- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3965 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
71
ใส่รหัสแล้วใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ ดร.ชนิกานต์ คุ้มนก รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้ารหัสใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง ศว.107
27/09/2551
ดำเนินการแล้ว
29/09/2551 10:50:22
70
ใส่รหัสแล้วใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ ดร.ชนิกานต์ คุ้มนก รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้ารหัสใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง ศว.107
27/09/2551
ดำเนินการแล้ว
29/09/2551 10:50:42
69
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณโทรออกไม่ได้(สายนอก) ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายนอกใช้งานไม่ได้ไม่มีสัญญาณ ห้องรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27/09/2551
ดำเนินการแล้ว
29/09/2551 09:30:06
68
เครื่องติดไวรัส งานธุรการ เครืื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส ระบบรวน ไม่สามารถใช้งานได้ ห้องกิจกรรมนักศึกษา
24/09/2551
ดำเนินการแล้ว
25/09/2551 09:49:39
67
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์(เครื่องแม่) ติดไวรัส ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์(เครื่องลูก) ไม่สามารถสั่งปริ้นไปได้ กองบริหารงานบุคคล
24/09/2551
ดำเนินการแล้ว
25/09/2551 09:48:40
66
ipassport ระบบ iPassport ต้อง reset เครื่อง ipassport เกือบทุกวัน ไม่ทราบว่าเกิดจากปัญหาอะไรครับ ไฟที่คณะก็ไม่ตก หรือว่าต้องมีเครื่องสำรองไฟหรือเปล่าครับ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
24/09/2551
ดำเนินการแล้ว
30/09/2551 12:58:44
65
จอสีฟ้า งานธุรการ จอเป็นสีฟ้า การเงิน
23/09/2551
ดำเนินการแล้ว
25/09/2551 09:48:04
64
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ ห้อง วท.101 ไม่มีสัญญาณใช้งานไม่ได้ อาคารวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23/09/2551
ดำเนินการแล้ว
24/09/2551 14:15:25
63
Update ข่าวเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา เว็บไซต์ Update ข่าวเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา (กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ขอความอนุเคราะห์) -
22/09/2551
ดำเนินการแล้ว
22/09/2551 13:39:40
62
ระบบการแชร์เครื่องปริ้นมีปัญหา งานธุรการ เวลาสั่งปริ้นจากเครื่องลูกไปเครื่องแม่ แล้วปริ้นไม่ได้ ไม่แน่ใจว่าเพราะไวรัสหรือเปล่าเนื่องจากเครื่องแม่ติดไวรัส กองบริหารงานบุคคล
22/09/2551
ดำเนินการแล้ว
23/09/2551 08:27:40
61
Update แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาและผู้ปกครองเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง เว็บไซต์ Update แบบฟอร์ม และทำ Icon Download แบบฟอร์ม สำหรับนักศึกษาและผู้ปกครอง จำนวน 6 ฟอร์ม (งานการเงินเป็นผู้ขอความอนุเคราะห์) -
22/09/2551
ดำเนินการแล้ว
22/09/2551 10:58:31
60
Update แบบฟอร์มสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ Update แบบฟอร์ม และทำ Icon Download แบบฟอร์ม สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 11 ฟอร์ม (กองบริหารงานบุคคลเป็นผู้ขอความอนุเคราะห์) -
22/09/2551
ดำเนินการแล้ว
22/09/2551 10:30:56
59
internet เครื่องคอมพิวเตอร์ internet เข้าไม่ได้ ที่บ้านพัก เจ้าหน้าที่(นายเจนต์) บ้านพักอาจารย์(ทะเลแก้ว)
20/09/2551
ดำเนินการแล้ว
23/09/2551 15:03:08
58
ทุกเช้าเวลาจะเข้า I-passpot ต้องลงไปเปิดเซิฟเวอร์ทุกวันเลยเป็นเพราะอะไรคะ งานธุรการ ตอนเช้าของทุกวันต้องไปเปิดเซิฟเวอร์ทุกวันเลยเวลาจะเข้า Internet I-passpot อยากให้ช่วยแก้ไขให้หน่อยได้มั้ยคะ เพราะเมื่อก่อนก็ไม่เห็นเป็นแต่ตอนนี้เป็นแบบนี้ทุกวัน และอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรน่ะค่ะ ขอบคุณมั่ก ๆ ค่ะ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
17/09/2551
ดำเนินการแล้ว
24/09/2551 14:19:42
57
ไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ มีไวร้สที่เครื่องอีกแล้วคะที่งานคลัง สำนักงานอธิการบดี งานคลัง
16/09/2551
ดำเนินการแล้ว
17/09/2551 13:15:39
56
อินเทอร์เน็ตแฟลตอาจารย์และบ้านพักใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย แจ้งการใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้านพักและแฟลตอาจารย์ทะเลแก้วไม่สามารถใช้งานได้ แฟลตอาจารย์และบ้านพักทะเลแก้ว
15/09/2551
ดำเนินการแล้ว
15/09/2551 11:04:26
55
ไม่สามารถใช้งาน internet ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถใช้งาน internet ได้ (บ้านพักอาจารย์) ฝั่งทะเลแก้ว บ้านพักอาจารย์(ทะเลแก้ว)
14/09/2551
ดำเนินการแล้ว
14/09/2551 11:07:08
54
อินเตอร์เน็ตขัดข้อง ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ตอื่นได้นอกจากเข้าระบบของมหาวิทยาลัยได้อย่างเดียว สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
12/09/2551
ดำเนินการแล้ว
12/09/2551 15:40:53
53
เครื่องสำรองไฟ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ ที่ห้อง Server ร้องอยู่ตลอดเวลา ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับ แต่ตอนถอดปลั๊กให้ใช้ไฟสำรอง ไม่ร้อง พอจ่ายไฟโดยตรง ร้อง กลัวว่าจะเกิดปัญหากับระบบไฟฟ้าและ internet ห้อง Server
12/09/2551
ดำเนินการแล้ว
12/09/2551 15:39:49
52
คอมพิวเตอร์ restart ตัวเอง งานบริการ คอมพิวเตอร์restartเองโดยไม่ได้สั่ง งานทุนฯ กองพัฒนานักศึกษา
11/09/2551
ดำเนินการแล้ว
12/09/2551 13:01:25
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] 196 [197] [198] [199
หน้า 196/199
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3965  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3946  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th