- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2948
อยากทราบว่ายังมีการให้บริการระบบ wifi ที่แฟลตทะเลแก้วอยู่ไหมคะ ระบบเครือข่าย คือก่อนหน้านี้จนถึงช่วงกลางค่อนมาปลายเดือนสิงหาคม 2561 ยังสามารถ connect สัญญาน wifi ได้ แต่หลังจากนั้นก็ detect สัญญานไม่ได้อีกเลยอยากทราบว่ามีการยกเลิกการให้บริการ wifi ในส่วนของแฟลตทะเลแก้วหรือเปล่าคะ ขอบคุณค่ะ แฟลตทะเลแก้ว
12/09/2561
ดำเนินการแล้ว
21/09/2561 10:26:58
2947
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
11/09/2561
ดำเนินการแล้ว
10/10/2561 11:15:34
2946
สัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ และมีสัญญาณช้ามาก งานธุรการ สัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ และมีสัญญาณช้ามาก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
11/09/2561
ดำเนินการแล้ว
11/10/2561 16:30:25
2945
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณค่ะ เบอร์ภายนอก 055-267059 การเงิน
11/09/2561
ดำเนินการแล้ว
11/09/2561 10:10:28
2944
โทรศัพท์สายใน ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน 9241 และ 9243 ใช้งานไม่ได้ รบกวนช่วยแก้ไขให้ใช้งานได้ด้วยครับ กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
11/09/2561
ดำเนินการแล้ว
11/09/2561 12:45:32
2943
เพิ่มสาย LAN งานธุรการ รบกวนเดินสายอินเตอร์เน็ตเพิ่มค่ะ ด่วนค่ะ การเงิน
10/09/2561
ดำเนินการแล้ว
11/10/2561 16:30:17
2942
key office ใกล้หมดอายุ งานธุรการ key office ใกล้หมดอายุ โครงการจัดตังกองกลัง
10/09/2561
ดำเนินการแล้ว
18/09/2561 09:58:24
2941
ลงวินโดว์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงวินโดว์เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่จำนวน 3 เครื่อง เนื่องจากเครื่องติดไวรัสคะ โครงการจัดตั้งกองคลัง
10/09/2561
ดำเนินการแล้ว
27/09/2561 16:16:01
2940
ปรับห้องใหม่ ต่อสายเน็ต สายโทรศัพท์ ระบบเครือข่าย ปรับโต๊ะทำงานใหม่ ทำให้ต้องขยับสายเน็ต สายโทรศัพท์ กมป.
06/09/2561
ดำเนินการแล้ว
11/09/2561 12:46:04
2939
อินเตอร์เนตไม่สามารถใช้งานได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เนตไม่สามารถใช้งานได้ ชั้น 4 อาคารมหาวชิราลงกร อาคารมหาวชิราลงกรณ (ตึก ม) ชั้น 2 ห้องสำนักงานวจท.
06/09/2561
ดำเนินการแล้ว
21/09/2561 10:23:38
2938
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานธุรการ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด สำนักงานหอพัก
06/09/2561
ดำเนินการแล้ว
06/09/2561 13:14:21
2937
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ หอพักที่ 1 ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ หอพักที่ 1 หอพักทะเลเลแก้วนิเวศ หอพักที่ 1
06/09/2561
ดำเนินการแล้ว
21/09/2561 09:58:58
2936
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ โครงการจัดตั้งกองคลัง
04/09/2561
ดำเนินการแล้ว
18/09/2561 09:57:03
2935
เครื่องไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย เครื่องไม่เชื่อมต่ออินเตอร์ ทั้งระบบสายแลนด์ และระบบไวไฟ งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
04/09/2561
ดำเนินการแล้ว
24/09/2561 16:27:53
2934
สัญญาณโทรศัพท์ภายในห้องแนะแนวฯ งานธุรการ หมายเลขภายในขัดข้อง ห้องแนะแนวฯ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
03/09/2561
ดำเนินการแล้ว
14/09/2561 12:31:04
2933
สัญญาณโทรศัพท์ VoIP มีปัญหาการใช้งาน ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายใน โทรเข้ามีสัญญาณ แต่ไม่ได้ยินเสียงเรียกเข้า อาคารศรีพิบูล ชั้น 1
01/09/2561
ดำเนินการแล้ว
11/09/2561 10:08:35
2932
ลงโปรแกรม Photoshop ใหม่ งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม Photoshop ใหม่ เนื่องจากโปรแกรมไม่สมบูรณ์ ห้องสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
31/08/2561
ดำเนินการแล้ว
04/09/2561 11:16:28
2931
WiFi ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย WiFi ใช้งานไม่ได้ โครงการจัดตั้งกองคลัง
29/08/2561
ดำเนินการแล้ว
24/09/2561 16:27:04
2930
โทรศัพท์สายในหมายเลข 2210 ไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ไม่มีสัญญาณ อาคารมหาวชิราลงกรณ (ตึก ม) ชั้น 2 ห้องสำนักงานวจท.
29/08/2561
ดำเนินการแล้ว
31/08/2561 12:02:19
2929
โทรศัพท์สายในมีปัญหาไม่ได้ยินเสียงสายเรียกเข้า งานธุรการ โทรศัพท์สายในมีปัญหาไม่ได้ยินเสียงสายเรียกเข้า และโทรออก กองพัฒนานักศึกษา
29/08/2561
ดำเนินการแล้ว
11/09/2561 10:11:12
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] 27 [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 27/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th