- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3257
แก้ปัญหาเว็บเบราเซอร์ Google chorm เครื่องคอมพิวเตอร์ แก้ปัญหาเว็บเบราเซอร์ Google chorm กองนโยบายและแผน
08/10/2562
ดำเนินการแล้ว
09/10/2562 09:46:08
3256
โปรแกรมฮาร์ดิสเสีย ไม่สามารถเปิดเครื่องคอม ฯได้ งานธุรการ โปรแกรมฮาร์ดิสเสีย ไม่สามารถเปิดเครื่องคอม ฯได้ กองกลาง
08/10/2562
ดำเนินการแล้ว
09/10/2562 09:46:23
3255
ฮาร์ดดีสเสีย เครื่องคอมพิวเตอร์ แจ้งเครื่องเสีย กองคลัง
07/10/2562
ดำเนินการแล้ว
10/10/2562 08:33:55
3254
เครื่องปริ้น ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น ใช้งานไม่ได้ กองนโยบายและแผน
07/10/2562
ดำเนินการแล้ว
09/10/2562 09:46:41
3253
แฟต์ไดร์โดนไวรัส งานธุรการ กู้คืนข้อมูลในแฟต์ไดร์เนื่องจากโดนไวรัส กองคลัง
07/10/2562
ดำเนินการแล้ว
08/10/2562 10:02:08
3252
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่อ่าน CD ระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่อ่าน CD เนื่องได้ไดร์เวอร์ต่างๆไม่รองรับ (ลงวินโดว์ 10 ใหม่) กองคลัง
07/10/2562
ดำเนินการแล้ว
08/10/2562 10:01:31
3251
รบกวนย้ายจุดติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต งานธุรการ รบกวนย้ายจุดติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 จุด ห้อง PSRU SHOP ห้อง PSRU SHOP ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
07/10/2562
ดำเนินการแล้ว
18/10/2562 09:24:05
3250
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด, เดินสาย Network เพิ่ม ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ห้องแนะแนวเปิดไม่ติด, ดำเนินการเดินสาย Network เพิ่ม 3 เครื่อง ห้องแนะแนวและห้องทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
04/10/2562
ดำเนินการแล้ว
04/10/2562 15:01:20
3249
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด (เครื่อง ผอ.) กองคลัง
04/10/2562
ดำเนินการแล้ว
08/10/2562 10:00:30
3248
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ งานธุรการ ระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ โครงการจัดตั้งกองคลัง งานบัญชี
27/09/2562
ดำเนินการแล้ว
27/09/2562 16:05:09
3247
โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9232 ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9232 ใช้งานไม่ได้ งานสภามหาวิทยา
26/09/2562
ดำเนินการแล้ว
29/10/2562 11:26:56
3246
คอมพิวเตอร์ค้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ เข้าใช้งานไม่ปกติ งานสภามหาวิทยา
26/09/2562
ดำเนินการแล้ว
27/09/2562 16:05:23
3245
เครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง โครงการจัดตั้งกองคลัง
26/09/2562
ดำเนินการแล้ว
26/09/2562 15:27:16
3244
โทรศัพท์สายใน งานธุรการ โทรศัพท์สายในของคณะทุกเบอร์ไม่มีสัญญาณใช้งานไม่ได้คะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25/09/2562
ดำเนินการแล้ว
30/09/2562 10:52:55
3243
เครื่อง printer และ สัญญาโทรศัพท์สายนอก งานธุรการ สัญญาโทรศัพท์สายนอก และprinter พิมพ์ไม่ออก งานเลขานุการผู้บริหาร
24/09/2562
ดำเนินการแล้ว
25/09/2562 14:19:30
3242
เครื่อง pc งานเลขฯ(ก้อย) ระบบอินเตอร์เนต มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ งานธุรการ น่าจะเกิดจากสายสัญญาณ ห้องเลขานุการผู้บริหาร
24/09/2562
ดำเนินการแล้ว
25/09/2562 10:32:20
3241
การเชื่อมต่อเครื่องปริ๊น ระบบเครือข่าย ดำเนินการแชร์เครื่องปริ๊นให้สามารถใช้งานได้ทั้ง 3 เครื่อง ห้องทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
24/09/2562
ดำเนินการแล้ว
04/10/2562 15:36:44
3240
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ อาคารไพรัตน์
23/09/2562
ดำเนินการแล้ว
26/09/2562 09:25:51
3239
เซ็ทระบบเครื่องปริ้นเตอร์ของโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการฯ เครื่องคอมพิวเตอร์ เซ็ทระบบเครื่องปริ้นเตอร์ของโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา อาคาร ร.
23/09/2562
ดำเนินการแล้ว
23/09/2562 11:16:18
3238
คอมพิวเตอร์ค้างนาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์แล้วจะยังไม่สามารถใช้งานได้ในระยะเวลาอันสั้น ต้องปล่อยค้างไว้นาน เวลาใช้งานเปิด program เพื่อใช้งานคอมจะค้าง (เจมส์ กบค.) กองบริหารงานบุคคล
20/09/2562
ดำเนินการแล้ว
23/09/2562 10:02:14
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] 40 
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 40/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th