- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3957
สัญญาณโทรศัพท์สายในเสีย งานธุรการ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์สายใน/เสีย จำนวน 5 เบอร์ ที่ห้องกองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
23/07/2565
ดำเนินการแล้ว
04/08/2565 13:07:05
3956
ระบบโทรศัพท์สายในใช้การไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์สายในใช้การไม่ได้ทั้งสองหมายเลขค่ะ 9225 และ 9226 กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 และห้องนิติกร
22/07/2565
ดำเนินการแล้ว
04/08/2565 13:09:59
3955
โปรแกรม Foxit PDF Editor หมดอายุการใช้งาน เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องต่ออายุ หรือดำเนินการอย่างไรคะ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
12/07/2565
ดำเนินการแล้ว
21/07/2565 14:32:06
3954
โปรแกรม Foxit PDF Editor หมดอายุการใช้งาน งานธุรการ ต้องต่ออายุ หรือดำเนินการอย่างไรคะ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
12/07/2565
ดำเนินการแล้ว
21/07/2565 14:32:24
3953
อินเทอร์เน็ตมีปัญหา ระบบเครือข่าย ระบบอินเทอร์เน็ตมีปัญหา มีความล่าช้า ทำให้ไม่สามารถดำเนินการอัพข้อมูลข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์ได้อย่างต่อเนื่อง ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
11/07/2565
กำลังดำเนินการ
11/07/2565 15:33:56
3952
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ด ระบบเครือข่าย ไม่มีสัญญาณเน็ด แฟลตทะเลแก้ว
11/07/2565
กำลังดำเนินการ
11/07/2565 14:20:57
3951
เปิดเครื่องไม่ติด งานบริการ เครื่องรับเงินหน้าเคาน์เตอร์ เปิดใช้งานไม่ได้ (ขอความกรุณาเข้าซ่อมเร่งด่วนค่ะ) งานการเงิน กองคลัง
11/07/2565
ดำเนินการแล้ว
21/07/2565 14:33:28
3950
โทรศัพท์สายในเสีย ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ 9140, 9142 เสียค่ะ ห้องธุรการมหาวิทยาลัย อาคารทีปวิชญ์
08/07/2565
ดำเนินการแล้ว
04/08/2565 13:10:18
3949
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ 7115 ,7129 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
07/07/2565
กำลังดำเนินการ
04/08/2565 13:18:35
3948
window 10 ของ ผอ.กบค. ได้อายุครับ เครื่องคอมพิวเตอร์ window 10 ของคอม ผอ.กบค.มีข้อความ ขึ้นว่า your windows license will expire soon ซึ่งน่าจะเป็น window หมดอายุ ได้ทำการต่ออายุ หรือวิธีต่าง ๆก็ยังขึ้นอยู่ครับ กองบริการงานบุคคล
06/07/2565
ดำเนินการแล้ว
08/08/2565 10:16:16
3947
ลง windows ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มีปัญหา ห้อง ฉ101
05/07/2565
ดำเนินการแล้ว
05/07/2565 10:33:31
3946
ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต หน่วง ติดๆๆดับๆๆ งานธุรการ ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต หน่วง ติดๆๆดับๆๆ โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายปฐมวัยและประถมศึกษา
04/07/2565
กำลังดำเนินการ
04/07/2565 09:15:42
3945
โทรศัพท์ภายในและภายนอกเสีย ไม่สามารถใช้ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP สัญญาณโทรศัพท์ชำรุด ไม่สามารถใช้ติดต่อทั้งภายในและนอกได้ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรพส.
27/06/2565
กำลังดำเนินการ
28/06/2565 09:59:49
3944
โทรศัพท์สายในไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในไม่สามารถใช้งาน โทรออก-รับสายได้ เบอร์9211-9212-9213 งานตรวจสอบภายใน อาคารทีปวิชญ์
21/06/2565
ดำเนินการแล้ว
05/08/2565 12:13:19
3943
วางระบบโทรศัพท์สายในของหน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ รับสาย/โทรออกไม่ได้ค่ะ -ห้องงานบริหารทั่วไป -ห้องทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
20/06/2565
ดำเนินการแล้ว
04/08/2565 13:32:05
3942
คอมพิวเตอร์มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เครื่องเปิดช้า การทำงานต่างในคอมพิวเตอร์ช้า อืด ค่ะ สำนักงานหอพัก
13/06/2565
ดำเนินการแล้ว
26/09/2565 10:43:17
3941
เน็ตสายแลนด์ในห้องม.509ไฟไม่เข้าทำให้คอมพีซี เล่นเน็ตไม่ได้เลยเป็นมานานแล้วเกือบ1เดือนแต่wifiใช้ได้ปกติ สายแลนด์น่าจะมีปัญหา ระบบเครือข่าย เน็ตสายแลนด์ในห้องม.509ไฟไม่เข้าทำให้คอมพีซี เล่นเน็ตไม่ได้เลยเป็นมานานแล้วเกือบ1เดือนแต่wifiใช้ได้ปกติ สายแลนด์น่าจะมีปัญหาที่ฮับเสียบสายแลนด์มันใช้กับคอมไม่ได้เลย ตึก ม.ชั้น5 ห้อง ม509 อาคาร คณะสังคมศาสตร์ มรพส.
08/06/2565
ดำเนินการแล้ว
13/06/2565 13:19:20
3940
office หมดอายุ เครื่องคอมพิวเตอร์ office แจ้งเตือนกำลังจะหมดอายุ โครงการจัดตั้งกองคลัง
06/06/2565
ดำเนินการแล้ว
13/06/2565 13:18:31
3939
Internet ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย internet ใช้งานไม่ได้ สำนักงานหอพัก
01/06/2565
ดำเนินการแล้ว
09/06/2565 10:56:56
3938
โทรศัพท์สายนอก ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายนอก โทรเข้า-โทรออกไม่ได้ ซึ่งเป็นปัญหาต่อการทำงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้ปกครองต้องการติดต่อสอบถาม จองห้องพักนักศึกษาจำนวนมาก อยากให้ช่วยแก้ไขโดยเร็วที่สุดค่ะ สำนักงานหอพัก
01/06/2565
ดำเนินการแล้ว
05/08/2565 12:24:42
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 5/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th