- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3354 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2484
ติดตั้งโทรศัพท์ภายใน และระบบ internet ระบบโทรศัพท์ VOIP ติดตั้งโทรศัพท์ภายใน ห้อง กอ.204 (เดินสายแล้วยังไม่ได้เข้าหัว) ห้องสโมสรนักศึกษา และอาคารเรือนแพ เดินใหม่ และระบบ internet อาคารเรือนแพ.. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
19/04/2560
ดำเนินการแล้ว
02/05/2560 11:11:03
2483
เครื่องคอมพิวเตอร์ทำการประมวลผลช้า งานธุรการ ปัญหาน่าจะมาจากฮาร์ดดิส กองนโยบายและแผน
19/04/2560
ดำเนินการแล้ว
19/04/2560 13:26:16
2482
อินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้ งานธุรการ อินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้ ประมาณ 2-3 วัน ห้องพักอาจารย์จีน ตึกไอที ชั้น 3
19/04/2560
ดำเนินการแล้ว
02/05/2560 15:10:32
2481
อินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้ ประมาณ 2-3 วัน ห้องพักอาจารย์จีน ตึกไอที ชั้น 3
19/04/2560
ดำเนินการแล้ว
02/05/2560 15:09:57
2480
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้, ไม่มีสัญญาณ, ย้ายจุด ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้, ไม่มีสัญญาณ, ย้ายจุด 1. ผอ. ย้ายไปนั่งห้องคลินิกวิจัย มีสายไม่มีสัญญาณ 2. ห้องรองบริหาร ไม่มีสัญญาณ เบอร์ภายใน 7224 3. ห้องรองบริการวิชาการ ไม่มีสัญญาณ เบอร์ภายใน 7221 4. ห้องฝ่ายวิจัย เพิ่มเบอร์ภายใน อีก 1 เบอร์ มีสายไม่มีสัญญาณ 7200 5. ห้อง km มีสายไม่มีสัญญาณ 6. ห้องประสานงานกำกับดูแล มีสายไม่มีสัญญาณ 7. ห้องสำนักงาน เปลี่ยนจุดเนื่องจากจัดสำนักงานใหม่ อาคารศรีพิบูล
18/04/2560
ดำเนินการแล้ว
25/04/2560 12:29:27
2479
โปรแกรมใช้ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมใช้งานที่ศูนย์ไอทีมาลงให้ใช้งาน บางโปรแกรมใช้ไม่ได้ค่ะ สำนักงานหอพักนักศึกษา ทะเลแก้วนิเวศ
11/04/2560
ดำเนินการแล้ว
12/04/2560 09:10:11
2478
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ รีเซ็ทเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วเปิดไม่ได้อีก สำนักงานหอพักนักศึกษา ทะเลแก้วนิเวศ
11/04/2560
ดำเนินการแล้ว
12/04/2560 09:10:49
2477
เครื่องคอมพิวเตอร์ช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ช้า จอฟ้ารีสตาร์ทบ่อย กองนโยบายและแผน
07/04/2560
ดำเนินการแล้ว
12/04/2560 09:10:35
2476
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ จำนวน 1 เครื่อง โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
07/04/2560
ดำเนินการแล้ว
07/04/2560 11:09:01
2475
กูไฟล์ข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์ ไฟล์งานหาย สำนักงานหอพัก
04/04/2560
ดำเนินการแล้ว
05/04/2560 15:57:50
2474
คอมพิวเตอร์สำนักงานมีปัญหา 5 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์มีการใช้งานล่าช้า และข้อมูลหาย สัญญาณอินเทอร์เน็ตช้า สำนักงานหอพักนักศึกษา ทะเลแก้วนิเวศ
04/04/2560
ดำเนินการแล้ว
05/04/2560 15:58:02
2473
ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมสแกนไวรัสแล้ว คอมไม่ทำงาน ขึ้นหน้าจอสีฟ้า และตัวอักษรเต็มหน้าจอ โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
04/04/2560
ดำเนินการแล้ว
24/04/2560 09:06:51
2472
โน้ตบุ้คมีปัญหาเปิดไฟล์PDF ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อจะทำการดาวน์โหลดหรือเปิดไฟล์PDF. จะขึ้นเกี่ยวกับการลงทะเบียน Internet Download Manager ค่ะ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร งานวินัยและนิติการ ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
04/04/2560
ดำเนินการแล้ว
04/04/2560 15:50:38
2471
ระบบ windows มีปัญหา ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (เครื่องห้อง ฝวก.) เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คือเครื่องห้องทำงานของ ฝวก. งานเลขานุการผู้บริหาร ทีปวิชญ์ ชั้น 3
03/04/2560
ดำเนินการแล้ว
04/04/2560 10:52:41
2470
วินโดว์มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องแล้ว เครื่องบูทนานมาก ต้องกด f2 ก่อนทุกครั้งจึงจะเข้าเมนูปกติได้ งานสภามหาวิทยาลัย อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2
03/04/2560
ดำเนินการแล้ว
04/04/2560 10:52:27
2469
อัพเดท microsoft 2010 ค่ะ งานธุรการ โปรแกรม microsoft 2007 มีปัญหาค่ะ งานสภา ชั้น 2 โซน บี
03/04/2560
ดำเนินการแล้ว
04/04/2560 15:52:38
2468
ลงโปรแกรมสแกนไวรัสและMicrosoft Office เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมสแกนไวรัส Kaspersky และลงโปรแกรม Microsoft Office สำนักงานหอพักนักศึกษา ทะเลแก้วนิเวศ
03/04/2560
ดำเนินการแล้ว
04/04/2560 10:52:55
2467
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในโต๊ะคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28/03/2560
ดำเนินการแล้ว
03/04/2560 16:25:47
2466
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในคณะวิทยาศาสตร์ ใช้งานไม่ได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28/03/2560
ดำเนินการแล้ว
03/04/2560 16:25:38
2465
โปรแกรม microsoft powerpoint เปิดเอกสารไม่ได้ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเอกสารในโปรแกรม ไม่ได้ค่ะ งานสภา ชั้น 2 โซน บี
24/03/2560
ดำเนินการแล้ว
03/04/2560 13:13:04
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] 45 [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168
หน้า 45/168
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3354  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 4  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3350  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th