- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3354 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3324
โทรศัพท์ หมายเลขภายใน หลักเบอร์ 3000 ใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ หมายเลขภายใน หลักเบอร์ 3000 ใช้ไม่ได้ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
08/01/2563
ดำเนินการแล้ว
03/02/2563 16:07:32
3323
ขอความอนุเคราะห์ลง office 2016 เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ลง office 2016 โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา อาคารพิบูลวิชญ์
07/01/2563
ดำเนินการแล้ว
10/01/2563 11:22:25
3322
โทรศัพท์ (สายนอก) ชำรุด งานธุรการ โทรศัพท์ (สายนอก) เครื่องในห้องเลขาฯ เบอร์ 055 267110 ไม่มีสัญญาณ ห้องเลขานุการผู้บริหาร
07/01/2563
ดำเนินการแล้ว
23/01/2563 09:44:30
3321
คอมพิวเตอร์เ้ปิดไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด สำนักงานหอพัก
06/01/2563
ดำเนินการแล้ว
06/01/2563 13:21:27
3320
อินเตอร์เนตไม่สามารถใช้งานได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เนตไม่สามารถใช้งานได้ ระบบแลนด์ อาคารมหาวชิราลงกรณ (ตึก ม) ชั้น 5 ห้องพักอาจารย์
26/12/2562
ดำเนินการแล้ว
24/01/2563 13:52:25
3319
ฮาดดิสพัง งานธุรการ 1.เปลี่ยนฮาดดิสเป็น SSD 2.ลงวินโดว์ 3.ซอฟแวร์พื้นฐาน ท.410
25/12/2562
ดำเนินการแล้ว
26/12/2562 09:19:41
3318
ฮาดดิสพัง เครื่องคอมพิวเตอร์ 1.เปลี่ยนฮาดดิสเป็น SSD 2.ลงวินโดว์ 3.ซอฟแวร์พื้นฐาน ท.410
25/12/2562
ดำเนินการแล้ว
25/12/2562 13:57:12
3317
ลงวินโดว์ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงวินโดว์ใหม่ ห้องบัญชี 2 เครื่อง เครื่องพี่หญิง พี่เกด ห้องบัญชี
25/12/2562
ดำเนินการแล้ว
26/12/2562 10:01:22
3316
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสาย LAN อินเตอร์เน็ต(เพิ่มเติม) ระบบเครือข่าย เนื่องด้วย อุทยานฯมีนโยบายในการรับเจ้าหน้าที่โครงการเพิ่ม 2 อัตรา และปฏิบัติงานในวันที่ 2 มกราคม 2563 จึงขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสาย LAN อินเตอร์เน็ต(เพิ่มเติม) จำนวน 2 จุด โครงการจัดตั้งกองจัดการทรัพย์สินและสวัสดิการ ชั้น 2 อาคารพิบูลวิชญ์ (ตึก ร.)
24/12/2562
ดำเนินการแล้ว
23/01/2563 16:42:18
3315
โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในและสายนอกไม่สามารถใช้งานได้ คณะครุศาสตร์ ห้องสำนักงาน
19/12/2562
ดำเนินการแล้ว
17/01/2563 07:40:16
3314
โน๊ตบุ้คกองคลังเปิดปิดไม่ได้ (บัญชี) งานธุรการ โน๊ตบุ้คกองคลังเปิดปิดไม่ได้ (บัญชี) กองคลัง
19/12/2562
ดำเนินการแล้ว
20/12/2562 16:02:31
3313
โน๊ตบุ้คกองคลังเปิดปิดไม่ได้ (บัญชี) เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้คกองคลังเปิดปิดไม่ได้ (บัญชี) กองคลัง
19/12/2562
ดำเนินการแล้ว
20/12/2562 16:02:01
3312
ระบบอินเตอร์เนต งานธุรการ ระบบอินเตอร์เนตชั้น 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษใช้ไม่ได้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
17/12/2562
ดำเนินการแล้ว
17/12/2562 16:36:43
3311
โทรศัพท์ศูนย์การศึกษาพิเศา เบอร์ 1300 ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ไม่มีเสียงเรียกเข้า และโทรออกไม่ได้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ อาคารการศึกษาพิเศษ
16/12/2562
ดำเนินการแล้ว
17/12/2562 16:23:31
3310
เครื่องปริ้นเตอร์ไม่ดึงกระดาษ งานธุรการ เครื่องปริ้นเตอร์ไม่ดึงกระดาษ ห้องเลขานุการผู้บริหาร
16/12/2562
ดำเนินการแล้ว
09/01/2563 09:08:14
3309
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ กองคลัง
16/12/2562
ดำเนินการแล้ว
19/12/2562 13:23:25
3308
คอมพิวเตอร์เปิดเครื่องไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เปิดเครื่องไม่ติด ห้องงานทุนการศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
12/12/2562
ดำเนินการแล้ว
25/12/2562 10:54:31
3307
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ไดเ้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาณ อาคารการศึกษาพิเศษ
11/12/2562
ดำเนินการแล้ว
13/12/2562 16:18:16
3306
คอมพิวเตอร์ทำงานช้า งานธุรการ ลงวินโดว์ใหม่ ห้องเลขานุการผู้บริหาร
11/12/2562
ดำเนินการแล้ว
06/01/2563 15:14:12
3305
ช่องเสียบอินเตอร์เน็ตใช้การไม่ได้ ระบบเครือข่าย ช่องเสียบอินเตอร์เน็ตใช้่การไม่ได้ ห้องการเงินย่อย กองบริการการศึกษา อาคารพิบูลวิชญ์ ห้องการเงินย่อย กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารพิบูลวิชญ์
09/12/2562
ดำเนินการแล้ว
13/12/2562 14:12:59
หน้าที่  [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168
หน้า 3/168
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3354  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 4  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3350  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th