- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4041 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3391
เครื่องคอมพิวเตอร์เสีย งานธุรการ - เช็คปัญหาฮาร์ดแวร์ - รีแพร์ฮาร์ดดิสก์ - กู้คืนข้อมูลเดิม - ลงระบบปฏิบัติการ OS ใหม่ กองนโยบายและแผน
05/05/2563
ดำเนินการแล้ว
05/05/2563 16:14:08
3390
โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9180 ใช้ไม่ได้ งานธุรการ โทรติด แต่ไม่ได้ยินเสียงอีกฝ่าย ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ (ฝั่งห้อง กบศ.เก่า)
05/05/2563
ดำเนินการแล้ว
18/05/2563 19:30:36
3389
อินเตอร์เน็ตประจำโรงผลิตน้ำดื่มทะเลแก้วใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตประจำโรงผลิตน้ำดื่มทะเลแก้วใช้งานไม่ได้ โรงผลิตน้ำดื่มทะเลแก้ว
03/05/2563
ดำเนินการแล้ว
05/05/2563 09:39:50
3388
โทรศัพท์ใช้ไม่ได้และคอมพิวเตอร์วินโดว์หมดอายุ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ใช้ไม่ได้และคอมพิวเตอร์วินโดว์หมดอายุ โครงการจัดตั้งกองคลัง งานบัญชี
01/05/2563
ดำเนินการแล้ว
02/06/2563 09:24:52
3387
โทรศัพท์สายในไม่สามารถใช้ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ไม่มีสัญญาน รับสาย และโทรออกไม่ได้ กองบริหารงานบุคคล
01/05/2563
ดำเนินการแล้ว
02/06/2563 09:25:05
3386
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ทั้ง 2 เบอร์ คือ 9232 และ 9233 งานสภามหาวิทยาลัย
01/05/2563
ดำเนินการแล้ว
02/06/2563 09:25:19
3385
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ห้องงานสภามหาวิทยาลัย ไม่สามารถใช้งานได้ทั้ง 2 เบอร์ คือ 055-267058 และ 055-267092 งานสภามหาวิทยาลัย
01/05/2563
ดำเนินการแล้ว
01/05/2563 15:21:52
3384
ระบบเครื่อข่ายและระบบโทรศัพท์ ใช้การไม่ได้ ระบบเครือข่าย ระบบอินเทอร์เน็ต และ ระบบโทรทัพท์ ของอาคารสระว่ายน้ำและฟิตเนส ไม่สามารถ ใช้การได้ อาคารสระว่ายน้ำและฟิตเนส
01/05/2563
ดำเนินการแล้ว
05/05/2563 08:51:03
3383
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ งานธุรการ ไม่มีสัญญานเลย ใช้ได้เครื่องเดียวคะ โครงการจัดตั้งกองคลัง
01/05/2563
ดำเนินการแล้ว
29/05/2563 15:36:20
3382
ลง windows ใหม่ งานธุรการ เครื่องคอมทำงานช้ากว่าปกติ ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ (ฝั่งห้อง กบศ.เก่า)
01/05/2563
ดำเนินการแล้ว
12/05/2563 10:29:47
3381
โทรศัพท์สายใน ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP สายใน โทรเข้าออกไม่ได้ อาคารศรีพิบูล
01/05/2563
ดำเนินการแล้ว
18/05/2563 10:57:54
3380
การใช้งานโปรแกรมออฟฟิตมีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมการใช้งานออฟฟิตมีปัญหา งานตรวจอสบภายใน
01/05/2563
ดำเนินการแล้ว
01/05/2563 15:20:05
3379
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ งานธุรการ อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ 1 เครื่อง งานสภามหาวิทยาลัย
01/05/2563
ดำเนินการแล้ว
01/05/2563 15:17:45
3378
เครื่องคอมฯ บูทไม่ได้ ไม่สามารถเข้าระบบทำงานได้ งานธุรการ เครื่องคอมฯไม่สามารถเข้าระบบทำงานได้ ห้อง ผอ.กองคลัง
30/04/2563
ดำเนินการแล้ว
01/05/2563 15:20:41
3377
คอมใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมเปิดใช้งานไม่ได้ IT105
30/04/2563
ดำเนินการแล้ว
30/04/2563 12:52:19
3376
โทรศัพท์สายในใช้การไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้การไม่ได้ค่ะ และไม่มีสัญญาณเลยค่ะ งานวินัยและนิติการ ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
29/04/2563
ดำเนินการแล้ว
18/05/2563 11:34:37
3375
โทรศัพท์สายในไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในไม่สามารถใช้งานได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2
28/04/2563
ดำเนินการแล้ว
01/05/2563 15:23:25
3374
โทรศัพท์สายในไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในไม่สามารถใช้งานได้ สำนักงานหอพัก
22/04/2563
ดำเนินการแล้ว
01/05/2563 15:22:13
3373
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดแล้วหน้าจอไม่ขึ้น Windows กองนโยบายและแผน
21/04/2563
ดำเนินการแล้ว
12/05/2563 10:29:26
3372
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ งานธุรการ ขอให้ตรวจเช็ค /เปลี่ยนถ่าน งานสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
17/04/2563
ดำเนินการแล้ว
08/05/2563 15:37:11
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] 34 [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202] [203
หน้า 34/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4041  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4023  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th