- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3217
เปลี่ยนแบตเครื่องสำรองไฟ งานบริการ เปลี่ยนแบตเครื่องสำรองไฟ โครงการจัดตั้งกองคลัง งานบัญชี
16/08/2562
ดำเนินการแล้ว
19/08/2562 13:59:39
3216
ลงโปรแกรมใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มีปัญหา ค้าง ไม่สามารถใช้งานได้ รบกวนช่วยลงโปรแกรมใหม่ให้ด้วยค่ะ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
16/08/2562
ดำเนินการแล้ว
16/08/2562 15:38:24
3215
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด สโตร์เก็บของ(ห้องพี่สุมิตร)
15/08/2562
ดำเนินการแล้ว
16/08/2562 15:38:38
3214
ลงไดร์เวอร์ปริ้นเตอร์ห้องผู้บริหารใหม่ งานธุรการ ปริ้นเตอร์เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นเครื่องกลาง ยี่ห้อ ริโก้ หน้าห้องอธิการบดี ครับ ห้องเลขานุการผู้บริหาร
14/08/2562
ดำเนินการแล้ว
16/08/2562 10:20:25
3213
โทรศัพท์กลางของ ม. เสีย ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์กลางของ ม. เสีย เสียงดังเองตลอดเวลา ไม่สามารถรับสายได้ เป็นมานานมากแล้วค่ะ รบกวนช่วยซ่อมให้ด่วนด้วยค่ะ เพราะเกรงจะมีผลเสียต่อทางราชการ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
14/08/2562
ดำเนินการแล้ว
14/08/2562 14:38:25
3212
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9120 ไม่มีสัญญาณ กองคลัง
14/08/2562
ดำเนินการแล้ว
21/10/2562 10:04:50
3211
เครื่องเปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด จะโอนเงินค่าตอบแทนเสาร์อาทิตย์ค่ะ เครื่องพี่นิตยา การเงิน
13/08/2562
ดำเนินการแล้ว
13/08/2562 15:44:03
3210
โทรศัพท์ภายในห้องทำงานไม่มีสัญญาณ งานธุรการ ห้องทำงาน IT-409 โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณค่ะ IT-409
13/08/2562
ดำเนินการแล้ว
16/08/2562 13:27:52
3209
ย้ายสายโทรศัพท์ภายใน งานธุรการ ย้ายสายโทรศัพท์ภายใน ห้องบัญชี กองคลัง
13/08/2562
ดำเนินการแล้ว
14/08/2562 14:40:01
3208
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส ห้องกองคลัง
10/08/2562
ดำเนินการแล้ว
10/08/2562 15:10:50
3207
คอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์เปิดแล้ว ขึ้น startup repair นานมาก ไม่สามารถใช้งานได้ปกติ งานตรวจสอบภายใน
09/08/2562
ดำเนินการแล้ว
13/08/2562 15:45:27
3206
คอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์เปิดแล้ว ขึ้น startup repair นานมาก ไม่สามารถใช้งานได้ปกติ งานตรวจสอบภายใน
09/08/2562
ดำเนินการแล้ว
16/08/2562 15:52:38
3205
โทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาณ งานธุรการ โทรศัพท์ภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา ห้องสำนักงานชั้น 1ไม่มีสัญญาณ รับไม่ได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ห้องสำนักงานชั้น 1
03/08/2562
ดำเนินการแล้ว
13/08/2562 11:57:41
3204
ไม่มีสัญญาณเน็ต ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตไม่สามารถทำงานได้ แฟลตทะเลแก้ว
03/08/2562
ดำเนินการแล้ว
05/08/2562 08:32:35
3203
โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9141 ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ งานธุรการและสารบรรณ อาคารทีปวิชญ์
02/08/2562
ดำเนินการแล้ว
28/08/2562 13:10:06
3202
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ งานธุรการ โทรศัพท์สายในเบอร์ 7211 ไม่มีสัญญาณ อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1
01/08/2562
ดำเนินการแล้ว
13/08/2562 11:57:56
3201
อินเตอร์เน็ตเข้าไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่มีสัญญาอินเตอร์เน็ตค่ะ อาคารไพรัตน์พืชพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
31/07/2562
ดำเนินการแล้ว
01/08/2562 14:21:49
3200
ห้องเรียนไอที ตึก ร.310 เครื่องคอมพิวเตอร์ รบกวนเจ้าหน้าที่ it มาดูคอม ร.310 ด้วยค่ะ ใช้ไม่ได้ ใครมาปรับอะไร อาคารเรียนรู้ ตึก ร.
30/07/2562
ดำเนินการแล้ว
30/07/2562 13:43:41
3199
เครื่องปริ้นใช้ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นปริ้นไม่ออก กองคลัง มรพส
30/07/2562
ดำเนินการแล้ว
31/07/2562 10:35:43
3198
ระบบโทรศัพท์สายตรงของ ม. เสีย ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์สายตรงของ ม. เสีย มีเสียงเรียกเข้าดังตลอดเวลา และไม่สามารถรับสายได้ เนื่องจากไม่ได้ยินผู้ที่โทรเข้า เป็นมาพักใหญ่แล้ว พอมาซ่อมประมาณ 2-3 วัน ก็กลับเป็นอีก รบกวนช่วยมาดูให้ด้วยค่ะ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
28/07/2562
ดำเนินการแล้ว
14/08/2562 14:38:58
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] 42 [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 42/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th