- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3577
เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถกดปุ่ม START ได้เลย ห้องงานธุรการและสารบรรณ
17/11/2563
ดำเนินการแล้ว
17/11/2563 10:40:14
3576
ลง window เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องเก่าและระบบเก่า จึงมีความประสงค์ที่จะลงวินโดว์ใหม่ งานเลขานุการ ชั้น 3 ห้องผู้ช่วยอธิการบดี
14/11/2563
ดำเนินการแล้ว
27/11/2563 15:15:08
3575
การตั้งรหัสโฟลเดอร์ไฟล์แชร์ งานบริการ ต้องการการตั้งรหัสโฟลเดอร์ไฟล์แชร์เพื่อไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเห็นไฟล์ได้คะ ห้องงานวินัยและนิติกร กองบริหารงานบุคคล
13/11/2563
ดำเนินการแล้ว
13/11/2563 15:43:43
3574
ลงโปรแกรมใหม่ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรม Notebook ใหม่ค่ะ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สนอ.
13/11/2563
ดำเนินการแล้ว
16/11/2563 11:33:04
3573
คอมเปิดไม่ติดค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมเปิดไม่ติดค่ะ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สนอ.
13/11/2563
ดำเนินการแล้ว
13/11/2563 09:32:46
3572
การเชื่อมต่อeduroam ระบบ iPassport ต้องการเชื่อมต่อeduroam ห้องเลขานุการผู้บริหาร
11/11/2563
ดำเนินการแล้ว
15/12/2563 11:47:47
3571
microsoft word ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ microsoft word ใช้งานไม่ได้ พิมพ์งานไม่ได้ค่ะ ห้องกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
11/11/2563
ดำเนินการแล้ว
13/11/2563 09:32:25
3570
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส ขอลง windows 7 ใหม่ ขอให้ดำเนินการวันศุกร์ที่ 13 พ.ย. ช่วงบ่าย หรือวันเสาร์ที่ 14 พ.ย.ช่วงเช้าได้ค่ะ กองคลัง
09/11/2563
ดำเนินการแล้ว
13/11/2563 15:43:02
3569
Microsoft Office หมดอายุค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ Microsoft Office จะหมดอายุค่ะ เหลืออีก 25 วันเอง งานบริหารทั่วไป กองกลาง สนอ.
09/11/2563
ดำเนินการแล้ว
11/11/2563 16:51:48
3568
แก้ไขความร้อนคอมพิวเตอร์ งานธุรการ เครื่องคอมร้อน และพัดลมเสียงดัง ตึก ร
05/11/2563
ดำเนินการแล้ว
06/11/2563 09:02:58
3567
ขอลงโปรแกรมเครื่องสแกนเนอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนไม่ได้ ห้องเลขานุการ
05/11/2563
ดำเนินการแล้ว
11/11/2563 16:52:29
3566
โปรแกรม Adobe acrobat ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โปรแกรมไม่สามารถแก้ไขไฟล์ .pdf ได้ สำนักงานอธิการบดี (ออย เลขาฯ)
04/11/2563
ดำเนินการแล้ว
05/11/2563 11:35:37
3565
เครื่อง print สี ที่สั่งผ่านระบบ lan ใช้งานไม่ได้ ครับ งานธุรการ เครื่อง print สี ที่สั่งผ่านระบบ lan ใช้งานไม่ได้ รบกวนช่วยตรวจสอบและแก้ไขให้หน่อยครับ กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
04/11/2563
ดำเนินการแล้ว
06/11/2563 09:06:24
3564
เครื่องปริ้นปร้ินไม่ออก เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น epson ปริ้นไม่ออกค่ะ งานตรวจสอบภายใน
03/11/2563
ดำเนินการแล้ว
04/11/2563 10:42:53
3563
เชื่อมต่อการใช้งานเครื่องปริ้นเตอร์ งานธุรการ ลงไดร์เวอร์ เครื่องปริ้น หน้าห้องอธิการฯ หน้าห้องอธิการบดี
03/11/2563
ดำเนินการแล้ว
04/11/2563 09:27:20
3562
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ห้อง PSRU Shop ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
03/11/2563
ดำเนินการแล้ว
04/11/2563 09:29:28
3561
ขอความอนุเคราะห์เดินสายโทรศัพท์ และสาย LAN ห้องรองอธิการฝ่ายกิจการพิเศษ ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องจากห้องรองกิจการพิเศษ ย้ายตำแหน่งโต๊ะทำงาน จึงทำให้สายโทรศัพท์ และสาย LAN ไปจุดเชื่อมโต๊ะตำแหน่งโต๊ะทำงานไม่ถึง งานเลขานุการผู้บริหาร ทีปวิชญ์ ชั้น 3
29/10/2563
ดำเนินการแล้ว
30/10/2563 10:16:20
3560
ระบบโทรศัพท์ ภายในมีปัญหา ระบบโทรศัพท์ VOIP หมายเลข 5301 และ 5301 ไม่สามารถโทรเข้าได้ หมายเลข 5302 ไม่มีสัญญาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
28/10/2563
ดำเนินการแล้ว
27/03/2564 17:14:28
3559
โทรศัพท์สายในมีปัญหา งานธุรการ โทรศัพท์สายในหลุดบ่อย ห้องงานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
28/10/2563
ดำเนินการแล้ว
30/10/2563 10:30:08
3558
โทรศัพท์สายในมีปัญหา ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในหลุดบ่อย ห้องงานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
28/10/2563
ดำเนินการแล้ว
02/11/2563 11:59:43
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] 24 [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 24/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th