- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3207 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2477
เครื่องคอมพิวเตอร์ช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ช้า จอฟ้ารีสตาร์ทบ่อย กองนโยบายและแผน
07/04/2560
ดำเนินการแล้ว
12/04/2560 09:10:35
2476
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ จำนวน 1 เครื่อง โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
07/04/2560
ดำเนินการแล้ว
07/04/2560 11:09:01
2475
กูไฟล์ข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์ ไฟล์งานหาย สำนักงานหอพัก
04/04/2560
ดำเนินการแล้ว
05/04/2560 15:57:50
2474
คอมพิวเตอร์สำนักงานมีปัญหา 5 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์มีการใช้งานล่าช้า และข้อมูลหาย สัญญาณอินเทอร์เน็ตช้า สำนักงานหอพักนักศึกษา ทะเลแก้วนิเวศ
04/04/2560
ดำเนินการแล้ว
05/04/2560 15:58:02
2473
ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมสแกนไวรัสแล้ว คอมไม่ทำงาน ขึ้นหน้าจอสีฟ้า และตัวอักษรเต็มหน้าจอ โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
04/04/2560
ดำเนินการแล้ว
24/04/2560 09:06:51
2472
โน้ตบุ้คมีปัญหาเปิดไฟล์PDF ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อจะทำการดาวน์โหลดหรือเปิดไฟล์PDF. จะขึ้นเกี่ยวกับการลงทะเบียน Internet Download Manager ค่ะ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร งานวินัยและนิติการ ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
04/04/2560
ดำเนินการแล้ว
04/04/2560 15:50:38
2471
ระบบ windows มีปัญหา ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (เครื่องห้อง ฝวก.) เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คือเครื่องห้องทำงานของ ฝวก. งานเลขานุการผู้บริหาร ทีปวิชญ์ ชั้น 3
03/04/2560
ดำเนินการแล้ว
04/04/2560 10:52:41
2470
วินโดว์มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องแล้ว เครื่องบูทนานมาก ต้องกด f2 ก่อนทุกครั้งจึงจะเข้าเมนูปกติได้ งานสภามหาวิทยาลัย อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2
03/04/2560
ดำเนินการแล้ว
04/04/2560 10:52:27
2469
อัพเดท microsoft 2010 ค่ะ งานธุรการ โปรแกรม microsoft 2007 มีปัญหาค่ะ งานสภา ชั้น 2 โซน บี
03/04/2560
ดำเนินการแล้ว
04/04/2560 15:52:38
2468
ลงโปรแกรมสแกนไวรัสและMicrosoft Office เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมสแกนไวรัส Kaspersky และลงโปรแกรม Microsoft Office สำนักงานหอพักนักศึกษา ทะเลแก้วนิเวศ
03/04/2560
ดำเนินการแล้ว
04/04/2560 10:52:55
2467
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในโต๊ะคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28/03/2560
ดำเนินการแล้ว
03/04/2560 16:25:47
2466
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในคณะวิทยาศาสตร์ ใช้งานไม่ได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28/03/2560
ดำเนินการแล้ว
03/04/2560 16:25:38
2465
โปรแกรม microsoft powerpoint เปิดเอกสารไม่ได้ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเอกสารในโปรแกรม ไม่ได้ค่ะ งานสภา ชั้น 2 โซน บี
24/03/2560
ดำเนินการแล้ว
03/04/2560 13:13:04
2464
โทรศัพท์เบอร์ภายนอก ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ 055267087 ของ TOT มีเสียงโทรครับแล้วตัด คณะมนุษย์
23/03/2560
ดำเนินการแล้ว
01/04/2560 10:00:14
2463
สัญญาณโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน มีหมายเลขโทรศัพท์ซ้อนกัน ระหว่าง 9610 และ 2222 ห้องแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
23/03/2560
ดำเนินการแล้ว
03/05/2560 14:08:41
2462
ปัญหารเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
22/03/2560
ดำเนินการแล้ว
22/03/2560 14:46:10
2461
โทรศัพท์ภายในคณะวิทยาการจัดการ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในหมายเลข 3101 คณะวิทยาการจัดการ ไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ รบกวนแก้ไขด้วยคะ คณะวิทยาการจัดการ
22/03/2560
ดำเนินการแล้ว
03/04/2560 16:25:18
2460
ไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ห้องผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ห้อง ผอ.กพน. กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
21/03/2560
ดำเนินการแล้ว
23/03/2560 11:07:07
2459
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ จำนวน 3 เครื่อง กองพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรม
21/03/2560
ดำเนินการแล้ว
23/03/2560 11:06:47
2458
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานธุรการ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ห้องสำนักงานโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
20/03/2560
ดำเนินการแล้ว
21/03/2560 09:45:06
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] 38 [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161
หน้า 38/161
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3207  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 10  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3197  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th