- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3969 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3479
คอมพิวเตอร์โดนไวรัส เห็นควรลงวินโด้ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ โดนไวรัสทำลายล้าง เช่น PDF เปิดไม่ได้ และไม่สามารถแสกนเอกสารจากเครื่องถ่ายเอกสารได้ และอื่นๆอีกมากมาย สรุปแล้ว ลงวินโด้ใหม่ดีกว่า... กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 ทีปวิชญ์
30/07/2563
ดำเนินการแล้ว
31/07/2563 15:07:44
3478
ย้ายห้องทำงานใหม่แต่อยากใช้เบอร์เก่า ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องจากย้ายห้องทำงานหน่วยออกแบบและวางผังใหม่ไปห้องฝั่งตรงข้าม(ห้องประกันคุณภาพเก่า) ลองเสียบเต้ารับโทรศัพท์ปรากฏว่า ไม่มีเสียงสัญญาณโทรศัพท์ด้วย อีกทั้งอยากได้เบอร์โทรศัพท์ภายในเดิม (9260) ห้องทำงานหน่วยออกแบบและวางผัง
30/07/2563
ดำเนินการแล้ว
31/07/2563 14:31:15
3477
ปัญหาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่าย wifi ใช้งานไม่ค่อยได้ อาคารสระว่ายน้ำและศูนย์ออกกำลังกาย
29/07/2563
ดำเนินการแล้ว
03/08/2563 11:17:13
3476
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ windowsหมดอายุ งานบัญชี กองคลัง
29/07/2563
ดำเนินการแล้ว
29/07/2563 12:36:23
3475
คอมพิวเตอร์ค้าง งานธุรการ คอมพิวเตอร์หน้าจอค้าง ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ (ฝั่งห้อง กบศ.เก่า)
21/07/2563
ดำเนินการแล้ว
24/07/2563 13:05:21
3474
ติดตั้งเครื่องสำรองไฟ งานบริการ ติดตั้งเครื่องสำรองไฟ งานธุรการและสารบรรณ อาคารทีปวิชญ์
20/07/2563
ดำเนินการแล้ว
23/07/2563 14:31:44
3473
ช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ VOIP ของคณะวิทยาการจัดการ ด้วยคะ โทรเข้าและออกไม่ได้คะ งานธุรการ ปัญหาเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ VOIP อาคารคณะวิทยาการจัดการ
13/07/2563
ดำเนินการแล้ว
12/11/2563 10:06:11
3472
คอมพิวเตอร์ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ติดไวรัส เปิดใช้งานช้ามาก โครงการจัดตั้งกองคลัง งานบัญชี
13/07/2563
ดำเนินการแล้ว
16/07/2563 11:40:41
3471
เครื่องคอมพิวเตอร์เสีย เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เสีย เปิดไม่ได้ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
13/07/2563
ดำเนินการแล้ว
16/07/2563 11:41:25
3470
คอมพิวเตอร์ไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ห้องทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
10/07/2563
ดำเนินการแล้ว
10/07/2563 14:30:54
3469
เครื่องคอมพิวเตอร์เสีย เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เสีย ไฟไม่เข้าเครื่อง งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
10/07/2563
ดำเนินการแล้ว
10/07/2563 12:57:59
3468
แชร์เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ แชร์เครืื่องปริ้นเตอร์ สำนักงานหอพัก
02/07/2563
ดำเนินการแล้ว
08/07/2563 15:38:35
3467
สายอินเตอร์เน็ตชำรุด ระบบเครือข่าย สายอินเตอร์เน็ตแตกหลายจุด งานสภามหาวิทยาลัย
02/07/2563
ดำเนินการแล้ว
02/07/2563 14:41:26
3466
โทรศัพท์ห้องท่านคณบดี (กอ.213) ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ห้องคณบดี(กอ.213) ใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
30/06/2563
ดำเนินการแล้ว
13/07/2563 13:52:52
3465
โทรศัพท์สายในเสีย ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในงานประชาสัมพันธ์ (9135)เสีย ไม่สามารถใช้งานได้ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
30/06/2563
ดำเนินการแล้ว
02/07/2563 10:14:17
3464
ลงโปรแกรมใหม่ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งาน หรือเปิดใช้โปรแกรมได้ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
30/06/2563
ดำเนินการแล้ว
08/07/2563 10:16:45
3463
ลงโปรแกรมใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งาน หรือเปิดใช้โปรแกรมได้ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
30/06/2563
ดำเนินการแล้ว
08/07/2563 10:28:02
3462
โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9141 เสีย ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์มีสัญญาณเรียกเข้า แต่พอรับสายไม่มีเสียงสนทนาค่ะ ห้องธุรการและสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี อาคารทีปวิชญ์
30/06/2563
ดำเนินการแล้ว
30/06/2563 09:44:22
3461
โทรศัพท์สายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในไม่ได้ยินเสียง ห้องเลขานุการ
30/06/2563
ดำเนินการแล้ว
30/06/2563 09:45:37
3460
โทรศัพท์สายใน เสีย ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ 9142 เสียจ้า มีสัญญาณ แต่รับแล้วไม่มีเสียง ห้องธุรการ
30/06/2563
ดำเนินการแล้ว
30/06/2563 09:42:10
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] 26 [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199
หน้า 26/199
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3969  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 15  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3953  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th