- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4043 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
89
ขอความอนุเคราะห์ลง website มหาวิทยาลัย งานบริการ ขอให้ลงขั้นตอนและกำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาเงินกู้ กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2551 โดยไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียน (สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า) หน้า website ของมหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งนักศึกษาทราบด่วน!! งานทุนกู้ยืม กนศ. http://saf.psru.ac.th/2551/StudentLoan/images/news/13-10-2551_14-15-58-5.pdf website PSRU
13/10/2551
ดำเนินการแล้ว
14/10/2551 09:35:45
88
ระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่าย ด้วยศูนย์ได้ทำการเดินระบบ internet เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน ที่บ้านพักฝั่งทะเลแก้ว แต่ด้วยจุดที่ติดตั้งตัวจ่ายสัญญาณ ระบบไฟฟ้ายังไม่ได้มาตรฐาน โดยได้ใช้สาย Y โทรศัพท์แทนสายไฟ ในบางส่วน แกรงว่าจะเกิดความเสียหายกับบ้านหลังดังกล่าว จึงขอให้ทางศูนย์ฯ แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อให้เกิดผลดีกับทางมหาวิยาต่อไป 156/5 บ้านพักฝั่งทะเลแก้ว
10/10/2551
ดำเนินการแล้ว
16/10/2551 21:03:27
87
ไวรัส งานธุรการ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่อาคารเวียงแก้ว(ห้องประชุม) มีไวรัสเยอะมากเลย ทำให้เกิดปัญหาในการปริ้นด้วย อาคารเวียงแก้ว ห้องประชุมที่อบรม นบก. 6
10/10/2551
ดำเนินการแล้ว
16/10/2551 21:04:39
86
จัดทำแบบเนอร์ PSRUBI และติดตั้งที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์ จัดทำแบบเนอร์ และติดตั้งที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย (ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) -
08/10/2551
ดำเนินการแล้ว
08/10/2551 10:00:49
85
ออกแบบไวนิ่วระบบ iPASSPORT เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ เว็บไซต์ ออกแบบไวนิ่วระบบ iPASSPORT เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ (ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) -
08/10/2551
ดำเนินการแล้ว
08/10/2551 09:59:06
84
scan virus เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอโปรแกรมสแกนไวรัส เครื่องคอมฯ (อบรม นบก. ชั้น 3) เวียงแก้ว
07/10/2551
ดำเนินการแล้ว
08/10/2551 15:04:54
83
printer และ mouse ไม่ทำงาน งานบริการ printer และ mouse ไม่ทำงาน งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
06/10/2551
ดำเนินการแล้ว
08/10/2551 15:06:01
82
ลงข่าว พิบูลทัศน์ เว็บไซต์ ลงข่าวพิบูลทัศน์ เป็นไฟล์ วิดีโอ จำนวน 3 รายการ (งานประชาสัมพันธ์เป็นผู้ขอความอนุเคราะห์) -
06/10/2551
ดำเนินการแล้ว
08/10/2551 09:47:43
81
ช่วยเช็คสัญญาณ wifi ระบบเครือข่าย เช็คสัญญาณที่อาคารเวียงแก้ว เพราะผู้เข้าอบรม นบก. เข้าพัก เวียงแก้ว
05/10/2551
ดำเนินการแล้ว
06/10/2551 09:02:05
80
ช่วยลงโปรแกรม Antivirusให้หน่อยครับ งานธุรการ รบกวนช่วยมาลง Anti Virus ดีๆ ซักตัวให้หน่อยครับ เอาแบบไม่หมดอายุ ป้องกันไวรัสได้ดี update ได้ตลอด กองนโยบายและแผน
04/10/2551
ดำเนินการแล้ว
06/10/2551 09:04:06
79
โทรศัพท์เสีย งานธุรการ โทรศัพท์ไม่ได้ยินเสียงเวลาสนทนาเสียงเบามากค่ะ ห้องรองคณบดี
03/10/2551
ดำเนินการแล้ว
04/10/2551 10:50:09
78
โทรศัพท์เสีย งานธุรการ โทรศัพท์ไม่ได้ยินเสียงเวลาสนทนาเสียงเบามากค่ะ ห้องรองคณบดี
03/10/2551
ดำเนินการแล้ว
04/10/2551 10:49:57
77
ขอพื้นที่สร้างโอมเพจ ระบบเครือข่าย อ.จุมพฏ พงษ์ศักดิ์ศรี ขอพื้นที่จัดสร้างโฮมเพจและขอใช้งานฐานข้อมูลในมหาวิทยาลัย ชื่อว่า idesign.psru.ac.th -
03/10/2551
ดำเนินการแล้ว
03/10/2551 11:08:43
76
scan virus เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องติดไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัสไม่สามารถใช้งานได้ ประชาสัมพันธ์ อาคารศรีพิบูลฯ
01/10/2551
ดำเนินการแล้ว
17/10/2551 09:06:14
75
เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา รบกวนตรวจสอบด้วยค่ะ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา รบกวนตรวจสอบด้วยค่ะ งานทุนการศึกษา
01/10/2551
ดำเนินการแล้ว
06/10/2551 09:03:06
74
net ใช้ไม่ได้ งานธุรการ อินเตอร์เน็ตของห้องพยาบาล ตึก ฉ. ใช้งานไม่ได้มา 4 วันแล้วค่ะ ห้องพยาบาล อาคาร ฉ.
01/10/2551
ดำเนินการแล้ว
06/10/2551 09:10:29
73
net ใช้ไม่ได้ งานบริการ ขณะนี้งานทุนฯ กำลังดำเนินการประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านระบบ e-studentloan ให้ทันภายใน 30 ก.ย.51 แต่ สัญญาณ internet มีปัญหาเล่นไม่ได้ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
29/09/2551
ดำเนินการแล้ว
29/09/2551 13:51:51
72
ดาวน์โหลดไฟล์ไม่ได้ งานธุรการ ไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้/ลงโปรแกรมเครื่องหน้าเคาเตอร์ใหม่ให้ด้วย 1 เครื่อง ห้องการเงิน
28/09/2551
ดำเนินการแล้ว
29/09/2551 10:48:35
71
ใส่รหัสแล้วใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ ดร.ชนิกานต์ คุ้มนก รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้ารหัสใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง ศว.107
27/09/2551
ดำเนินการแล้ว
29/09/2551 10:50:22
70
ใส่รหัสแล้วใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ ดร.ชนิกานต์ คุ้มนก รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้ารหัสใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง ศว.107
27/09/2551
ดำเนินการแล้ว
29/09/2551 10:50:42
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] 199 [200
[201] [202] [203
หน้า 199/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4043  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4025  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th