- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4006 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3036
Windowsแจ้งเตือนLicenseหมดอายุ เครื่องคอมพิวเตอร์ Windowsแจ้งเตือนLicenseหมดอายุ ห้องบัญชี กองคลัง
26/12/2561
ดำเนินการแล้ว
27/12/2561 09:19:21
3035
ระบบโทรศัพท์กลางของ ม. ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์กลางของ ม. มีปัญหา ไม่สามารถรับสายนอกได้ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
19/12/2561
ดำเนินการแล้ว
26/12/2561 08:40:03
3034
หมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะวิทยาการจัดการ ระบบโทรศัพท์ VOIP หมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะวิทยาการจัดการ ห้องคณบดี รองคณบดี และห้องหัวหน้าสำนักงานใช้ไม่ได้ค่ะ ขอความกรุณาแก้ไขด่วนค่ะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
18/12/2561
ดำเนินการแล้ว
27/12/2561 09:17:27
3033
โทรศัพท์เสีย ระบบโทรศัพท์ VOIP สายในเสีย 9142 ห้องธุรการและสารบรรณ กองกลาง
17/12/2561
ดำเนินการแล้ว
27/12/2561 09:17:40
3032
ขอโปรแกรมแสกนไวรัสค่ะ งานธุรการ เครื่องโน๊ตบุ๊ค โดนไวรัสค่ะ งานสภามหาวิทยาลัย
17/12/2561
ดำเนินการแล้ว
10/01/2562 09:40:37
3031
เครื่องคอมมีปัญหาในหลายๆ อย่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ มีปัญหาในระบบปฏิบัติการหลายๆ อย่าง เช่น ไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์งานได้ / รวมถึงการเล่นวิดีโอ ใน social network ได้ และอิ่นๆ กองบริหารงานบุคคล
12/12/2561
ดำเนินการแล้ว
13/12/2561 09:31:32
3030
ลง Windows ใหม่ งานธุรการ Windows ติดไวรัส ขึ้นจอสีฟ้า โครงการจัดตั้งกองคลัง งานบริหารทั่วไป
12/12/2561
ดำเนินการแล้ว
02/01/2562 14:54:51
3029
ขอสายแลนด์ ต่อเครื่องปริ้นเตอร์ค่ะ ระบบเครือข่าย ซื้อเครื่องปริ้นมาใหม่ค่ะ แต่สายไฟมันสั้น เลยอยากตั้งเครื่องปริ้นไว้ไกลจากโต๊ะทำงาน (ทนรับควันจากเครื่องถ่ายไม่ไหว อันตราย) สภาคณาจารย์และข้าราชการ
11/12/2561
ดำเนินการแล้ว
11/12/2561 09:53:55
3028
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ (ค้าง) รบกวนด่วนที่สุด! กองบริหารงานบุคคล (แก้ว)
07/12/2561
ดำเนินการแล้ว
07/12/2561 10:50:32
3027
เครื่องคอมฯ อืด/ช้า/ค้าง ระบบเครือข่าย การใช้อินเตอร์เน็ต รอดาวน์โหลดนาน/ล่าช้า/ระบบค้าง กองบริหารงานบุคคล
06/12/2561
ดำเนินการแล้ว
07/12/2561 10:51:12
3026
อินเตอร์เน็ตLANใช้งานไม่ได้ 1 เครื่อง ระบบเครือข่าย ติดตั้งคอมพิวเตอร์ใหม่แล้วระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อไม่ได้ครับ โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
06/12/2561
ดำเนินการแล้ว
07/12/2561 10:51:00
3025
printer เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปลิ้นเตอร์ เวลา print แล้วเป็นเส้น ๆ หน่วยงานเลขานุการผู้บริหาร
04/12/2561
ดำเนินการแล้ว
11/12/2561 09:55:05
3024
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ใช้งานไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP หมายเลขโทรศัพท์ ห้องผู้อำนวยการ สนง. ใช้ไม่ได้ค่ะ หมายเลข 3001 ค่ะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
03/12/2561
ดำเนินการแล้ว
27/12/2561 09:17:51
3023
เครื่องพิมพ์ HP เลเซอร์ 1020 กระดาษติด งานธุรการ เครื่องพิมพ์ HP เลเซอร์ 1020 กระดาษติด ไม่สามารถดึงออกมาได้ งานบริหาร โครงการจัดตั้งกองคลัง (เครื่องนางสาวสุนิสา รุ่งเรือง)
03/12/2561
ดำเนินการแล้ว
11/12/2561 10:06:48
3022
ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ของงานประชาสัมพันธ์มีปัญหา ไดร์ฟ C เต็ม ต้องการให้ตรวจเช็คและลงวินโดว์ให้ใหม่ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
03/12/2561
ดำเนินการแล้ว
04/01/2562 09:58:12
3021
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำห้องประชุม ท.410 ซึ่งเป็นเครื่องหลักที่ใช้ในการประชุมต่างๆ ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติ ห้องประชุม ท.410 ชั้น 4 อาคารทีปวิชญ์
03/12/2561
ดำเนินการแล้ว
11/12/2561 09:53:04
3020
microsoft office มีปัญหาในการสั่งพิมพ์ออกเครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ลง window และ microsoft office ใหม่ กองบริหารงานบุคคล
29/11/2561
ดำเนินการแล้ว
06/12/2561 10:26:32
3019
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ จอฟ้า ดับ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ จอฟ้า ดับ เลขเครื่อง พส.15.01.43/59 ต้องการใช้งานด่วนมาก โครงการจัดตั้งกองคลัง
29/11/2561
ดำเนินการแล้ว
03/12/2561 15:24:20
3018
เครื่องไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องไม่ติด กองคลัง
28/11/2561
ดำเนินการแล้ว
03/12/2561 15:24:04
3017
อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ค่ะ งานธุรการ อินเตอร์เน็ตยังใช้ไม่ได้เหมือนเดิมค่ะ เป็นตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่ายจนถึงวันนี้ก็ยังใช้ไม่ได้ค่ะ คณะครุศาสตร์ส่วนวังจันทน์
28/11/2561
ดำเนินการแล้ว
03/12/2561 10:16:05
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] 50 [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201
หน้า 50/201
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4006  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 14  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3991  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th