- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
114
ลงประกาศกำหนดการงานประเพณีลอยกระทง ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 3 เว็บไซต์ ลงประกาศกำหนดการงานประเพณีลอยกระทง ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 3(กองพัฒนานักศึกษาขอความอนุเคราะห์) -
03/11/2551
ดำเนินการแล้ว
03/11/2551 15:49:55
113
Wireless ระบบเครือข่าย Wireless ที่คณะวิทยาการจัดการไม่ได้หมายเลข IP คะ อาคารพระปกเกล้า
01/11/2551
ดำเนินการแล้ว
18/11/2551 11:36:37
112
internet ระบบเครือข่าย internet ที่อาคารแปรรูป ใช้งานไม่ได้ อาคารแปรรูป
01/11/2551
ดำเนินการแล้ว
03/11/2551 09:17:27
111
ปัญหาการใช้โทรศัพท์สายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP หน่วยงานอื่นสามารถโทรสายในเข้าสวบ.ได้ แต่สวบ.ไม่สามารถใช้สายในติดต่อกันหน่วยงานอื่นได้ได้ค่ะ(ไม่สามารถตัด 83 / 85 ได้) สำนักวิทยบริการฯ
30/10/2551
ดำเนินการแล้ว
03/11/2551 08:47:47
110
ลงโปรแกรม MSN งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม MSN ที่เครื่องคอมฯ ของผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ด้วยนะคะ กองบริหารงานบุคคล
30/10/2551
ดำเนินการแล้ว
30/10/2551 14:07:57
109
เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาในการปิด เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเวลาสั่ง Shuts down คอมพิวเตอร์แล้ว เครื่องไม่สามารถปิดได้ กองบริหารงานบุคคล
30/10/2551
ดำเนินการแล้ว
30/10/2551 14:11:56
108
ไม่สามาถรใช้โทรศัพท์สายในได้(241/7100) ระบบโทรศัพท์ VOIP สวบ.ไม่สามารถใช้โทรศัพท์สายในได้ และหน่วยงานอื่นไม่สามารถติดต่อสวบ.ได้เช่นกัน ช่วยแก้ไขให้ด่วนค่ะ สำนักวิทยบริการฯ
29/10/2551
ดำเนินการแล้ว
30/10/2551 11:01:16
107
สัญญาณขัดข้องและช้า ระบบเครือข่าย ขอให้เช็คสัญญาณอินเตอร์เนต หลุดบ่อยมาก และเพื่อรองรับการใช้งานของผู้เข้าอบรม นบก. รุ่นที่ 7 อาคารเวียงแก้ว
29/10/2551
ดำเนินการแล้ว
29/10/2551 15:50:29
106
i-passport ระบบ iPassport ล็อคอิน ระบบ ipassport ได้ประมาณ 10 นาที ระบบจะให้ล็อคอินใหม่ตลอดเวลา ช่วยแก้ปัญหาให้ด้วยครับ สำนักงานคณะวิทยาการจัดกาค
28/10/2551
ดำเนินการแล้ว
29/10/2551 15:49:39
104
เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ได้หมายเลข IP เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ไม่ได้หมายเลข IP ลองรีนิว IP แล้ว รีสตาร์เครื่องแล้ว ฟิคหมายเลขแล้วไม่ได้คะ ชั้น 2 ห้องบริหารธุรกิจ อาคารพระปกเกล้า
27/10/2551
ดำเนินการแล้ว
27/10/2551 15:11:02
103
ลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์กองนโยบายและแผน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาไม่เก็บ History จึงมีความต้องการให้ ลง Windows และ โปรแกรมสำหรับใช้งาน กองนโยบายและแผน
26/10/2551
ดำเนินการแล้ว
26/10/2551 14:46:48
102
ลงประกาศกำหนดการงานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 3 เว็บไซต์ ลงประกาศกำหนดการงานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 3 (กองพัฒนานักศึกษาขอความอนุเคราะห์) -
24/10/2551
ดำเนินการแล้ว
27/10/2551 09:41:02
101
แก้ไขข้อความ และรูปภาพเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ประเพณีลอยกระทง เว็บไซต์ แก้ไขข้อความ และรูปภาพเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ประเพณีลอยกระทง (กองพัฒนานักศึกษาขอความอนุเคราะห์) -
22/10/2551
ดำเนินการแล้ว
22/10/2551 11:34:07
100
ลงสื่อออนไลน์รายการพิบูลทัศน์ ประจำสัปดาห์ ที่ 3 เดือน ตุลาคม 2551 เว็บไซต์ ลงสื่อออนไลน์รายการพิบูลทัศน์ ประจำสัปดาห์ ที่ 3 เดือน ตุลาคม 2551 (งานประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์) -
22/10/2551
ดำเนินการแล้ว
22/10/2551 10:38:11
99
ขอใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ระบบเครือข่าย อ.สมหมาย แม้นมณี แจ้งขอใช้งานฐานข้อมูล เพื่อใช้งานในการสร้างโปรแกรมวัสดุ -
22/10/2551
ดำเนินการแล้ว
22/10/2551 09:37:12
98
ลงประกาศการจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ ครั้งที่ ๓ เว็บไซต์ ลงประกาศการจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ ครั้งที่ ๓ (งานประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์) -
20/10/2551
ดำเนินการแล้ว
21/10/2551 11:28:19
97
ลงประกาศอัตราเงินบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี เว็บไซต์ ลงประกาศอัตราเงินบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี(อ.ชุติพนธ์ ศรีสวัสขอความอนุเคราะห์) -
20/10/2551
ดำเนินการแล้ว
20/10/2551 09:47:16
96
ลงประกาศขยายเวลาการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมนักบริหารระดับกลางของ ก.พ. โดยเปิดรุ่นที่ 8 เว็บไซต์ ลงประกาศขยายเวลาการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมนักบริหารระดับกลางของ ก.พ. โดยเปิดรุ่นที่ 8 (กองบริหารงานบุคคลขอความอนุเคราะห์) -
20/10/2551
ดำเนินการแล้ว
20/10/2551 09:45:31
95
ปัญหาเวลาในการใช้ iPASSPORT งานธุรการ ทำไมปัญหานี้เกิดบ่อยมาก ๆ เรื่อง เวลา ใช้งานไม่ถึง 10 นาทีเลย ก็ให้เขา iPASSPORT ใหม่ทำให้การทำงานในระบบต้องเริ่มต้นใหม่ โดยเฉพาะระบบ GFMIS ขอความกรุณาแก้ปัญหาในกรณีแบบนี้หน่อยนะค่ะ จะขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ กองพัฒนานักศึกษา
18/10/2551
ดำเนินการแล้ว
21/10/2551 09:21:35
94
ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนแปลงlinkขั้นตอนลงทะเบียนนักศึกษาทุนกู้ยืม เว็บไซต์ ตามที่งานกู้ยืม กองพัฒนานักศึกษา ขอความอนุเคราะห์ลงขั้นตอนการยื่นกู้ 2/51 ทางหน้า web มหาวิทยาลัย นั้น เนื่องจากมีการเพิ่มเติมรายละเอียดของขั้นตอน จึงขอเปลี่ยนแปลง link จากเดิม http://saf.psru.ac.th/2551/StudentLoan/images/news/13-10-2551_14-15-58-5.pdf เปลี่ยนเป็น http://saf.psru.ac.th/2551/StudentLoan/images/news/17-10-2551_10-15-54-5.pdf งานทุนกู้ยืม กนศ.
18/10/2551
ดำเนินการแล้ว
20/10/2551 09:32:42
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] 197 [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 197/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th