- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3237
โทรศัพท์สายในไม่มีสัณญาณค่ะ งานธุรการ โทรศัพท์สายในไม่มีสัณญาณค่ะ ห้องกองคลัง
18/09/2562
ดำเนินการแล้ว
21/10/2562 10:08:11
3236
โทรศัพท์สายในมีปัญหา ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในห้องงานนิติกรไม่มีสัญญาณค่ะ ขอความอนุเคราะห์มาตรวจสอบด้วยนะคะ (และรบกวนมารับอุปกรณ์คืนด้วยนะคะ) งานวินัยและนิติการ ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
17/09/2562
ดำเนินการแล้ว
21/10/2562 10:05:55
3235
คอมพิวเตอร์Copy ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์Copy ไม่ได้ กองนโยบายและแผน
16/09/2562
ดำเนินการแล้ว
23/09/2562 11:16:28
3234
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ กองนโยบายและแผน
16/09/2562
ดำเนินการแล้ว
16/09/2562 09:41:45
3233
เบอร์ภายใน 6504,6000,6501 ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ภายใน 6504,6000,6501 ไม่มีสัญญาณ อาคาร 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16/09/2562
ดำเนินการแล้ว
16/09/2562 09:48:42
3232
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP หมายเลข 2222 และ 9606 ห้องแนะแนวฯ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
12/09/2562
ดำเนินการแล้ว
12/09/2562 11:26:05
3231
เปลี่ยน intranet เป็น internet งานบริการ ตรวจสอบสายLAN ทดสอบ IP ทั้งระบบ กองคลัง
10/09/2562
ดำเนินการแล้ว
13/09/2562 14:24:10
3230
รบกวนติดตั้งสายอินเตอร์เน็ตและสายโทรศัพท์ งานธุรการ รบกวนติดตั้งสายอินเตอร์เน็ตและสายโทรศัพท์ ห้องจำหน่ายสินค้า PSRU SHOP โถงชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์ ห้อง PSRU SHOP โถงชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
10/09/2562
ดำเนินการแล้ว
12/09/2562 11:26:37
3229
โทรศัพท์หมายเบข 1424 โรงเรียนสาธิตฯ ใช้งานไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์หมายเบข 1424 โรงเรียนสาธิตฯ ใช้งานไม่ได้ค่ะ โรงเรียนสาธิตฯ
09/09/2562
ดำเนินการแล้ว
13/09/2562 13:08:30
3228
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ค่ะ งานธุรการ เบอร์ที่ใช้งานไม่ได้ คือ 7114 7115 7131 อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์
04/09/2562
ดำเนินการแล้ว
21/10/2562 10:07:44
3227
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ อาคารไพรัตน์
02/09/2562
ดำเนินการแล้ว
03/09/2562 10:34:09
3226
โทรศัพท์สายในมีปัญหาไม่ได้ยินเสียงสายเรียกเข้า งานธุรการ โทรศัพท์สายในมีปัญหาไม่ได้ยินเสียงสายเรียกเข้า ทุกสาย ห้องบริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
02/09/2562
ดำเนินการแล้ว
10/09/2562 14:13:54
3225
อินเตอร์เนตไม่สามารถใช้งานได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เนตห้องม.508ไม่สามารถใช้งานได้ อาคารมหาวชิราลงกรณ
31/08/2562
ดำเนินการแล้ว
03/09/2562 10:36:01
3224
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์รับบริการหน้าเคาน์เตอร์เปิดไม่ติด กองคลัง
30/08/2562
ดำเนินการแล้ว
02/09/2562 09:55:53
3223
รบกวนเดินสายโทรศัพท์ สายแลน และสายเครื่องพิมพ์ งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์เดินสายโทรศัพท์ สายแลน และสายเครื่องพิมพ์ เนื่องจากจัดห้องใหม่ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ งานวินัยและนิติการ ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
27/08/2562
ดำเนินการแล้ว
30/08/2562 14:00:40
3222
โทรศัพท์ หมายเลข 5201 5202 ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP 5201 เสียบแล้วไม่มีสัญญาณ 5202 โทรออกได้ แต่โทรเข้าไม่มีเสียงสัญญาณ ห้อง กอ.202 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
27/08/2562
ดำเนินการแล้ว
28/08/2562 13:09:50
3221
ปริ้นเตอร์กระดาษติดไม่สามารถเอาออกได้ งานธุรการ ปริ้นเตอร์กระดาษติดไม่สามารถเอาออกได้ โครงการจัดตั้งกองคลัง
26/08/2562
ดำเนินการแล้ว
27/08/2562 09:36:45
3220
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ อาคารไพรัตน์
21/08/2562
ดำเนินการแล้ว
22/08/2562 09:08:33
3219
โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9141 เสีย ยังไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP แจ้งปัญหาโทรศัพท์สายในเสีย ไม่สามารถใช้งานได้ งานธุรการและสารบรรณ อาคารทีปวิชญ์
20/08/2562
ดำเนินการแล้ว
03/09/2562 14:49:48
3218
เข้าใช้โปรแกรมต่างๆ ไม่ได้ งานธุรการ หน้าจอแจ้งว่าหมดอายุ กองบริหารงานบุคคล(ห้อง ผอ.กบค.)
20/08/2562
ดำเนินการแล้ว
21/08/2562 09:38:52
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
41 [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 41/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th