- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
134
อินเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ 1.อินเตอร์เนตใช้งานไม่ได้ 2.รบกวนลงโปรแกรมสแกนไวรัสด้วยค่ะ เครื่องมีปัญหามากเกี่ยวกับไวรัส ห้องสำนักงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
27/11/2551
ดำเนินการแล้ว
27/11/2551 12:55:08
133
ระบบ Internet ระบบเครือข่าย ระบบ internet ไม่สามารถใช้งานได้ reset server แล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้เหมือนเดิม (Limited or no connectivity) คณะ คทก
27/11/2551
ดำเนินการแล้ว
27/11/2551 12:55:25
132
แจ้งขอลงโปรแกรมใช้งาน VPN ระบบเครือข่าย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ แจ้งขอให้ลงโปรแกรมเพื่อเข้าใช้งาน VPN เพื่อเชื่อมต่อเข้าใช้งานฐานข้อมูล ห้องพักอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
26/11/2551
ดำเนินการแล้ว
26/11/2551 15:31:47
131
GFMIS ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเข้าระบบ gfmis เพื่อทำรายการได ๆ ได้ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
26/11/2551
ดำเนินการแล้ว
26/11/2551 13:10:31
130
ไม่สามารถใช้ดปรแกรมได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรม Windows ธรรมดาให้หน่อยเพราะอันเก่าเป็น Windows แต่งแล้วมันเสีย ไม่สามารถใช้โปรแกรมบางตัวได้ ศูนย์หนังสือทะเลแก้วฯ
24/11/2551
ดำเนินการแล้ว
24/11/2551 09:52:43
129
มีเสียงโทรศัพท์รบกวนเมื่อเชื่อมต่อสัณญาณ internet งานธุรการ บ้านพักเลขที่ 156/6 ฝั่งทะเลแก้ว เมื่อเชื่อมต่อกับระบบ internet มีเสียงโทรศัพท์รบกวน ไม่สามารถเชื่อมต่อได้คะ รบกวนช่วยเช็คให้หน่อยนะคะ ขอบคุณคะ บ้านพัก
23/11/2551
ดำเนินการแล้ว
18/05/2552 13:16:18
128
ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ห้องการเงิน
23/11/2551
ดำเนินการแล้ว
23/11/2551 14:10:34
127
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าใช้งานวินโดว์ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์มองไม่เห็นฮาร์ดดิสก์ กองนโยบายและแผน
21/11/2551
ดำเนินการแล้ว
21/11/2551 10:07:14
126
เครื่องปริ้นเตอร์ใช้ไม่ได้ งานบริการ เครื่องปริ้นเตอร์ไม่สามารถปริ้นได้ ลงโปรแกรมแล้ว ขยับสายแล้วยังใช้ไม่ได้ งานอนามัย กองพัฒนานักศึกษา
21/11/2551
ดำเนินการแล้ว
21/11/2551 11:19:39
125
เครื่องติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องติดไวรัสตัดยอดในระบบไม่ได้ การเงิน
21/11/2551
ดำเนินการแล้ว
21/11/2551 11:19:58
124
drive d หาย งานธุรการ drive d หาย ห้องกิจกรรมนักศึกษา
20/11/2551
ดำเนินการแล้ว
20/11/2551 15:58:12
123
เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องไม่ได้ ห้องสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา
20/11/2551
ดำเนินการแล้ว
20/11/2551 15:06:55
122
เล่นเน็ตไม่ได้ งานธุรการ เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ห้องพยาบาล อาคาร ฉ.
20/11/2551
ดำเนินการแล้ว
20/11/2551 11:16:19
121
คอมพิวเตอร์ช้าและปริ๊นไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ช้าและปริ๊นไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
17/11/2551
ดำเนินการแล้ว
17/11/2551 13:21:15
120
เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานหอพักมีปัญหาเครื่อง shut down เองตลอดเลยค่ะ ทำงานไม่ได้เลยค่ะ จำนวน 2เครื่อง สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
17/11/2551
ดำเนินการแล้ว
17/11/2551 15:04:37
119
ไวเลสที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารใช้ไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย ทำไมไวเลสที่คณะใช้ไม่ได้เลยค่ะ อาจารย์ที่นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาใช้งานที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารไม่สามารถใช้งานได้เลยค่ะ เป็นเพราะอะไร จะแก้ไขได้มั้ยคะ หรือช่วยให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูให้หน่อยได้มั้ยคะ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
14/11/2551
ดำเนินการแล้ว
15/11/2551 10:37:46
118
โน๊ตบุ๊คมีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมีปัญญาและช้า งานคลัง
10/11/2551
ดำเนินการแล้ว
11/11/2551 18:07:06
117
เข้าเน็ตไม่ได้ งานธุรการ เครื่องพี่ไก่เข้าเน็ตไม่ได้จ๊ะ ห้องการเงิน
07/11/2551
ดำเนินการแล้ว
11/11/2551 10:56:23
116
ปัญหาการใฃ้internet ที่โรงเรียนสาธิต งานธุรการ ใช้internet ไม่ได้ โรงเรียนสาธิต
04/11/2551
ดำเนินการแล้ว
04/11/2551 09:04:09
115
ลงประกาศรับสมัครนักศึกษาโควต้า ปีการศึกษา 2552 เว็บไซต์ ลงประกาศรับสมัครนักศึกษาโควต้า ปีการศึกษา 2552 (กองบริการการศึกษาขอความอนุเคราะห์) -
03/11/2551
ดำเนินการแล้ว
03/11/2551 15:49:46
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] 196 [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 196/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th