- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4041 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3611
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณค่ะ ห้องนิติกร
21/12/2563
ดำเนินการแล้ว
11/01/2564 14:04:30
3610
โปรแกรม Adobe acrobat ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมขึ้นหน้าต่างให้อัพเดทพอกดกากบาทหน้าต่างออกโปรแกรมเด้งออกใช้งานไม่ได้ สำนักงานอธิการบดี (ออย เลขาฯ)
21/12/2563
ดำเนินการแล้ว
25/12/2563 11:35:07
3609
เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ เคริ่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานบัญชีกองคลัง (เครื่องพี่หญิง)
21/12/2563
ดำเนินการแล้ว
21/12/2563 10:10:38
3608
ปัญหาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่าย ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ อาคารสระว่ายน้ำ
17/12/2563
ดำเนินการแล้ว
18/12/2563 15:56:24
3607
ไฟล์ Excell ไม่สามารถใช้งานได้ งานบริการ ไฟล์ Excell ไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องสุนิสา กองคลัง
17/12/2563
ดำเนินการแล้ว
17/12/2563 15:38:12
3606
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ส่วนสำนักงานหอพัก(สายใน) ไม่สามารถใช้งานได้ สำนักงานหอพัก
17/12/2563
ดำเนินการแล้ว
21/12/2563 09:56:55
3605
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ งานเลขานุการ ชั้น 3 ห้องผู้ช่วยอธิการบดี
15/12/2563
ดำเนินการแล้ว
17/12/2563 09:53:28
3604
ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานไปยังเครื่องปริ้นได้ ระบบเครือข่าย เนื่องจากย้ายทำงานมาห้องใหม่ จึงทำให้สั่งปริ้นงานในแต่ละโต๊ะทำงานไปยังเครื่องพิมพ์หลักไม่ได้ ห้องทำงานหน่วยออกแบบและวางผัง
09/12/2563
ดำเนินการแล้ว
15/12/2563 11:16:23
3603
สัญญาณไม่เข้า ระบบโทรศัพท์ VOIP สัญญาณไม่เข้า กองบริหารงานบุคคล
08/12/2563
ดำเนินการแล้ว
17/12/2563 09:53:37
3602
ปัญหาตอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดคอมแล้วไม่ขึ้นภาพหน้าจอ โรงรถ
03/12/2563
ดำเนินการแล้ว
04/12/2563 10:25:08
3601
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสายแลน ระบบเครือข่าย เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีสายแลนจึงต้องการติดตั้งสายแลนเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องถ่ายเอกสาร งานเลขานุการ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
02/12/2563
ดำเนินการแล้ว
25/12/2563 16:15:47
3600
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ห้อง กอ.303 ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ห้อง กอ.303 (ห้องเรียนIT) ใช้งานไม่ได้ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
02/12/2563
ดำเนินการแล้ว
21/09/2564 20:52:47
3599
คอมเปิดไม่ติดค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดติดๆ ดับๆ ค่ะ บางวันก็เปิดไม่ติด งานบริหารทั่วไป กองกลาง สนอ.
01/12/2563
ดำเนินการแล้ว
04/12/2563 10:26:53
3598
เครื่อง print สี ที่สั่งผ่านระบบ lan ใช้งานไม่ได้ ครับ งานธุรการ เครื่อง print สี ที่สั่งผ่านระบบ lan ใช้งานไม่ได้ ครับ แจ้งไว้ตั้งแต่ 27 แล้ว ครับ วันนี้ ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขเลยครับ กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
01/12/2563
ดำเนินการแล้ว
02/12/2563 13:49:38
3597
เครื่องปริ้นกลางงานเลขานุการไม่รับคำสั่ง งานธุรการ เครื่องปริ้นกลางงานเลขา ไม่สามารถพิมพ์ สั่งพิมพ์ แล้วขึ้นเตือนว่า Error งานเลขานุการผู้บริหาร ทีปวิชญ์ ชั้น 3
30/11/2563
ดำเนินการแล้ว
18/12/2563 12:02:48
3596
อินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ งานธุรการ อินเตอร์สายแลนใช้ไม่ได้ สำนักงานหอพัก
30/11/2563
ดำเนินการแล้ว
01/12/2563 08:46:53
3595
อินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์สายแลนใช้ไม่ได้ สำนักงานหอพัก
30/11/2563
ดำเนินการแล้ว
01/12/2563 08:46:15
3594
โทรศัพท์ภายในเบอร์ 3000 ของคณะวิทยาการจัดการ เสียงไม่ชัดเจนคะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในเบอร์ 3000 ของคณะวิทยาการจัดการ เสียงไม่ชัดเจนคะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
30/11/2563
ดำเนินการแล้ว
21/12/2563 10:49:20
3593
เครื่อง print สี ที่สั่งผ่านระบบ lan ใช้งานไม่ได้ ครับ งานธุรการ เครื่อง print สี ที่สั่งผ่านระบบ lan ใช้งานไม่ได้อีกแล้วครับท่าน....รบกวนช่วยตรวจสอบและแก้ไขให้หน่อย ขอบคุณมากครับ กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
27/11/2563
ดำเนินการแล้ว
04/12/2563 10:27:42
3592
โทรศัพท์สายนอกเสีย ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ (แฟกซ์) ปชส. 055-267108 เสีย ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
27/11/2563
ดำเนินการแล้ว
08/01/2564 11:20:20
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] 23 [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202] [203
หน้า 23/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4041  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4023  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th