- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4041 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3651
คอมพิวเตอร์ เสียงไม่ดัง งานธุรการ ไดร์เวอร์เสียงอาจจะหาย ห้องเลขานุการ
05/02/2564
ดำเนินการแล้ว
16/02/2564 14:58:49
3650
เครื่องปริ้นสี laserjet cp1025 เชื่อมต่อไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นสี laserjet cp1025 เชื่อมต่อไม่ได้ สำนักงานทะเลแก้วนิเวศ
04/02/2564
ดำเนินการแล้ว
05/02/2564 09:35:53
3649
พบไวรัส เปิดไฟล์ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ พบไวรัส เปิดไฟล์ไม่ได้ สำนักงานทะเลแก้วนิเวศ
04/02/2564
ดำเนินการแล้ว
05/02/2564 09:36:14
3648
สัญญาณไม่ชัด ระบบโทรศัพท์ VOIP สัญญาณไม่ชัด ทำให้สื่อสารไม่เข้าใจกับปลายทาง งานเลขานุการ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
04/02/2564
ดำเนินการแล้ว
23/02/2564 08:59:50
3647
ติดตั้งอินเตอร์เน็ตสายแลนด์ ระบบเครือข่าย ติดตั้งเดินสายแลนด์ ให้นิดค่า เพราะเปิดรับตำแหน่งงานใหม่ในหน่วยงาน (ขออภัยขอด่วนนิดนะค่ะ) งานสภามหาวิทยาลัย
03/02/2564
ดำเนินการแล้ว
03/02/2564 15:51:37
3646
ปัญหาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ใช้งานไม่ได้ อาคารสระว่ายน้ำ
02/02/2564
ดำเนินการแล้ว
11/02/2564 15:10:41
3645
สัญญาณwifiขัดข้อง งานธุรการ สัญญาณwifi ขัดข้อง หอพัก นันทเวช
01/02/2564
ดำเนินการแล้ว
05/02/2564 11:41:53
3644
เครื่องโดนไวรัส excel มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โดนไวรัส งานบัญชี กองคลัง
01/02/2564
ดำเนินการแล้ว
01/02/2564 09:55:19
3643
เครื่องคอมพิวเตอร์โดนไวรัส งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์พักหน้าจอเองภายใน 30 วินาที และไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ค่ะ โครงการจัดตั้งกองคลัง เครื่องพี่หญิงห้องบัญชี
31/01/2564
ดำเนินการแล้ว
04/02/2564 15:25:01
3642
เครื่องคอมพิวเตอร์โดนไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์พักหน้าจอเองภายใน 30 วินาที และไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ค่ะ โครงการจัดตั้งกองคลัง เครื่องพี่หญิงห้องบัญชี
31/01/2564
ดำเนินการแล้ว
01/02/2564 09:54:26
3641
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต ใช้งานไม่ได้ ไม่เสถียร ส่งผลให้เวลาตัด GF ไม่สามารถเข้าระบบได้ สำนักงานทะเลแก้วนิเวศ
27/01/2564
ดำเนินการแล้ว
29/01/2564 10:14:56
3640
โทรศัพท์สายใน ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน สำนักงานหอพัก และหอพักที่ 2 ใช้งานไม่ได้ สำนักงานทะเลแก้วนิเวศ
27/01/2564
ดำเนินการแล้ว
27/01/2564 15:19:35
3639
เครื่องปริ้นสี laserjet cp1025 เชื่อมต่อไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นสี laserjet cp1025 เชื่อมต่อไม่ได้ สำนักงานทะเลแก้วนิเวศ
27/01/2564
ดำเนินการแล้ว
29/01/2564 10:13:05
3638
เปิดโน้ตบุ๊คไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดโน้ตบุ๊คไม่ได้ กองบริหารงานบุคคล
26/01/2564
ดำเนินการแล้ว
29/01/2564 09:37:21
3637
โทรศัพท์ ภายใน ไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้น No service ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์ ภายใน อาคารพิบูลวิชญ์ ไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้น No Service ค่ะ กองบริการการศึกษา อาคารพิบูลวิชญ์
25/01/2564
ดำเนินการแล้ว
25/01/2564 09:34:04
3636
จอคอมแบบ 2 จอ เปิดไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ จอคอมเปิดไม่ได้ 1 จอ งานตรวจสอบภายใน
24/01/2564
ดำเนินการแล้ว
26/01/2564 11:27:41
3635
โทรศัพท์สายนอกมีปัญหา ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรออกไม่ได้/รับสายไม่ได้ ห้องงานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
21/01/2564
ดำเนินการแล้ว
30/01/2564 15:55:58
3634
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU เปิดไม่ติด ห้องงานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
21/01/2564
ดำเนินการแล้ว
26/01/2564 13:02:27
3633
ติดตั้งเครื่องปริ้น เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งเครื่องปริ้น งานเลขานุการ ชั้น 3 ห้องผู้ช่วยอธิการบดี(ผช.พนาวัน)
19/01/2564
ดำเนินการแล้ว
19/01/2564 11:04:04
3632
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้งานได้เป็นบางครั้ง ไม่เสถียร ทำให้การทำงานติดขัด ทำให้โทรศัพย์สานในใช้งานไม่ได้ด้วย สำนักงานทะเลแก้วนิเวส
18/01/2564
ดำเนินการแล้ว
27/01/2564 15:21:30
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
21 [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202] [203
หน้า 21/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4041  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4023  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th