- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3951 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2921
คอมพิวเตอร์ใช้การไม้ได้ จอฉายภาพไม่มี งานธุรการ คอมพวเตอร์ขึ้นจอฟ้า วินโดว์คงมีปัญหา จอฉายภาพ ถูกดึงออก ทำให้ไม่มีจอรับภาพจากมอนิเตอร์ ขอเปลี่ยนห้องเรียนได้มั้ยคะ IT 602
26/08/2561
ดำเนินการแล้ว
28/08/2561 10:13:53
2920
จอภาพและอักษรเบลอ เครื่องคอมพิวเตอร์ จอกภาพและตัวอักสรเบลอ งานเลขานุการผู้บริหาร
26/08/2561
ดำเนินการแล้ว
28/08/2561 09:13:19
2919
หมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะวิทยาการจัดการค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP -โทรศัพท์ภายในคณะวิทยาการจัดการมีเลขสัญญาณ ต้นสายและปลายสายสลับกัน แต่ถ้ากด เช็คสัญญาณโทรศัพท์ เป็นหมายเลขที่เคยกำหนดค่ะ * ถ้าไม่เข้าใจมาแล้วติดต่อพี่ปุ้ม-สุรีย์พร นะค่ะ **รบกวนแก้ไขให้ด่วนค่ะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
26/08/2561
ดำเนินการแล้ว
31/08/2561 12:07:10
2918
ไม่สามารถมองเห็นรูปภาพในแฟนเพจ และเฟสบุ๊ค งานบริการ ไม่สามารถมองเห็นรูปภาพในแฟนเพจและเฟสบุ๊ค(ทุกรูป) แต่เข้าระบบได้ปกติ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
24/08/2561
ดำเนินการแล้ว
28/08/2561 10:13:19
2917
เครื่องถ่ายเอกสาร หมึกเป็นเส้น สีไม่สม่ำเสมอ งานธุรการ เครื่องถ่ายเอกสาร หมึกเป็นเส้น สีไม่สม่ำเสมอ ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ
24/08/2561
ดำเนินการแล้ว
24/08/2561 13:50:49
2916
หมายเลขสลับสับเปลี่ยนกัน ในระบบ VOIP ระบบโทรศัพท์ VOIP แจ้งปัญหาเรื่อง หมายเลขโทรศัพท์ VOIP ภายในสำนักงานคณบดี ของคณะวิทยาการจัดการ หมายเลขสลับสับเปลี่ยนกัน ช่วยแก้ไขด้วยค่ะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
23/08/2561
ดำเนินการแล้ว
31/08/2561 12:06:58
2915
ไม่สามารถใช้ net ที่บ้านพักอาจารย์ (หลังสวนมะม่วง) ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย ที่บ้านพักอาจารย์ ไม่สามารถใช้สัญญาน internet ได้ เป็นมาประมาณ 2 เดือนแล้วค่ะ โดยสัญญาณ internet จะขึ้นชื่อ Tenda2..... (จำไม่ได้ค่ะ 555) บ้านพักอาจารย์หลังสวนมะม่วง (หลังที่ 6 จากฝั่งสนามเทนนิส หรือ หลังที่ 3 จากฝั่งแฟลตอาจารย์)
23/08/2561
ดำเนินการแล้ว
21/09/2561 10:15:04
2914
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้โปรแกรมจากกรมบัญชีกลางได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้ข้อมูล แฟตไดร์จาก กรมบัญชีกลางได้ เป็นงานเฉพาะทาง อยากให้ลงวินโด้ใหม่ กองบริหารงานบุคคล
21/08/2561
ดำเนินการแล้ว
28/08/2561 10:17:32
2913
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ระบบเครือข่าย เนื่องจากอาคารสระว่ายน้ำและศูนย์ออกกำลังกาย ได้มีการปรับปรุงการให้บริการช่วงที่ผ่านมา บัดนี้ได้ทำการปรับปรุงและเปิดให้บริการบางส่วนแล้ว แต่ยังขาดระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการเชื่อมต่อข้อมุลระหว่างหน่วยงานอื่น และเพื่อบริการนักศึกษา ทางหน่วยงานจึงอยากให้มีการเดินสายอินเตอร์เน็ตให้ใช้งานได้ตามปกติ อาคารสระว่ายน้ำและฟิตเนส มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
21/08/2561
ดำเนินการแล้ว
21/09/2561 10:18:23
2912
