- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3117
แชร์ปริ้ตเตอร์/แช่ข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์ แชร์ปริ้ตเตอร์/แช่ข้อมูล งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน
27/03/2562
ดำเนินการแล้ว
28/03/2562 09:05:20
3116
อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ กองบริหารงานบุคคล
26/03/2562
ดำเนินการแล้ว
26/03/2562 15:22:11
3115
โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิส งานธุรการ เปิดโปรแกรมเวิดทุกครั้ง แล้วขึ้นว่า "คุณเหลือเวลาอีก 17 วันก่อนที่จะต้องเปิดใช้งาน ตรวจทานให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายขององค์กรของคุณ..." งานสภามหาวิทยาลัย
25/03/2562
ดำเนินการแล้ว
26/03/2562 15:22:21
3114
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน กองพัฒนานักศึกษา ไม่มีสัญญาณ ใช้งานไม่ได้ค่ะ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 อาคารกิจการนักศึกษา
25/03/2562
ดำเนินการแล้ว
02/08/2562 11:32:42
3113
โทรศัพท์สายในใช้การไม่ได้ค่ะ งานธุรการ โทรศัพท์สายในหมายเลข 9226 โทรออกได้ค่ะ แต่หน่วยงานอื่นโทรเข้ามาไม่ได้ ไม่ทราบสาเหตุว่าเพราะอะไร งานวินัยและนิติการ ชั้น 2
22/03/2562
ดำเนินการแล้ว
29/03/2562 14:43:19
3112
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ไม่ได้ยินเสียง เสียงขาดหาย งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
22/03/2562
ดำเนินการแล้ว
29/03/2562 14:43:32
3111
ระบบโทรศัพท์กลาง ของ ม. ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์กลางของ ม. ใช้งานไม่ได้ เคยแจ้งแล้วแต่ยังไม่ได้มาดำเนินการ เกรงจะเกิดความเสียหาย (เบอร์กลาง ม. 055-267000-2) ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
22/03/2562
ดำเนินการแล้ว
24/04/2562 08:48:40
3110
Harddisk เสีย เครื่องคอมพิวเตอร์ Harddisk เสีย กองนโยบายและแผน
20/03/2562
ดำเนินการแล้ว
21/03/2562 10:38:05
3109
ระบบ i-mis เครื่องคอมพิวเตอร์ ภาษาใน ระบบ i-mis ไม่เป็นภาษาไทย ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ
14/03/2562
ดำเนินการแล้ว
01/05/2562 10:52:29
3108
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถใช้งานgooglechrome ได้ สำนักงานหอพัก
13/03/2562
ดำเนินการแล้ว
13/03/2562 15:46:05
3107
โปรแกรม Excel มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ เวลาใช้พอ save งาน ขึ้น Not Responding ตลอด ต้องรอให้โปรแกรมหมุนซักพัก ลองแก้ไขโดยการ restart เครื่อง และปิดไฟล์แล้วเปิดใหม่ก็ยังเป้นเหมือนเดิม สำนักงานอธิการบดี (ออย)
13/03/2562
ดำเนินการแล้ว
28/03/2562 09:05:55
3106
ปัญหาการใช้งานโทรศัพท์หมายเลข 5202 ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์หมายเลข 5202 ใช้งานไม่ได้ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
11/03/2562
ดำเนินการแล้ว
17/04/2562 09:04:03
3105
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ งานธุรการ ตอนเช้าเปิดใช้งานได้ปกติ ปริ้นได้ สักพักเครื่องก็ดับและเปิดไม่ติดเลยค่ะ ...**รบกวนด่วนนะคะ ตรวจดูเบื้องต้นแล้ว เปิดไม่ติดค่ะ การเงิน เครื่องพี่นิตยา
11/03/2562
ดำเนินการแล้ว
22/03/2562 13:42:49
3104
อินเตอร์เน็ตเล่นไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตขัดข้องบ่อย และเล่นไม่ได้มาประมาณ 3 วันแล้ว อาคารพิศิษฐ์ วรอุไร (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร)
11/03/2562
ดำเนินการแล้ว
14/03/2562 10:10:50
3103
เครื่อง printer เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมเครื่อง printer ห้องรองเพียรพิณ ห้องรองเพียรพิณ
08/03/2562
ดำเนินการแล้ว
11/03/2562 13:04:12
3102
ขอความอนุเคราะห์ลง Activate key ให้ด้วยค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ลง Activate key ให้ด้วยค่ะ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาฯ
08/03/2562
ดำเนินการแล้ว
08/03/2562 13:54:48
3101
ระบบโทรศัพท์กลาง ของ ม. ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์ส่วนกลาง ของ ม. ใช้ไม่ได้ ไม่มีสัญญาณมานานมากแล้วค่ะ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
07/03/2562
ดำเนินการแล้ว
29/03/2562 14:44:08
3100
คอมจอฟ้าใช้งานไม่ได้ ด่วนค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมจอฟ้าใช้งานไม่ได้ต้องการใช้งานด่วนคะ โครงการจัดตั้งกองคลัง
07/03/2562
ดำเนินการแล้ว
08/03/2562 13:55:58
3099
โทรศััพท์สายในมีสัญญาณดัง และไม่สามารถใช้งานได้ งานธุรการ โทรศััพท์สายในมีสัญญาณดัง และไม่สามารถใช้งานได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
04/03/2562
ดำเนินการแล้ว
04/03/2562 13:57:22
3098
หน้าจอไม่ขึ้นไอคอนโปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอไม่ขึ้นไอคอนโปรแกรม เป็นหน้าว่างเปล่า และค้างทำอะไรต่อไม่ได้ กองบริหารงานบุคคล
03/03/2562
ดำเนินการแล้ว
07/03/2562 09:18:01
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] 47 [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 47/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th