- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2528
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรเข้าและโทรออกไม่ได้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
26/06/2560
ดำเนินการแล้ว
03/07/2560 08:21:37
2527
อัพเดทวินโดว์ งานธุรการ เครื่องพีซีสำนักงาน โต๊ะ(ใน)ห้องเลขาฯท่านอธิการ ติดกับเซิร์ฟเวอร์ งานเลขานุการผู้บริหาร
23/06/2560
ดำเนินการแล้ว
30/06/2560 10:42:25
2526
คอมพิวเตอร์ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ติดไวรัส มีอาการค้าง โหลดนาน บ่อยครั้ง กองบริหารงานบุคคล
21/06/2560
ดำเนินการแล้ว
22/06/2560 08:53:43
2525
ย้ายสายโทรศัพท์เนื่องจากย้ายห้องทำงาน งานบริการ ย้ายโทรศัพท์ภายในจากห้องงานพยาบาลไปยังห้องงานทุนการศึกษาและเดินสายอินเตอร์เน็ต กองพัฒนานักศึกษา
19/06/2560
ดำเนินการแล้ว
03/07/2560 12:36:34
2524
แจ้งโทรศัพท์สายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในภายในสำนักงานคณะครุศาสตร์ ไม่สามารถใช้งานได้ สำนักงานคณะครุศาสตร์
16/06/2560
ดำเนินการแล้ว
28/06/2560 08:55:53
2523
เครื่องใช้งานไม่ได้ ลงโปรแกรมติดตั้งใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเปิดเครื่องใช้งานได้ : ลงโปรแกรมการทำงานใหม่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
15/06/2560
ดำเนินการแล้ว
16/06/2560 09:59:42
2522
Hard disk error ขอความอนุเคราะห์แก้ปัญหาเร่งด่วน งานธุรการ คอมพวเตอร์ของรองฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (All in one PC) Hard disk error มีความจำเป็นต้องใช้งานด่วน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3
14/06/2560
ดำเนินการแล้ว
15/06/2560 13:25:10
2521
แจ้งซ่อมโทรศัพท์ ย้ายสายโทรศัพท์ และลงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ VOIP แจ้งซ่อมโทรศัพท์ ย้ายสายโทรศัพท์ เนื่องจากย้ายห้องทำงานใหม่ จากห้องงานบริหารทั่วไปย้ายสายโทรศัพท์ไปที่ห้องงานกิจกรรมฯ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา และลงระบบคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ กองพัฒนานักศึกษา
11/06/2560
ดำเนินการแล้ว
03/07/2560 08:22:09
2520
copy ไฟล์เอกสารไม่ได้ มันขึ้นหน้าต่างว่า "ExtremeCopy Bug Report" เครื่องคอมพิวเตอร์ Copy ย้ายที่เก็บหรือ Copy ไปแก้ไขเอกสารเพิ่มเติมโดยย้ายโฟลเดอร์ไปไม่ได้ค่ะ สำนักงานอธิการบดี
07/06/2560
ดำเนินการแล้ว
07/06/2560 10:19:41
2519
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ คอมเปิดไม่ติด กองกลาง
02/06/2560
ดำเนินการแล้ว
02/06/2560 16:33:38
2518
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องคอมฯ ใช้งานไม่ได้ ติดต่อ น้องเดียร์ จนท.ประจำหน่วยงาน Happy workplace ชั้น 3 ตึก ม.
02/06/2560
ดำเนินการแล้ว
02/06/2560 16:33:44
2517
เปิดเครื่องแล้วหน้าจอดำ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องแล้วหน้าจอดำเป็นแบบนี้ มากกว่าห้าครั้งติดต่อกัน โครงการจัดตั้งกองคลัง งานบัญชี
02/06/2560
ดำเนินการแล้ว
02/06/2560 11:39:10
2516
ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ห้องผู้ช่วยอธิการบดี เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ห้องผู้ช่วยอธิการบดี งานเลขานุการผู้บริหาร
01/06/2560
ดำเนินการแล้ว
07/06/2560 09:44:39
2515
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
30/05/2560
ดำเนินการแล้ว
02/06/2560 10:35:33
2514
ระเบบเครือข่าย งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์สายแลนด์อินเตอร์เน็ตภายในสำนักงานค่ะ สภาคณาจารย์และข้าราชการ
26/05/2560
ดำเนินการแล้ว
03/07/2560 10:10:14
2513
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาน (เบอร์ 9339) ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาน (เบอร์ 9339) ห้องเลขานุการผู้บริหาร
24/05/2560
ดำเนินการแล้ว
07/06/2560 12:47:05
2512
ระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ระบบโทรศัพท์ VOIP เวลาโทรหาอีกเบอร์จะเป็นสายไม่ว่าง, ไม่สามารถติดต่อได้เหมือนสายหลุด, ขณะรอรับสายเหมือนอีกฝั่งรับโทรศัพท์แต่กลายเป็นสายหลุด, เมื่อเวลามีคนโทรมาครั้งแรกพอรับสายแล้วเงียบไปทุกครั้งต้องโทรซ้ำๆ ถึงจะคุยได้ อาคารคณะวิทยาการจดัการ
23/05/2560
ดำเนินการแล้ว
26/05/2560 09:54:29
2511
เว็บไซต์บัณฑิตเข้าไม่ได้ งานธุรการ เว็บไซต์ของบัณฑิต ส่วนวังจันทน์เข้าไม่ได้ บัณฑิตวิทยาลัย
22/05/2560
ดำเนินการแล้ว
25/05/2560 11:27:52
2510
ออฟฟิศในโนตบุคมีปัญหา งานธุรการ ออฟฟิศในโนตบุคมีปัญหา โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
22/05/2560
ดำเนินการแล้ว
23/05/2560 12:32:12
2509
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานทุนการศึกษา กองพัมนานักศึกษา
19/05/2560
ดำเนินการแล้ว
23/05/2560 12:32:33
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] 48 [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 48/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th