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ระบบเครือข่าย เนื่องจากอาคารสระว่ายน้ำและศูนย์ออกกำลังกาย ได้มีการปรับปรุงการให้บริการช่วงที่ผ่านมา บัดนี้ได้ทำการปรับปรุงและเปิดให้บริการบางส่วนแล้ว แต่ยังขาดระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการเชื่อมต่อข้อมุลระหว่างหน่วยงานอื่น และเพื่อบริการนักศึกษา ทางหน่วยงานจึงอยากให้มีการเดินสายอินเตอร์เน็ตให้ใช้งานได้ตามปกติ อาคารสระว่ายน้ำและฟิตเนส มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
21/08/2561
ดำเนินการแล้ว
21/09/2561 10:30:52
2911
เดินสายระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย ขอความอนุเคราะห์เดินสายระบบอินเตอร์เน็ต ห้องสำนักงานอธิการบดี
20/08/2561
ดำเนินการแล้ว
20/08/2561 10:36:08
2910
VOIP ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในหมายเลข 3001 และหมายเลข 3336 ของคณะวิทยาการจัดการใช้ไม่ได้ค่ะ รบกวนแก้ไขให้ด่วนค่ะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
20/08/2561
ดำเนินการแล้ว
20/08/2561 10:26:27
2909
ใช้อินเตอร์เน็ตเบราเซอร์ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้อินเตอร์เน็ตเบราเซอร์ไม่ได้ ลบลงใหม่ก็ใช้ไม่ได้ กองบริหารงานบุคคล
17/08/2561
ดำเนินการแล้ว
28/08/2561 10:15:49
2908
ัอัพเดทไมโครซอฟออฟฟิศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ัอัพเดทไมโครซอฟออฟฟิศ กองนโยบายและแผน
17/08/2561
ดำเนินการแล้ว
17/08/2561 13:55:18
2907
อัพเดท Microsoft ofiice เครื่องคอมพิวเตอร์ อัพเดท Microsoft offiice กองนโยบายและแผน
17/08/2561
ดำเนินการแล้ว
17/08/2561 13:55:24
2906
เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาในการใช้งาน งานบริหารทั่วไป
17/08/2561
ดำเนินการแล้ว
20/08/2561 10:36:35
2905
เปิดเครื่องคอมไม่ได้ มีข้อความนี้ The user profile service service fail the logon. User profile cannot be loaded. เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องคอมไม่ได้ มีข้อความนี้ The user profile service service fail the logon. User profile cannot be loaded. โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
17/08/2561
ดำเนินการแล้ว
17/08/2561 09:30:14
2904
คอมบันทึกไม่ได้ งานธุรการ ไมโครซอฟท์เวิร์ดไม่สามารถเปิดและบันทึกไม่ได้ บังคับปิดตลอด งานอาคารสถานที่และบริการ
16/08/2561
ดำเนินการแล้ว
20/08/2561 11:52:28
2903
เบอร์โทรศัพท์สายใน 1425 ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP สายในไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ค่ะ ห้องพัสดุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
15/08/2561
ดำเนินการแล้ว
04/01/2562 09:54:13
2902
เครื่องมีไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอาจจะมีไวรัส ทำให้ปริ้นท์งานไม่ได้ งานพัสดุ
15/08/2561
ดำเนินการแล้ว
21/08/2561 15:36:25
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] 53 [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198
หน้า 53/198
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3951  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 14  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3936  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th