- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2808
อินเตอร์เน็ต ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ อินเตอร์เน็ตหลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ อาคารสารภีใช้ไม่ได้ อาคารสารภี
11/05/2561
ดำเนินการแล้ว
16/05/2561 09:15:06
2807
สัญญาณอินเตอร์เน็ตช้ามาก ระบบเครือข่าย สัญญาณอินเตอร์เน็ตช้ามาก ทำให้ติดขัดในการทำงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
10/05/2561
ดำเนินการแล้ว
16/05/2561 09:32:45
2806
เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ งานบัญชี กองคลัง
10/05/2561
ดำเนินการแล้ว
22/05/2561 09:03:27
2805
ติดตั้งสาย LAN ระบบเครือข่าย ต้องการติดตั้งอินเตอร์เน็ตแบบสาย LAN แทนการใช้งานแบบ wifi จำนวน 2 เครื่อง งานอาคารสถานที่และบริการ อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 1
08/05/2561
ดำเนินการแล้ว
02/06/2561 09:20:37
2804
อินเตอร์ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ตในห้องงานวินัยและนิติการเล่นไม่ได้ 1 เครื่อง ส่วนเครื่องอื่นเล่นได้แต่สัญญาณไม่เสถียร งานวินัยและนิติการ ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
07/05/2561
ดำเนินการแล้ว
07/05/2561 11:42:09
2803
อินเตอร์เน็ต ติดๆ ดับๆ ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ต ใช้งานไม่ปกติ มีสัญลักษณ์ตกใจ ที่อินเตอร์เน็ต กองบริการการศึกษา
07/05/2561
ดำเนินการแล้ว
07/05/2561 11:42:14
2802
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้หมายเลข IP เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้หมายเลข IP เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
03/05/2561
ดำเนินการแล้ว
16/05/2561 09:45:01
2801
ต่อสายอินเทอร์เน็ตใหม่ ระบบเครือข่าย ช่วยต่อสายอินเทอร์เน็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ค่ะ งานบัญชี กองคลัง
03/05/2561
ดำเนินการแล้ว
16/05/2561 09:40:25
2800
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ เครื่องพี่นิตยา เนื่องจากสายขาด โครงการจัดตั้งกองคลัง
02/05/2561
ดำเนินการแล้ว
10/05/2561 15:07:48
2799
เปิด pdf ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิด pdf ไม่ได้จ้า งานสภาคณาจารย์ฯ
30/04/2561
ดำเนินการแล้ว
02/05/2561 15:38:08
2798
โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ ใช้ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้ ช่วยลงโปรแกรมให้ใหม่ด้วยค่ะ งานโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
30/04/2561
ดำเนินการแล้ว
18/07/2561 09:05:43
2797
ไม่สามารถเข้าระบบอินเทอร์เน็ตได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเปิดเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ค่ะ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
30/04/2561
ดำเนินการแล้ว
01/05/2561 11:16:33
2796
โทรศัพท์สายนอกใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายนอกใช้ไม่ได้ กองบริหารงานบุคคล
27/04/2561
ดำเนินการแล้ว
30/04/2561 10:50:49
2795
โทรศัพท์ภายในไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในไม่สามารถใช้งานได้ งานพัสดุ โครงการจัดตั้งกองคลัง
26/04/2561
ดำเนินการแล้ว
30/04/2561 10:50:40
2794
คอมพิวเตอร์ไลเซนหมดอายุ / มีไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ ไลเซนหมดอายุ พบไวรัสในคอมพิวเตอร์ กองคลัง
26/04/2561
ดำเนินการแล้ว
26/04/2561 11:10:28
2793
wifi ไม่สามารถใช้งานได้ งานธุรการ wifi ที่คณะครุศาสตร์ ส่วนวังจันทน์ ใช้งานไม่ได้ ไม่เชื่อมต่อ ใช้ไม่ได้มานานแล้วค่ะ ห้องสำนักงานคณะครุศาสตร์
26/04/2561
ดำเนินการแล้ว
16/05/2561 09:37:15
2792
ไวรัสลงเครื่อง ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ ไวรัสลงเครื่อง ใช้งานไม่ได้ งานตรวจสอบภายใน
24/04/2561
ดำเนินการแล้ว
02/05/2561 15:37:59
2791
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดโปรแกรมไม่ได้ เคยแจ้งไปแล้วก่อนหน้านี้ ยังไม่ได้แก้ไข แต่ตอนนี้ เครื่องเปิดไม่ติดค่ะ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
21/04/2561
ดำเนินการแล้ว
26/04/2561 09:39:31
2790
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตโต๊ะพี่นิต ห้องกองคลังใช้งานไม่ได้ ไฟหลังเคสที่เสียบ LAN ไม่กระพริบ โครงการจัดตั้งกองคลัง
20/04/2561
ดำเนินการแล้ว
20/04/2561 16:10:50
2789
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ ทำงานช้า กองส่งเสริมกีฬา
19/04/2561
ดำเนินการแล้ว
26/04/2561 09:38:19
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] 34 [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 34/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th