- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2608
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ ของสำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
15/09/2560
ดำเนินการแล้ว
15/09/2560 14:33:07
2607
เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้ากว่าปกติ เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องการอัพเดต Windows ห้องแนะแนวฯ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
15/09/2560
ดำเนินการแล้ว
15/09/2560 14:32:43
2606
สัญญาณโทรศัพท์ภายในห้องแนะแนวฯ งานธุรการ เพิ่มเติมเครื่องรับ-ส่งสัญญาณ หมายเลข 9607 ห้องแนะแนวฯ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
15/09/2560
ดำเนินการแล้ว
15/09/2560 11:10:20
2605
โทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาณและใช้งานไม่ได้จำนวนหลายเครื่อง ระบบเครือข่าย โทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาณ และใช้งานไม่ได้จำนวนหลายเครื่อง บางเครื่องโทรเข้า โทรออกได้เป็นบางครั้ง จึงขอความอนุเคราะห์ดำเนินการซ่อมและวางระบบใหม่ค่ะ ห้องงานกิจกรรม ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
12/09/2560
ดำเนินการแล้ว
16/10/2560 15:51:17
2604
อินเทอร์เน็ต WiFi ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต WiFi ใช้งานไม่ได้ ฝ่ายยานพหนะ
11/09/2560
ดำเนินการแล้ว
11/09/2560 11:43:28
2603
Harddisk และ Window มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ Harddisk มีปัญหา และ Window ลงโปรแกรม ไม่ได้ โครงการจัดตั้งกองคลัง
11/09/2560
ดำเนินการแล้ว
14/09/2560 09:06:54
2602
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องโครงการจัดตั้งกองคลังเปิดไม่ติด โครงการจัดตั้งกองคลัง
11/09/2560
ดำเนินการแล้ว
18/09/2560 09:08:33
2601
กล้องวงจรปิด ชั้น 1 อาคาร ม. ชำรุด ใช้งานไม่ได้ งานบริการ ขอแจ้งกล้องวงจรปิด ชั้น 1 อาคาร ม. ชำรุด ใช้งานไม่ได้ นางสาวสุภาพร รุ่งแสง หัวหน้าแม่บ้านตึก ม. ได้แจ้งปัญหาดังกล่าว ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแต่ยังไม่มีการแก้ปัญหาคะ รบกวนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้วยค่ะ เนื่องจากขณะนี้มีผู้รับเหมาเข้ามาปรับปรุงซ่อมแซมหลายผู้รับเหมาคะ ขอบคุณมากๆคะ อาคารมหาวชิราลงกรณ (อาคาร ม.)
11/09/2560
ดำเนินการแล้ว
15/09/2560 13:00:06
2600
ระบบเครื่อข่ายโรงเรียนสาธิตฯ ใช้ไม่ได้ งานธุรการ ระบบเครื่อข่าย ส่งงานไม่ได้เลย ติด ๆ หลุด ๆ ตั้งแต่เช้าแล้ว ส่งไม่ทันเสร็จก็หลุด ผอ.จะส่งงานไป โรงเรียนขนาดเล็กไม่ได้เลย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
11/09/2560
ดำเนินการแล้ว
12/09/2560 15:55:37
2599
แก้ไขปัญหาไวไฟใช้งานไม่ได้ที่ห้อง ผู้อำนวยการฯ ระบบเครือข่าย แก้ไขปัญหาไวไฟใช้งานไม่ได้ที่ห้อง ผู้อำนวยการฯ ชั้น 2 อาคารศรีพิบูล ชั้น 2
09/09/2560
ดำเนินการแล้ว
13/09/2560 10:43:37
2598
pdf ใช้งานไม่ได้ค่ะ ขึ้น error งานธุรการ pdf ใช้งานไม่ได้ค่ะ ขึ้น error งานสภา
08/09/2560
ดำเนินการแล้ว
14/09/2560 09:07:57
2597
เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ใช้การไม่ได้ งานบริการ เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ในห้องเรียน อาคารปฏิบัติการแปรูปอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารใช้การไม่ได้ อาคารปฏิบัติการแปรูปอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
06/09/2560
ดำเนินการแล้ว
11/09/2560 10:05:54
2596
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายใน หมายเลข 4001 ใช้งานไม่ได้ไม่มีสัญญาณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
04/09/2560
ดำเนินการแล้ว
05/09/2560 08:18:16
2595
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายใน หมายเลข 4001 ใช้งานไม่ได้ไม่มีสัญญาณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
04/09/2560
ดำเนินการแล้ว
05/09/2560 08:18:24
2594
หน้าจอค้างบ่อย งานธุรการ หน้าจอคอมฯค้างบ่อยๆ กองกีฬา
03/09/2560
ดำเนินการแล้ว
11/09/2560 10:04:47
2593
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ห้อง ศว 301 หมายเลข 4207 ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ โทรเข้า-ออก ไม่ได้ค่ะ ห้อง ศว 301 ตึกศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 3
01/09/2560
ดำเนินการแล้ว
21/09/2560 11:15:03
2592
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP -โทรศัพท์ห้องเรียนไม่มีสัญญาณตึก5-6 และ -ไม่มีอุปกรณ์เครื่องโทรศัพท์ 2 ห้อง -ชื่อห้องคือ 624,326,525,526,527,528,529,5210 อาคาร 5-6 วังจันทน์
30/08/2560
ดำเนินการแล้ว
29/09/2560 12:10:15
2591
ระบบเครื่อข่ายโรงเรียนสาธิตฯ ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ระบบเครื่อข่ายโรงเรียนสาธิตฯ ใช้งานไม่ได้ ห้องเรียน ชั้น 2, 3 ตึกประถมฯ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
30/08/2560
ดำเนินการแล้ว
12/09/2560 16:02:01
2590
อินเตอร์เน็ตเล่นไม่ได้ค่ะ งานธุรการ ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ ห้องงานวินัยและนิติการ
30/08/2560
ดำเนินการแล้ว
30/08/2560 11:11:22
2589
อินเตอร์เน็ตเล่นไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ ห้องงานวินัยและนิติการ
30/08/2560
ดำเนินการแล้ว
30/08/2560 11:11:33
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] 44 [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 44/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th