- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3197
เครื่องคอมพิวเตอร์ดับเอง เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ดับเอง หรือบางทีติดเอง เป็นบ่อยค่ะ สำนักงานหอพักนักศึกษา
26/07/2562
ดำเนินการแล้ว
30/07/2562 08:50:58
3196
จอโปรเจ็คเตอร์ภาพไม่ขึ้น เครื่องคอมพิวเตอร์ จอโปรเจ็คเตอร์ภาพไม่ขึ้น อาคารไพรัช พืชพันธุ์ คณะเทศโนโลยีการเกษตรและอาหาร อาคารไพรัตน์พืชพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
23/07/2562
ดำเนินการแล้ว
23/07/2562 14:38:08
3195
ต่อสายแลน งานบริการ เปลี่ยนสายอินเทอร์เน็ตที่ชำรุด งานบัญชี กองคลัง
19/07/2562
ดำเนินการแล้ว
19/07/2562 16:13:01
3194
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เบอร์ภายในที่ใช้งานไม่ได้ คือ 7114 , 7115 , 7131 ค่ะ อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์
18/07/2562
ดำเนินการแล้ว
14/08/2562 14:39:45
3193
จอโปรเจ็คเตอร์ภาพไม่ขึ้น งานธุรการ เนื่องจากมีการเรียนการสอนทุกวัน แต่จอโปรเจ็คเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ อาคารไพรัตน์พืชพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
15/07/2562
ดำเนินการแล้ว
18/07/2562 11:48:15
3192
โทรศัพท์ภายในห้องทำงานไม่มีสัญญาณ งานธุรการ โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ห้องพักจนท,แลป 4052
15/07/2562
ดำเนินการแล้ว
02/09/2562 18:45:56
3191
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สตาร์ทวินโดว์ โครงการจัดตั้งกองคลัง
12/07/2562
ดำเนินการแล้ว
18/07/2562 11:57:12
3190
เครื่องปร้ินใช้ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นปร้ินไม่ออก งานตรวจสอบภายใน
10/07/2562
ดำเนินการแล้ว
10/07/2562 15:45:08
3189
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิวเตอร์เปิดไม่ติด สโตห้องเก็บของ
08/07/2562
ดำเนินการแล้ว
18/07/2562 15:27:47
3188
อินเตอร์เนตไม่สามารถใช้งานได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เนตไม่สามารถใช้งานได้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง104
05/07/2562
ดำเนินการแล้ว
15/07/2562 09:14:26
3187
ปรินเตอร์มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ สั่งพิมพ์งานจากปรินท์เตอร์ไม่ได้ โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
04/07/2562
ดำเนินการแล้ว
11/07/2562 13:30:31
3186
ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP สายนอกโทรออกและโทรเข้าไม่ได้ไม่มีสัญญาณ งานเลขานุการผู้บริหาร
03/07/2562
ดำเนินการแล้ว
18/07/2562 13:37:28
3185
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้หอพักที่ 1และหอพักที่3 ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้หอพักที่ 1และหอพักที่3 หอพักทะเลแก้วนิเวศ1 หอพักทะเลแก้วนิเวศ3
03/07/2562
ดำเนินการแล้ว
02/08/2562 11:33:25
3184
เครื่อง printer งานธุรการ สั่งพิมพ์ไม่ได้ ห้องรองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ผศ.ดร.วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล
01/07/2562
ดำเนินการแล้ว
02/07/2562 09:59:51
3183
cpu เสียงดังมาก เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง cpu มีเสียงดังขึ้นมากผิดปกติ เวลาใช้งาน งานตรวจสอบภายใน
01/07/2562
ดำเนินการแล้ว
10/07/2562 15:45:17
3182
เครื่องปริ้นเตอร์ ปริ้นท์ไม่ออก งานธุรการ ปัญหา จากการเชื่อมต่อ หรือ ไดร์เวอร์ ห้องเลขานุการผู้บริหาร
28/06/2562
ดำเนินการแล้ว
02/07/2562 10:00:00
3181
คอมพิวเตอร์ทำงานช้าและค้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมใช้งานช้าเกินกว่าปกติ เข้าใช้งาน website ไม่ได้ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
25/06/2562
ดำเนินการแล้ว
28/06/2562 09:52:55
3180
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ กองกีฬา
25/06/2562
ดำเนินการแล้ว
01/07/2562 10:13:00
3179
อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ค่ะ สำนักงานหอพักนักศึกษา
24/06/2562
ดำเนินการแล้ว
01/07/2562 09:05:56
3178
เครื่องคอม (pc) เปิดไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอม (pc) เปิดใช้งาน แล้วดับไปเอง เปิดไม่ติด กองนโยบายและแผน
20/06/2562
ดำเนินการแล้ว
28/06/2562 09:53:13
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] 43 [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 43/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th