- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3337
ไม่สามารถใช้เครื่องปริ้นสีได้ ระบบเครือข่าย สั่งปริ้นงานไปที่เครื่องปริ้นสีไม่ได้ ปริ้นไม่ออก กองนโยบายและแผน
13/02/2563
ดำเนินการแล้ว
20/02/2563 10:20:30
3336
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ห้องงานนิติกรอินเทอร์เน็ตใช้การไม่ได้ทั้งห้องค่ะ (สายแลน) ไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไร ตั้งแต่เมื่อวานก่อนเลิกงานแล้วค่ะ งานวินัยและนิติการ ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
05/02/2563
ดำเนินการแล้ว
06/02/2563 09:26:03
3335
สัญญาณแฟกซ์และโทรศัพท์ งานธุรการ สัญญาณแฟกซ์ใช้งานไม่ได้ กองบริหารงานบุคคล
03/02/2563
ดำเนินการแล้ว
03/02/2563 16:08:05
3334
เครื่องปริ้น HP แบบใช้ IP ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย เครื่องปริ้น HP แบบใช้ IP ใช้งานไม่ได้ กองนโยบายและแผน
31/01/2563
ดำเนินการแล้ว
12/02/2563 16:16:15
3333
ติดตั้งโทรศัพท์ภายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP ทางงานส่งเสริมและพัฒนากีฬา ได้ทำบันทึกที่ 2748/2562 เรื่องขอความอนุเคราะห์ติดตั้งพร้อมเดินสายอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ภายใน ลงวันที่ 23 ธ.ค. 62 ส่งทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว แต่ปัจจุบันยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาติ้ดตั้งโทรศัพท์ภายใน ห้องงานส่งเสริมและพัฒนากีฬา อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1
24/01/2563
ดำเนินการแล้ว
06/02/2563 10:29:50
3332
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้และเครื่องปริ้นเตอร์มีปัญหาในการใช้งานปริ้นไม่ออก งานธุรการ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้และเครื่องปริ้นเตอร์มีปัญหาในการใช้งานปริ้นไม่ออก กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
21/01/2563
ดำเนินการแล้ว
23/01/2563 09:55:28
3331
คอมพิวเตอร์ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้งานขัดข้อง เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสไม่สามารถใช้ระบบสแกนไวรัสได้ ห้องงานวินัยและนิติการ
21/01/2563
ดำเนินการแล้ว
23/01/2563 15:57:27
3330
แจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ แจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากติดไวรัส โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 1 อาคารพิบูลวิชญ์
20/01/2563
ดำเนินการแล้ว
07/02/2563 12:09:47
3329
อินเทอร์เน็ตใช้งานหน่วง ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตที่ห้องโครงการจัดตั้งกองคลังใช้งานหน่วงมาก บางเครื่องเข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้เลย กองคลัง
20/01/2563
ดำเนินการแล้ว
23/01/2563 16:38:47
3328
กล่องกระจายสัญญาอินเตอร์เน็ตหลุด ระบบเครือข่าย กล่องกระจายสัญญาอินเตอร์เน็ตหลุดออกจากบล็อกที่ติดกับฝ้า หลุดห้อยลงมาที่กองบริการการการศึกษา ฝ่ายรับเข้าศึกษา อาคาร ร. อาคาร ร.
18/01/2563
ดำเนินการแล้ว
23/01/2563 16:40:31
3327
สัญญาณอินเตอร์เน็ต หอพักราชพฤกษ์ ห้อง C308 ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ข้าพเจ้า ผศ. ดร.ปฏิพันธ์ นันทขว้าง ประธานคณะกรรมการบริหารหอพักราชพฤกษ์ ได้รับแจ้งจาก ผศ.ดร.รุ้งเพชร แข็งแรง ผู้พักอาศัย ให้ช่วยประสาน ศูนย์ไอที ในเรื่องปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ต ห้อง C308 ใช้งานไม่ได้ หอพักราชพฤกษ์ ห้อง C308
18/01/2563
ดำเนินการแล้ว
23/01/2563 16:41:36
3326
เบอร์ภายใน ใช้งานไม่ได้ค่ะ งานธุรการ เบอร์ที่ใช้งานไม่ได้ มีจำนวน 4 เบอร์ค่ะ 1. เบอร์ 7113 2. เบอร์ 7114 3. เบอร์ 7115 4. เบอร์ 7131 (ขอบคุณค่ะ) อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์
14/01/2563
ดำเนินการแล้ว
17/01/2563 15:47:06
3325
หอพักนันทนิเวศ (ส่วนวังจันทน์) ไม่สามารถใช้ internet ได้ ระบบเครือข่าย หอพักนันทนิเวศ (ส่วนวังจันทน์) ระบบ wifi ใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาณเน็ต หอพักนันทนิเวศ
13/01/2563
ดำเนินการแล้ว
07/02/2563 15:15:33
3324
โทรศัพท์ หมายเลขภายใน หลักเบอร์ 3000 ใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ หมายเลขภายใน หลักเบอร์ 3000 ใช้ไม่ได้ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
08/01/2563
ดำเนินการแล้ว
03/02/2563 16:07:32
3323
ขอความอนุเคราะห์ลง office 2016 เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ลง office 2016 โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา อาคารพิบูลวิชญ์
07/01/2563
ดำเนินการแล้ว
10/01/2563 11:22:25
3322
โทรศัพท์ (สายนอก) ชำรุด งานธุรการ โทรศัพท์ (สายนอก) เครื่องในห้องเลขาฯ เบอร์ 055 267110 ไม่มีสัญญาณ ห้องเลขานุการผู้บริหาร
07/01/2563
ดำเนินการแล้ว
23/01/2563 09:44:30
3321
คอมพิวเตอร์เ้ปิดไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด สำนักงานหอพัก
06/01/2563
ดำเนินการแล้ว
06/01/2563 13:21:27
3320
อินเตอร์เนตไม่สามารถใช้งานได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เนตไม่สามารถใช้งานได้ ระบบแลนด์ อาคารมหาวชิราลงกรณ (ตึก ม) ชั้น 5 ห้องพักอาจารย์
26/12/2562
ดำเนินการแล้ว
24/01/2563 13:52:25
3319
ฮาดดิสพัง งานธุรการ 1.เปลี่ยนฮาดดิสเป็น SSD 2.ลงวินโดว์ 3.ซอฟแวร์พื้นฐาน ท.410
25/12/2562
ดำเนินการแล้ว
26/12/2562 09:19:41
3318
ฮาดดิสพัง เครื่องคอมพิวเตอร์ 1.เปลี่ยนฮาดดิสเป็น SSD 2.ลงวินโดว์ 3.ซอฟแวร์พื้นฐาน ท.410
25/12/2562
ดำเนินการแล้ว
25/12/2562 13:57:12
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] 36 [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 36/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th