- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3557
ขอลงโปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอลงโปรแกรม Nero / Photoshop CS6 ห้องเลขานุการ
28/10/2563
ดำเนินการแล้ว
29/10/2563 15:19:56
3556
ไม่สามารถต่อสายแลนได้เนื่องจากสายแลนชำรุด ระบบเครือข่าย ไม่สามารถต่อสายแลนได้เนื่องจากสายแลนชำรุด ทำให้ไม่สามารถเชื่อต่ออินเทอร์เน็ตได้ งานเลขานุการ ชั้น 3 ห้องรองอดุลย์ วังศรีคูณ
27/10/2563
ดำเนินการแล้ว
30/10/2563 10:30:58
3555
ไฟช๊อต เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ ไฟช๊อต เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด power supply ไม่ทำงาน กองนโยบายและแผน
26/10/2563
ดำเนินการแล้ว
28/10/2563 15:03:47
3554
ปัญหาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่าย เน็ตหลุดบ่อย บางครั้งก็เชื่อมต่อไม่ได้ อาคารสระว่ายน้ำและศูนย์ออกกำลังกาย
25/10/2563
ดำเนินการแล้ว
26/10/2563 11:01:09
3553
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงวินโดว์ใหม่ ห้องผู้ช่วยอธิการบดี
24/10/2563
ดำเนินการแล้ว
29/10/2563 14:16:04
3552
Internet (lan) ห้องผอ. และ wifi ชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้ ระบบเครือข่าย Internet (lan) ห้องผอ. และ wifi ชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้ อาคารศรีพิบูล
22/10/2563
ดำเนินการแล้ว
26/10/2563 09:12:08
3551
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ 1.เพิ่มSSD จำนวน 1 เครื่อง 2.เพิ่มอุปกรณ์เก็บสำรองข้อมูล จำนวน 3 เครื่อง สำนักงานหอพักนักศึกษา
22/10/2563
ดำเนินการแล้ว
04/11/2563 09:31:51
3550
โปรแกรม word 2016 งานธุรการ เวลาทำงานได้ประมาณ 1 -2 นาที โปรแกรมให้ค้างทำงานไม่ได้เลยคะ ห้องงานตรวจสอบภายใน
22/10/2563
ดำเนินการแล้ว
29/10/2563 14:16:47
3549
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ไม่สามารถโทรออกไป รีเครื่องแล้วก็ยังพบปัญหาเดิม IT4052
21/10/2563
ดำเนินการแล้ว
21/10/2563 12:59:52
3548
เครื่องคอมพิวเตอร์มีไวรัสไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์มีไวรัสไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้ โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
20/10/2563
ดำเนินการแล้ว
26/10/2563 09:27:11
3547
หมายเลขโทรศัพท์ภายในสลับกัน งานธุรการ หมายเลขโทรศัพท์ภายในสลับสายกัน จำนวน 3 หมายเลข (9253,9252,9254)ทำให้การติดต่องานมีปัญหาซึ่งไม่ตรงกับผู้รับสาย กองนโยบายและแผน
20/10/2563
ดำเนินการแล้ว
21/10/2563 12:35:08
3546
คอมพิวเตอร์ติดไวรัสอย่างรุนแรง งานธุรการ คอมพิวเตอร์ติดไวรัสอย่างรุนแรง เปิดดับ เปิดดับ โครงการจัดตั้งกองคลัง ห้องบัญชี
20/10/2563
ดำเนินการแล้ว
21/10/2563 13:56:33
3545
อินเตอร์เน็ต ไม่สามารถใช้งานได้ ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ตของอาคารการศึกษาพิเศษ ไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งสายแลน และ WiFi อาคารการศึกษษพิเศษ
19/10/2563
ดำเนินการแล้ว
20/10/2563 13:17:24
3544
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส งานธุรการและสารบรรณ อาคารทีปวิชญ์
19/10/2563
ดำเนินการแล้ว
21/10/2563 13:54:56
3543
เครื่องค้างบ่อยมาก เครื่องปริ้น ปริ้นเอกสารไม่ได้ โทรศัพท์สายในใช่งานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องปริ้นๆไม่ได้ เครื่องคอมค้างบ่อยมากในเวลาการทำงานในระบบ สนง.หอพัก
17/10/2563
ดำเนินการแล้ว
02/11/2563 09:11:53
3542
โปรแกรม word 2016 งานธุรการ ลงโปรแกรม 2016 ทำงานได้ประมาณ 2 นาที เครื่องให้ทำการ รีสตาร์ทใหม่ตลอดเลย ห้องงานตรวจสอบภายใน
15/10/2563
ดำเนินการแล้ว
16/10/2563 13:48:19
3541
หมายเลขโทรศัพท์ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ งานบริการ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน หมายเลข 7115 ไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14/10/2563
ดำเนินการแล้ว
30/10/2563 14:31:35
3540
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ 1. อัปเกรดเครื่อง 2. แก้ปัญหาฟรอนใน Excell สำนักงานหอพักนักศึกษา
14/10/2563
ดำเนินการแล้ว
14/10/2563 13:43:37
3539
ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องปริ้น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นไม่ดึงกระดาษ อาคารสระว่ายน้ำและศูนย์ออกกำลังกาย
14/10/2563
ดำเนินการแล้ว
21/10/2563 13:53:57
3538
สัญญาณโทรศัพท์มีปัญหา ระบบโทรศัพท์ VOIP สัญญาณโทรศัพท์มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ ควท.มพรส.
12/10/2563
ดำเนินการแล้ว
01/02/2564 14:47:20
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] 25 [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 25/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th