- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2448
ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายบริเวณห้องพักอาจารย์ใช้การไม่ได้ ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายบริเวณห้องพักอาจารย์ใช้การไม่ได้ ทั้งชั้น ชั้น 2 อาคาร MS คณะวิทยาการจัดการ
09/03/2560
ดำเนินการแล้ว
14/03/2560 17:04:51
2447
คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ติด งานธุรการ คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ติด กองพัฒนานักศึกษา ห้องสภานักศึกษา
07/03/2560
ดำเนินการแล้ว
08/03/2560 11:17:44
2446
ระบบอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ใช้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ใช้ไม่ได้ คณะวิทยาการจัดการ
07/03/2560
ดำเนินการแล้ว
07/03/2560 11:22:29
2445
โทรศัพท์ภายในไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในไม่สามารถใช้งานได้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
07/03/2560
ดำเนินการแล้ว
07/03/2560 11:21:53
2444
โทรศัพท์สายใน ชั้น 1 ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายใน ชั้น 1 ใช้งานไม่ได้ห้อง km อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1
07/03/2560
ดำเนินการแล้ว
03/04/2560 16:28:26
2443
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ทุกเบอร์ค่ะ งานธุรการ โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ค่ะ อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 ชั้น 2 ชั้น 3
07/03/2560
ดำเนินการแล้ว
07/03/2560 11:22:15
2442
ระบบโทรศัพท์ ของคณะเสีย ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรออกไม่ได้ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
07/03/2560
ดำเนินการแล้ว
07/03/2560 11:22:02
2441
ลง driver printer ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลง driver printer ห้องรองฯฝ่ายกิจการนักศึกษาค่ะ งานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
05/03/2560
ดำเนินการแล้ว
07/03/2560 11:59:08
2440
เบอร์ 055267058 (เบอร์แฟ็ก) ไม่มีสัญญาณค่ะ งานธุรการ เบอร์ 055267058 (เบอร์แฟ็ก) ไม่มีสัญญาณค่ะ รบกวนแก้ให้หน่อยน่ะค่ะ งานสภาจำเป็นต้องใช้มากค่ะ งานสภา ชั้น 2 โซน บี
05/03/2560
ดำเนินการแล้ว
10/03/2560 09:00:29
2439
ปรินท์/สแกน เอกสารไม่ได้ ระบบเครือข่าย ช่างเครื่องถ่ายเอกสารมาตั้งค่าเครื่องถ่ายให้ใหม่ ทำให้ปรินท์เอกสารไม่ได้ค่ะ งานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
03/03/2560
ดำเนินการแล้ว
03/07/2560 10:09:44
2438
ลงโปรแกรมคอมใหม่ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ รบกวนลงโปรแกรมใหม่ 1 เครื่องค่ะ งานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
03/03/2560
ดำเนินการแล้ว
07/03/2560 11:21:11
2437
ups ในห้องเครือข่ายชั้น 1 ร้องตลอดเวลา เครื่องคอมพิวเตอร์ ups ในห้องเครือข่ายชั้น 1 ร้องตลอดเวลา ครับ ไม่แน่ใจว่ามันต้องขยับสายไหนบ้าง อาคารศรีพิบูล ชั้น 1
02/03/2560
ดำเนินการแล้ว
03/03/2560 16:02:07
2436
เช็คเมนบอร์ด+ลงวินโดว์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เช็คเมนบอร์ด+ลงวินโดว์เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง เก่า ผอ.คะ โครงการจัดตั้งกองคลัง
28/02/2560
ดำเนินการแล้ว
03/03/2560 09:08:48
2435
เบอร์ 055267058 (เบอร์แฟ็ก) ไม่มีสัญญาณค่ะ งานธุรการ เบอร์ 055267058 (เบอร์แฟ็ก) ไม่มีสัญญาณค่ะ รบกวนแก้ให้หน่อยน่ะค่ะ งานสภาจำเป็นต้องใช้มากค่ะ งานสภา ชั้น 2 โซน บี
26/02/2560
ดำเนินการแล้ว
27/02/2560 10:13:41
2434
เปิดคอมแล้วหน้าจอจะรีสตาร์ทใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดคอมแล้วหน้าจอจะรีสตาร์ทใหม่ทุกครั้ง (แล็ค) งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน กองบริหารงานบุคคล
21/02/2560
ดำเนินการแล้ว
22/02/2560 15:12:59
2433
โน๊ตบุคใช้งานไม่ได้ งานธุรการ วินโดว์มีปัญหา โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
17/02/2560
ดำเนินการแล้ว
27/02/2560 12:55:40
2432
ระบบอินเเตอร์เน็ตภายในสำนักงานคณะใช้ไม่ได้ครับ ระบบเครือข่าย ระบบอินเเตอร์เน็ตภายในสำนักงานคณะใช้ไม่ได้ครับ คณะวิทยาการจัดการ
16/02/2560
ดำเนินการแล้ว
21/02/2560 14:31:11
2431
เบอร์โทรศัพท์สายใน เบอร์7219 ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ บอร์โทรศัพท์สายใน ห้องคลินิกเทคโนโลยี ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา ใช้งานไม่ได้ค่ะ อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1
15/02/2560
ดำเนินการแล้ว
03/04/2560 16:26:22
2430
นำเอกสารขึ้นเว็บข่าวบุคลากรไม่ได้ เว็บไซต์ เว็บไชต์มหาวิทยาลัยหัวข้อข่าวบุคลากรนำเอกสารขึ้นเว็บไชต์ไม่ได้ค่ะ และเปิดเอกสารในหัวข้อข่าวบุคลากรไม่ได้เช่นกันค่ะ ขึ้นว่า Not Found งานวินัยและนิติการ
10/02/2560
ดำเนินการแล้ว
20/02/2560 09:21:11
2429
เบอร์ 055267058 (เบอร์แฟ็ก) ไม่มีสัญญาณค่ะ งานธุรการ ใช้ไม่ได้มาซักระยะแล้วค่ะ งานสภา ชั้น 2 โซน บี
08/02/2560
ดำเนินการแล้ว
27/02/2560 10:14:09
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] 52 [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 52/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th