- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2828
โทรศัพท์หมายเลข 9182 ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในหมายเลข 9182 ไม่มีสัญญาณ โทรเข้า-โทรออกไม่ได้ กองกลาง
04/06/2561
ดำเนินการแล้ว
06/06/2561 08:47:13
2827
โทรศัพท์หมายเลข 6504 ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์หมายเลข 6504 ไม่มีสัญญาณ อาคาร 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
04/06/2561
ดำเนินการแล้ว
06/06/2561 08:46:30
2826
โทรศัพท์สายในเสีย งานธุรการ เบอร์ 9142 เสียจ้า ห้องธุรการ สำนักงานอธิการบดี
03/06/2561
ดำเนินการแล้ว
27/06/2561 09:49:47
2825
ต่อสายอินเทอร์เน็ตใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ต่อสายอินเทอร์เน็ต งานบัญชี กองคลัง
03/06/2561
ดำเนินการแล้ว
03/06/2561 13:05:40
2824
โทรศัพย์ภายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP สัญญาโทรศัพท์ไม่สามารถโทรออก-โทรเข้าได้ เบอร์ 9336 และ 9340 งานเลขานุการผู้บริหาร
02/06/2561
ดำเนินการแล้ว
06/06/2561 08:46:04
2823
โทรศัพท์ ห้อง ผอ. ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ ห้อง ผอ. ไม่สามารถรับสายได้ กดรับแล้วสายตัดค่ะ กองบริการการศึกษา อาคารทีปวิชญ์
01/06/2561
ดำเนินการแล้ว
06/06/2561 08:57:18
2822
โทรศัพท์ งานธุรการ โทรศัพท์สายใน 9110 ไม่สามารถใช้งานโทร.ออกได้คะ กองบริการการศึกษา อาคารทีปวิชญ์
01/06/2561
ดำเนินการแล้ว
27/06/2561 09:50:19
2821
โทรศัพท์ สายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ สายในใช้ไม่ได้ งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน
31/05/2561
ดำเนินการแล้ว
27/06/2561 09:50:36
2820
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด กองส่งเสริมกีฬา
31/05/2561
ดำเนินการแล้ว
31/05/2561 11:57:57
2819
แจ้งปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ค่ะ เว็บไซต์ โรงแรมเวียงแก้วใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ ช่วยแก้ปัญหาให้ด้วยนะคะ โรงแรมเวียงแก้ว
30/05/2561
ดำเนินการแล้ว
01/06/2561 13:28:10
2818
วินโดว์10อัพเดทไม่ได้ ระบบเครือข่าย update failed ทุกวัน ขึ้นอัพเดททุกวัน ห้องธุรการ สำนักงานอธิการบดี
28/05/2561
ดำเนินการแล้ว
28/05/2561 15:35:12
2817
สัญญาณอินเทอร์เน็ตสระว่ายน้ำและฟิตเนส ใช้การไม่ได้ งานธุรการ สัญญาณอินเทอร์เน็ตของ สระว่ายน้ำและฟิตเนส สังกัดโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา มาหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใช้การไม่ได้ เป็นเวลา 2-4 สัปดาห์ สระว่ายน้ำและฟิตเนส
27/05/2561
ดำเนินการแล้ว
02/06/2561 09:19:43
2816
สัญญาณอินเทอร์เน็ตสระว่ายน้ำและฟิตเนส ใช้การไม่ได้ ระบบเครือข่าย สัญญาณอินเทอร์เน็ตของ สระว่ายน้ำและฟิตเนส สังกัดโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา มาหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใช้การไม่ได้ เป็นเวลา 2-4 สัปดาห์ สระว่ายน้ำและฟิตเนส
27/05/2561
ดำเนินการแล้ว
02/06/2561 09:20:49
2815
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ตึกทีปวิชญ์ ห้อง 210 เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ รบกวนด่วนด้วยค่ะ อาคารทีปวิชญ์ ห้อง 210
21/05/2561
ดำเนินการแล้ว
30/06/2561 09:05:36
2814
อินเตอร์เน็ต บ้านพัก อาจารย์อลงกรณ์ เมืองไหว ใช้งายไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต บ้านพัก อาจารย์อลงกรณ์ เมืองไหว ใช้งายไม่ได้ บ้านพัก อาจารย์อลงกรณ์ เมืองไหว
18/05/2561
ดำเนินการแล้ว
01/06/2561 13:29:08
2813
อินเตอร์เน็ตอาคารห้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตอาคารห้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใช้งานไม่ได้ อาคารห้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใช้งานไม่ได้
16/05/2561
ดำเนินการแล้ว
01/06/2561 13:29:37
2812
เครื่องพิมพ์ที่แชร์อยู่ไม่สามารถพิมพ์งานออกมาได้ งานบริการ เครื่องพิมพ์ที่แชร์อยู่ไม่สามารถพิมพ์งานออกมาได้เลยค่ะ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร งานวินัยและนิติการ ชั้น 2
16/05/2561
ดำเนินการแล้ว
02/08/2561 12:33:53
2811
เข้าระบบอินเทอร์เน็ตไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเข้าระบบอินเทอร์เน็ตได้ ทั้งคอมพิวเตอร์ และWifi อาคารสระว่ายน้ำ
15/05/2561
ดำเนินการแล้ว
02/06/2561 09:19:59
2810
เข้าระบบอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเข้าระบบอินเทอร์เน็ตได้ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
15/05/2561
ดำเนินการแล้ว
16/05/2561 09:30:11
2809
ขอความอนุเคราะห์เดินสายโทรศัพท์ภายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอความอนุเคราะห์เดินสายโทรศัพท์ภายใน เพื่อรับการตรวจจาก สตง. ที่ ห้อง ท 210 ท 210
11/05/2561
ดำเนินการแล้ว
15/05/2561 09:55:10
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] 33 [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 33/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th