- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2428
ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบ TeamViewer ได้ งานธุรการ ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบดังกล่าวได้ งานเลขานุการผู้บริหาร อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 3
08/02/2560
ดำเนินการแล้ว
03/03/2560 10:33:06
2427
ระบบอินเตอร์เน็ต สำนักงานใช้ไม่ได้ครับ ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ต ในห้องสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ใช้การไม่ได้ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
02/02/2560
ดำเนินการแล้ว
14/03/2560 17:06:27
2426
เครื่องติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องดับ และรีสตาร์ทเอง กองนโยบายและแผน
01/02/2560
ดำเนินการแล้ว
04/02/2560 17:54:19
2425
เปลี่ยน Harddisk และ ย้าย os งานธุรการ เปลี่ยน Harddisk และ ย้าย os โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
31/01/2560
ดำเนินการแล้ว
01/02/2560 08:49:21
2424
โทรศัพ์หอ 1 ใช้ไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP สัญญาณโทรศัพหอ 1 ใช้ไม่ได้ หอพักทะเลแก้วนิเวศ (หอ1)
30/01/2560
ดำเนินการแล้ว
23/02/2560 16:13:45
2423
โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9141 เสีย ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9141 ใช้งานไม่ได้ งานธุรการและสารบรรณ อาคารทีปวิชญ์
30/01/2560
ดำเนินการแล้ว
24/02/2560 13:25:54
2422
เดินสายอินเตอร์เน็ตและสายโทรศัพท์ งานธุรการ รบกวนเดินสายอินเตอร์เน็ตและสายโทรศัพท์ เนื่องจากย้ายโต๊ะทำงาน งานเลขานุการผู้บริหาร อาคารทีปวิชญ์
28/01/2560
ดำเนินการแล้ว
27/02/2560 13:23:51
2421
ระบบเครื่อข่ายโรงเรียนสาธิตฯ ใช้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย ระบบเครือข่าย อาคารประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตฯ ใช้ไม่ได้ค่ะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
26/01/2560
ดำเนินการแล้ว
14/03/2560 17:06:48
2420
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานหอพักติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสทุกเครื่องจำนวน 6 เครื่้อง อาการไม่สามารถเสียบอุปกรณ์แฟลตไดฟ์หรือเครื่องสำรองข้อมูลและอย่างอื่นใดๆได้เลย ไม่สามารถเซฟข้อมูลได้ และพอเซฟแล้วจะไม่สามารถมองเห็นข้อมูลในอุปกรณ์นั้นๆได้เลย เป็นมาเป็นระยะเวลา 3 เดือนค่ะ ขอบคุณค่ะ สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
26/01/2560
ดำเนินการแล้ว
02/02/2560 08:46:04
2419
เข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เข้าใช้เครื่องไม่ได้ครับ กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
26/01/2560
ดำเนินการแล้ว
20/02/2560 14:22:25
2418
โทรทัศน์ไม่มีสัญญาณ งานบริการ ไม่สามารถจูนสัญญาณโทรทัศน์ได้ เนื่องจากสัญญาณอ่อน/ไม่มีสัญญาณ ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
26/01/2560
ดำเนินการแล้ว
26/01/2560 11:01:21
2417
ระบบเครื่อข่ายโรงเรียนสาธิตฯ ใช้ไม่ได้ รวมห้อง ผอ.ด้วยค่ะ ระบบเครือข่าย ระบบเครือข่าย อาคารปฐมวัย รวมห้อง ผอ. ใช้ไม่ได้เลยค่ะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
25/01/2560
ดำเนินการแล้ว
26/01/2560 08:48:47
2416
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 เครื่อง (แชร์เครื่องพิมพ์) เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 เครื่อง (แชร์เครื่องพิมพ์) ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ อาคารทีปวิชญ์
24/01/2560
ดำเนินการแล้ว
26/01/2560 08:49:18
2415
คอมพิวเตอร์เป็นเส้นที่หน้าจอ เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอคอมเป็นเส้นขึ้นเงาสะท้อน งานอาคารสถานที่และบริการ
24/01/2560
ดำเนินการแล้ว
26/01/2560 08:49:27
2414
โทรศัพท์ภายในมีปัญหา ระบบโทรศัพท์ VOIP เมื่อยกหูโทรศัพท์ จะมีเสียงซ่าแทรกดังจนไม่สามารถติดต่องานได้ เริ่มมีอาการหลังจากปีใหม่เป็นต้นมา อาคารศูนย์ภาษา ห้อง IT407
23/01/2560
ดำเนินการแล้ว
23/02/2560 16:14:21
2413
ไม่มีระบบป้องกันแอนตี้ไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์งานธุรการของงานบริหารงานทั่วไป ห้องกองนโยบายและแผน
21/01/2560
ดำเนินการแล้ว
21/01/2560 14:15:34
2412
เดินสายแลน ระบบเครือข่าย เดินสายแลน กองนโยบายและแผน
20/01/2560
ดำเนินการแล้ว
20/01/2560 15:12:52
2411
เดินสาย lan ใหม่ค่ะ ระบบเครือข่าย รบกวนเดินสายแลนเข้าห้องรองฯ และ ผู้ช่วยฯ ค่ะ งานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
20/01/2560
ดำเนินการแล้ว
20/01/2560 15:12:42
2410
โปรแกรม microsoft office ไม่ตอบสนอง เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ตอบสนองขณะทำงาน เมื่อทำการบันทึกไฟล์งาน จะสามารถบันทึกได้เพียงบางส่วน งานอาคารสถานที่และบริการ
16/01/2560
ดำเนินการแล้ว
16/01/2560 15:11:10
2409
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย เนื่องจาก สายอินเทอร์เน็ตขาดไม่สามารถใช้งานได้ อาคารพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
15/01/2560
ดำเนินการแล้ว
23/01/2560 13:24:22
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] 53 [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 53/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th