- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3428
word หมดอายุ เครื่องคอมพิวเตอร์ word หมดอายุ กมป. อาคารพิบูลย์วิทย์
24/05/2563
ดำเนินการแล้ว
25/05/2563 16:45:51
3427
เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องไม่ดึงกระดาษ ห้องงานส่งเสริมและพัฒนากีฬา อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1
22/05/2563
ดำเนินการแล้ว
25/05/2563 09:06:11
3426
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ โครงการจัดตั้งกองคลัง งานบัญชี
20/05/2563
ดำเนินการแล้ว
27/05/2563 09:08:51
3425
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรเข้าได้ แต่ไม่ได้ยินเสียง และโทรออกไม่ได้ เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ 3 หมายเลข อาคารศรีพิบูล
20/05/2563
ดำเนินการแล้ว
22/06/2563 11:28:41
3424
เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้า ,โทรศัพท์สายในใช้ไหม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ทำงานช้า กระตุกอยู่บ่อยๆ โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ (ฝั่งห้อง กบศ.เก่า)
20/05/2563
ดำเนินการแล้ว
20/05/2563 14:35:07
3423
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ กองบริการการศึกษา
19/05/2563
ดำเนินการแล้ว
21/05/2563 12:24:46
3422
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในของงานกำหนดตำแหน่งฯ ไม่สามารถโทรเข้าออกได้ (เบอร์ 9223) กองบริหารงานบุคคล
19/05/2563
ดำเนินการแล้ว
02/06/2563 09:24:36
3421
โทรศัพท์ภายใน กนผ. ใช้ไม่ได้ค่ะ งานธุรการ 1.เป็นสัญญาณไม่ว่างตลอด 2.โทรเข้า-ออก เมื่อมีคนรับสาย แต่ไม่ได้ยินเสียงพูดของอีกฝ่าย กนผ.
18/05/2563
ดำเนินการแล้ว
18/05/2563 10:53:08
3420
เปิดใช้งานลำโพงไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถฟังเสียงที่ออกจากคอมได้ ห้องงานส่งเสริมและพัฒนากีฬา อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1
16/05/2563
ดำเนินการแล้ว
20/05/2563 14:29:18
3419
เครื่องปริ้นเตอร์ไม่สามารถสั่งปริ้นได้ งานธุรการ เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ ฺBrother HL-L3270CDW ไม่สามารถสั่งปริ้นได้ งานอาคารสถานที่และบริการ
16/05/2563
ดำเนินการแล้ว
23/06/2563 09:52:49
3418
โทรศัพท์ภายใน โทรออกภายนอกไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายใน โทรภายในได้แต่โทรออกภายนอกไม่ได้ กองบริการการศึกษา ตึก ร.
16/05/2563
ดำเนินการแล้ว
18/05/2563 09:00:12
3417
โทรศัพท์ภายใน ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ไม่สามารถโทรเข้าและโทรออกได้ ห้องงานส่งเสริมและพัฒนากีฬา อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1
15/05/2563
ดำเนินการแล้ว
18/05/2563 10:57:04
3416
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ งานธุรการ โทรศัพท์สายทุกเบอร์ใช้ไม่ได้ อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 และชั้น 2
15/05/2563
ดำเนินการแล้ว
18/05/2563 11:45:06
3415
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สำนักงานคณบดีทุกเบอร์ไม่มีสัญญาณ คณะวิทย์
15/05/2563
ดำเนินการแล้ว
18/05/2563 09:48:02
3414
โทรศัพท์ ไม่สามารถใช่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน ของกองบริการการศึกษา ไม่สามารถโทรเข้า-โทรออกได้ กองบริการการศึกษา อาคารพิบูลวิชญ์
14/05/2563
ดำเนินการแล้ว
18/05/2563 10:57:16
3413
โน๊ตบุ้คทำงานช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงระบบประชุมในโน๊ตบุ้ค อัพเกรดโน๊ตบุ้ค งานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา
14/05/2563
ดำเนินการแล้ว
15/05/2563 09:56:38
3412
ลงโปรแกรม Photoshop งานธุรการ ลงโปรแกรมโฟโตช๊อบ ห้องเลขานุการ
14/05/2563
ดำเนินการแล้ว
15/05/2563 14:36:28
3411
ลง window ใหม่ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ รบกวนลง window ใหม่ค่ะ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สนอ.
14/05/2563
ดำเนินการแล้ว
26/05/2563 11:23:03
3410
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ pdf ใช้การไม่ได้ค่ะ งานสภามหาวิทยา
14/05/2563
ดำเนินการแล้ว
15/05/2563 15:15:26
3409
โทรศัพท์สายในใช้การไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในโทรออกได้ แต่เมื่อมีคนโทรเข้ามาโทรศัพท์ไม่ดัง ไม่มีสายเข้า ขณะที่คนอื่นที่โทรเข้ามาแจ้งว่ามีสัญญาณโทรติด แต่ไม่มีคนรับสาย งานวินัยและนิติการ ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
13/05/2563
ดำเนินการแล้ว
18/05/2563 11:34:17
หน้าที่  [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 3/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th