- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3354 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2904
คอมบันทึกไม่ได้ งานธุรการ ไมโครซอฟท์เวิร์ดไม่สามารถเปิดและบันทึกไม่ได้ บังคับปิดตลอด งานอาคารสถานที่และบริการ
16/08/2561
ดำเนินการแล้ว
20/08/2561 11:52:28
2903
เบอร์โทรศัพท์สายใน 1425 ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP สายในไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ค่ะ ห้องพัสดุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
15/08/2561
ดำเนินการแล้ว
04/01/2562 09:54:13
2902
เครื่องมีไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอาจจะมีไวรัส ทำให้ปริ้นท์งานไม่ได้ งานพัสดุ
15/08/2561
ดำเนินการแล้ว
21/08/2561 15:36:25
2901
เชื่อมต่อ wifi เครื่องปริ้นไม่ได้ งานธุรการ เชื่อมต่อ wifi เครื่องปริ้นไม่ได้ งานอาคารสถานที่และบริการ
14/08/2561
ดำเนินการแล้ว
20/08/2561 11:52:48
2900
เครื่องปริ้นท์ งานธุรการ เครื่องปริ้นท์ สั่งปริ้นรายละเอียดของเอกสารที่สั่งปริ้นท์ทุกครั้ง งานพัสดุ
14/08/2561
ดำเนินการแล้ว
21/08/2561 15:36:09
2899
window หมดอายุ ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่สาขารปศ ขึ้นว่าวินโดน์ หมดอายุค่ะ. ตึก ม. ห้อง ม507
11/08/2561
ดำเนินการแล้ว
28/09/2561 16:36:11
2898
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ พร้อมลงวินโดว์ และโปรแกรมใหม่ เนื่องจากเป็นคอมพิวเตอร์เก่าที่ไม่ได้ใช้งาน หมายเหต : เมื่อดำเนินการแล้ว ส่งเครื่องที่ น.ส.ปวริศา (สำนักงานอธิการบดี) งานพัสดุ (เครื่องเก่าคุณอรทัย ยิ้มอ่ำ)
08/08/2561
ดำเนินการแล้ว
17/08/2561 13:25:27
2897
โปรแกรมไวรัสหมดอายุ งานธุรการ ธุรการ ทีปวิชญ์
07/08/2561
ดำเนินการแล้ว
17/08/2561 13:56:05
2896
โปรแกรมไวรัสหมดอายุ เครื่องคอมพิวเตอร์ ธุรการ ทีปวิชญ์
07/08/2561
ดำเนินการแล้ว
20/08/2561 10:37:41
2895
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ อาการเครื่องคือเมื่อเปิดแล้วจะให้ Reset ตลอด และอีกเครื่องโปรแกรมหมดอายุ ห้องครูอ้อมและห้องครูตุ้ม
06/08/2561
ดำเนินการแล้ว
21/08/2561 15:37:21
2894
ติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงเบอร์ภายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP ติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงเบอร์ภายใน 4005 ห้องรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
05/08/2561
ดำเนินการแล้ว
04/01/2562 09:54:30
2893
เครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ ขณะที่ทำงานอยู่เครื่องดับเปิดไม่ติด จำนวน 2 เครื่อง ห้องสภานักศึกษา,องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น1 กองพัฒนานักศึกษา
05/08/2561
ดำเนินการแล้ว
14/02/2562 10:25:32
2892
เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องประชุม ท 410 ใช้ โปรแกรมไมโครซอฟไม่ได้ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมไมโครซอฟใช้ไม่ได้ค่ะ ตอนนำเสนอ แก้ไขไฟล์ไม่ได้ เครื่องบอกให้ ลงทะเบียน ห้องประชุมชั้น 4 ท 410
04/08/2561
ดำเนินการแล้ว
15/08/2561 11:13:11
2891
แจ้ง อินเตอร์เน็ตบ้านพัก ผศ.ดร อลงกรณ์ เมืองไหวใช้ไม่ได้ครับ ระบบเครือข่าย แจ้ง อินเตอร์เน็ตบ้านพัก ผศ.ดร อลงกรณ์ เมืองไหวใช้ไม่ได้ครับ บ้านพัก ผศ.ดร อลงกรณ์ เมืองไหว
03/08/2561
ดำเนินการแล้ว
21/09/2561 10:20:54
2890
โทรศัพท์สายในเสียค่ะ งานธุรการ โทรศัพท์สายในเสีย กองนโยบายและแผน
03/08/2561
ดำเนินการแล้ว
06/08/2561 11:57:43
2889
เปิดไฟล์ข้อมูลในได D ไม่ได้เลยย เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเมื่อวานได้มีการลงโปรแกรมสแกนไวรัสใหม่ พอจะมาเปิดไฟล์งานในได D เปิดไม่ได้เลยสักฟาย งานตรวจสอบภายใน
03/08/2561
ดำเนินการแล้ว
20/08/2561 09:10:42
2888
เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วไม่เข้าสู่หน้าจอปกติได้ทันที งานธุรการ เปิดเครื่องแล้ว ต้องกด F1 ก่อนทุกครั้ง ถึงจะสามารถเข้าสู่หน้าจอปกติได้ งานสภามหาวิทยาลัย
03/08/2561
ดำเนินการแล้ว
17/08/2561 13:59:15
2887
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ผอ.กองพัฒนักศึกษามีปัญหาใช้งานไม่ได้.. ห้อง ผอ.กพน. ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
02/08/2561
ดำเนินการแล้ว
20/08/2561 10:41:09
2886
ติดไวรัส เครื่องเปิดไม่ติด งานธุรการ เครื่องติดไวรัส ทำให้ไม่สามารถเปิดเครื่องใช้งานได้เลย งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
02/08/2561
ดำเนินการแล้ว
02/08/2561 12:32:40
2885
อินเตอร์เนตไม่สามารถใช้งานได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เนตไม่สามารถใช้งานได้ อาคารมหาวชิราลงกรณ (ตึก ม) ชั้น 2 ห้องสำนักงานวจท.
01/08/2561
ดำเนินการแล้ว
21/09/2561 10:14:39
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] 24 [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168
หน้า 24/168
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3354  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 4  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3350  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th