- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3822 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3152
Microsoft office ใช้การไม่ได้ งานบริการ Microsoft office ใช้การไม่ได้ ศูนย์กีฬาในร่ม
21/05/2562
ดำเนินการแล้ว
21/05/2562 15:26:57
3151
ใช้ Browser Google Chrome ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้ Browser Google Chrome ไม่ได้ ไม่สามารถเปิดได้ กองบริหารงานบุคคล
21/05/2562
ดำเนินการแล้ว
23/05/2562 14:35:22
3150
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ งานธุรการ สัญญาณอินเทอร์เน็ต(สาย)ไม่สามารถเชื่อมต่อ อาคารสระว่ายน้ำและฟิตเนส มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
16/05/2562
ดำเนินการแล้ว
04/06/2562 08:52:09
3149
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ระบบเครือข่าย สัญญาณอินเทอร์เน็ต(สาย)ไม่สามารถเชื่อมต่อ อาคารสระว่ายน้ำและฟิตเนส มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
16/05/2562
ดำเนินการแล้ว
04/06/2562 08:52:17
3148
เครื่องปริ้นส์เสีย งานบริการ เครี่ืองปริ้นส์เสีย ศูนย์กีฬาในร่ม
15/05/2562
ดำเนินการแล้ว
21/05/2562 15:29:32
3147
ย้ายห้อง โทรศัพท์ใช้การไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ย้ายห้องค่ะ โทรศัพท์เ้บอร์เดิมใช้ไหม่ได้ค่า ไม่มีสายด้วย งานสภามหาวิทยาลัย
14/05/2562
ดำเนินการแล้ว
02/08/2562 11:33:10
3146
ย้ายห้อง เครื่องปริ้นเอกสารไม่ออก ระบบเครือข่าย ย้ายห้อง แล้วต่อเครื่องปริ้น แล้วปริ้นไม่ออกค่ะ ไม่แน่ใจว่าเป็นที่สายแลนด์หรืออะไรหรือป่าว งานสภามหาวิทยาลัย
14/05/2562
ดำเนินการแล้ว
14/05/2562 15:45:03
3145
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ งานบริการ สัญญาณอินเทอร์เน็ต(สาย)ไม่สามารถเชื่อมต่อ อาคารสระว่ายน้ำและฟิตเนส มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
14/05/2562
ดำเนินการแล้ว
07/08/2562 14:26:40
3144
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดที่โครงการจัดตั้งกองคลัง เครื่องพี่แอน(สุวพัชร) ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นแล้วคะ แต่ไม่สามารถเปิดได้ โครงการจัดตั้งกองคลัง
13/05/2562
ดำเนินการแล้ว
14/05/2562 14:24:14
3143
ลงไดร์ฟเวอร์เครื่องปริ้น งานธุรการ เครื่องปริ้น brother รุ่น MFC-J2330DW งานพัสดุ
10/05/2562
ดำเนินการแล้ว
10/05/2562 12:28:25
3142
ระบบโทรศัพท์กลาง ของ ม. ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์กลาง ของ ม. ใช้งานไม่ได้ มีเสียงสัญญาณแต่ไม่มีคนพูด ต่อเนื่อง ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
08/05/2562
ดำเนินการแล้ว
21/05/2562 08:43:00
3141
โทรศัพท์โทรเข้าไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ไม่สามารถรับสายได้ กองคลัง
08/05/2562
ดำเนินการแล้ว
08/05/2562 15:34:08
3140
TV ประชาสัมพันธ์กลาง ไฟไม่เข้า (โรงเรียนสาธิตฯ ส่วนสนามบิน) ระบบเครือข่าย TV ประชาสัมพันธ์กลาง ไฟไม่เข้า หน้าห้องธุรการ โรงเรียนสาธิตฯ โรงเรียนสาธิตฯ
07/05/2562
ดำเนินการแล้ว
27/05/2562 08:36:00
3139
โน็ตบุ๊คไม่สามารถเข้าทำงานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องและกรอกp/wเครื่องแต่ไม่สามารถเข้าทำงานได้ สำนักงานหอพักนักศึกษา
07/05/2562
ดำเนินการแล้ว
07/05/2562 16:23:13
3138
คอมพิวเตอร์ เปิดมาหน้าจอเป็นสีน้ำเงิน งานธุรการ เครื่องใช้งานไม่ได้ งานตรวจสอบภายใน
07/05/2562
ดำเนินการแล้ว
10/05/2562 12:28:44
3137
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในเบอร์ 9121 ไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ไม่สามารถประสานงานภายในหน่วยงาน ในส่วนราชการได้คะ โครงการจัดตั้งกองคลัง
03/05/2562
ดำเนินการแล้ว
02/08/2562 11:32:57
3136
คอมพิวเตอร์โน๊คบุู๊คค้างไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๊คบุู๊คค้างไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากจะรับรายงานตัวเด็กใหม่ในวันพรุ่งนี้ (4/05/62) โครงการจัดตั้งกองคลัง
03/05/2562
ดำเนินการแล้ว
10/05/2562 12:28:56
3135
โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9141 เสีย ระบบโทรศัพท์ VOIP ไม่มีสัญญาณ โทรเข้า-ออก ไม่ได้ งานธุรการและสารบรรณ อาคารทีปวิชญ์
01/05/2562
ดำเนินการแล้ว
02/05/2562 09:57:02
3134
เครื่องคอมพิวเตอร์ชัทดาวน์ตัวเอง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ชัทดาวน์ตัวเอง ขึ้นหน้าจอสีน้ำเงิน แล้วรีสตาร์ทเอง ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
29/04/2562
ดำเนินการแล้ว
08/05/2562 14:00:47
3133
ระบบโทรศัพท์ส่วนกลาง ของ ม. ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์ส่วนกลางของ ม. ไม่สามารถโทรเข้า-ออก ได้ เป็นระยะเวลานานมาก ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการให้ด้วยค่ะ เกรงจะเกิดความเสียหายกับทางราชการ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
29/04/2562
ดำเนินการแล้ว
29/04/2562 16:10:16
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] 35 [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192
หน้า 35/192
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3822  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 12  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3809  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th