- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3354 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2724
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถลงโปรแกรมเครื่องพิมพ์ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถลงโปรแกรมเครื่องพิมพ์ได้ ห้องงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา
03/01/2561
ดำเนินการแล้ว
09/01/2561 10:10:53
2723
ย้ายสัญญาณโทรศัพท์ เบอร์ภายใน และภายนอก ระบบโทรศัพท์ VOIP ย้ายสัญญาณโทรศัพท์ เบอร์ภายใน และภายนอกเบอร์ 055-267056 งานบริหารทั่วไปและงานกิจกรรมฯ ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา งานบริหารทั่วไปและงานกิจกรรมฯ
03/01/2561
ดำเนินการแล้ว
09/01/2561 10:20:55
2722
ระบบ psru loan เข้าไม่ได้(ด่วนค่ะ) เว็บไซต์ ระบบ psru loan เข้าไม่ได้ งานทุนการศึกษา กองพัมนานักศึกษา
03/01/2561
ดำเนินการแล้ว
06/01/2561 12:57:57
2721
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้รับเงิน เปิดไม่ปิด งานธุรการ มีปัญหาครั้งแรก เมื่อวานตอนเย็น คือ shut down แล้วค้าง เช้ามาเปิดก็เกิดอาการเดียวกัน ปัจจุบันใช้งานไม่ได้ และมีคนมารอชำระเงิน ทำให้ไม่สามารถออกใบเสร็จได้ ห้องการเงิน กองคลัง
28/12/2560
ดำเนินการแล้ว
03/01/2561 09:04:24
2720
เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้ามาก เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้ามาก ห้องแนะแนวฯ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
27/12/2560
ดำเนินการแล้ว
03/01/2561 11:31:18
2719
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ เบอร์ 1411 ห้อง ผอ.ร.ร.สาธิต 1422 ห้องการเงิน ร.ร.สาธิต 1425 ห้อง พัสดุ ร.ร.สาธิต (1411 , 1422 , 1425 ใชงานไม่ได้) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
26/12/2560
ดำเนินการแล้ว
03/01/2561 08:33:42
2718
ย้ายปริ้นเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ย้ายปริ้นเตอร์ไว้นอกห้อง กองบริหารงานบุคคล
22/12/2560
ดำเนินการแล้ว
12/01/2561 14:18:04
2717
เว็บ PSRU LOAN เข้าไม่ได้ เว็บไซต์ เว็บ PSRU LOAN เข้าไม่ได้ งานทุนการศึกษา กองพัมนานักศึกษา
22/12/2560
ดำเนินการแล้ว
24/12/2560 09:09:04
2716
wifi ที่ห้องธุรการ อ.ทีปวิชญ์ ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย wifi ไม่สามารถใช้งานได้ ห้องงานธุรการและสารบรรณ อ.ทีปวิชญ์
22/12/2560
ดำเนินการแล้ว
15/01/2561 09:03:00
2715
เครื่องติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอสีดำขึ้นภาษาจีน และรีสตาร์ทเครื่องตลอด (เครื่องพี่โอ๋กับเครื่องพี่น้อยค่ะ) ด่วนเลยค่ะ จะทำเงินเดือนค่ะ ขอบคุณค่ะ การเงิน
21/12/2560
ดำเนินการแล้ว
22/12/2560 09:08:29
2714
คอมพิวเตอร์เปิดไม่หน้าจอไม่ติด CPU มีเสียตัง งานธุรการ คอมพิวเตอร์เปิดไม่หน้าจอไม่ติด CPU มีเสียตัง ศูนย์การศึกษาพิเศษ
19/12/2560
ดำเนินการแล้ว
20/12/2560 13:15:40
2713
WIFI โรงเรียนสาธิตใช้งานไม่ได้ งานธุรการ WIFI โรงเรียนสาธิตใช้งานไม่ได้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
18/12/2560
ดำเนินการแล้ว
18/12/2560 13:36:22
2712
User ผู้ใช้งานระบบไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ระบบ iPassport กรอก User และ Password แล้วไม่สามารถเข้าใช้งานในระบบ iMis ได้ ห้องแนะแนวฯ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
16/12/2560
ดำเนินการแล้ว
18/12/2560 10:41:21
2711
คอมพิวเตอร์ดับขณะใช้งาน เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ดับขณะการใช้งานโปรแกรม ห้องแนะแนวฯ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
16/12/2560
ดำเนินการแล้ว
21/12/2560 09:31:03
2710
วินโดว์ เอ็กสไปร์ หมดอายุ งานธุรการ วินโดว์ เอ็กสไปร์ หมดอายุ งานสภามหาวิทยาลัย
15/12/2560
ดำเนินการแล้ว
20/12/2560 13:10:27
2709
คอมพิวเตอร์ขึ้นจอดำ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ขึ้นจอดำ -Windows 7 Build 7601 This copy of Windows is not genuine กองบริหารงานบุคคล
13/12/2560
ดำเนินการแล้ว
13/12/2560 12:40:09
2708
คอมเปิดไม่ได้ 3 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเปิดไม่ได้ งานตรวจสอบภายใน
12/12/2560
ดำเนินการแล้ว
13/12/2560 09:13:38
2707
ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตมีปัญหา ใช้งานไม่ได้ กองบริหารงานบุคคล
12/12/2560
ดำเนินการแล้ว
13/12/2560 09:13:06
2706
เครื่องแสกนนิ้วเสีย งานบริการ เครื่องแสกนนิ้ว หน้าห้อง(กอ.302) สำหรับบันทึกเวลาปฏิบัติงานเสีย อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
12/12/2560
ดำเนินการแล้ว
13/12/2560 09:14:42
2705
วินโดว์เสีย เครื่องเปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ วินโดว์เสีย เครื่องเปิดไม่ติด **เร่งด่วน งานบัญชี กองคลัง
09/12/2560
ดำเนินการแล้ว
09/12/2560 14:28:37
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] 33 [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168
หน้า 33/168
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3354  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 4  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3350  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th