- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3749 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3019
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ จอฟ้า ดับ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ จอฟ้า ดับ เลขเครื่อง พส.15.01.43/59 ต้องการใช้งานด่วนมาก โครงการจัดตั้งกองคลัง
29/11/2561
ดำเนินการแล้ว
03/12/2561 15:24:20
3018
เครื่องไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องไม่ติด กองคลัง
28/11/2561
ดำเนินการแล้ว
03/12/2561 15:24:04
3017
อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ค่ะ งานธุรการ อินเตอร์เน็ตยังใช้ไม่ได้เหมือนเดิมค่ะ เป็นตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่ายจนถึงวันนี้ก็ยังใช้ไม่ได้ค่ะ คณะครุศาสตร์ส่วนวังจันทน์
28/11/2561
ดำเนินการแล้ว
03/12/2561 10:16:05
3016
หมายเลขภายใน ใช้งานไม่ได้ค่ะ งานธุรการ หมายเลข 7114 , 7115 ใช้งานไม่ได้ค่ะ อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์
27/11/2561
ดำเนินการแล้ว
04/01/2562 09:55:44
3015
ระบบเครือข่าย ระบบเครือข่าย สัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในห้องประชุมไม่สามารถใช้งานได้ ห้องประชุมสโลป กองพัฒนานักศึกษา
26/11/2561
ดำเนินการแล้ว
26/11/2561 11:32:35
3014
ปัญหาการใช้งานโทรศัพท์หมายเลข 5201,5301,5210 ระบบโทรศัพท์ VOIP -หมายเลข 5210,5301 ไม่มีเสียงเรียกเข้า แต่โทรออกได้ปกติ (ลองเอาเครื่องอื่นที่ใช้งานปกติมาเสียบสายหมายเลขดังกล่าวก็ไม่มีเสียงเรียกเข้า และลองเอาเครื่องที่เสียบประจำหมายเลขดังกล่าวไปเสียงสายของหมายเลขอื่นก็ใช้งานได้ปกติ) - เวลากดหมายเลข 5210 เพื่อโทรออก แต่จะโทรเข้าไปยังหมายเลข 5206 ตลอดทุกครั้ง อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
26/11/2561
ดำเนินการแล้ว
03/12/2561 08:59:32
3013
อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย ห้องสำนักงานคณะครุศาสตร์ส่วนวังจันทน์ อินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. จนถึงวันนี้ ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้เลยค่ะ มีความเดือดร้อนเพราะต้องทำงานผ่านอินเตอร์เน็ตตลอดค่ะ คณะครุศาสตร์ส่วนวังจันทน์
26/11/2561
ดำเนินการแล้ว
26/11/2561 15:00:01
3012
โทรศัพท์สายใน ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรเข้าหมายเลข 7226 แต่ติดที่หมายเลข 7225 7218 ใช้งานได้บ่้างไม่ได้บ้าง 7211 โทรเข้าได้ แต่เครื่องไม่มีเสียงกริ่ง ทำให้ไม่ทราบว่ามีสายเข้า 7210 ใช้งานไม่ได้ อาคารศรีพิบูล ชั้น 1
21/11/2561
ดำเนินการแล้ว
04/01/2562 09:54:51
3011
สายในโทรเข้าไม่ได้ งานธุรการ เบอร์ 9213 - 9214 โทรเช้าไม่ได้ แต่โทรออกได้ งานตรวจสอบภายใน
19/11/2561
ดำเนินการแล้ว
20/11/2561 14:03:08
3010
สายในโทรเข้าไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ 9213 - 9214 โทรเช้าไม่ได้ แต่โทรออกได้ งานตรวจสอบภายใน
19/11/2561
ดำเนินการแล้ว
20/11/2561 14:02:52
3009
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เบอร์ที่ใช้งานไม่ได้ คือ 7114 และ 7115 ค่ะ อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์
18/11/2561
ดำเนินการแล้ว
04/01/2562 09:55:19
3008
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมีอาการน็อค ไม่สามารถทำงานต่อได้ หลังตรวจเช็คเบื้องต้นพบว่าฮาร์ดดิสก์เสีย ห้องสำนักงานอธิการบดี
17/11/2561
ดำเนินการแล้ว
17/11/2561 12:33:26
3007
เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ งานธุรการ ดาวโหลดเครื่อวปริ้นไไม่ได้ งานอาคารสถานที่และบริการ
16/11/2561
ดำเนินการแล้ว
17/11/2561 12:36:47
3006
โทรศัพท์ภายใน งานธุรการ โทรศัพท์ภายใน หมายเลข 9670,9671 ขัดข้องไม่สามารถโทรติดต่อได้ กองส่งเสริมกีฬา
16/11/2561
ดำเนินการแล้ว
17/11/2561 10:40:31
3005
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด (มุก) งานพัสดุ
15/11/2561
ดำเนินการแล้ว
26/11/2561 08:51:29
3004
คอมพิวเตอร์ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ติดไวรัส งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน
15/11/2561
ดำเนินการแล้ว
26/11/2561 08:50:15
3003
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ จอฟ้า ดับ โครงการจัดตั้งกองคลัง
14/11/2561
ดำเนินการแล้ว
26/11/2561 08:49:26
3002
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถปิดเครื่องได้ งานธุรการ เนื่องจากได้ทำการShut down แต่เครื่องกลับ Restart ตลอด เครื่องนี้ ใช้ Windows 10 คอมพิวเตอร์น้องหน่อย ห้องงานอาคารสถานที่ฯ อาคารทีปวิชญ์
14/11/2561
ดำเนินการแล้ว
14/11/2561 19:41:14
3001
โทรศัพท์สายใน ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล ใช้งานไม่ได้ 1. หมายเลข 7211 โทรออกได้ โทรเข้า ไม่มีเสียงกริ้งเตือน 2. หมายเลข 7210 ใช้งานไม่ได้ 3. หมายเลข 7218 ใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้า้ง ต้องคอยถอดสาย power ที่กล่องสัญญาณ อาคารศรีพิบูล ชั้น 1
13/11/2561
ดำเนินการแล้ว
27/11/2561 09:15:33
3000
ติดตั้ง microsoft office คอมพิวเตอร์ของ ผช.คงศักดิ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องทำงาน ผช.คงศักดิ์ microsoft office หายไป หน่วยเลขานุการผู้บริหาร
12/11/2561
ดำเนินการแล้ว
14/11/2561 10:59:52
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] 38 [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188
หน้า 38/188
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3749  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 10  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3738  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th