- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3951 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2981
คอมพิวเตอร์ใช้การไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
13/10/2561
ดำเนินการแล้ว
16/10/2561 10:17:43
2980
Office หมดอายุ ช่วยลง Office ใหม่คะ งานธุรการ Office หมดอายุ ช่วยลง Office ใหม่คะ เครื่องพี่หญิง งานบัญชีคะ กองคลัง
12/10/2561
ดำเนินการแล้ว
16/10/2561 10:17:27
2979
การตั้งค่าการปริ้นเอกสารในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ การตั้งค่าการปริ้นเอกสารในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนื่องด้วยการปริ้นไม่เป็นไปตามทางผู้ใช้งานกำหนด สำนักงานหอพัก
10/10/2561
ดำเนินการแล้ว
12/10/2561 10:12:40
2978
ลงโปรแกรม Photoshop , illustrator งานธุรการ ลงโปรแกรม Photoshop , illustrator งานพัสดุ
10/10/2561
ดำเนินการแล้ว
16/10/2561 10:16:45
2977
หน้าจอขึ้นจอสีฟ้า ใช้ไปซักระยะแล้วเครื่องค้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอขึ้นจอสีฟ้า ใช้ไปซักระยะแล้วเครื่องค้าง กองนโยบายและแผน
10/10/2561
ดำเนินการแล้ว
10/10/2561 14:12:34
2976
โปรแกรมป้องกันไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ รบกวนให้เจ้าหน้าที่ลงโปรแกรมป้องกันไวรัสบนเครื่องคอมพิวเตอร์ งานสภามหาวิทยาลัย
10/10/2561
ดำเนินการแล้ว
16/10/2561 10:16:11
2975
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ห้อง ผอ.กพน. กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
09/10/2561
ดำเนินการแล้ว
10/10/2561 11:57:08
2974
จอคอมพิวเตอร์ไม่ปรากฏภาพ งานธุรการ จอคอมพิวเตอร์ไม่ปรากฏภาพ ห้องประชุมสโลป กองพัฒนานักศึกษา
09/10/2561
ดำเนินการแล้ว
10/10/2561 10:17:36
2973
Google Chrome ใช้ไม่ได้ งานธุรการ ระบบแจ้งว่า The application has failed to start because its side-by-side configuration is incorrect ฯ หน้าห้องผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
09/10/2561
ดำเนินการแล้ว
10/10/2561 14:12:52
2972
โทรศัพท์ส่วนกลางของ ม. ไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ส่วนกลางของ ม. ไม่สามารถใช้งานได้ บางครั้ง มีสัญญาดังขึ้นแต่ไม่มีเสียงของผู้ติดต่อ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
08/10/2561
ดำเนินการแล้ว
09/10/2561 11:40:22
2971
สัญญาณภาพไม่ปรากฏ เครื่องคอมพิวเตอร์ จอโปรเจคเตอร์ในไม่ปรากฏสัญญาณภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งใหม่ ห้องประชุมสโลป กองพัฒนานักศึกษา
08/10/2561
ดำเนินการแล้ว
08/10/2561 09:16:40
2970
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยลงวินโดว์ใหม่ และถ่ายข้อมูลจากเครื่องเดิมไปเครื่องใหม่ ห้องสำนักงานอธิการบดี อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 1
04/10/2561
ดำเนินการแล้ว
05/10/2561 12:29:31
2969
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในเบอร์ 7118 ,7119 ใช้งานไม่ได้ค่ะ อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์
04/10/2561
ดำเนินการแล้ว
05/10/2561 08:56:08
2968
ลงวินโดวใหม่ เพิ่มสายแลน เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมไม่สามารถใช้งานได้ โครงการจัดตั้งกองคลัง
04/10/2561
ดำเนินการแล้ว
09/10/2561 12:09:51
2967
อินเตอร์เนตไม่สามารถใช้งานได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เนตและไวไฟ อาคารมหาวชิราลงกรณ ไม่สามารถใช้งานได้ อาคารมหาวชิราลงกรณ
03/10/2561
ดำเนินการแล้ว
11/10/2561 16:29:44
2966
เบอร์ภายใน 6504 ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ภายใน 6504 ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ สนง.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
03/10/2561
ดำเนินการแล้ว
05/10/2561 08:57:51
2965
โทรศัพทสายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์เบอร์ 7127 ใช้งานไม่ได้ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
02/10/2561
ดำเนินการแล้ว
02/10/2561 13:50:17
2964
เดินสายเน็ต งานธุรการ รบกวนเดินสายเน็ตให้ใหม่หน่อยค่ะ ห้องบัญชี กองคลัง
02/10/2561
ดำเนินการแล้ว
11/10/2561 16:30:05
2963
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมันค้างใช้งานไม่ได้ค่ะ โครงการจัดตังกองกลัง
01/10/2561
ดำเนินการแล้ว
03/10/2561 12:33:26
2962
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9434, 9435 ใช้ไม่ได้ค่ะ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาฯ
01/10/2561
ดำเนินการแล้ว
02/10/2561 13:43:14
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] 50 [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198
หน้า 50/198
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3951  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 14  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3936  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th