- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3517
เบอร์แฟกซ์ และ โทรศัพท์สายนอก ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์แฟกซ์และเบอร์ภายนอกใช้การไม่ได้ -055-267 191 แฟกซ์ -055-267110 เบอร์ภายนอก ห้องเลขานุการ
29/09/2563
ดำเนินการแล้ว
01/10/2563 15:41:00
3516
เครื่องคอมพิวเตอร์ฟอร์นไม่สามารถอ่านได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ในfont(ตัวหนังสือ)Microsofe excel ไม่สามารถใช้งานได้ และ เครื่องปริ้นไม่สามารถใช้งานได้ สำนักงานหอพักนักศึกษา
29/09/2563
ดำเนินการแล้ว
01/10/2563 09:26:16
3515
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ ห้องงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา และ โทรศัพท์ห้องพยาบาล เวลามีสายเข้าและตัดไปเอง ห้องงานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
22/09/2563
ดำเนินการแล้ว
30/01/2564 16:00:30
3514
คอมพิวเตอร์ติดไวรัส งานธุรการ คอมพิวเตอร์ติดไวรัสขั้นรุนแรงสุด ห้องงานวินัยและนิติการ
22/09/2563
ดำเนินการแล้ว
23/09/2563 15:47:28
3513
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์ใช้งานไม่ได้คะ อาคารไพรัชพืชพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
17/09/2563
ดำเนินการแล้ว
18/09/2563 11:15:19
3512
addเครื่องปริ้นเตอร์ งานธุรการ เชื่อมต่อเครื่องปริ้นเตอร์ตัวนอก ห้องเลขานุการ
16/09/2563
ดำเนินการแล้ว
18/09/2563 11:14:54
3511
เครื่องพิมพ์ Printer เป็นเส้น งานธุรการ เครื่องพิมพ์ Printer สีดำพิมพ์เป็นเส้น รุ่น conon ห้องเลขานุการ
15/09/2563
ดำเนินการแล้ว
18/09/2563 11:15:04
3510
เครื่องโดนไวรัส excel มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานบัญชี กองคลัง
15/09/2563
ดำเนินการแล้ว
18/09/2563 09:37:50
3509
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ อาคารไพรัชพืชพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
15/09/2563
ดำเนินการแล้ว
18/09/2563 11:15:51
3508
ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนฮาร์ทดิสใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากฮาร์ทดิสเดิมเริ่มมีปัญหาในการใช้งาน และได้จัดซื้อตัวใหม่แทน จึงขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เปลี่ยนฮาร์ดดิสและลงโปรแกรมใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ห้องงานจัดการทรัพย์สิน อาคารพิบูลวิชญ์ ชั้น 2
12/09/2563
ดำเนินการแล้ว
01/10/2563 09:26:36
3507
ระบบปฏิบัติการคอมใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ห้องเรียนชั้น 2 ชั้น 3 ใช้งานไม่ได้ อาจารย์ใช้สอนไม่ได้เลย อาคารการศึกษาพิเศษ
10/09/2563
ดำเนินการแล้ว
15/09/2563 13:55:57
3506
ขอเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ งานธุรการ ขอเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ ในห้องเก็บประวัติ กองบริหารงานบุคคล
10/09/2563
ดำเนินการแล้ว
18/09/2563 11:18:35
3505
เครื่องโทรสาร รับ-ส่ง ไม่ได้ (ทำไม่แล้วเสร็จ) งานธุรการ เครื่องโทรสาร รับ-ส่ง ไม่ได้ (ทำไม่แล้วเสร็จ) เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้ในการประสานงานระหว่างสนามสอบในจังหวัดพิษณุโลก งานสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (ก.พ.) ซึ่งจะมีขึ้นใน วันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน 2563 นี้ ขอบคุณคะ งานธรการ กองบริการการศึกษา อาคารพิบูลวิชญ์
08/09/2563
ดำเนินการแล้ว
30/01/2564 16:02:05
3504
ลงฟอนต์ th sarabun งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษไม่สามารถลงฟอนต์ th sarabun ได้ งานเลขานุการผู้บริหาร ทีปวิชญ์ ชั้น 3
02/09/2563
ดำเนินการแล้ว
02/09/2563 15:44:40
3503
ลงโปรแกรมใหม่ งานธุรการ 1. คอมพิวเตอร์ช้า 2. ลงโปรแกรมใหม่ สำนักงานหอพักนักศึกษา
31/08/2563
ดำเนินการแล้ว
10/09/2563 14:59:19
3502
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ งานธุรการ ลงโปรแกรม microsoft office ห้องรองโชติ บดีรัฐ
30/08/2563
ดำเนินการแล้ว
31/08/2563 09:47:06
3501
ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ งานธุรการ ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ กองนโยบายและแผน
27/08/2563
ดำเนินการแล้ว
27/08/2563 15:36:50
3500
เครื่ข่ายอินเทอร์เน็ตเสีย งานธุรการ อินเทอร์เน็ตโซนอาคารอนุบาล โรงเรียนสาธิต
26/08/2563
ดำเนินการแล้ว
03/09/2563 11:08:54
3499
ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ ห้องรองอธิการบดี เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ห้องรองอธิการบดี งานเลขานุการผู้บริหาร ทีปวิชญ์ ชั้น 3
26/08/2563
ดำเนินการแล้ว
26/08/2563 10:50:46
3498
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์พิมพ์ไม่ออก ห้องผู้ช่วยพิทักษ์
24/08/2563
ดำเนินการแล้ว
25/08/2563 09:51:03
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] 27 [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 27/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th