- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3021 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2651
ระบบโทรศัพท์สายใน ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน 9243 ใช้งานไม่ได้ หลายวันแล้วครับ ช่วยมาดูให้ด้วยครับ กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
31/10/2560
ดำเนินการแล้ว
20/11/2560 09:53:37
2650
ไวรัส งานธุรการ เครื่องเปิดไม่ได้ โครงการจัดตั้งกองคลัง
31/10/2560
ดำเนินการแล้ว
01/11/2560 15:48:48
2649
เครื่องคอมพิวเตอร์ รีสตาร์ทเอง 2 เครื่อง งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ รีสตาร์ทเอง2 เครื่อง (เครื่องพี่เดียว+เครื่องกิ๊ฟ) โครงการจัดตั้งกองคลัง
30/10/2560
ดำเนินการแล้ว
01/11/2560 15:48:14
2648
ไมค์มีเสียงสะท้อน เครื่องคอมพิวเตอร์ ไมค์มีเสียงสะท้อน ก้องอยู่ตลอดเวลา ทำให้ไม่สามารถใช้การได้ และไม่สามารถปรับเสียงเองได้ ม 608
30/10/2560
ดำเนินการแล้ว
31/10/2560 10:49:47
2647
คอม shut down เอง เครื่องคอมพิวเตอร์ คอม shut down เอง โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
30/10/2560
ดำเนินการแล้ว
31/10/2560 09:58:25
2646
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ 4201, 4100
30/10/2560
ดำเนินการแล้ว
07/11/2560 09:08:28
2645
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ 4201, 4100
30/10/2560
ดำเนินการแล้ว
01/11/2560 13:01:02
2644
เครื่องคอมฯเปิดอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ เครื่องคอมฯเปิดอินเตอร์เน็ตไม่ได้ (เครื่องคุณหยกฟ้า) ศูนย์กีฬาในร่ม 1
29/10/2560
ดำเนินการแล้ว
01/12/2560 10:39:23
2643
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ติด โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
28/10/2560
ดำเนินการแล้ว
01/12/2560 10:38:43
2642
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในห้องสำนักงานคณบดีใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28/10/2560
ดำเนินการแล้ว
28/10/2560 10:16:26
2641
สัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเข้าใช้อินเตอรเน็ตได้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
27/10/2560
ดำเนินการแล้ว
13/11/2560 08:32:07
2640
โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้ครับ ทุกหมายเลข ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้ครับ ทุกหมายเลข มีสัญญาณครับ แต่โทรออกไปไหนไม่ได้เลยครับ สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม
27/10/2560
ดำเนินการแล้ว
27/10/2560 15:36:48
2639
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ เร้าเตอร์มีกลิ่นเหม็นไหม้ อาคารพิศิษวรอุไร(พันธุ์ไม้น้ำ) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
25/10/2560
ดำเนินการแล้ว
25/10/2560 14:07:58
2638
เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ (เครื่อง ผอ.กองคลัง) โครงการจัดตั้งกองคลัง
24/10/2560
ดำเนินการแล้ว
24/10/2560 15:06:28
2637
เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้(เครื่องพี่น้อย) โครงการจัดตั้งกองคลัง
24/10/2560
ดำเนินการแล้ว
24/10/2560 15:06:37
2636
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ งานธุรการ อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ห้องงานธุรการและสารบรรณ ชั้น 1 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
24/10/2560
ดำเนินการแล้ว
24/10/2560 15:06:59
2635
เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดไวรัส งานบัญชี โครงการจัดตั้งกองคลัง
20/10/2560
ดำเนินการแล้ว
25/10/2560 14:04:01
2634
โปรแกรมแปลงข่าวศรีพิบูลฯ ไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมแปลงข่าวศรีพิบูลฯ ไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ขึ้นอัพโหลดข้อมูลในเว็บไซต์ไม่ได้ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
18/10/2560
ดำเนินการแล้ว
19/10/2560 09:45:43
2633
เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดไวรัส โครงการจัดตั้งกองคลัง
15/10/2560
ดำเนินการแล้ว
16/10/2560 13:33:53
2632
โทรศัพท์ภายในไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในไม่สามารถใช้งานได้ กดรับสายแล้ว สายโทรเข้ายังได้ยินเสียงเพลงอยู่ และสายที่รับไม่มีสัญญาณเสียงเลย แต่โทรออกนอกหน่วยงานใช้ได้ปกติ อาคารศรีพิบูล
11/10/2560
ดำเนินการแล้ว
07/11/2560 09:10:55
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 20 
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152
หน้า 20/152
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3021  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 11  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3010  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th