- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 2572 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2022
เบอร์ภายในหมายเลข 1411 ห้อง ผอ.นิคม และ 1422 ห้องการเงิน รร.สาธิต ติดต่อไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ฯ ภายในหมายเลข 1411 และ 1422 ห้อง ผอ.นิคม และห้องการเงิน ร.ร.สาธิต ติดต่อไม่ได้ โทรไม่ติด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
20/11/2558
ดำเนินการแล้ว
10/03/2559 11:12:07
2021
เครื่องติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องติดไวรัส เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ windows ถูกตรวจพบว่าเป็นของปลอม กองบริหารงานบุคคล
19/11/2558
ดำเนินการแล้ว
09/12/2558 11:07:00
2020
โทรศัพท์สายใน สายนอกมีปัญหาค่ะ โทรเข้าโทรออกไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน สายนอกมีปัญหาค่ะ โทรเข้าโทรออกไม่ได้ งานสภา ชั้น 2 โซน บี
17/11/2558
ดำเนินการแล้ว
18/11/2558 10:01:10
2019
รบกวนช่วยแชร์ Folder ชื่อทะเบียนรับ ส่งหนังสือ งานธุรการ โดยแชร์ 3 เครื่อง ชื่อFolderทะเบียนรับ ส่งหนังสือ ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ อ.ทีปวิชญ์
17/11/2558
ดำเนินการแล้ว
18/11/2558 09:29:26
2018
รบกวนช่วยแชร์ Folder ชื่อทะเบียนรับ ส่งหนังสือ งานธุรการ โดยแชร์ 3 เครื่อง ชื่อFolderทะเบียนรับ ส่งหนังสือ ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ อ.ทีปวิชญ์
17/11/2558
ดำเนินการแล้ว
18/11/2558 09:30:03
2017
เดินสายอินเตอร์เน๊ตในห้องสภาคณาจารย์ ระบบเครือข่าย ย้ายห้องสำนักงานสภาคณาจารย์์และข้าราชการ เลยไม่มีสายอินเตอร์เน้ต สภาคณาจารย์และข้าราชการ
16/11/2558
ดำเนินการแล้ว
19/11/2558 09:40:26
2016
ระบบโทรศัพท์ภายใน-ภายนอก ระบบโทรศัพท์ VOIP เดินสายโทรศัพท์ภายใน-ภายนอก งานพัสดุ ชั้น3 อาคารทีปวิชญ์
16/11/2558
ดำเนินการแล้ว
02/12/2558 10:35:46
2015
internet ใช้งานไม่ได้ครับ ไม่ได้รับ ip ระบบเครือข่าย internet ใช้งานไม่ได้ครับ ไม่ได้รับ ip อาคารศรีพิบูล
16/11/2558
ดำเนินการแล้ว
19/11/2558 09:40:38
2014
อับเดทสแกนไวรัส ไม่ได้ งานธุรการ ขอลงโปรแกรมสแกนไวรัสใหม่ งานอาคารสถานที่และบริการ
13/11/2558
ดำเนินการแล้ว
13/11/2558 14:06:03
2013
ลงโปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมใหม่เนื่องจากเกิดปัญหาในการใช้งาน ห้องงานวินัยและนิติการ
12/11/2558
ดำเนินการแล้ว
20/11/2558 09:26:17
2012
internet ใช้งานไม่ได้ครับ ไม่ได้รับ ip ระบบเครือข่าย internet ใช้งานไม่ได้ครับ ไม่ได้รับ ip อาคารศรีพิบูล
12/11/2558
ดำเนินการแล้ว
12/11/2558 13:46:57
2011
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ปิดใช้งานเครื่องไม่ได้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
11/11/2558
ดำเนินการแล้ว
09/12/2558 11:06:08
2010
ขอเพิ่มสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่าย ขอเพิ่มสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 เครื่อง และขอลงโปรแกรมเครื่องปริ้น ยี้ห้อ brother รุ่น MFC-74700 ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 1
10/11/2558
ดำเนินการแล้ว
10/11/2558 11:44:02
2009
แจ้งโทรศัพท์สายภายในใช้การไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ภายใน โทรเข้าไม่ได้ค่ะ ไม่สามารถติดต่อได้ 1302-ห้องสมุด / 1000-สำนักงาน / 1001-สำนักงาน สำนักงานคณะครุศาสตร์
07/11/2558
ดำเนินการแล้ว
10/11/2558 11:51:08
2008
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง CPU เปิดแล้วมีเสียงเตือนดังขึ้น หน้าจอคอมไม่ติด ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
06/11/2558
ดำเนินการแล้ว
10/11/2558 08:58:13
2007
IP Internet ใช้งานไม่ได้ 1 จุด ระบบเครือข่าย IP Internet ใช้งานไม่ได้ 1 จุด ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
05/11/2558
ดำเนินการแล้ว
12/11/2558 13:47:08
2006
internet ใช้งานไม่ได้ครับ ไม่ได้รับ ip ระบบเครือข่าย internet ใช้งานไม่ได้ครับ ไม่ได้รับ ip อาคารศรีพิบูล
03/11/2558
ดำเนินการแล้ว
04/11/2558 08:50:49
2005
เครื่องปรินท์ไม่ทำงานค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ปรินท์เอกสารไม่ได้ค่ะ ห้องรองอธิการบดี ชั้น3 ตึกทีปวิชญ์
30/10/2558
ดำเนินการแล้ว
02/11/2558 09:42:27
2004
ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ รบกวนช่วยลงโปรแกรม Page Maker และโปรแกรมแปลงไฟล์เป็น PDF ให้ด้วยค่ะ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
30/10/2558
ดำเนินการแล้ว
11/11/2558 10:40:41
2003
อินเตอร์เนทใช้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เนทที่หอพักดุษฎีใช้งานไม่ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 รบกวนซ่อมให้ด้วยนะคะ หอพักดุษฎี
30/10/2558
ดำเนินการแล้ว
12/11/2558 13:47:22
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] 29 [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129
หน้า 29/129
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 2572  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 4  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 2568  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th