- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4041 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3991
คอมพิวเตอร์ มีปัญหา ไม่สามารถเปิดเข้าวินโดว์ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ มีปัญหา ไม่สามารถเปิดเข้าวินโดว์ได้ งานสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
18/10/2565
ดำเนินการแล้ว
07/11/2565 09:56:35
3990
เปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ กองคลัง
18/10/2565
ดำเนินการแล้ว
25/10/2565 09:50:35
3989
ไฟล์งาน Drive D ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ งานธุรการ ไฟล์งาน Drive D ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ โครงการจัดตั้งกองคลัง
17/10/2565
ดำเนินการแล้ว
20/10/2565 11:17:05
3988
โทรศัพท์สายนอก เบอร์ 055-267056 ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายนอก เบอร์ 055-267056 ใช้งานไม่ได้ เนื่องจากมีการย้ายห้องทำงานใหม่ เมื่อปลายปี 2564 ขณะนี้ มีบัณฑิตที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับงานปริญญาบัตรแต่ไม่สามารถโทรศักท์เข้ามาติดต่อได้ งานบริหารทั่วไป ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
08/10/2565
ดำเนินการแล้ว
18/10/2565 08:56:55
3987
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย นักศึกษาชายภายในหอพัก แจ้งอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้มีล่าช้า หลุดบ่อย หอพักนักศึกษาชาย ชั้น4 กาซะลองโซน C
07/10/2565
ดำเนินการแล้ว
25/10/2565 12:58:17
3986
โปรแกรม EXCEL และ WORD ไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม EXCEL และ WORD ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่สามารถ พิมพ์งานได้ สำนักงานคณะบดี คณสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น (ห้องฝ่ายวิชาการ )
05/10/2565
ดำเนินการแล้ว
07/10/2565 13:33:40
3985
ลงโปรแกรมใหม่ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมคอมใหม่ ห้อง ผอ.กองกลาง
04/10/2565
ดำเนินการแล้ว
06/10/2565 13:34:27
3984
ระบบมาเดินสายระบบ Lan และโทรศัพท์สายในค่ะ ระบบเครือข่าย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงมุมโต๊ะทำงาน จึงขอความอนุเคราะห์ทาง IDT มาเดินระบบ Lan และระบบโทรศัพท์ให้ค่ะ ห้องผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
03/10/2565
ดำเนินการแล้ว
06/10/2565 13:35:11
3983
สัญญาณอินเตอร์เนตล่าช้า งานธุรการ สัญญาณอินเตอร์เนตล่าช้า กระตุก หลุดบ่อย รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ ห้องแนะแนว ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
03/10/2565
ดำเนินการแล้ว
04/10/2565 14:11:42
3982
สัญญาณอินเตอร์เนตล่าช้า งานธุรการ สัญญาณอินเตอร์เนตล่าช้า กระตุก หลุดบ่อย รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ ห้องแนะแนว ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
03/10/2565
ดำเนินการแล้ว
04/10/2565 14:12:17
3981
ย้ายโต๊ะทำงานค่ะ งานบริการ ย้ายโต๊ะทำงานใหม่ค่ะ รบกวนย้ายสายอินเตอร์เน็ตค่ะ ห้อง ผอ.กองกลาง
03/10/2565
ดำเนินการแล้ว
04/10/2565 14:29:06
3980
เปิดคอมแล้ว ให้ตั้งวันที่ และใช้เว็บเบราวเซอร์ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ถ่านไบออสหมด กองบริหารงานบุคคล
03/10/2565
ดำเนินการแล้ว
03/10/2565 10:03:09
3979
ลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
01/10/2565
ดำเนินการแล้ว
03/10/2565 15:21:21
3978
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ อินเตอร์เน็ตใชง้านไม่ได้ตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 27/9/65 ขอบคุณครับ หอชมพูพันธ์ทิพย์ 2
28/09/2565
ดำเนินการแล้ว
10/10/2565 09:05:57
3977
ระบบโทรศัพท์ VOIP ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ ระบบโทรศัพท์ VOIP ใช้งานไม่ได้ เป็นบางเครื่อง กองบริการการศึกษา อาคารพิบูลวิชญ์
27/09/2565
ดำเนินการแล้ว
16/11/2565 11:52:39
3976
คอมพิวเตอร์ความจุไดรฟเต็ม และเปิดเว็บมหาวิทยาลัยไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ความจุไดรฟเต็มทั้งที่ไม่ได้มีไฟล์เยอะ และเหมือนเครื่องจะล็อกให้เปิดเว็บมหาวิทยาลัยไม่ได้ค่ะ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 และห้องนิติกร
26/09/2565
ดำเนินการแล้ว
28/09/2565 09:37:49
3975
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมฯ ไม่สามารถเข้าหน้าวินโดวส์ได้ ตอนนี้ไม่สามารถทำงานได้เลย ห้องงานวินัยและนิติการ
24/09/2565
ดำเนินการแล้ว
26/09/2565 15:39:58
3974
ลงโปรแกรมโอนเงินไม่สำเร็จ งานธุรการ ลงโปรแกรมโอนเงินเดือนของระบบธนาคารกรุงไทยไม่สำเร็จ โครงการจัดตั้งกองคลัง
23/09/2565
ดำเนินการแล้ว
23/09/2565 13:41:00
3973
ไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ งานบริการ เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อต่อระบบการเข้าใช้บริการสระว่ายน้ำไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ สระว่ายน้ำ
22/09/2565
ดำเนินการแล้ว
22/09/2565 16:31:11
3972
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานธุรการ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
21/09/2565
ดำเนินการแล้ว
21/09/2565 15:45:42
หน้าที่  [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202] [203
หน้า 4/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4041  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4023  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th