- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3417
โทรศัพท์ภายใน ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ไม่สามารถโทรเข้าและโทรออกได้ ห้องงานส่งเสริมและพัฒนากีฬา อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1
15/05/2563
ดำเนินการแล้ว
18/05/2563 10:57:04
3416
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ งานธุรการ โทรศัพท์สายทุกเบอร์ใช้ไม่ได้ อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 และชั้น 2
15/05/2563
ดำเนินการแล้ว
18/05/2563 11:45:06
3415
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สำนักงานคณบดีทุกเบอร์ไม่มีสัญญาณ คณะวิทย์
15/05/2563
ดำเนินการแล้ว
18/05/2563 09:48:02
3414
โทรศัพท์ ไม่สามารถใช่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน ของกองบริการการศึกษา ไม่สามารถโทรเข้า-โทรออกได้ กองบริการการศึกษา อาคารพิบูลวิชญ์
14/05/2563
ดำเนินการแล้ว
18/05/2563 10:57:16
3413
โน๊ตบุ้คทำงานช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงระบบประชุมในโน๊ตบุ้ค อัพเกรดโน๊ตบุ้ค งานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา
14/05/2563
ดำเนินการแล้ว
15/05/2563 09:56:38
3412
ลงโปรแกรม Photoshop งานธุรการ ลงโปรแกรมโฟโตช๊อบ ห้องเลขานุการ
14/05/2563
ดำเนินการแล้ว
15/05/2563 14:36:28
3411
ลง window ใหม่ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ รบกวนลง window ใหม่ค่ะ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สนอ.
14/05/2563
ดำเนินการแล้ว
26/05/2563 11:23:03
3410
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ pdf ใช้การไม่ได้ค่ะ งานสภามหาวิทยา
14/05/2563
ดำเนินการแล้ว
15/05/2563 15:15:26
3409
โทรศัพท์สายในใช้การไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในโทรออกได้ แต่เมื่อมีคนโทรเข้ามาโทรศัพท์ไม่ดัง ไม่มีสายเข้า ขณะที่คนอื่นที่โทรเข้ามาแจ้งว่ามีสัญญาณโทรติด แต่ไม่มีคนรับสาย งานวินัยและนิติการ ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
13/05/2563
ดำเนินการแล้ว
18/05/2563 11:34:17
3408
โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9141 ไม่สามารถใช้งานได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9141 โทรเข้าและโทรออกไม่ได้ค่ะ งานธุรการและสารบรรณ อาคารทีปวิชญ์
13/05/2563
ดำเนินการแล้ว
22/06/2563 11:29:12
3407
แจ้งระบบโทรศัพท์ภายใน เบอร์ 9188 (ห้อง ผอ.กองกลาง) ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์ภายใน เบอร์ 9188 (ห้อง ผอ.กองกลาง) ใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ ห้องผู้อำนวยการกองกลาง อาคารทีปวิชญ์
13/05/2563
ดำเนินการแล้ว
25/05/2563 10:51:16
3406
โทรศัพท์สายใน เบอร์ 6000 ไม่มี สัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน เบอร์ 6000 ไม่มี สัญญาณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12/05/2563
ดำเนินการแล้ว
18/05/2563 10:57:34
3405
ลง windows ใหม่,เครื่องปริ้นสีปริ้นไม่ออก,โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ งานธุรการ ลง windows ใหม่เพราะเครื่องช้า เครื่องปริ้นสีปริ้นไม่ออก ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ (ฝั่งห้อง กบศ.เก่า)
12/05/2563
ดำเนินการแล้ว
25/05/2563 16:08:19
3404
โทรศัพท์สายนอก งานธุรการ โทรศัพท์สายนอก หมายเลข 055-267110 เวลารับไม่ได้ยินเสียง ห้องเลขานุการ (โต๊ะน้องกิ๊ฟ)
12/05/2563
ดำเนินการแล้ว
11/08/2563 10:17:28
3403
โทรศัพท์ภายในเบอร์หลักของคณะฯเบอร์ 3000 ไม่ติด ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอให้ทางศูนย์ส่ง จนท.มาแก้ไขระบบโทรศัพท์ VOIP ด้วยคะ เบอร์หลักใช้ไม่ได้คะ สนง.คณะวิทยาการจัดการ
09/05/2563
ดำเนินการแล้ว
13/07/2563 13:52:28
3402
ลงโปรแกรมใหม่ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมคอมฯ ใหม่ค่ะ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สนอ.
08/05/2563
ดำเนินการแล้ว
12/05/2563 10:28:59
3401
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
07/05/2563
ดำเนินการแล้ว
29/05/2563 15:37:28
3400
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งาน word ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ word ไม่สามารถใช้งานได้ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 อาคารกิจการนักศึกษา
07/05/2563
ดำเนินการแล้ว
13/05/2563 12:24:05
3399
เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา มีข้อความแจ้งให้ลง activate ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา มีข้อความแจ้งให้ลง activate ใหม่ โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
07/05/2563
ดำเนินการแล้ว
12/05/2563 10:28:26
3398
อัพเกรดคอมพิวเตอร์ งานธุรการ อัพเกรดคอมพิวเตอร์ กองนโยบายและแผน
05/05/2563
ดำเนินการแล้ว
05/05/2563 16:12:55
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] 32 [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 32/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th