- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3008
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมีอาการน็อค ไม่สามารถทำงานต่อได้ หลังตรวจเช็คเบื้องต้นพบว่าฮาร์ดดิสก์เสีย ห้องสำนักงานอธิการบดี
17/11/2561
ดำเนินการแล้ว
17/11/2561 12:33:26
3007
เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ งานธุรการ ดาวโหลดเครื่อวปริ้นไไม่ได้ งานอาคารสถานที่และบริการ
16/11/2561
ดำเนินการแล้ว
17/11/2561 12:36:47
3006
โทรศัพท์ภายใน งานธุรการ โทรศัพท์ภายใน หมายเลข 9670,9671 ขัดข้องไม่สามารถโทรติดต่อได้ กองส่งเสริมกีฬา
16/11/2561
ดำเนินการแล้ว
17/11/2561 10:40:31
3005
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด (มุก) งานพัสดุ
15/11/2561
ดำเนินการแล้ว
26/11/2561 08:51:29
3004
คอมพิวเตอร์ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ติดไวรัส งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน
15/11/2561
ดำเนินการแล้ว
26/11/2561 08:50:15
3003
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ จอฟ้า ดับ โครงการจัดตั้งกองคลัง
14/11/2561
ดำเนินการแล้ว
26/11/2561 08:49:26
3002
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถปิดเครื่องได้ งานธุรการ เนื่องจากได้ทำการShut down แต่เครื่องกลับ Restart ตลอด เครื่องนี้ ใช้ Windows 10 คอมพิวเตอร์น้องหน่อย ห้องงานอาคารสถานที่ฯ อาคารทีปวิชญ์
14/11/2561
ดำเนินการแล้ว
14/11/2561 19:41:14
3001
โทรศัพท์สายใน ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล ใช้งานไม่ได้ 1. หมายเลข 7211 โทรออกได้ โทรเข้า ไม่มีเสียงกริ้งเตือน 2. หมายเลข 7210 ใช้งานไม่ได้ 3. หมายเลข 7218 ใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้า้ง ต้องคอยถอดสาย power ที่กล่องสัญญาณ อาคารศรีพิบูล ชั้น 1
13/11/2561
ดำเนินการแล้ว
27/11/2561 09:15:33
3000
ติดตั้ง microsoft office คอมพิวเตอร์ของ ผช.คงศักดิ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องทำงาน ผช.คงศักดิ์ microsoft office หายไป หน่วยเลขานุการผู้บริหาร
12/11/2561
ดำเนินการแล้ว
14/11/2561 10:59:52
2999
เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไฟเข้าเครื่องแต่ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
12/11/2561
ดำเนินการแล้ว
14/11/2561 09:35:17
2998
อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ชั้น3. อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
09/11/2561
ดำเนินการแล้ว
13/11/2561 09:44:47
2997
หมายเลขภายใน 1411 และ 1422 โรงเรียนสาธิตติดต่อไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในหมายเลข 1411 และ 1422 โทรเข้าไม่มีสัญญาณ โรงเรียนสาธิตฯ
08/11/2561
ดำเนินการแล้ว
15/11/2561 09:57:48
2996
เบอร์โทรศัพท์สายใน 1425 ไม่มีสัญญาณ สายชำรุดค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP สายโทรศัพท์สายในขาดและชำรุด ใช้งานไม่ได้ค่ะ ห้องพัสดุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
08/11/2561
ดำเนินการแล้ว
04/01/2562 09:53:57
2995
เครื่องคอมพิวเตอร์ PC มีปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดิส งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ PC มีปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดิส อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1
07/11/2561
ดำเนินการแล้ว
26/11/2561 08:53:50
2994
อินเทอร์เน็ต wifi ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต wifi ใช้งานไม่ได้ มีแต่สัณญาณwifi ขึ้นแต่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ไม่สามารถใช้งานได้มา 3 วันแล้ว หอพักนันทนิวศ ส่วนวังจันทน์
07/11/2561
ดำเนินการแล้ว
03/12/2561 11:17:18
2993
เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
03/11/2561
ดำเนินการแล้ว
07/11/2561 11:43:27
2992
โทรศัพท์ภายในห้อง ผช.จส. ชำรุด งานธุรการ โทรศัพท์ภายใน ห้อง ผช.จส. ไม่มีสัญญาณ ห้องเลขานุการผู้บริหาร
01/11/2561
ดำเนินการแล้ว
15/11/2561 09:41:01
2991
ลงวินโดว์ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงวินโดว์ใหม่ 3 เครื่อง 1 ห้องรองอธิการ ฝวพ. 1 ห้องรองอธิการ ฝพค. 1 ห้องรองอธิการ ฝบห. หน่วยงานเลขานุการผู้บริหาร
31/10/2561
ดำเนินการแล้ว
14/11/2561 11:00:17
2990
ลงโปรแกรมและวินโดว์ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ของงานเงินเดือนและงบประมาณ กองคลัง
30/10/2561
ดำเนินการแล้ว
07/11/2561 11:56:41
2989
Windowsแจ้งเตือนLicenseหมดอายุ ระบบเครือข่าย Windowsแจ้งเตือนLicenseหมดอายุ ห้องบัญชี กองคลัง
30/10/2561
ดำเนินการแล้ว
07/11/2561 11:56:11
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] 24 [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 24/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th