- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3969 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3059
ลงวินโดว์ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงวินโดว์และโปรแกรมเครื่องใหม่ค่ะ งานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
25/01/2562
ดำเนินการแล้ว
04/02/2562 13:11:45
3058
เบอร์โทรศัพท์สายใน 1425 ไม่มีสัญญาณ และ ตัวกล่องสัญญาณ และ สายโทรศัพท์จากด้านนอกชำรุด มีรอยขาด ระบบโทรศัพท์ VOIP ** รบกวนเจ้าหน้าที่มาเช็คหน้างานให้ด้วยค่ะ ใช้การไม่ได้มานานแล้วค่ะ** ห้องพัสดุ โรงเรียนสาธิตฯ
24/01/2562
ดำเนินการแล้ว
30/04/2562 00:55:36
3057
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ดับไป แล้วเปิดไม่ติด ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ
24/01/2562
ดำเนินการแล้ว
24/01/2562 15:36:28
3056
คอมพิวเตอร์ใช้งานติดขัด เครื่องคอมพิวเตอร์ ลง windows ใหม่ 2 เครื่อง ห้องพยาบาล ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา
24/01/2562
ดำเนินการแล้ว
07/02/2562 13:40:39
3055
โปรแกรม Microsoft office มีัปญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office มีัปญหา ขอความกรุณาทางศูนย์ไอทีนำ เวอร์ชั่น 2013 มาให้ลงให้ค่ะ งานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
21/01/2562
ดำเนินการแล้ว
24/01/2562 15:32:24
3054
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ ไม่มีสัญญาณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
21/01/2562
ดำเนินการแล้ว
01/02/2562 13:35:24
3053
คอมพิวเตอร์ดับเอง คอมพิวเตอร์วินโดว์หมดอายุ งานธุรการ 1.คอมพิวเตอร์ดับเอง จำนวน 1 เครื่อง 2.คอมพิวเตอร์วินโดว์หมดอายุ จำนวน 1 เครื่อง(เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานหอพัก) สำนักงานหอพัก
20/01/2562
ดำเนินการแล้ว
24/01/2562 15:37:23
3052
คอมพิวเตอร์ดับเอง คอมพิวเตอร์วินโดว์หมดอายุ เครื่องคอมพิวเตอร์ 1.คอมพิวเตอร์ดับเอง จำนวน 1 เครื่อง 2.คอมพิวเตอร์วินโดว์หมดอายุ จำนวน 1 เครื่อง(เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานหอพัก) สำนักงานหอพัก
20/01/2562
ดำเนินการแล้ว
24/01/2562 15:34:41
3051
ลำโพงและไมค์ไม่ดัง ระบบเครือข่าย เมื่อเปิดไฟล์วีดีโอแล้วไม่มีดังจากลำโพงเลย ไมค์ใช้ไม่ได้ ฉ 205
19/01/2562
ดำเนินการแล้ว
01/02/2562 13:35:07
3050
คอมพิวเตอร์ Restart เองหลายรอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ Restart เองหลายรอบ งานตรวจสอบภายใน
18/01/2562
ดำเนินการแล้ว
24/01/2562 15:29:22
3049
โทรศัพท์หมายเลข 7114และ7115เสีย ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ หมายเลข 7114 และ 7115 ใช้งานไม่ได้ โทรเข้าไม่ได้แต่โทรออกได้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
15/01/2562
ดำเนินการแล้ว
01/02/2562 13:34:43
3048
จอโปรเจคเตอร์ห้องประชุมสโลป งานบริการ จอโปรเจคเตอร์ห้องประชุมสโลป กองพัฒนานักศึกษา มีปัญหา ประชุมสโลป กองพัฒนานักศึกษา มีปัญหา
15/01/2562
ดำเนินการแล้ว
29/01/2562 12:20:38
3047
เครื่องปริ้น Cannon G2000 ไฟกระพริบสลับกัน 7 ครั้ง งานธุรการ - ห้องสำนักงานอธิการบดี, ห้องงานสวัสดิการ กองกลาง
11/01/2562
ดำเนินการแล้ว
24/01/2562 15:38:07
3046
เนตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ลงวินโดแล้ว อินเตอร์เนตใช้งานไม่ได้ กองคลัง
11/01/2562
ดำเนินการแล้ว
21/01/2562 12:07:41
3045
คอมใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เปิดไม่ได้ เนตใช้ไม่ได้ โครงการจัดตั้งกองคลัง
11/01/2562
ดำเนินการแล้ว
21/01/2562 12:08:13
3044
ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ ที่จำเป็น และที่ต้องใช้งาน page maker, indesign, premier pro 14 ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
08/01/2562
ดำเนินการแล้ว
11/01/2562 14:09:57
3043
โทรศัพท์ หมายเลข 5202 และ 5301 ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ หมายเลข 5202 และ 5301 ใช้งานไม่ได้ โทรเข้า-โทรออก ไม่ได้ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
04/01/2562
ดำเนินการแล้ว
07/01/2562 11:08:13
3042
หน้าจอมีแต่ไฟล์ word งานธุรการ ลง window ใหม่เนื่องจากเสียบแฟลตไดร์ฟเข้าไปแล้วข้อมูลหาย ห้องกองคลัง
04/01/2562
ดำเนินการแล้ว
10/01/2562 10:57:48
3041
หน้าจอมีแต่ไฟล์ word งานธุรการ ลง window ใหม่เนื่องจากเสียบแฟลตไดร์ฟเข้าไปแล้วข้อมูลหาย ห้องกองคลัง
04/01/2562
ดำเนินการแล้ว
10/01/2562 10:57:09
3040
โทรศัพท์ของห้องประชาสัมพันธ์ ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์ (แฟกซ์) เบอร์ 055-267108 ของงานประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้งานได้ (โทรเข้าและโทรออกไม่ได้) ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
03/01/2562
ดำเนินการแล้ว
07/01/2562 11:07:52
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] 47 [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199
หน้า 47/199
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3969  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 15  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3953  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th