- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2488
เข้าใช้ wifi ในหอดุษฏีโดม มรพส. ส่วนวังจันทน์ ไม่ได้ ระบบเครือข่าย รบกวนช่วยเช็คระบบ Wifi ในหอดุษฎีโดม มรพส. ส่วนวังจันทน์ ซึ่งได้รับการประสานงานจาก นศ. ชาวต่างประเทศ เพราะเข้าใช้ wifi ที่ติดตั้งภายในหอพักไม่ได้ หอดุษฏีโดม มรพส. ส่วนวังจันทน์
25/04/2560
ดำเนินการแล้ว
26/04/2560 15:01:23
2487
สัญญานอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย สัญญานอินเตอร์เน็ตโรงยิมเก่าข้างคณะเทคโนอุตสาหกรรมใช้งานไม่ได้ โรงยิมเก่าข้างคณะเทคโนอุตสาหกรรม
25/04/2560
ดำเนินการแล้ว
26/04/2560 15:02:18
2486
อินเตอร์เนตเสีย งานธุรการ เข้าใช้งานอินเตอร์เนตไม่ได้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ชั้น 1
24/04/2560
ดำเนินการแล้ว
26/04/2560 15:03:03
2485
การเชื่อมต่อ WiFi เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องนายกสภาฯ มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ !!! ด่วน !!! เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องนายกสภาฯ มองไม่เห็นสัญญาณ wifi มีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้งานครับผม งานเลขานุการผู้บริหาร ทีปวิชญ์ ชั้น 3
24/04/2560
ดำเนินการแล้ว
24/04/2560 11:03:52
2484
ติดตั้งโทรศัพท์ภายใน และระบบ internet ระบบโทรศัพท์ VOIP ติดตั้งโทรศัพท์ภายใน ห้อง กอ.204 (เดินสายแล้วยังไม่ได้เข้าหัว) ห้องสโมสรนักศึกษา และอาคารเรือนแพ เดินใหม่ และระบบ internet อาคารเรือนแพ.. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
19/04/2560
ดำเนินการแล้ว
02/05/2560 11:11:03
2483
เครื่องคอมพิวเตอร์ทำการประมวลผลช้า งานธุรการ ปัญหาน่าจะมาจากฮาร์ดดิส กองนโยบายและแผน
19/04/2560
ดำเนินการแล้ว
19/04/2560 13:26:16
2482
อินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้ งานธุรการ อินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้ ประมาณ 2-3 วัน ห้องพักอาจารย์จีน ตึกไอที ชั้น 3
19/04/2560
ดำเนินการแล้ว
02/05/2560 15:10:32
2481
อินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้ ประมาณ 2-3 วัน ห้องพักอาจารย์จีน ตึกไอที ชั้น 3
19/04/2560
ดำเนินการแล้ว
02/05/2560 15:09:57
2480
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้, ไม่มีสัญญาณ, ย้ายจุด ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้, ไม่มีสัญญาณ, ย้ายจุด 1. ผอ. ย้ายไปนั่งห้องคลินิกวิจัย มีสายไม่มีสัญญาณ 2. ห้องรองบริหาร ไม่มีสัญญาณ เบอร์ภายใน 7224 3. ห้องรองบริการวิชาการ ไม่มีสัญญาณ เบอร์ภายใน 7221 4. ห้องฝ่ายวิจัย เพิ่มเบอร์ภายใน อีก 1 เบอร์ มีสายไม่มีสัญญาณ 7200 5. ห้อง km มีสายไม่มีสัญญาณ 6. ห้องประสานงานกำกับดูแล มีสายไม่มีสัญญาณ 7. ห้องสำนักงาน เปลี่ยนจุดเนื่องจากจัดสำนักงานใหม่ อาคารศรีพิบูล
18/04/2560
ดำเนินการแล้ว
25/04/2560 12:29:27
2479
โปรแกรมใช้ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมใช้งานที่ศูนย์ไอทีมาลงให้ใช้งาน บางโปรแกรมใช้ไม่ได้ค่ะ สำนักงานหอพักนักศึกษา ทะเลแก้วนิเวศ
11/04/2560
ดำเนินการแล้ว
12/04/2560 09:10:11
2478
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ รีเซ็ทเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วเปิดไม่ได้อีก สำนักงานหอพักนักศึกษา ทะเลแก้วนิเวศ
11/04/2560
ดำเนินการแล้ว
12/04/2560 09:10:49
2477
เครื่องคอมพิวเตอร์ช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ช้า จอฟ้ารีสตาร์ทบ่อย กองนโยบายและแผน
07/04/2560
ดำเนินการแล้ว
12/04/2560 09:10:35
2476
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ จำนวน 1 เครื่อง โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
07/04/2560
ดำเนินการแล้ว
07/04/2560 11:09:01
2475
กูไฟล์ข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์ ไฟล์งานหาย สำนักงานหอพัก
04/04/2560
ดำเนินการแล้ว
05/04/2560 15:57:50
2474
คอมพิวเตอร์สำนักงานมีปัญหา 5 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์มีการใช้งานล่าช้า และข้อมูลหาย สัญญาณอินเทอร์เน็ตช้า สำนักงานหอพักนักศึกษา ทะเลแก้วนิเวศ
04/04/2560
ดำเนินการแล้ว
05/04/2560 15:58:02
2473
ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมสแกนไวรัสแล้ว คอมไม่ทำงาน ขึ้นหน้าจอสีฟ้า และตัวอักษรเต็มหน้าจอ โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
04/04/2560
ดำเนินการแล้ว
24/04/2560 09:06:51
2472
โน้ตบุ้คมีปัญหาเปิดไฟล์PDF ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อจะทำการดาวน์โหลดหรือเปิดไฟล์PDF. จะขึ้นเกี่ยวกับการลงทะเบียน Internet Download Manager ค่ะ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร งานวินัยและนิติการ ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
04/04/2560
ดำเนินการแล้ว
04/04/2560 15:50:38
2471
ระบบ windows มีปัญหา ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (เครื่องห้อง ฝวก.) เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คือเครื่องห้องทำงานของ ฝวก. งานเลขานุการผู้บริหาร ทีปวิชญ์ ชั้น 3
03/04/2560
ดำเนินการแล้ว
04/04/2560 10:52:41
2470
วินโดว์มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องแล้ว เครื่องบูทนานมาก ต้องกด f2 ก่อนทุกครั้งจึงจะเข้าเมนูปกติได้ งานสภามหาวิทยาลัย อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2
03/04/2560
ดำเนินการแล้ว
04/04/2560 10:52:27
2469
อัพเดท microsoft 2010 ค่ะ งานธุรการ โปรแกรม microsoft 2007 มีปัญหาค่ะ งานสภา ชั้น 2 โซน บี
03/04/2560
ดำเนินการแล้ว
04/04/2560 15:52:38
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] 50 [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 50/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th