- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3270 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2320
ระบบ Wifi ห้องประชุม 450 ที่นั่ง อาคารคณะวิทยาการจัดการ ระบบเครือข่าย ช่วยส่งช่างมาตรวจเช็ค และติดตั้ง ระบบ Wifi (อุปกรณ์เดิมมีอยู่ค่ะ) ห้องประชุม 450 ที่นั่ง อาคารคณะวิทยาการจัดการ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
17/10/2559
ดำเนินการแล้ว
27/10/2559 20:38:48
2319
อินเตอร์เน็ต เกิดอาการลูป ชั้น 4 อาคารพระปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ ระบบเครือข่าย ช่วยแก้ไขปัญหาอินเตอร์เน็ต เกิดอาการลูป ในห้องพักอาจารย์ และห้องเรียน ชั้น 4 อาคารพระปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ ด้วยค่ะ อาคารพระปกเกล้า
17/10/2559
ดำเนินการแล้ว
10/01/2560 18:08:56
2318
อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาใช้ไม่ได้ มุมขวาล่างเป็นเครื่องหมายสามเหลี่ยมสีเหลือง โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
17/10/2559
ดำเนินการแล้ว
19/10/2559 17:40:03
2317
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายใน 1411 1422 1421 โทรเข้าโทรออกไม่ได้ ไม่มีเสียง ห้อง ผอ.ร.ร.สาธิต ห้องการเงิน และห้องครัว ร.ร.สาธิตฯ
17/10/2559
ดำเนินการแล้ว
19/10/2559 11:11:18
2316
อินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้การได้ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต บริเวณอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและอาหาร ไม่สามารถใช้การได้ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. 59 ช่วงบ่าย จนถึงปัจจุบัน บริเวณอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
17/10/2559
ดำเนินการแล้ว
18/10/2559 10:30:10
2315
สายแลนชำรุด ระบบเครือข่าย สายแลนชำรุดใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ กมป.
12/10/2559
ดำเนินการแล้ว
12/10/2559 10:35:36
2314
ย้ายคอมพิวเตอร์และติดตั้งคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ย้านคอมพิวเตอร์และติดตั้งคอมพิวเตอร์สำนักงาน กองนโยบายและแผน
11/10/2559
ดำเนินการแล้ว
11/10/2559 15:45:38
2313
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน กองบริหารงานบุคคล 9217, 9223 ใช้งานไม่ได้ กองบริหารงานบุคคล
11/10/2559
ดำเนินการแล้ว
19/10/2559 11:11:28
2312
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในเบอร์ 9339 ไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ งานเลขานุการผู้บริหาร อาคารทีปวิชญ์
06/10/2559
ดำเนินการแล้ว
02/12/2559 12:47:08
2311
อินเตอร์เน็ตสระว่ายน้ำไม่สามารถใช้งานได้ ระบบเครือข่าย กล่องสัญญานอินเตอร์เน็ตไม่มีสัญญานไม่สามารถเชื่อมต่อกันคอมพิวเตอร์ได้ อาคารสระว่ายน้ำ
05/10/2559
ดำเนินการแล้ว
07/10/2559 11:45:32
2310
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานพัสดุ
05/10/2559
ดำเนินการแล้ว
07/10/2559 11:46:10
2309
wifi ศูนย์อาหารทะเลแก้วนิเวศ ชั้น 2 ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย wifi ศูนย์อาหารทะเลแก้วนิเวศ ชั้น 2 ใช้งานไม่ได้ ศูนย์อาหารทะเลแก้วนิเวศ
04/10/2559
ดำเนินการแล้ว
07/10/2559 11:47:43
2308
เครื่องปริ้นไม่ได้ค่ะ งานบริการ เครื่องปริ้นเตอร์ไม่ดึงกระดาษ งานตรวจสอบภายใน
04/10/2559
ดำเนินการแล้ว
05/10/2559 22:47:56
2307
สายแลนด์สั้น ระบบเครือข่าย สายแลนด์สั้นเนื่องจากมีการเคลื่นย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
04/10/2559
ดำเนินการแล้ว
07/10/2559 11:48:23
2306
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานธุรการ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด มีไฟเข้าแต่เครื่องไม่ทำงาน ห้องพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา
04/10/2559
ดำเนินการแล้ว
06/10/2559 09:37:11
2305
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดไม่ติดเข้าหน้า window ไม่ได้เลยค่ะ งานสภามหาวิทยาลัย
02/10/2559
ดำเนินการแล้ว
18/10/2559 10:25:06
2304
โทรศัพท์สายภายใน 1300 งานธุรการ โทรศัพท์สายภายใน 1300 ไม่มีสัญญาณ ชั้น 1 อาคารการศึกษาพิเศษ
28/09/2559
ดำเนินการแล้ว
03/10/2559 09:18:07
2303
อินเตอร์เน็ต อาคารเวียงแก้วใช้ไม่ได้ค่ะ เว็บไซต์ รบกวนช่างมาแก้ไขอินเตอร์เน็ต อาคารเวียงแก้วด้วยค่ะ ใช้ไม่ได้ตั้งแต่วัน ศุกร์ที่ 23 แล้วค่ะ อาคารเวียงแก้ว
27/09/2559
ดำเนินการแล้ว
02/12/2559 16:37:08
2302
ระบบอินเตอร์เน็ต หอประชุม MS 450 ที่นั่งใช้ไม่ได้ครับ ระบบเครือข่าย ที่หอประชุม MS เครื่องผู้สอนปกติจะใช้ ais wifi แต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตในการสอนได้ (ais wifi ดับ ไม่มีสัญญาณไฟ) หอประชุม MS 450 ที่นั่ง
27/09/2559
ดำเนินการแล้ว
07/10/2559 11:50:40
2301
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวพเตอร์เปิดไม่ได้ วินโดว์ล้มเหลว ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
27/09/2559
ดำเนินการแล้ว
06/10/2559 09:06:44
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] 49 [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164
หน้า 49/164
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3270  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 3  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3267  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th