- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2908
ัอัพเดทไมโครซอฟออฟฟิศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ัอัพเดทไมโครซอฟออฟฟิศ กองนโยบายและแผน
17/08/2561
ดำเนินการแล้ว
17/08/2561 13:55:18
2907
อัพเดท Microsoft ofiice เครื่องคอมพิวเตอร์ อัพเดท Microsoft offiice กองนโยบายและแผน
17/08/2561
ดำเนินการแล้ว
17/08/2561 13:55:24
2906
เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาในการใช้งาน งานบริหารทั่วไป
17/08/2561
ดำเนินการแล้ว
20/08/2561 10:36:35
2905
เปิดเครื่องคอมไม่ได้ มีข้อความนี้ The user profile service service fail the logon. User profile cannot be loaded. เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องคอมไม่ได้ มีข้อความนี้ The user profile service service fail the logon. User profile cannot be loaded. โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
17/08/2561
ดำเนินการแล้ว
17/08/2561 09:30:14
2904
คอมบันทึกไม่ได้ งานธุรการ ไมโครซอฟท์เวิร์ดไม่สามารถเปิดและบันทึกไม่ได้ บังคับปิดตลอด งานอาคารสถานที่และบริการ
16/08/2561
ดำเนินการแล้ว
20/08/2561 11:52:28
2903
เบอร์โทรศัพท์สายใน 1425 ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP สายในไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ค่ะ ห้องพัสดุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
15/08/2561
ดำเนินการแล้ว
04/01/2562 09:54:13
2902
เครื่องมีไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอาจจะมีไวรัส ทำให้ปริ้นท์งานไม่ได้ งานพัสดุ
15/08/2561
ดำเนินการแล้ว
21/08/2561 15:36:25
2901
เชื่อมต่อ wifi เครื่องปริ้นไม่ได้ งานธุรการ เชื่อมต่อ wifi เครื่องปริ้นไม่ได้ งานอาคารสถานที่และบริการ
14/08/2561
ดำเนินการแล้ว
20/08/2561 11:52:48
2900
เครื่องปริ้นท์ งานธุรการ เครื่องปริ้นท์ สั่งปริ้นรายละเอียดของเอกสารที่สั่งปริ้นท์ทุกครั้ง งานพัสดุ
14/08/2561
ดำเนินการแล้ว
21/08/2561 15:36:09
2899
window หมดอายุ ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่สาขารปศ ขึ้นว่าวินโดน์ หมดอายุค่ะ. ตึก ม. ห้อง ม507
11/08/2561
ดำเนินการแล้ว
28/09/2561 16:36:11
2898
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ พร้อมลงวินโดว์ และโปรแกรมใหม่ เนื่องจากเป็นคอมพิวเตอร์เก่าที่ไม่ได้ใช้งาน หมายเหต : เมื่อดำเนินการแล้ว ส่งเครื่องที่ น.ส.ปวริศา (สำนักงานอธิการบดี) งานพัสดุ (เครื่องเก่าคุณอรทัย ยิ้มอ่ำ)
08/08/2561
ดำเนินการแล้ว
17/08/2561 13:25:27
2897
โปรแกรมไวรัสหมดอายุ งานธุรการ ธุรการ ทีปวิชญ์
07/08/2561
ดำเนินการแล้ว
17/08/2561 13:56:05
2896
โปรแกรมไวรัสหมดอายุ เครื่องคอมพิวเตอร์ ธุรการ ทีปวิชญ์
07/08/2561
ดำเนินการแล้ว
20/08/2561 10:37:41
2895
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ อาการเครื่องคือเมื่อเปิดแล้วจะให้ Reset ตลอด และอีกเครื่องโปรแกรมหมดอายุ ห้องครูอ้อมและห้องครูตุ้ม
06/08/2561
ดำเนินการแล้ว
21/08/2561 15:37:21
2894
ติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงเบอร์ภายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP ติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงเบอร์ภายใน 4005 ห้องรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
05/08/2561
ดำเนินการแล้ว
04/01/2562 09:54:30
2893
เครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ ขณะที่ทำงานอยู่เครื่องดับเปิดไม่ติด จำนวน 2 เครื่อง ห้องสภานักศึกษา,องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น1 กองพัฒนานักศึกษา
05/08/2561
ดำเนินการแล้ว
14/02/2562 10:25:32
2892
เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องประชุม ท 410 ใช้ โปรแกรมไมโครซอฟไม่ได้ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมไมโครซอฟใช้ไม่ได้ค่ะ ตอนนำเสนอ แก้ไขไฟล์ไม่ได้ เครื่องบอกให้ ลงทะเบียน ห้องประชุมชั้น 4 ท 410
04/08/2561
ดำเนินการแล้ว
15/08/2561 11:13:11
2891
แจ้ง อินเตอร์เน็ตบ้านพัก ผศ.ดร อลงกรณ์ เมืองไหวใช้ไม่ได้ครับ ระบบเครือข่าย แจ้ง อินเตอร์เน็ตบ้านพัก ผศ.ดร อลงกรณ์ เมืองไหวใช้ไม่ได้ครับ บ้านพัก ผศ.ดร อลงกรณ์ เมืองไหว
03/08/2561
ดำเนินการแล้ว
21/09/2561 10:20:54
2890
โทรศัพท์สายในเสียค่ะ งานธุรการ โทรศัพท์สายในเสีย กองนโยบายและแผน
03/08/2561
ดำเนินการแล้ว
06/08/2561 11:57:43
2889
เปิดไฟล์ข้อมูลในได D ไม่ได้เลยย เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเมื่อวานได้มีการลงโปรแกรมสแกนไวรัสใหม่ พอจะมาเปิดไฟล์งานในได D เปิดไม่ได้เลยสักฟาย งานตรวจสอบภายใน
03/08/2561
ดำเนินการแล้ว
20/08/2561 09:10:42
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] 29 [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 29/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th