- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4043 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
4013
ปริ้นไม่ได้ งานธุรการ ไม่สามารถปริ้นเอกสารได้ ทุกเครื่องปริ้น งานสภามหาวิทยาลัย
23/11/2565
ดำเนินการแล้ว
30/11/2565 10:01:00
4012
โทรศัพท์สายนอกใช้ไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายนอกไม่มีสัญญาณโทรเข้า งานการเงิน กองคลัง
22/11/2565
กำลังดำเนินการ
22/11/2565 15:31:39
4011
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ -1.รบกวนช่วยมาดูโปรแกรม offce กับ Adobe ให้ด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าต้องลงโปรแกรมใหม่หรือไม่ -2. เปลี่ยนฮาร์สดิสใหม่ทำให้ไม่สามารถแชร์ไฟล์ได้ ห้องงานวินัยและนิติการ อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2
18/11/2565
ดำเนินการแล้ว
21/11/2565 14:57:28
4010
คอมพิวเตอร์ Restart เอง เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้งานไปสักพัก แล้วคอมพิวเตอร์ Restart เอง กองบริหารงานบุคคล
17/11/2565
ดำเนินการแล้ว
21/11/2565 14:57:15
4009
ลง Office 10 งานธุรการ ลง Office 10 โครงการจัดตั้งกองคลัง
14/11/2565
ดำเนินการแล้ว
15/11/2565 10:26:23
4008
ลง Office 10 งานธุรการ ลง Office 10 โครงการจัดตั้งกองคลัง
14/11/2565
ดำเนินการแล้ว
15/11/2565 10:26:12
4007
ลง Office 10 เครื่องคอมพิวเตอร์ ลง Office 10 โครงการจัดตั้งกองคลัง
14/11/2565
ดำเนินการแล้ว
18/11/2565 16:15:55
4006
การใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงวินโด้ใหม่ และโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องเดิม ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ
11/11/2565
ดำเนินการแล้ว
17/11/2565 10:03:37
4005
ลง windows กองบริหารงานบุคคล จำนวน 5 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ ลง windows กองบริหารงานบุคคล จำนวน 5 เครื่อง กองบริหารงานบุคคล
11/11/2565
ดำเนินการแล้ว
16/11/2565 13:20:05
4004
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้การไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องไม่ได้ ใช้โปรแกรม wordและเครื่องปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน ห้องพัก อ.กาญจนา สุขพิทักษ์
09/11/2565
ดำเนินการแล้ว
09/11/2565 14:44:31
4003
word ใช้การไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ แทรกสัญลักษณ์ในword แล้วปริ้นออกมาไม่มีสัญลักษณ์ หรือรูปแบบไม่ตรง งานสภามหาวิทยาลัย
07/11/2565
ดำเนินการแล้ว
08/11/2565 15:25:17
4002
ลง windows ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลง windows ใหม่ ห้อง ฉ 204
07/11/2565
ดำเนินการแล้ว
07/11/2565 09:22:41
4001
เครื่องปริ้น ปริ้นเอกสารไม่ได้ งานธุรการ เครื่องปริ้น ปริ้นเอกสารไม่ได้ สระว่ายน้ำ
07/11/2565
ดำเนินการแล้ว
07/11/2565 14:49:51
4000
เครื่องปริ้นไม่ทำงาน งานธุรการ เครื่องปริ้นสี Brother รุ่น MFC-9140CDN ปริ้นไม่ออก งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา
02/11/2565
ดำเนินการแล้ว
03/11/2565 09:51:51
3999
ลงโปรแกรมใหม่ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมใหม่ค่ะ ห้องรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 2 งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
28/10/2565
ดำเนินการแล้ว
03/11/2565 08:53:21
3998
แจ้งรับอะไหล่ซ้อมคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ แจ้งรับอะไหล่ซ้อมคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดิส) งานสภาฯ กองกลา สนอ.
28/10/2565
ดำเนินการแล้ว
07/11/2565 09:54:20
3997
โทรศัพท์ เบอร์ 055267078 ไม่มีสัญญ่าณ งานธุรการ โทรศัพท์ เบอร์ 055267078 ไม่มีสัญญ่าณ งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา
28/10/2565
ดำเนินการแล้ว
10/11/2565 09:38:10
3996
โทรศัพท์สายในเสีย ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรสายในเสีย เบอร์ 9140 ห้องธุรการมหาวิทยาลัย
26/10/2565
ดำเนินการแล้ว
09/11/2565 10:01:05
3995
คอมพิวเตอร์ช้า มีไวรัส งานธุรการ ปัญหาคอมพิวเตอร์ช้า มีไวรัส มารับคอมฯ ไปดำเนินการวันศุกร์ที่ 28 พ.ย.65 ด้วยค่ะ กองบริหารงานบุคคล
25/10/2565
ดำเนินการแล้ว
07/11/2565 09:55:10
3994
เกี่ยวกับเครื่องปริ้นส์ ระบบเครือข่าย รบกวนช่วยแชร์เครื่องปริ้นส์ให้เครื่องๆ คะ ห้องงานวินัยและนิติการ อาคารทีปวิชญ์
21/10/2565
ดำเนินการแล้ว
21/10/2565 15:33:35
หน้าที่  [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202] [203
หน้า 3/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4043  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4025  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th