- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3137
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในเบอร์ 9121 ไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ไม่สามารถประสานงานภายในหน่วยงาน ในส่วนราชการได้คะ โครงการจัดตั้งกองคลัง
03/05/2562
ดำเนินการแล้ว
02/08/2562 11:32:57
3136
คอมพิวเตอร์โน๊คบุู๊คค้างไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๊คบุู๊คค้างไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากจะรับรายงานตัวเด็กใหม่ในวันพรุ่งนี้ (4/05/62) โครงการจัดตั้งกองคลัง
03/05/2562
ดำเนินการแล้ว
10/05/2562 12:28:56
3135
โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9141 เสีย ระบบโทรศัพท์ VOIP ไม่มีสัญญาณ โทรเข้า-ออก ไม่ได้ งานธุรการและสารบรรณ อาคารทีปวิชญ์
01/05/2562
ดำเนินการแล้ว
02/05/2562 09:57:02
3134
เครื่องคอมพิวเตอร์ชัทดาวน์ตัวเอง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ชัทดาวน์ตัวเอง ขึ้นหน้าจอสีน้ำเงิน แล้วรีสตาร์ทเอง ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
29/04/2562
ดำเนินการแล้ว
08/05/2562 14:00:47
3133
ระบบโทรศัพท์ส่วนกลาง ของ ม. ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์ส่วนกลางของ ม. ไม่สามารถโทรเข้า-ออก ได้ เป็นระยะเวลานานมาก ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการให้ด้วยค่ะ เกรงจะเกิดความเสียหายกับทางราชการ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
29/04/2562
ดำเนินการแล้ว
29/04/2562 16:10:16
3132
เปิดโปรแกรม Microsoft ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดโปรแกรม Microsoft ไม่ได้ คลิกแล้วหาย ต้องการใช้งานด่วน !!!!!!! โครงการจัดตั้งกองคลัง
27/04/2562
ดำเนินการแล้ว
30/04/2562 09:10:58
3131
โทรศัพท์ภายในห้องทำงานไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ห้องทำงานไม่มีสัญญาณทั้ง 2 เครื่อง ห้องพักอาจารย์ it409
24/04/2562
ดำเนินการแล้ว
25/04/2562 09:00:00
3130
คอมพิวเตอร์ เปิดมาหน้าจอเป็นสีน้ำเงิน เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เปิดมาหน้าจอเป็นสีนำ้เงิน ใช้งานไม่ได้ งานตรวจสอบภายใน
24/04/2562
ดำเนินการแล้ว
30/04/2562 09:10:28
3129
คอมพิวเตอร์เข้าวินโดว์ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ไม่สมารถเข้าวินโดว์ได้ จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานหอพัก
22/04/2562
ดำเนินการแล้ว
22/04/2562 09:50:53
3128
โทรศัพท์สายใน ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9241 และ 9243 ใช้งานไม่ได้ (โทรเข้าแล้วไม่แสดงว่ามีสายเข้า แต่โทรออกได้) รบกวนตรวจสอบด้วยครับ กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
21/04/2562
ดำเนินการแล้ว
25/04/2562 09:58:30
3127
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในโทรออก-เข้าไม่ได้ยินเสียง งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
18/04/2562
ดำเนินการแล้ว
25/04/2562 09:00:12
3126
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด จำนวน 1 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานหอพักเปิดไม่ติด จำนวน 1 เครื่อง/เครื่องค้างขณะใช้งาน(บ่อยๆ) สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
17/04/2562
ดำเนินการแล้ว
18/04/2562 10:09:33
3125
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ จำนวน 1 เครื่อง สนช
17/04/2562
ดำเนินการแล้ว
30/04/2562 12:05:36
3124
ระบบโทรศัพท์กลาง ของ ม. และสายใน ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์กลางของ ม. ใช้งานไม่ได้ และสายใน ก็ใช้ไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
11/04/2562
ดำเนินการแล้ว
30/04/2562 00:55:13
3123
ลงโปรแกรม spss เครื่องสำนักงานหอพัก จำนวน 1 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรม spss เครื่องสำนักงานหอพัก จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
09/04/2562
ดำเนินการแล้ว
10/04/2562 09:16:16
3122
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต และโทรสัพท์ใช้งานไม่ได้ ฝ่ายยานพาหหนะฯ,พัสดุ,หน่วยซ่อมบำรุง
05/04/2562
ดำเนินการแล้ว
29/04/2562 16:26:14
3121
โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9180 ใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรเข้า โทรออกไม่ได้ ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ
05/04/2562
ดำเนินการแล้ว
02/05/2562 09:57:40
3120
ติดตั้งและย้ายเครื่องคอม พร้อมลงโปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งและย้ายคอมพิวเตอร์ พร้อมลงโปรแกรม กองนโยบายและแผน
02/04/2562
ดำเนินการแล้ว
03/04/2562 08:56:50
3119
ไม่สามารถปรับแสงจอเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ งานธุรการ จอเครื่องคอมพิวเตอร์แสงสว่างเกินมาก กองนโยบายและแผน
02/04/2562
ดำเนินการแล้ว
03/04/2562 08:57:02
3118
เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ งานบริการ ไม่สามารถปริ้น ทั้งเครื่องปริ้นสีและเครื่องปริ้นขาวดำคะ ห้องงานวินัยและนิติการ
28/03/2562
ดำเนินการแล้ว
01/04/2562 09:50:00
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] 46 [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 46/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th