- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3790 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2800
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ เครื่องพี่นิตยา เนื่องจากสายขาด โครงการจัดตั้งกองคลัง
02/05/2561
ดำเนินการแล้ว
10/05/2561 15:07:48
2799
เปิด pdf ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิด pdf ไม่ได้จ้า งานสภาคณาจารย์ฯ
30/04/2561
ดำเนินการแล้ว
02/05/2561 15:38:08
2798
โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ ใช้ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้ ช่วยลงโปรแกรมให้ใหม่ด้วยค่ะ งานโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
30/04/2561
ดำเนินการแล้ว
18/07/2561 09:05:43
2797
ไม่สามารถเข้าระบบอินเทอร์เน็ตได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเปิดเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ค่ะ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
30/04/2561
ดำเนินการแล้ว
01/05/2561 11:16:33
2796
โทรศัพท์สายนอกใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายนอกใช้ไม่ได้ กองบริหารงานบุคคล
27/04/2561
ดำเนินการแล้ว
30/04/2561 10:50:49
2795
โทรศัพท์ภายในไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในไม่สามารถใช้งานได้ งานพัสดุ โครงการจัดตั้งกองคลัง
26/04/2561
ดำเนินการแล้ว
30/04/2561 10:50:40
2794
คอมพิวเตอร์ไลเซนหมดอายุ / มีไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ ไลเซนหมดอายุ พบไวรัสในคอมพิวเตอร์ กองคลัง
26/04/2561
ดำเนินการแล้ว
26/04/2561 11:10:28
2793
wifi ไม่สามารถใช้งานได้ งานธุรการ wifi ที่คณะครุศาสตร์ ส่วนวังจันทน์ ใช้งานไม่ได้ ไม่เชื่อมต่อ ใช้ไม่ได้มานานแล้วค่ะ ห้องสำนักงานคณะครุศาสตร์
26/04/2561
ดำเนินการแล้ว
16/05/2561 09:37:15
2792
ไวรัสลงเครื่อง ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ ไวรัสลงเครื่อง ใช้งานไม่ได้ งานตรวจสอบภายใน
24/04/2561
ดำเนินการแล้ว
02/05/2561 15:37:59
2791
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดโปรแกรมไม่ได้ เคยแจ้งไปแล้วก่อนหน้านี้ ยังไม่ได้แก้ไข แต่ตอนนี้ เครื่องเปิดไม่ติดค่ะ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
21/04/2561
ดำเนินการแล้ว
26/04/2561 09:39:31
2790
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตโต๊ะพี่นิต ห้องกองคลังใช้งานไม่ได้ ไฟหลังเคสที่เสียบ LAN ไม่กระพริบ โครงการจัดตั้งกองคลัง
20/04/2561
ดำเนินการแล้ว
20/04/2561 16:10:50
2789
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ ทำงานช้า กองส่งเสริมกีฬา
19/04/2561
ดำเนินการแล้ว
26/04/2561 09:38:19
2788
WiFi ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย WiFi ใช้งานไม่ได้ โครงการจัดตั้งกองคลัง
19/04/2561
ดำเนินการแล้ว
30/06/2561 09:05:19
2787
สายโทรศัพท์ชำรุด ระบบโทรศัพท์ VOIP สายโทรศัพท์ ตรงหัวเสียบ ขาดชำรุด ห้อง กอ.212 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
18/04/2561
ดำเนินการแล้ว
18/04/2561 15:50:37
2786
wifi เล่นไม่ได้ ระบบเครือข่าย สัณญาณ wifi ใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต หอพักนันทนิวศ ส่วนวังจันทน์
18/04/2561
ดำเนินการแล้ว
23/04/2561 14:39:07
2785
แจ้งอินเตอร์เน็ตบ้านพักอาจารย์ใช้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย แจ้งอินเตอร์เน็ตบ้านพักผศ.ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว ใช้งานไม่ได้ บ้านพักผศ.ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว
17/04/2561
ดำเนินการแล้ว
23/04/2561 14:39:20
2784
เครื่องโดนไวรัสค่ะ microsoft word ฟอนต์เพี้ยนค่ะ งานธุรการ เครื่องโดนไวรัสค่ะ microsoft word ฟอนต์เพี้ยนค่ะ งานสภามหาวิทยาลัย
17/04/2561
ดำเนินการแล้ว
26/04/2561 09:37:06
2783
สัญญาณโทรศัพท์ VoIP ใช้งานไม่ได้ 2 สาย งานธุรการ สัญญาณโทรศัพท์ VoIP ใช้งานไม่ได้ 2 สาย 7218, 7200 อาคารศรีพิบูล ชั้น 2
10/04/2561
ดำเนินการแล้ว
11/04/2561 09:31:41
2782
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน หอพักที่ 1 หอพักที่ 3 ใช้งานไม่ได้ หอพักทะเลเลแก้วนิเวศ (หอพักที่ 1, หอพักที่ 2)
10/04/2561
ดำเนินการแล้ว
17/04/2561 08:49:39
2781
โปรแกรมในคอมพิวเตอร์หาย เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ ระบบ และโปรแกรมข้อมูลในเครื่องหาย ไม่สามารถมองเห็น งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
10/04/2561
ดำเนินการแล้ว
19/04/2561 08:38:58
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] 51 [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190
หน้า 51/190
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3790  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 4  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3786  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th