- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3021 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2091
โทรศัพท์สายนอกเบอร์ 055-267109 และ055-267052 เสียค่ะ งานธุรการ โทรศัพท์สายนอกเบอร์ 055-267109 และ055-267052 เสียค่ะ งานพัสดุ โครงการจัดตั้งกองคลัง
11/02/2559
ดำเนินการแล้ว
12/02/2559 14:37:35
2090
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในเบอร์ 7570 และ 1442 ไม่มีสัญญาณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10/02/2559
ดำเนินการแล้ว
12/02/2559 14:37:25
2089
ติดตั้งสายอินเตอร์เน็ตเครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องการนำเครื่องปริ้นไปไว้ด้านนอก และใช่ร่วมกันหลายๆ เครื่อง กองบริหารงานบุคคล
10/02/2559
ดำเนินการแล้ว
11/02/2559 14:55:25
2088
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ จำนวน 3 เครื่อง เนื่องจากสายขาดคะ โครงการจัดตั้งกองคลัง
09/02/2559
ดำเนินการแล้ว
12/02/2559 14:37:10
2087
ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ ทั้งห้อง ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งห้อง กองบริหารงานบุคคล
08/02/2559
ดำเนินการแล้ว
08/02/2559 16:01:38
2086
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์ งานวินัยและนิติการ
08/02/2559
ดำเนินการแล้ว
08/02/2559 16:01:59
2085
สัญญาณ WiFi อาคารพระปกเกล้าใช้งานไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย แจ้งปัญหารสัญญาณ WiFi อาคารพระปกเกล้า ชั้น 4 ใช้งานไม่ได้ค่ะ หรือติดต่อสอบถามคุณวราภรณ์ จันทะศร โดยตรงที่เบอร์ 083-4111146 ค่ะ รบกวนมาแก้ไขให้ด่วนนะคะจำเป็นต่อการเรียนการสอนค่ะ อาคารพระปกเกล้า
04/02/2559
ดำเนินการแล้ว
20/04/2559 19:13:15
2084
แบตลิเทียมเสื่อม งานธุรการ เวลาเปิดคอมพิวเตอร์ ต้องตั้งเวลาทุกครั้งเนื่อกจากแบตลิเทียมน่าจะเสื่อม โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
04/02/2559
ดำเนินการแล้ว
06/02/2559 13:23:27
2083
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ เข้าดูระบบในงานกองไม่ได้ กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา ศูนย์กีฬาในร่ม1-2
02/02/2559
ดำเนินการแล้ว
12/02/2559 10:05:23
2082
คอมพิวเตอร์ใช้งานเครื่องปรินเตอร์จากnetworkไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอลงwindowใหม่เป็น window7 งานอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง
26/01/2559
ดำเนินการแล้ว
01/02/2559 09:51:06
2081
โปรแกรมโคม ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมโคมโคม ใช้การไม่ได้ บ่อยครั้ง กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
26/01/2559
ดำเนินการแล้ว
27/01/2559 13:16:23
2080
รบกวนลง Program Microsoft ให้ด้วยค่ะ งานบริการ Program เก่า ไม่อัพเดทค่ะ งานเลขานุการ ชั้น3 ทีปวิชญ์
21/01/2559
ดำเนินการแล้ว
28/01/2559 09:03:33
2079
ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์กองกีฬาฯ งานธุรการ รบกวนพี่ใหญ่มาลงโปรแกรม กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
21/01/2559
ดำเนินการแล้ว
25/01/2559 14:55:27
2078
internet ใช้งานไม่ได้คะ ระบบเครือข่าย internet ใช้งานไม่ได้ ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 19 ม.ค. 59 โครงการจัดตั้งกองคลัง
20/01/2559
ดำเนินการแล้ว
20/01/2559 09:45:12
2077
สัญญานโทรศัพท์ภายในไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP สัญญานโทรศัพท์ภายในไม่สามารถใช้งานได้ ห้อง227 อาคาร1 คณะครุศษสตร์ ส่วนวังจันทน์ อาคาร1 คณะครุศษสตร์ ส่วนวังจันทน์
18/01/2559
ดำเนินการแล้ว
18/03/2559 11:01:58
2076
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เข้าปัญหาอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ห้องงานสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
16/01/2559
ดำเนินการแล้ว
08/02/2559 16:04:24
2075
คอมพิวเตอร์ใช้งานอินเตอร์เนตไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ไม่มีสัญญาณ อินเตอร์เนต งานอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง
14/01/2559
ดำเนินการแล้ว
15/01/2559 12:28:46
2074
โทรศัพท์โทรออกไปยังอาคารอื่นไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์โทรออกไปยังอาคารอื่นไม่ได้ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
11/01/2559
ดำเนินการแล้ว
14/01/2559 16:05:46
2073
โทรศัพท์ภายใน คณะวิทยาการจัดการ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในเบอร์ 3101 และเบอร์ 3103 เสียค่ะ รบกวนมาแก้ไขด้วยค่ะ คณะวิทยาการจัดการ
08/01/2559
ดำเนินการแล้ว
21/01/2559 11:10:55
2072
แจ้ง ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ งานธุรการ ตามที่เคยแจ้งเกี่ยวกับปัญหาคอมไปครั้งนึงแล้ว ตอนนี้คอมพิวเตอร์ห้องอ.ชนัญชิดา ได้สำรองข้อมูลเรียบร้อยแล้ว รบกวนให้เจ้าหน้าที่(คุณโจ๋)มาลงวินโดว์ใหม่ได้เลยค่ะ ห้องอาจารย์ชนัญชิดา ชั้น 2 อาคารการศึกษาพิเศษ
07/01/2559
ดำเนินการแล้ว
14/01/2559 09:02:41
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] 48 [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152
หน้า 48/152
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3021  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 11  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3010  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th