- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3177
พัดลมคอมพิวเตอร์ดังมาก เครื่องคอมพิวเตอร์ พัดลมคอมพิวเตอร์ดังมาก กองบริหารงานบุคคล
20/06/2562
ดำเนินการแล้ว
25/06/2562 12:46:36
3176
คอมพิวเตอร์ปริ้นไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ปริ้นไม่ได้ สั่งปริ้นไม่ออก กองนโยบายและแผน
19/06/2562
ดำเนินการแล้ว
20/06/2562 13:05:08
3175
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ค่ะ เบอร์ 7114, 7115 , 7131 อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์
18/06/2562
ดำเนินการแล้ว
03/09/2562 10:50:35
3174
ขอความอนุเคราะห์ลง Activate key ให้ด้วยค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ลง Activate key ให้ด้วยค่ะ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาฯ
17/06/2562
ดำเนินการแล้ว
20/06/2562 11:53:40
3173
คอมพิวเตอร์เปิดเครื่องไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ งานเลขานุการผู้บริหาร
14/06/2562
ดำเนินการแล้ว
14/06/2562 11:54:31
3172
I con และ Folder หน้าจอหายไม่ทราบสาเหตุ เครื่องคอมพิวเตอร์ I con และ Folder หน้าจอหายไม่ทราบสาเหตุ สระว่ายน้ำและฟิตเนส
14/06/2562
ดำเนินการแล้ว
17/06/2562 09:13:38
3171
โทรศัพท์ภายในห้อง ผช.ฝกพ. ชำรุด งานธุรการ สันนิฐานว่า แบตเตอรี่ชาร์จเสื่อมสภาพ เนื่องชาร์จไม่เข้า ห้องเลขานุการผู้บริหาร
12/06/2562
ดำเนินการแล้ว
02/09/2562 18:35:10
3170
คอมพิวเตอร์อืดดดด มาก ทำงานไม่ได้เลย ค้าง งานธุรการ คอมพิวเตอร์อืดดดดมาก ถึงขั้นทำงานไมไ่ด้เลย ค้างไปหมด งานสภามหาวิทยาลัย
12/06/2562
ดำเนินการแล้ว
19/06/2562 10:50:54
3169
เบอร์ 6000 ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ 6000 ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10/06/2562
ดำเนินการแล้ว
02/09/2562 18:31:30
3168
printer งานเลขานุการ งานธุรการ printer งานเลขานุการ ปลิ้นไม่ได้ค่ะ งานเลขานุการผู้บริหาร
06/06/2562
ดำเนินการแล้ว
06/06/2562 15:46:17
3167
เบอร์ 6000 ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ 6000 ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ตึก5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
05/06/2562
ดำเนินการแล้ว
02/08/2562 11:33:43
3166
คอมใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องการลงวินโดวใหม่ โครงการจัดตั้งกองคลัง งานบัญชี
05/06/2562
ดำเนินการแล้ว
11/06/2562 16:08:18
3165
คอมพิวเตอร์ หน้าจอดับเองขึ้นสีฟ้า ตลอด เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ดับเองบ่อยมาก ขึ้นเป็นจอสีฟ้า ทำงานไม่ได้เ้ลย งานสภามหาวิทยาลัย
05/06/2562
ดำเนินการแล้ว
19/06/2562 10:48:45
3164
เวริ์ดไม่ทำงาน งานธุรการ เปิดไฟล์เวริ์ด งานสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี
05/06/2562
ดำเนินการแล้ว
05/06/2562 11:36:56
3163
โทรศัพย์สายในใช้ไม่ได้ งานธุรการ เบอร์ 9213 ใช้ไม่ได้ งานตรวจสอบภายใน
05/06/2562
ดำเนินการแล้ว
11/06/2562 09:58:04
3162
โทรศัพย์สายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ 9213 ใช้ไม่ได้ งานตรวจสอบภายใน
05/06/2562
ดำเนินการแล้ว
11/06/2562 09:57:32
3161
microsoft office หมดอายุ งานธุรการ เปิดโปรแกรมแล้ว เกิด popup ขึ้นและแจ้งเตือนว่าจะหมดเวลา กมป
01/06/2562
ดำเนินการแล้ว
05/06/2562 11:37:18
3160
ติดตั้งอุปกรณ์ switchและตรวจเช็คระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย ติดตั้งอุปกรณ์ switchและตรวจเช็คระบบอินเตอร์เน็ต สำนักงานหอพัก หอพักทะเลแก้วนิเวศ สำนักงานหอพัก
31/05/2562
ดำเนินการแล้ว
19/06/2562 15:54:05
3159
คอมพิวเตอร์ ใช้การไม่ได้ ไอคอนหาย เครื่องคอมพิวเตอร์ หลังติดตั้งเครื่องปริ้น ไอคอมคอมหายตลอด ปิดเปิดกี่ครั้งทำงานไปไอคอลก้หาย ตลอดเวลา ทำงานไมไ่ด้ค่ะ งานสภามหาวิทยาลัย
31/05/2562
ดำเนินการแล้ว
31/05/2562 15:32:38
3158
ไม่สามารถเปิดไฟล์ word ได้ งานธุรการ - นางธนียา คำปิน งานสวัสดิการ ห้องสำนักงานอธิการบดี
30/05/2562
ดำเนินการแล้ว
31/05/2562 15:32:47
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] 44 [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 44/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th