- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
53
เครื่องสำรองไฟ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ ที่ห้อง Server ร้องอยู่ตลอดเวลา ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับ แต่ตอนถอดปลั๊กให้ใช้ไฟสำรอง ไม่ร้อง พอจ่ายไฟโดยตรง ร้อง กลัวว่าจะเกิดปัญหากับระบบไฟฟ้าและ internet ห้อง Server
12/09/2551
ดำเนินการแล้ว
12/09/2551 15:39:49
52
คอมพิวเตอร์ restart ตัวเอง งานบริการ คอมพิวเตอร์restartเองโดยไม่ได้สั่ง งานทุนฯ กองพัฒนานักศึกษา
11/09/2551
ดำเนินการแล้ว
12/09/2551 13:01:25
51
ปัญหาระบบ wifi งานธุรการ สัญญาณ wifi ที่อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใช้ไม่ได้ ตั้งแต่เริ่มใช้งาน psruwifi คณะเทคโนโลยีการเกษตร
11/09/2551
ดำเนินการแล้ว
11/09/2551 13:06:24
50
เพิ่มลิงค์ข้อมูลตารางสอน และตารางผู้คุมสอบ 1/2551 เว็บไซต์ เพิ่มลิงค์ข้อมูลตารางสอน และตารางผู้คุมสอบ 1/2551(กองบริการการศึกษาเป็นผู้ขอความอนุเคราะห์) -
10/09/2551
ดำเนินการแล้ว
10/09/2551 10:52:51
49
เพิ่มแบบเนอร์และข้อมูลด้านนิสิต บุคลากร หลักสูตร และการเงิน เว็บไซต์ เพิ่มแบบเนอร์และข้อมูลด้านนิสิต บุคลากร หลักสูตร และการเงิน (กองนโยบายและแผน เป็นผู้ขอความอนุเคราะห์) -
10/09/2551
ดำเนินการแล้ว
10/09/2551 10:50:35
48
ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ทุกฐานที่มีบริการให้ ไม่ได้ค่ะ งานธุรการ กรุณาช่วยทำให้ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ทุกฐานจากห้องสมุดได้ ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ เพิ่มเติม อาจารย์อยากใช้ IP address ที่ มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดให้ใช้ได้ โดยเปลี่ยน IP address เพื่อสืบค้นฐานข้อมูลทางด้านบริหารธุรกิจที่ มรพส.ไม่มี จะทำได้หรือไม่? ตึกปกเกล้าชั้น 2
09/09/2551
ดำเนินการแล้ว
10/09/2551 10:01:09
47
โทรศัพย์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพย์ติดต่อภายในมหาวิทยาลัยใช้งานไม่ได้ จำนวน 2 โทรศัพย์หมายเลข 4300 (ห้อง ศว.107) , หมายเลข 4224 ห้อง ศว.403 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
09/09/2551
ดำเนินการแล้ว
16/09/2551 09:23:29
46
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องที่กองบริหารงานบุคคลติดไวรัสเพราะไม่มีโปรแกรม Scan ไวรัสที่สามารถกำจัดไวรัสได้ กองบริหารงานบุคคล
09/09/2551
ดำเนินการแล้ว
15/09/2551 11:05:16
45
ใช้งานฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น ScienceDirect ไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถสืบค้นและเปิดดูข้อมูลได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
07/09/2551
ดำเนินการแล้ว
09/09/2551 10:40:17
44
ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP หน่วยงานไม่สามารถโทรไปหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ สำนักวิทยบริการฯ
04/09/2551
ดำเนินการแล้ว
04/09/2551 12:56:34
43
แจ้งการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ระบบเครือข่าย เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ไม่ได้ ขอให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ช่วยลง โปรแกรม VPN ให้หน่วยงานด้วยครับ เนื่องจากนักศึกษาต้องการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ บัณฑิตวิทยาลัย
04/09/2551
ดำเนินการแล้ว
08/09/2551 09:53:20
42
internet ใช้งานไม่ได้ งานบริการ ส่งงานทาง internet ไม่ได้ กรุณาแก้ไขด่วนนะจ๊ะ กองพัฒนานักศึกษา
04/09/2551
ดำเนินการแล้ว
05/09/2551 09:40:54
41
Internet ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย Internet ใช้งานไม่ได้ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศว 111 และ ศว 112 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
01/09/2551
ดำเนินการแล้ว
02/09/2551 15:05:55
40
ระบบอินเตอร์เน็ตคณะวิทยาการจัดการขัดข้อง ระบบเครือข่าย ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
28/08/2551
ดำเนินการแล้ว
28/08/2551 16:27:38
39
wi-fi ระบบเครือข่าย wi-fi สำนักวิทยบริการ ไม่แจก IP Address สำนักวิทยบริการฯ
28/08/2551
ดำเนินการแล้ว
02/09/2551 16:09:32
38
wifi ห้องราชาวดีไม่สามารถใช้งานได้ ระบบเครือข่าย ขึ้น Limitconnecttion ห้องประชุมราชาวดี
27/08/2551
ดำเนินการแล้ว
31/08/2551 10:32:31
37
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตฯ ระบบเครือข่าย ใช้อินเตอเน็ตไม่ได้ ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต
25/08/2551
ดำเนินการแล้ว
25/08/2551 10:57:51
36
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ งานธุรการ ขณะนี้คอมพิวเตอร์ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ไม่สามารถใช้งานได้ เปิดไม่ติด ไม่แน่ใจว่าโดนไวรัสหรือไม่ รบกวนช่วยมาเชคให้หน่อยค่ะ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
25/08/2551
ดำเนินการแล้ว
25/08/2551 10:52:55
35
อินเตอร์เน็ตโรงเรียนสาธิต เวลา บ่ายจะใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนสาธิตจะติดต่อหน่วยงานกองนโยบายและแผนไม่ได้จะหลุดเป็นประจำ โรงเรียนสาธิต
22/08/2551
ดำเนินการแล้ว
25/08/2551 09:49:52
34
เครื่องปริ้น+สแกนใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องสแกนใช้งานไม่ได้ และหน้าจอคอมพิวเตอร์มันเป็นเส้น ๆ เต้นอยู่ตลอดเวลา งานอนามัยและสุขภาพ(ห้องพยาบาล)
21/08/2551
ดำเนินการแล้ว
25/08/2551 10:53:30
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] 200 
[201] [202
หน้า 200/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4008  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th