- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3824 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2994
อินเทอร์เน็ต wifi ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต wifi ใช้งานไม่ได้ มีแต่สัณญาณwifi ขึ้นแต่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ไม่สามารถใช้งานได้มา 3 วันแล้ว หอพักนันทนิวศ ส่วนวังจันทน์
07/11/2561
ดำเนินการแล้ว
03/12/2561 11:17:18
2993
เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
03/11/2561
ดำเนินการแล้ว
07/11/2561 11:43:27
2992
โทรศัพท์ภายในห้อง ผช.จส. ชำรุด งานธุรการ โทรศัพท์ภายใน ห้อง ผช.จส. ไม่มีสัญญาณ ห้องเลขานุการผู้บริหาร
01/11/2561
ดำเนินการแล้ว
15/11/2561 09:41:01
2991
ลงวินโดว์ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงวินโดว์ใหม่ 3 เครื่อง 1 ห้องรองอธิการ ฝวพ. 1 ห้องรองอธิการ ฝพค. 1 ห้องรองอธิการ ฝบห. หน่วยงานเลขานุการผู้บริหาร
31/10/2561
ดำเนินการแล้ว
14/11/2561 11:00:17
2990
ลงโปรแกรมและวินโดว์ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ของงานเงินเดือนและงบประมาณ กองคลัง
30/10/2561
ดำเนินการแล้ว
07/11/2561 11:56:41
2989
Windowsแจ้งเตือนLicenseหมดอายุ ระบบเครือข่าย Windowsแจ้งเตือนLicenseหมดอายุ ห้องบัญชี กองคลัง
30/10/2561
ดำเนินการแล้ว
07/11/2561 11:56:11
2988
Microsoft Office ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ใช้งานไม่ได้ กนผ.
26/10/2561
ดำเนินการแล้ว
29/10/2561 09:03:44
2987
วินโดร์หมดอายุ เครื่องคอมพิวเตอร์ วินโดว์หมดอายุ เซฟงานไม่ได้ค่ะ ม508
25/10/2561
ดำเนินการแล้ว
29/10/2561 09:04:07
2986
ย้ายเครื่องคอมใหม่ ปริ้นงานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ย้ายเครื่องคอมใหม่ ปริ้นงานไม่ได้ กองนโยบายและแผน
20/10/2561
ดำเนินการแล้ว
07/11/2561 11:46:34
2985
ลงโปรแกรม Microsoft ใหม่ เนื่องจากเครื่องติดไวรัส งานธุรการ ลงโปรแกรม Microsoft ใหม่ เครื่องคอมห้องการเงิน (เครื่องพี่โอ๋ปาเก่า) โครงการจัดตั้งกองคลัง
19/10/2561
ดำเนินการแล้ว
07/11/2561 09:22:09
2984
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ค่ะ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาฯ
18/10/2561
ดำเนินการแล้ว
18/10/2561 12:21:31
2983
คอมฯเสีย เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมฯเปิดไม่ติด หน่วยงานออกแบบและวางผัง
17/10/2561
ดำเนินการแล้ว
17/10/2561 10:28:49
2982
ใส่เลขผลิตภัณฑ์ Microsoft office เครื่องคอมพิวเตอร์ ใส่เลขผลิตภัณฑ์ Microsoft office กองนโยบายและแผน
16/10/2561
ดำเนินการแล้ว
16/10/2561 12:08:14
2981
คอมพิวเตอร์ใช้การไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
13/10/2561
ดำเนินการแล้ว
16/10/2561 10:17:43
2980
Office หมดอายุ ช่วยลง Office ใหม่คะ งานธุรการ Office หมดอายุ ช่วยลง Office ใหม่คะ เครื่องพี่หญิง งานบัญชีคะ กองคลัง
12/10/2561
ดำเนินการแล้ว
16/10/2561 10:17:27
2979
การตั้งค่าการปริ้นเอกสารในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ การตั้งค่าการปริ้นเอกสารในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนื่องด้วยการปริ้นไม่เป็นไปตามทางผู้ใช้งานกำหนด สำนักงานหอพัก
10/10/2561
ดำเนินการแล้ว
12/10/2561 10:12:40
2978
ลงโปรแกรม Photoshop , illustrator งานธุรการ ลงโปรแกรม Photoshop , illustrator งานพัสดุ
10/10/2561
ดำเนินการแล้ว
16/10/2561 10:16:45
2977
หน้าจอขึ้นจอสีฟ้า ใช้ไปซักระยะแล้วเครื่องค้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอขึ้นจอสีฟ้า ใช้ไปซักระยะแล้วเครื่องค้าง กองนโยบายและแผน
10/10/2561
ดำเนินการแล้ว
10/10/2561 14:12:34
2976
โปรแกรมป้องกันไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ รบกวนให้เจ้าหน้าที่ลงโปรแกรมป้องกันไวรัสบนเครื่องคอมพิวเตอร์ งานสภามหาวิทยาลัย
10/10/2561
ดำเนินการแล้ว
16/10/2561 10:16:11
2975
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ห้อง ผอ.กพน. กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
09/10/2561
ดำเนินการแล้ว
10/10/2561 11:57:08
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] 43 [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192
หน้า 43/192
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3824  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 10  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3814  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th