- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4043 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3073
โทรศัพท์ สายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ไม่มีสัญญา งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน
13/02/2562
ดำเนินการแล้ว
03/09/2562 10:32:24
3072
เครื่อง scan ไม่ได้ งานธุรการ เครื่องพิมพ์ scan งานไม่ได้ งานตรวจสอบภายใน
12/02/2562
ดำเนินการแล้ว
14/02/2562 15:49:40
3071
โทรศัพท์ที่สำนักงานกองกีฬาใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องจากมีการย้ายสำนักงานใหม่โทรศัพท์ยังใช้งานไม่ได้ ห้องสำนักงานโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
07/02/2562
ดำเนินการแล้ว
18/02/2562 14:05:21
3070
แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ค่ะ งานธุรการ คอมเปิดไม่ติดค่ะ งานสภามหาวิทยาลัย
04/02/2562
ดำเนินการแล้ว
04/02/2562 13:08:25
3069
จอคอมพิวเตอร์มีเสียงช็อต เครื่องคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์มีเสียงช็อต งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารที
04/02/2562
ดำเนินการแล้ว
04/02/2562 13:46:30
3068
เปลี่ยนฮาร์ดดิส คอมพิวเตอร์สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนฮาร์ดดิส คอมพิวเตอร์สำนักงาน สำนักงานหอพัก
01/02/2562
ดำเนินการแล้ว
07/02/2562 13:40:20
3067
โทรศัพท์สายในหอพักที่ 1ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในหอพักที่ 1ใช้งานไม่ได้ หอพักที่ 1
01/02/2562
ดำเนินการแล้ว
04/03/2562 08:48:51
3066
เครื่องพิมพ์ที่แชร์อยู่ไม่สามารถพิมพ์งานออกมาได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์บางครั้งก็พิมพ์ออกมา บางครั้งก็พิมพ์ไม่ออกค่ะ ไม่ทราบว่าเพราะสาเหตุใด งานวินัยและนิติการ ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
01/02/2562
ดำเนินการแล้ว
07/02/2562 09:39:07
3065
ลงไดร์เวอร์ปริ้นเตอร์ งานธุรการ ปริ้นเตอร์ canon LBP7110CW ต้องการลงไดร์เวอร์ และแชร์ปริ้นเตอร์ค่ะ ตึกทีปวิชญ์ ชั้น 2 ห้อง 203
31/01/2562
ดำเนินการแล้ว
07/02/2562 09:39:41
3064
โปรแกรม pdf หมดอายุค่ะ งานธุรการ โปรแกรม pdf หมดอายุค่ะ งานสภามหาวิทยาลัย
28/01/2562
ดำเนินการแล้ว
01/02/2562 13:32:08
3063
คอมไม่เชื่อมต่อเครื่องปริ้น ปริ้นไม่ได้ ระบบเครือข่าย คอมไม่เชื่อมต่อเครื่องปริ้น ปริ้นไม่ได้ โครงการจัดตั้งกองคลัง
28/01/2562
ดำเนินการแล้ว
04/02/2562 13:10:55
3062
โทรศัพท์สายในเบอร์ 7114 , 7115 ,7131 โทรออกได้แต่โทรเข้าไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในเบอร์ 7114 , 7115 ,7131 โทรออกได้แต่โทรเข้าไม่ได้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
28/01/2562
ดำเนินการแล้ว
14/08/2562 14:39:30
3061
ลงวินโดว์ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดไม่ติด หน่วยงานเลขานุการผู้บริหาร
26/01/2562
ดำเนินการแล้ว
01/02/2562 10:10:30
3060
โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ งานธุรการ ไม่ได้ยินเสียง งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารที
25/01/2562
ดำเนินการแล้ว
05/08/2562 11:08:59
3059
ลงวินโดว์ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงวินโดว์และโปรแกรมเครื่องใหม่ค่ะ งานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
25/01/2562
ดำเนินการแล้ว
04/02/2562 13:11:45
3058
เบอร์โทรศัพท์สายใน 1425 ไม่มีสัญญาณ และ ตัวกล่องสัญญาณ และ สายโทรศัพท์จากด้านนอกชำรุด มีรอยขาด ระบบโทรศัพท์ VOIP ** รบกวนเจ้าหน้าที่มาเช็คหน้างานให้ด้วยค่ะ ใช้การไม่ได้มานานแล้วค่ะ** ห้องพัสดุ โรงเรียนสาธิตฯ
24/01/2562
ดำเนินการแล้ว
30/04/2562 00:55:36
3057
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ดับไป แล้วเปิดไม่ติด ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ
24/01/2562
ดำเนินการแล้ว
24/01/2562 15:36:28
3056
คอมพิวเตอร์ใช้งานติดขัด เครื่องคอมพิวเตอร์ ลง windows ใหม่ 2 เครื่อง ห้องพยาบาล ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา
24/01/2562
ดำเนินการแล้ว
07/02/2562 13:40:39
3055
โปรแกรม Microsoft office มีัปญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office มีัปญหา ขอความกรุณาทางศูนย์ไอทีนำ เวอร์ชั่น 2013 มาให้ลงให้ค่ะ งานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
21/01/2562
ดำเนินการแล้ว
24/01/2562 15:32:24
3054
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ ไม่มีสัญญาณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
21/01/2562
ดำเนินการแล้ว
01/02/2562 13:35:24
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] 50 [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202] [203
หน้า 50/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4043  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4025  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th