- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3117 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3107
โปรแกรม Excel มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ เวลาใช้พอ save งาน ขึ้น Not Responding ตลอด ต้องรอให้โปรแกรมหมุนซักพัก ลองแก้ไขโดยการ restart เครื่อง และปิดไฟล์แล้วเปิดใหม่ก็ยังเป้นเหมือนเดิม สำนักงานอธิการบดี (ออย)
13/03/2562
ดำเนินการแล้ว
28/03/2562 09:05:55
3106
ปัญหาการใช้งานโทรศัพท์หมายเลข 5202 ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์หมายเลข 5202 ใช้งานไม่ได้ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
11/03/2562
ดำเนินการแล้ว
17/04/2562 09:04:03
3105
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ งานธุรการ ตอนเช้าเปิดใช้งานได้ปกติ ปริ้นได้ สักพักเครื่องก็ดับและเปิดไม่ติดเลยค่ะ ...**รบกวนด่วนนะคะ ตรวจดูเบื้องต้นแล้ว เปิดไม่ติดค่ะ การเงิน เครื่องพี่นิตยา
11/03/2562
ดำเนินการแล้ว
22/03/2562 13:42:49
3104
อินเตอร์เน็ตเล่นไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตขัดข้องบ่อย และเล่นไม่ได้มาประมาณ 3 วันแล้ว อาคารพิศิษฐ์ วรอุไร (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร)
11/03/2562
ดำเนินการแล้ว
14/03/2562 10:10:50
3103
เครื่อง printer เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมเครื่อง printer ห้องรองเพียรพิณ ห้องรองเพียรพิณ
08/03/2562
ดำเนินการแล้ว
11/03/2562 13:04:12
3102
ขอความอนุเคราะห์ลง Activate key ให้ด้วยค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ลง Activate key ให้ด้วยค่ะ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาฯ
08/03/2562
ดำเนินการแล้ว
08/03/2562 13:54:48
3101
ระบบโทรศัพท์กลาง ของ ม. ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์ส่วนกลาง ของ ม. ใช้ไม่ได้ ไม่มีสัญญาณมานานมากแล้วค่ะ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
07/03/2562
ดำเนินการแล้ว
29/03/2562 14:44:08
3100
คอมจอฟ้าใช้งานไม่ได้ ด่วนค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมจอฟ้าใช้งานไม่ได้ต้องการใช้งานด่วนคะ โครงการจัดตั้งกองคลัง
07/03/2562
ดำเนินการแล้ว
08/03/2562 13:55:58
3099
โทรศััพท์สายในมีสัญญาณดัง และไม่สามารถใช้งานได้ งานธุรการ โทรศััพท์สายในมีสัญญาณดัง และไม่สามารถใช้งานได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
04/03/2562
ดำเนินการแล้ว
04/03/2562 13:57:22
3098
หน้าจอไม่ขึ้นไอคอนโปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอไม่ขึ้นไอคอนโปรแกรม เป็นหน้าว่างเปล่า และค้างทำอะไรต่อไม่ได้ กองบริหารงานบุคคล
03/03/2562
ดำเนินการแล้ว
07/03/2562 09:18:01
3097
เดินสายอินเทอร์เน็ต งานบริการ เดินสายอิเทอร์เน็ต ห้องรองอธิการบดีฝ่ายแผน
03/03/2562
ดำเนินการแล้ว
05/03/2562 10:51:31
3096
ลงวินโดว์ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลบข้อมูลทั้งหมด ห้องรองอธิการบดี
02/03/2562
ดำเนินการแล้ว
02/03/2562 12:21:03
3095
หน้าจอคอมพิวเตอร์ ไอคอน และเมนูต่าง ๆ หายไป งานธุรการ ไอคอน และเมนูต่าง ๆ หายไปบ่อย ๆ ต้องรีสตาร์ทใหม่บ่อยครั้ง งานสภามหาวิทยาลัย
01/03/2562
ดำเนินการแล้ว
01/03/2562 14:57:49
3094
เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดิมมีอายุการใช้งานนานแล้ว จึงเปลี่ยนเครื่องใหม่ กองนโยบายและแผน
28/02/2562
ดำเนินการแล้ว
28/02/2562 10:32:33
3093
เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ กนผ.
27/02/2562
ดำเนินการแล้ว
28/02/2562 09:01:24
3092
ระบบโทรศัพท์กลาง ของ ม. ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์กลางของ ม. ไม่สามารถใช้งานได้ โทรเข้า-ออก ไม่ได้ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
27/02/2562
ดำเนินการแล้ว
04/03/2562 08:42:55
3091
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ เบอร์ 9192 ห้องงานสวัสดิการ กองกลาง
25/02/2562
กำลังดำเนินการ
26/02/2562 08:58:24
3090
เครื่องทำมีอาการช้า และมีไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ มีไวรัส หรือไม่มีการสแกนไวรัส และเครื่องช้ากว่าปกติ เมาส์ไม่ไปตามที่ต้องการหรือช้ากว่าปกติ สำนักงานหอพักนักศึกษา
24/02/2562
ดำเนินการแล้ว
26/02/2562 14:49:34
3089
คอมพิวเตอร์รีสตาร์ทซ้ำๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์รีสตาร์ทซ้ำๆ งานเลขานุการผู้บริหาร
23/02/2562
ดำเนินการแล้ว
23/02/2562 13:54:06
3088
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเทอร์ใช้งานไม่ได้ค่ะ ตั้งแต่เมื่อวานเวลาประมาณ 16.00 น.ค่ะ อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2
23/02/2562
ดำเนินการแล้ว
26/02/2562 13:39:21
หน้าที่  [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156
หน้า 2/156
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3117  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 16  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3101  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th