- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3969 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3279
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องแล้ว จะรีสตาร์ทใหม่ตลอดเวลา งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
07/11/2562
ดำเนินการแล้ว
08/11/2562 14:01:30
3278
ระบบปฏิบัติการคอมใช้งานไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ สำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษ สำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษ
06/11/2562
ดำเนินการแล้ว
08/11/2562 13:03:54
3277
โทรศัพท์สายในมีปัญหา ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9602 มีสัญญาณเสียงดังแทรก ทำให้ขณะใช้งานได้ยินเสียงไม่ชัดเจน ห้องทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
05/11/2562
ดำเนินการแล้ว
25/02/2563 08:24:57
3276
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานธุรการ เครื่องเปิดไม่ติด งานพัสดุ โครงการจัดตั้งกองคลัง
04/11/2562
ดำเนินการแล้ว
05/11/2562 09:18:40
3275
ไมโครโฟนเสียงไม่ดัง ระบบเครื่องเสียงไม่ดี เครื่องคอมพิวเตอร์ ได้เข้าไปสอน คาบ 6-8 ณ ห้อง ม.504 ไมโครโฟนไม่ดัง ระบบเครื่องเสียงไม่ดี คอมพิวเตอร์ใช้การได้ปกติคะ ม.504
04/11/2562
ดำเนินการแล้ว
04/11/2562 11:04:06
3274
เครื่องค้าง งานธุรการ จะให้ช่วยเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์และลงระบบปฎิบัติการให้ใหม่ สนง.หอพัก
31/10/2562
ดำเนินการแล้ว
04/11/2562 09:14:51
3273
เบอร์ภายนอกใช้งานไม่ได้ครับ ระบบเครือข่าย เบอร์ภายนอก 055267124 ใช้งานไม่ได้ครับ อาคาร5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
24/10/2562
ดำเนินการแล้ว
04/11/2562 08:04:51
3272
ระบบความจำคอมพิวเตอร์ขัดข้อง เครื่องคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนฮาร์ดดิส และระบบปฏิบัติการ Windows ห้องแนะแนวฯ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
24/10/2562
ดำเนินการแล้ว
24/10/2562 11:36:32
3271
ระบบปฏิบัติการคอมใช้งานไม่ได้ งานธุรการ ระบบปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ word มีปัญหา สำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษ
21/10/2562
ดำเนินการแล้ว
22/10/2562 16:23:47
3270
โทรศัพท์สายนอก ระบบโทรศัพท์ VOIP สายนอกไม่มีสัญาณ กองบริหารงนบุคคล
21/10/2562
ดำเนินการแล้ว
29/10/2562 11:27:07
3269
ปริ้นงานเครื่องปริ้นไม่ได้ งานธุรการ สั่งปริ้นสีไม่ได้ เนื่องจากเชื่อมต่อเครื่องปริ้นไม่ได้ ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ (ฝั่งห้อง กบศ.เก่า)
21/10/2562
ดำเนินการแล้ว
01/11/2562 17:10:25
3268
เครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง ไม่สามารถทำงานได้ กองคลัง
21/10/2562
ดำเนินการแล้ว
22/10/2562 16:24:40
3267
เข้าระบบปฏิบัติการวินโดว์ไม่ได้ งานธุรการ เข้าระบบปฏิบัติการวินโดว์ไม่ได้ ห้องแนะแนว
18/10/2562
ดำเนินการแล้ว
21/10/2562 09:22:51
3266
PC. ติดๆดับๆบ่อย งานธุรการ เครื่องPC.ติดๆดับๆบ่อยมากค่ะ สนง.หอพัก
18/10/2562
ดำเนินการแล้ว
24/10/2562 14:54:34
3265
โทรศัพท์ภายในห้องรองฯบัญชา ชำรุด งานธุรการ ไม่มีสัญญาณ ห้องรองฯบัญชา
16/10/2562
ดำเนินการแล้ว
02/12/2562 11:10:28
3264
เดินสายเน็ต ห้องกบศ. เก่า ตึกทีปวิชญ์ ระบบเครือข่าย เดินสายอินเทอร์เน็ตใหม่ทั้งหมด ห้องกองบริการการศึกษาเก่า เนื่องจากงานบัญชีจะย้ายไปใช้ห้องค่ะ ห้องบัญชี กองคลัง
15/10/2562
ดำเนินการแล้ว
18/10/2562 09:23:40
3263
Windows Update เครื่องคอมพิวเตอร์ Windows Update ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ (Windows7) กองคลัง
15/10/2562
ดำเนินการแล้ว
18/10/2562 10:59:51
3262
Office ค้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ Office ค้าง เปลี่ยนเมนู Office 2016 เป็นภาษาไทยให้ด้วยจ้า ห้องบัญชี กองคลัง
15/10/2562
ดำเนินการแล้ว
18/10/2562 10:56:49
3261
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ สายในใช้งานไม่ได้ค่ะ เบอร์ 7114 , 7115 , 7131 อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์
11/10/2562
ดำเนินการแล้ว
05/02/2563 10:48:52
3260
ลงโปรแกรมใหม่ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส งานพัสดุุ อาคารทีปวิชญ์
10/10/2562
ดำเนินการแล้ว
18/10/2562 10:53:39
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] 36 [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199
หน้า 36/199
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3969  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 15  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3953  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th