใช้งานไม่ได้ งานอาคารสถานที่และบริการ
05/03/2561
ดำเนินการแล้ว
05/03/2561 09:11:02
2759
ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต กองกลาง
05/03/2561
ดำเนินการแล้ว
05/03/2561 10:29:01
2758
โทรศัพท์ภายในไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา ไม่สามารถใช้งานได้ อาคารศรีพิบูล
03/03/2561
ดำเนินการแล้ว
05/03/2561 12:07:40
2757
แชร์ปริ้ตเตอร์/แช่ข้อมูล ระบบเครือข่าย แชร์ปริ้นเตอร์ 2 เครื่อง แช่ร์ข้อมูล 4 เครื่องให้เห็นข้อมูลเดียวกัน งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน
02/03/2561
ดำเนินการแล้ว
26/04/2561 09:35:52
2756
ไม่สามารถใช้งานระบบ imis ได้ งานธุรการ ไม่สามารถดำเนินการตัดยอดในระบบ imis ได้ กองบริหารงานบุคคล
21/02/2561
ดำเนินการแล้ว
09/03/2561 08:40:01
2755
สัญญาณโทรศัพท์ใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP สัญญาณโทรศัพท์ ห้องคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ใช้งานไม่ได้ บัณฑิตวิทยาลัย
20/02/2561
ดำเนินการแล้ว
06/03/2561 08:57:08
2754
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิเตอร์ สำนักงานหอพัก เปิดไม่ติด จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานหอพัก
19/02/2561
ดำเนินการแล้ว
21/02/2561 11:21:43
2753
อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ งานตรวจสอบภายใน
19/02/2561
ดำเนินการแล้ว
26/03/2561 12:09:52
2752
โทรศัพท์ภายในไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP - หมายเลข 7218,7200 ไม่สามารถใช้งานได้ - ห้อง KM ชั้น 1 ไม่มีสัญญาณ - เพิ่มจุดสายใน ห้องประชุมราชาวดี - เพิ่มจุดสายใน ห้องประชุมภูมิพิบูล อาคารศรีพิบูล
13/02/2561
ดำเนินการแล้ว
05/03/2561 13:34:57
2751
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ เครื่องไม่สามรถรับการสแกนได้ เนื่องจาก windows Firewall โดนบล็อก กองกีฬา ฯ ห้องรับรอง 2
05/02/2561
ดำเนินการแล้ว
12/02/2561 09:13:53
2750
เบอร์ภายในหมายเลข 1411 ห้อง ผอ.นิคม และ 1422 ห้องการเงิน รร.สาธิต ติดต่อไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายใน 1411 และ 1422 ใช้งานไม่ได้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
31/01/2561
ดำเนินการแล้ว
02/02/2561 09:14:57
2749
เปลี่ยน cpu ใหม่ งานธุรการ เปลี่ยน cpu ใหม่ งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน กองบริหารงานบุคคล
31/01/2561
ดำเนินการแล้ว
21/02/2561 09:06:28
2748
คอมพิวเตอร์ห้องเรียน กศ.301 เข้าเนตไม่ได้ เข้าได้แค่กูเกิ้ล เปิดวีดีโอไม่ได้ เสียงไม่มี งานธุรการ คอมพิวเตอร์ห้องเรียน กศ.301(ศูนย์การศึกษาพิเศษ) เข้าเนตไม่ได้ เข้าได้แค่กูเกิ้ล เปิดวีดีโอไม่ได้ เสียงไม่มี ศูนย์การศึกษาพิเศษ
30/01/2561
ดำเนินการแล้ว
02/02/2561 15:05:57
2747
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ งานธุรการ อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ห้องเลขฯผู้บริหาร
30/01/2561
ดำเนินการแล้ว
02/02/2561 09:32:39
2746
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาน งานธุรการ โทรศัพท์ไม่มีสัญญาน หมายเลข 9801 ห้องพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา
26/01/2561
ดำเนินการแล้ว
01/02/2561 10:28:41
2745
ไม่สามารถแชร์เครื่องปริ๊นได้ งานธุรการ วินโดว์อับเดตแล้ว ระบบการแชร์เครื่องปริ๊นหายไป งานธุรการและสารบรรณ อาคารทีปวิชญ์
22/01/2561
ดำเนินการแล้ว
19/11/2561 09:32:52
2744
เครื่องพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ,เครื่องปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้ ห้องงานบริหารทั่วไป
22/01/2561
ดำเนินการแล้ว
22/01/2561 13:47:33
2743
อาคารสาธารณสุขศาสตร์ และอาคารศูนย์สาธิตใช้เน็ตไม่ได้ งานธุรการ ใช้สัญญาณอินเตอร์ไม่ได้ อาคารสาธารณสุขศาสตร์ และอาคารศูนย์สาธิตใช้เน็ตไม่ได้
19/01/2561
ดำเนินการแล้ว
23/01/2561 10:43:57
2742
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต บริเวณอาคารศูนย์สาธิตเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ระบบเครือข่าย บริเวณศูนย์สาธิตเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และอาคารสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาไม่ได้ 2 วันแล้วค่ะ จำเป็นต้องใช้เพื่อการสืบค้นข้อมูล และการจัดการเรียนการสอน รบกวนช่วยแก้ไขให้ด่วนนะคะ ศูนย์สาธิตเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และอาคารสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19/01/2561
ดำเนินการแล้ว
23/01/2561 10:44:12
2741
wifi หอพักที่2 ใช้ไม่ได้(หอพักนักศึกษา ทะเลแก้วนิเวศ) ระบบเครือข่าย wifi ใช้ไม่ได้ค่ะ หอพักทะเลแก้วนิเวศ 2
19/01/2561
ดำเนินการแล้ว
20/01/2561 11:57:52
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] 53 [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190
หน้า 53/190
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3790  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 4  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3786  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th