- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4006 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3976
คอมพิวเตอร์ความจุไดรฟเต็ม และเปิดเว็บมหาวิทยาลัยไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ความจุไดรฟเต็มทั้งที่ไม่ได้มีไฟล์เยอะ และเหมือนเครื่องจะล็อกให้เปิดเว็บมหาวิทยาลัยไม่ได้ค่ะ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 และห้องนิติกร
26/09/2565
ดำเนินการแล้ว
28/09/2565 09:37:49
3975
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมฯ ไม่สามารถเข้าหน้าวินโดวส์ได้ ตอนนี้ไม่สามารถทำงานได้เลย ห้องงานวินัยและนิติการ
24/09/2565
ดำเนินการแล้ว
26/09/2565 15:39:58
3974
ลงโปรแกรมโอนเงินไม่สำเร็จ งานธุรการ ลงโปรแกรมโอนเงินเดือนของระบบธนาคารกรุงไทยไม่สำเร็จ โครงการจัดตั้งกองคลัง
23/09/2565
ดำเนินการแล้ว
23/09/2565 13:41:00
3973
ไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ งานบริการ เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อต่อระบบการเข้าใช้บริการสระว่ายน้ำไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ สระว่ายน้ำ
22/09/2565
ดำเนินการแล้ว
22/09/2565 16:31:11
3972
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานธุรการ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
21/09/2565
ดำเนินการแล้ว
21/09/2565 15:45:42
3971
อินเตอร์เน็ตช้า ทำให้การทำงานในระบบ IMIS ช้ามาก งานธุรการ อินเตอร์เน็ตช้า ทำให้การทำงานในระบบ IMIS ช้ามาก กองคลัง
21/09/2565
ดำเนินการแล้ว
27/09/2565 16:21:06
3970
โทรศัพท์สายนอกใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายนอก เบอร์ 055230597 ไม่สามารถใช้งานได้ คณะครุศาสตร์ ห้องสำนักงาน
20/09/2565
ดำเนินการแล้ว
09/11/2565 10:04:29
3969
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ บล๊อคเสีย ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ลองสลับบล๊อคแล้วใช้งาน แต่บล๊อคที่ทำให้ใหม่ไม่สามารถเสียบได้ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
20/09/2565
ดำเนินการแล้ว
27/09/2565 16:21:50
3968
เครื่องพิมพ์ใช้งานไม่ได้ งานบริการ เครื่องพิมพ์ใช้งานไม่ได้ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
15/09/2565
ดำเนินการแล้ว
16/09/2565 10:04:32
3967
เครื่องคอมเสีย เปิดเครื่องไม่ได้ หลังจากไฟดับ เครื่องคอมพิวเตอร์ จากเหตุไฟดับ เครื่องคอมเปิดใช้ไม่ได้ ห้องกิจกรรม ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
12/09/2565
ดำเนินการแล้ว
12/09/2565 14:27:30
3966
ลง windows ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากคอมพิวเตอร์เปิดใช้งานได้ค่อนข้างช้า งานส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา อาคารพิบูลวิทย์
07/09/2565
ดำเนินการแล้ว
08/09/2565 09:58:01
3965
ไวรัส งานบริการ Flash Drive ติดไวรัส ห้องวินัยและนิติการ ชั้นสอง อาคารทีปวิชญ์
25/08/2565
ดำเนินการแล้ว
26/09/2565 15:39:30
3964
อินเทอร์เน็ตใช้การไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตใช้การไม่ได้ค่ะ ชั้น 2 กองบริหารงานบุคคล
24/08/2565
ดำเนินการแล้ว
25/08/2565 11:52:12
3963
โทรศัพท์สายนอกและสานในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้คาดว่าเกิดจากหนูกัดสาย ห้องผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
22/08/2565
ดำเนินการแล้ว
12/09/2565 14:10:55
3962
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด แจ้งว่ามีความผิดพลาดทางฮาร์ดิส โครงการจัดตั้งกองคลัง
22/08/2565
ดำเนินการแล้ว
23/08/2565 10:08:51
3961
ระบบเสียงไม่มีค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเปิดเสียงได้ สำนักศิลปะเเละวัฒนธรรม
09/08/2565
ดำเนินการแล้ว
23/08/2565 09:00:14
3960
สายโทรศัพท์มีปัญหา งานธุรการ สายโทรศัพท์มีปัญหา ห้องสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น ตึก ม.
07/08/2565
ดำเนินการแล้ว
07/08/2565 11:59:15
3959
MIcrosoft office ใช้งานไม่ได้ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ MIcrosoft office ใช้งานไม่ได้ค่ะ ลบโปรแกรม MIcrosoft office plus 2016 แล้วด้วยค่ะ ห้องสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น ตึก ม.
07/08/2565
ดำเนินการแล้ว
08/08/2565 11:15:15
3958
Windows หมดอายุ เครื่องคอมพิวเตอร์ Windows หมดอายุ และระบบปฏิบัติการที่เกินความจำเป็น ส่งผลกระทบให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้ช้า ห้องทุนการศึกษา ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา
03/08/2565
ดำเนินการแล้ว
03/08/2565 14:04:59
3957
สัญญาณโทรศัพท์สายในเสีย งานธุรการ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์สายใน/เสีย จำนวน 5 เบอร์ ที่ห้องกองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
23/07/2565
ดำเนินการแล้ว
04/08/2565 13:07:05
หน้าที่  [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201
หน้า 3/201
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4006  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 14  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3991  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th