- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
33
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเครื่องมีปัญหาอาการค้าง ใช้งานไม่ได้ ศูนย์ภาษาอาคาร it
18/08/2551
ดำเนินการแล้ว
18/08/2551 15:44:33
32
คอมใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมไม่สามารถใช้งานได้ เจอไวรัส อาการเหมือนเดิม การเงิน
18/08/2551
ดำเนินการแล้ว
18/08/2551 15:22:53
31
ใช้งานอินเตอร์เนทไม่ได้ งานธุรการ ใช้งานอินเตอร์เนทไม่ได้ แฟลตหอพักอาจารย์
18/08/2551
ดำเนินการแล้ว
18/08/2551 08:50:25
30
เครื่องปริ้นไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นไม่สามารถใช้งานได้ กองพัฒนานักศึกษา
17/08/2551
ดำเนินการแล้ว
18/08/2551 11:21:09
29
โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP สัญญาไม่มี ปัญหาน่าจะเป็นที่การเข้าหัว เบอร์ 4300 ครับ ห้องประกันคุณภาพครับ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
15/08/2551
ดำเนินการแล้ว
21/08/2551 10:18:16
28
Wi-Fi เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ปัญหา Wi-Fi เชื่อมต่อเน็ตไม่ได้ (ขึ้น Limit) ของ psru-wifi บริเวณหน้าห้องประชุมใหญ่ ศว115 และหน้าห้องสนักงาน รบกวนดำเนินการด่วนนะครับ เพราะอยากให้ใช้ได้ก่อนวันวิทยาศาสตร์ วันที่ 18-20 สิงหาคม เพราะจะมีการสัมนาวิทยาศาสตร์ที่ห้อง ศว115 ครับ ...ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ หน้า ศว115
15/08/2551
ดำเนินการแล้ว
15/08/2551 13:14:49
27
ใช้อินเตอร์เนตไมได้ งานธุรการ ใช้อินเตอร์เนตไม่ได้ งานอนามัยและสุขภาพ
15/08/2551
ดำเนินการแล้ว
18/08/2551 15:47:21
26
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ จำนวน 1 เครื่อง ห้องกิจกรรมนักศึกษา
14/08/2551
ดำเนินการแล้ว
15/08/2551 13:12:24
25
wi-if ระบบเครือข่าย wi-if ไม่สามารถใช้งานได้ สำนักวิทยบริการฯ
14/08/2551
ดำเนินการแล้ว
14/08/2551 15:36:49
24
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ติดต่อภายในมหาวิทยาลัยไม่ได้ สำนักวิทยบริการฯ
14/08/2551
ดำเนินการแล้ว
14/08/2551 14:10:41
23
Internet ใช้งานไม่ได้บางเครื่อง ระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องในสำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ ใช้งานไม่ได้ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13/08/2551
ดำเนินการแล้ว
13/08/2551 12:49:26
22
เครื่องช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องหรือเปิดโปรแกรมต่างๆใช้เวลานาน อาคารเวียงแก้ว
11/08/2551
ดำเนินการแล้ว
11/08/2551 10:41:56
21
ขอพื้นที่จัดสร้างเว็บไซต์ของสาขาวิชาดนตรี ระบบเครือข่าย สาขาวิชาดนตรีโดย อ.สุรศักดิ์ อุตสาหะกานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้องการพื้นที่จัดสร้างเว็บไซต์ ชื่อ Hostname : music.psru.ac.th สาขาวิชาดนตรี คมส.
08/08/2551
ดำเนินการแล้ว
08/08/2551 15:32:47
20
ด่วน memories card ติดอยู่ในเครื่องไม่สามารถดำเนินการต่อไป งานธุรการ มี memories card ติดอยู่ในเครื่องไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ห้องกีฬา (หมายเลข 2)
07/08/2551
ดำเนินการแล้ว
15/08/2551 09:04:05
19
psru-wifi ทีคณะเทคโนใช้ไม่ได้ครับ งานธุรการ psru-wifi ทีคณะเทคโนใช้ไม่ได้ครับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
06/08/2551
ดำเนินการแล้ว
07/08/2551 09:00:08
18
โทรศัพท์ภายในโรงเรียนสาธิตฯ หมายเลข 744 ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ภายในโรงเรียนสาธิตฯ หมายเลข 744 ใช้งานไม่ได้ โรงเรียนสาธิตฯ
06/08/2551
ดำเนินการแล้ว
11/08/2551 08:41:35
17
ลงโปรแกรม word 2007 งานธุรการ ต้องการลงโปรแกรม word 2007 ห้องกิจกรรมนักศึกษา
05/08/2551
ดำเนินการแล้ว
06/08/2551 11:24:32
16
เน็ทห้องเเลบมีปัญหา ระบบเครือข่าย เล่นเน็ทไม่ได้หรือบ้างเครื่องมีอาการช้า it401
05/08/2551
ดำเนินการแล้ว
05/08/2551 15:42:15
15
เครื่องคอมฯค้าง ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องคอมฯค้าง ใช้งานไม่ได้ ศูนย์ภาษา
05/08/2551
ดำเนินการแล้ว
06/08/2551 09:30:12
14
โปรแกรมในเครื่องไม่สมบูรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเล่นอินเตอร์เนตได้ อาคารเวียงแก้ว
05/08/2551
ดำเนินการแล้ว
06/08/2551 09:27:23
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
201 [202
หน้า 201/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4008  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th