- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 2623 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1632
ไฟล์ Ms office 2010 เปิดไม่ได้ งานธุรการ ไฟล์ Ms office 2010 เปิดไม่ได้ อยากให้มาลง ให้ใหม่ค่ะ ขอลง Ms office 2007 ด้วยค่ะ งานพัสดุ
21/11/2556
ดำเนินการแล้ว
21/11/2556 15:49:31
1631
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
21/11/2556
ดำเนินการแล้ว
21/11/2556 11:30:48
1630
โทรศัพท์ภายในหมายเลข 1301 เสีย งานธุรการ ไม่มีสัญญาณ ห้องพักครู ชั้น 1 อาคารการศึกษาพิเศษ
20/11/2556
ดำเนินการแล้ว
17/12/2556 10:19:19
1629
wifi ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย wifi สำนักงานหอพักและหอพัก1-3ใช้งานไม่ได้ สำนักงานหอพักและหอพัก1-3
19/11/2556
ดำเนินการแล้ว
12/12/2556 14:48:17
1628
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานได้ งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
14/11/2556
ดำเนินการแล้ว
18/11/2556 16:33:57
1627
สัญญาณโทรศัพท์ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP อาการคือ มีสัญญาณแต่ไม่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารในแต่ละงานแต่ละเบอร์โทรได้ ทั้งกองพัฒนานักศึกษา (ทุกเบอร์ ทุกงาน) กองพัฒนานักศึกษา
13/11/2556
ดำเนินการแล้ว
13/11/2556 17:03:05
1626
โทรศัพท์ภายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ 9118 ไม่สามารถใช้งานได้ ทดสอบเครื่องโดยนำเครื่อง 9118 ไปต่อกับเบอร์อื่นใช้งานได้ปกติค่ะ พอนำเครื่องอื่นที่ใช้งานได้มาต่อเบอร์ 9118 ใช้งานไม่ได้ ลองเปลี่ยนสายก็ใช้ไม่ได้ค่ะ กองบริการการศึกษา
12/11/2556
ดำเนินการแล้ว
14/11/2556 11:52:47
1625
โทรศัพท์ภายใน หมายเลข 1301 เสีย งานธุรการ สัญญาณไม่มี ห้องพักครูชั้น 1 อาคารการศึกษาพิเศษ
06/11/2556
ดำเนินการแล้ว
20/11/2556 16:10:07
1624
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนอง เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอลงWindowsใหม่ค่ะ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
04/11/2556
ดำเนินการแล้ว
06/11/2556 11:25:52
1623
ปริ้นงานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องปริ้นไม่ทำงาน ปริ้นไม่ออก กบค
01/11/2556
ดำเนินการแล้ว
01/11/2556 15:49:26
1622
เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นงานไม่ได้ค่ะ เครื่องป่าน งานพัสดุ
30/10/2556
ดำเนินการแล้ว
31/10/2556 15:42:05
1621
แฟกซ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เนื่องจากสัญญาณโทรศัพท์ไม่พ่วงกับแฟกซ์ ทำให้ไม่สามารถส่งแฟกซ์ได้ งานธุรการ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการฯ
30/10/2556
ดำเนินการแล้ว
01/11/2556 13:38:40
1620
ระบบเสียง งานธุรการ ระบบเสียงใช้ไม่ได้ เหมือนเดิมที่เคยมาซ่อม กบค.
28/10/2556
ดำเนินการแล้ว
29/10/2556 16:14:36
1619
หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นคลื่น เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นคลื่น งานพัสดุ
21/10/2556
ดำเนินการแล้ว
22/10/2556 10:55:50
1618
โทรศัพท์กใข้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศพัท์ของงานธุรการ เบอร์ภายใน ext.9110และภายนอก 055-267098 ใช้งานไม่ได้ เมื่อโทร.เข้ามีสัญญาณ แต่โทรศัพท์ไม่ดัง กองบริการการศึกษา งานธุรการและสารบรรณ
19/10/2556
ดำเนินการแล้ว
01/11/2556 13:09:58
1617
ระบบเสียง งานธุรการ เป็นเหมือนเดิมที่เคยมาซ่อม ระบบเสียง error. กบค
18/10/2556
ดำเนินการแล้ว
18/10/2556 11:27:16
1616
ประกาศสอบราคาที่ขึ้นเว็บเปิดไม่ได้ค่ะ เว็บไซต์ ประกาสสอบราคาประกวดราคาที่นำขึ้นเว็บไซต์มหาวิทยาลัยไม่สามารถเปิดไฟล์ค่ะ งานพัสดุ
17/10/2556
ดำเนินการแล้ว
24/10/2556 09:03:01
1615
ระบบเสียง งานธุรการ ลำโพงไม่มีเสียง ขึ้นกากบาทที่เป็นรูปลำโพงหน้าจอคอมด้านล่างขวา พอลองเปิด winamp มันขึ้น Bad Direct Sound driver กองบริหารงานบุคคล
16/10/2556
ดำเนินการแล้ว
18/10/2556 09:19:03
1614
คอมพิวเตอร์ตอบสนองช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอลงโปรแกรมใหม่ งานพัสดุ
15/10/2556
ดำเนินการแล้ว
22/10/2556 10:56:32
1613
โทรศัพท์ภายในและภายนอกไม่มีเสียงเรียกเข้า ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ เบอร์ 1400 ห้องธุรการโรงเรียนสาธิตฯ ใช้ไม่ได้ ไม่มีเสียงเรียกเข้า และเบอร์ภายนอกด้วย เบอร์ 055-302860 ไม่มีเสียงเรียกเข้าเช่นกัน ห้องธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
14/10/2556
ดำเนินการแล้ว
25/11/2556 10:56:11
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] 51 [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132
หน้า 51/132
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 2623  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 2614  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th