- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2568
ติดตั้งสายดาต้าฮาร์ดิส เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งสายดาต้าฮาร์ดิสเครื่องคอมพิวเตอร์ งานบัญชี กองคลัง
07/08/2560
ดำเนินการแล้ว
10/08/2560 08:53:38
2567
หน้าเจอคอมพิวเตอร์มีปัญหาค่ะ งานธุรการ จอคอมพิวเตอร์ใช้งานได้แค่ครึ่งเดียวค่ะ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
07/08/2560
ดำเนินการแล้ว
07/08/2560 10:35:00
2566
คอมฯผิดปกติ งานธุรการ เปิดเค่รื่องแล้ว ต้องกด f1 ทุกครั้ง กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
05/08/2560
ดำเนินการแล้ว
07/08/2560 10:10:25
2565
ติดตั้งฮาร์ดดิสเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่ม เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งฮาร์ดดิส เครื่องคอมพิวเตอร์ PC งานบัญชี กองคลัง
04/08/2560
ดำเนินการแล้ว
07/08/2560 10:10:54
2564
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP 055267000 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา ใช้งานไม่ได้มาประมาณ 2 ปีแล้ว ห้อง ศว 413 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา
04/08/2560
ดำเนินการแล้ว
21/08/2560 16:41:54
2563
อินเตอร์เน็ต ห้องเรียน Huso 306 - 310 ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ตัวแปลงสัญญาณไฟเบอร์เป็นสาย Lan น่าจะมีปัญหาครับ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 3
04/08/2560
ดำเนินการแล้ว
04/08/2560 16:05:35
2562
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ โทรออก รับสายไม่ได้ อาคารสระว่ายน้ำ
02/08/2560
ดำเนินการแล้ว
03/08/2560 09:46:44
2561
ซ่อมโทรศัพท์ งานธุรการ ซ่อมโทรศัพท์สายใน อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์
02/08/2560
ดำเนินการแล้ว
03/08/2560 12:27:33
2560
เครื่องติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องติดไวรัส การเงิน(เครื่องพี่นิ่ม)
01/08/2560
ดำเนินการแล้ว
02/08/2560 10:15:42
2559
ต่อสายโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอเพ่ิมสายโทรศัพย์ให้ยาวขึ้นค่ะ งานตรวจสอบภายใน
01/08/2560
ดำเนินการแล้ว
16/08/2560 12:33:27
2558
สัญญาณ wifi หอ 2 ชั้น 5 หอพักทะเลแก้วนิเวศใช้ไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย สัญญาณ wifi หอ 2 ชั้น 5 หอพักทะเลแก้วนิเวศ ใช้ไม่ได้ค่ะ อาคาร หอ2
31/07/2560
ดำเนินการแล้ว
09/08/2560 14:01:08
2557
ไวรัสปิดไอคอน งานธุรการ หน้าเว็บมหาวิทยาลัย มีแต่ไวรัส งานสภา ชั้น 2 โซน บี
31/07/2560
ดำเนินการแล้ว
31/07/2560 14:12:32
2556
เครื่องปริ้นเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้ งานธุรการ เครื่องปริ้นเตอร์ไม่สามารถสั่งปริ้นงานได้ งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
29/07/2560
ดำเนินการแล้ว
31/07/2560 14:12:46
2555
คอมพิวเตอร์ขึ้น start repair งานธุรการ บูธเครื่องตอนแรก เข้า window ช้ามาก ประมาณ 20 นาที พอรีสตาร์ทขึ้น start repair งานสภา ชั้น 2 โซน บี
29/07/2560
ดำเนินการแล้ว
31/07/2560 14:12:58
2554
คอมใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เปิดเครื่องแล้วใส่พาสเวอร์ดเปิดเครื่องแล้วไม่ทำงาน กองกีฬา
27/07/2560
ดำเนินการแล้ว
29/07/2560 11:56:33
2553
โทรศัพท์สายในใช้การไม่ได้ (เบอร์ 9701) ไม่มีสัญญาณ งานธุรการ โทรศัพท์สายใน (9701) ใช้การไม่ได้ ไม่มีสัญญาณค่ะ บัณฑิตวิทยาลัย
27/07/2560
ดำเนินการแล้ว
10/08/2560 10:58:52
2552
โทรศัพท์ที่อาคารสระว่ายน้ำ ไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ที่อาคารสระว่ายน้ำ ไม่สามารถใช้งานได้ มีความจำเป็นมากที่จะทำการแก้ไขปรับปรุง เนื่องจากผู้ที่จะติดต่อประสานงานการเข้าใช้บริการ ไม่สามารถทำการติดต่อได้ อาคารสระว่ายน้ำและฟิตเนส มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
27/07/2560
ดำเนินการแล้ว
15/09/2560 16:33:13
2551
เดสท๊อป ไม่สามารถ เปลี่ยนแปลง แบ็คกราวน์ แกดเจด ต่างๆได้ งานธุรการ รบกวนใส่คีย์แอคทิเวทวินโดว์ให้หน่อยครับผม ห้องงานเลขานุการผู้บริหาร เครื่องติดกับประตูทางเข้าเลยครับ
27/07/2560
ดำเนินการแล้ว
02/08/2560 10:27:07
2550
เครื่องคอมพิวเตอร์ window ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ window ใช้งานไม่ได้ กองส่งเสิมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
27/07/2560
ดำเนินการแล้ว
27/07/2560 14:27:46
2549
โทรศัพท์สายในใช้การไม่ได้ (เบอร์ 9701) ไม่มีสัญญาณ งานธุรการ โทรศัพท์สายในใช้การไม่ได้ (เบอร์ 9701) ไม่มีสัญญาณ บัณฑิตวิทยาลัย
27/07/2560
ดำเนินการแล้ว
27/07/2560 12:37:34
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] 46 [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 46/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th