- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3497
เครื่องโทรศัพท์สายนอกและสายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP 1.เครื่องโทรศัพท์สายนอกห้องโครงการจัดตั้งกองคลัง ใช้งานไม่ได้ จำนวน 2 จุด 2.โทรศัพท์สายในเบอร์ 9120 (เบอร์ธุรการ) ใช้งานไม่ได้ โครงการจัดตั้งกองคลัง
20/08/2563
ดำเนินการแล้ว
10/09/2563 10:24:41
3496
เครื่องปริ้นสีใช้ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นสีใช้ไม่ได้ เนื่องจากหนูกัดสายแลน กองนโยบายและแผน
19/08/2563
ดำเนินการแล้ว
19/08/2563 16:33:17
3495
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณค่ะ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สนอ.
19/08/2563
ดำเนินการแล้ว
21/09/2563 09:49:24
3494
คอมเปิดไม่ติดค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดคอมไม่ติดค่ะ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สนอ.
19/08/2563
ดำเนินการแล้ว
19/08/2563 16:33:26
3493
เครื่องสำรองไฟที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือของ กบค. เสียทำให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือของ กบค. เสียทำให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือใช้งานไม่ได้ อาคารศรีพิบูล
17/08/2563
ดำเนินการแล้ว
18/08/2563 13:11:40
3492
ฮาร์ทดิสเดิมเสื่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนฮาร์ทดิส,ลงวินโดว์และลงโปรแกรมใหม่ ห้องงานจัดการทรัพย์สิน อาคารพิบูลวิชญ์ ชั้น 2
15/08/2563
ดำเนินการแล้ว
19/08/2563 16:33:36
3491
เปลี่ยน mainboard ใหม่ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ mainboard อันเก่าใช้ไม่ได้ รบกวนเปลี่ยนใหม่ค่ะ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สนอ.
13/08/2563
ดำเนินการแล้ว
14/08/2563 09:03:28
3490
เครื่องปรินท์ใช้ไม่ได้ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ปรินท์ไม่ออกค่ะ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สนอ.
11/08/2563
ดำเนินการแล้ว
11/08/2563 10:02:20
3489
เปลี่ยนฮาร์ดิส 2 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงวินโดว์ PC และ โน๊ตบุ๊ค เก็บข้อมูล งานประช่สัมพันธ์
10/08/2563
ดำเนินการแล้ว
18/08/2563 12:47:14
3488
เครื่องโทรสาร รับ-ส่ง ไม่ได้ งานธุรการ เครื่องโทรสารไม่สามารถ รับ-ส่ง ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ได้ ตั้งแต่ย้ายมาจากอาคารทีปวิชญ์ เพื่อรองรับการติดต่อจากโรงเรียน หรือการประสานงานเกี่ยวกับงานจัดสอบ จากหน่วยงานภายนอก งานธรการ กองบริการการศึกษา อาคารพิบูลวิชญ์
09/08/2563
ดำเนินการแล้ว
17/08/2563 11:44:51
3487
คอมเปิดไม่ติดค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดคอมไม่ได้ค่ะ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สนอ.
08/08/2563
ดำเนินการแล้ว
11/08/2563 10:03:36
3486
ลง software งานบริการ เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่(ศุกร์ที่7ส.ค.63) ของอธิการบดี ห้องอธิการบดี
05/08/2563
ดำเนินการแล้ว
07/08/2563 15:08:22
3485
ขอความอนุเคราะห์ลงวินโดว์ใหม่ งานธุรการ เนื่องจากไมโครซอฟ Word ใช้งานไม่ได้ ห้องงานจัดการทรัพย์สิน อาคารพิบูลวิชญ์ ชั้น 2
04/08/2563
ดำเนินการแล้ว
07/08/2563 15:08:40
3484
ขอความอนุเคราะห์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย ไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ห้องงานจัดการทรัพย์สิน อาคารพิบูลวิชญ์ ชั้น 2
04/08/2563
ดำเนินการแล้ว
11/08/2563 10:04:27
3483
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
31/07/2563
ดำเนินการแล้ว
31/07/2563 14:31:42
3482
สัญญาณโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ งานสภามหาวิทยาลัย เบอร์ 9232 ใช้ไม่ได้ งานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
31/07/2563
ดำเนินการแล้ว
10/09/2563 10:24:54
3481
คอมพิวเตอร์โดนไวรัส เห็นควรลงวินโด้ใหม่ งานธุรการ โดนไวรัสทำลายล้าง เช่น PDF เปิดไม่ได้ และไม่สามารถแสกนเอกสารจากเครื่องถ่ายเอกสารได้ และอื่นๆอีกมากมาย สรุปแล้ว ลงวินโด้ใหม่ดีกว่า... กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 ทีปวิชญ์
30/07/2563
ดำเนินการแล้ว
31/07/2563 15:08:14
3480
คอมพิวเตอร์โดนไวรัส เห็นควรลงวินโด้ใหม่ งานธุรการ โดนไวรัสทำลายล้าง เช่น PDF เปิดไม่ได้ และไม่สามารถแสกนเอกสารจากเครื่องถ่ายเอกสารได้ และอื่นๆอีกมากมาย สรุปแล้ว ลงวินโด้ใหม่ดีกว่า... กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 ทีปวิชญ์
30/07/2563
ดำเนินการแล้ว
31/07/2563 15:09:28
3479
คอมพิวเตอร์โดนไวรัส เห็นควรลงวินโด้ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ โดนไวรัสทำลายล้าง เช่น PDF เปิดไม่ได้ และไม่สามารถแสกนเอกสารจากเครื่องถ่ายเอกสารได้ และอื่นๆอีกมากมาย สรุปแล้ว ลงวินโด้ใหม่ดีกว่า... กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 ทีปวิชญ์
30/07/2563
ดำเนินการแล้ว
31/07/2563 15:07:44
3478
ย้ายห้องทำงานใหม่แต่อยากใช้เบอร์เก่า ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องจากย้ายห้องทำงานหน่วยออกแบบและวางผังใหม่ไปห้องฝั่งตรงข้าม(ห้องประกันคุณภาพเก่า) ลองเสียบเต้ารับโทรศัพท์ปรากฏว่า ไม่มีเสียงสัญญาณโทรศัพท์ด้วย อีกทั้งอยากได้เบอร์โทรศัพท์ภายในเดิม (9260) ห้องทำงานหน่วยออกแบบและวางผัง
30/07/2563
ดำเนินการแล้ว
31/07/2563 14:31:15
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] 28 [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 28/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th