- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4043 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3293
อินเตอร์และคอมพิวเตอร์ช้า งานธุรการ เมื่อคลิกโปรแกรมต่างๆในคอมพิวเตอร์ล้าช้า และการเข้าระบบอินเตอร์เช่น เวบไซต์ EGP มีการค้างของระบบ ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ อาคารทีปวิชญ์
26/11/2562
ดำเนินการแล้ว
06/12/2562 13:58:50
3292
อินเตอร์เนต เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนตใช้การไม่ได้ ม.504
26/11/2562
ดำเนินการแล้ว
26/11/2562 16:18:44
3291
โทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาณ งานธุรการ โทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาณ กล่องกระจายสัญญาณไฟสัญญาณโทรศัพท์ไม่ติด กองกลาง
25/11/2562
ดำเนินการแล้ว
12/12/2562 08:59:45
3290
โทรศัพท์เสียงแทรก เบอร์ภายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์โทรศัพท์ภายใน 9138 ของงานประชาสัมพันธ์ เมื่อโอนงานมาที่กองบริการการศึกษามีเสียงแทรก เสียงซ่า ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องครับ สำนักงานอธิการบดี
25/11/2562
ดำเนินการแล้ว
12/12/2562 08:58:43
3289
ระบบโทรศัพท์เบอร์ภายนอก ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์กองบริการการศึกษา เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 055-267050 โทรติดบ้างไม่ติดบ้าง เบื้องต้นโทรประสานงานแล้วครับ อาคารศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ (ตึก ร.)
25/11/2562
ดำเนินการแล้ว
27/11/2562 08:27:47
3288
โทรศัพท์ภายในสนง.คณะเทคโนฯ ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในสนง.คณะเทคโนฯ ไม่มีสัญญาณ คณะเทคโนฯ
25/11/2562
ดำเนินการแล้ว
02/12/2562 11:09:47
3287
คอมใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด โครงการจัดตั้งกองคลัง งานบัญชี
22/11/2562
ดำเนินการแล้ว
22/11/2562 13:22:23
3286
เช็คสาย VGA งานธุรการ ตรวจเช็คสาย VGA ห้องเรียน ร.302 อาคารพิบูลย์วิทย์
21/11/2562
ดำเนินการแล้ว
22/11/2562 11:32:47
3285
เครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง งานธุรการ โหลดไฟล์งานออกมาปริ้น แล้วหน้างานแตกต่างไปจากเดิม กองคลัง
19/11/2562
ดำเนินการแล้ว
22/11/2562 10:03:46
3284
เดินสายแลน งานบริการ เพื่อเชื่อมต่อเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับแสกนเอกสาร สำนักงานหอพัก
18/11/2562
ดำเนินการแล้ว
12/12/2562 18:27:44
3283
ปริ้นตอร์ ขัดข้อง เครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวป้อนกระดาษ ดึงกระดาษติดขัด ห้องเลขานุการผู้บริหาร
18/11/2562
ดำเนินการแล้ว
29/11/2562 13:48:24
3282
ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เช็คเครื่องและลงโปรแกรม สำนักงานหอพัก
18/11/2562
ดำเนินการแล้ว
22/11/2562 11:32:21
3281
ปริ้นเตอร์ชำรุดใช้ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เสียบสายเครื่องปริ๊นหัก เสียบไม่ได้ โครงการจัดตั้งกองคลัง งานบัญชี
15/11/2562
ดำเนินการแล้ว
15/11/2562 15:28:36
3280
ปริ้นเตอร์ใช้ไม่ได้ งานธุรการ เครื่องปริ้นเตอร์ค้าง ปริ้นไม่ได้ โครงการจัดตั้งกองคลัง งานบัญชี
13/11/2562
ดำเนินการแล้ว
14/11/2562 02:02:01
3279
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องแล้ว จะรีสตาร์ทใหม่ตลอดเวลา งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
07/11/2562
ดำเนินการแล้ว
08/11/2562 14:01:30
3278
ระบบปฏิบัติการคอมใช้งานไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ สำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษ สำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษ
06/11/2562
ดำเนินการแล้ว
08/11/2562 13:03:54
3277
โทรศัพท์สายในมีปัญหา ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9602 มีสัญญาณเสียงดังแทรก ทำให้ขณะใช้งานได้ยินเสียงไม่ชัดเจน ห้องทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
05/11/2562
ดำเนินการแล้ว
25/02/2563 08:24:57
3276
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานธุรการ เครื่องเปิดไม่ติด งานพัสดุ โครงการจัดตั้งกองคลัง
04/11/2562
ดำเนินการแล้ว
05/11/2562 09:18:40
3275
ไมโครโฟนเสียงไม่ดัง ระบบเครื่องเสียงไม่ดี เครื่องคอมพิวเตอร์ ได้เข้าไปสอน คาบ 6-8 ณ ห้อง ม.504 ไมโครโฟนไม่ดัง ระบบเครื่องเสียงไม่ดี คอมพิวเตอร์ใช้การได้ปกติคะ ม.504
04/11/2562
ดำเนินการแล้ว
04/11/2562 11:04:06
3274
เครื่องค้าง งานธุรการ จะให้ช่วยเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์และลงระบบปฎิบัติการให้ใหม่ สนง.หอพัก
31/10/2562
ดำเนินการแล้ว
04/11/2562 09:14:51
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] 39 [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202] [203
หน้า 39/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4043  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4025  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th