- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
154
ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ที่สำนักงานใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้จำนวน 1 เครื่อง จากทั้งหมด 3 เครื่อง สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 4 อาคาร ม
06/01/2552
ดำเนินการแล้ว
06/01/2552 15:51:54
153
ขอให้เปลี่ยนลิงค์เว็บไซต์คะ เว็บไซต์ การเข้าเว็บคณะวิทยาการจัดการแสดงลิงค์ไม่เหมือนกัน 1. เข้าทางหน้า www.psru.ac.th/ คณะ / เลือกคณะวิทยาการจัดการ แสดงลิงค์คือ "http://pibul2.psru.ac.th/~foms/index.html" ผลลัพธ์เป็นหน้าเว็บของคณะวิทยาการจัดการ 2. ถ้าพิมพ์ url เป็น http://ms.psru.ac.th ผลลัพธ์เป็นหน้าเว็บของคณะวิทยาการจัดการ อยากให้ลิงค์ทั้งสองอันเป็นเหมือนกันได้ไหม?คะจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ขอบคุณคะ คณะวิทยาการจัดการ อาคารพระปกเกล้า
05/01/2552
ดำเนินการแล้ว
05/01/2552 16:00:27
152
ทำไมส่งไฟล์ข้อมูลทางเมล์ไม่ได้ ระบบเครือข่าย ช่วงหลังทำงานโดยให้นศ.ส่งรายงานทางอีเมล์แล้วส่งกลับเพื่อแก้ไข แต่ส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล์ที่บ้านพักไม่ได้ ตอนแรกคิดว่า อีเมล์ hotmail / gmail มีปัญหา ลองไปส่งที่อื่นกลับได้ จึงสงสัยว่าจะมีปัญหาที่ระบบของมหาวิทยาลัย เปิดเมล์ได้แต่ส่งข้อมูลไม่ได้ ช่วยให้คำแนะนำด้วย roong001@hotmail.com บ้านพักส่วนวังจันทน์
28/12/2551
ดำเนินการแล้ว
19/01/2552 09:05:34
151
อินเตอร์เน็ตที่บ้านใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย เรียนผู้ที่เกี่ยวข้อง ขอความกรุณาช่วยแก้ไขระบบอินเตอร์เน็ตที่หอพักดุษฎีโดม ส่วนวังจันทน์ ด้วย เนื่องจากบ้าน อ.รุ่งนภา อยู่หลังหอดุษฎี ได้เชื่อมสายอินเตอร์เน็ตใช้ร่วมกับหอ ปรากฏว่า 3 วันมาแล้วที่เปิดใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ทำให้เตรียมการสอน+ทำงานค้นคว้าไม่ได้ ขอความอนุเคราะห์ช่วยตรวจสอบให้ด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง อ.รุ่งนภา คณะมนุษย์ฯ สาขา รปศ. บ้านพักมหาวิทยาลัย 66/14 ส่วนวังจันทน์
28/12/2551
ดำเนินการแล้ว
19/01/2552 09:07:04
150
เครื่องพิมพ์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ ห้องการเงิน
26/12/2551
ดำเนินการแล้ว
05/01/2552 13:59:11
149
ขอรหัสผ่านเข้าระบบ iPassport ของ อ.สุชาติ ระบบ iPassport ขอรหัสผ่านเข้าระบบ iPassport ของ อ.สุชาติ เนื่องจะอาจารย์ลืม User และ Password เบอร์โทรศัพท์ก็เปลี่ยนไม่สามารถตรวจสอบได้ จึงขอรบกวนทางศูนย์ แจ้ง รหัสมาที่ E-mail: kongsak_sci@psru.ac.th ขอบคุณล่วงหน้าครับ (รหัสประจำตัวประชาชน 3659900187856) คณะวิทยาศาสตร์ฯ
26/12/2551
ดำเนินการแล้ว
26/12/2551 10:23:27
148
ลงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคุ้มครองอุบัติเหตุและทำช่องกรอกข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนแต่ไม่มีรายชื่อ เว็บไซต์ ลงประกาศและทำช่องกรอกข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนแต่ไม่มีรายชื่อ (กองพัฒนานักศึกษาขอความอนุเคราะห์) -
23/12/2551
ดำเนินการแล้ว
23/12/2551 11:00:25
147
ลงวินโดใหม่ งานธุรการ รบกวนลงโปรแกรมใหม่จำนวน 3 เครื่อง โปรแกรมvistra เพราะตอนนี้ใช้งานไม่ได้และมีไวรัส อาคารการศึกษาพิเศษ ชั้น 2 ห้อง Dss
16/12/2551
ดำเนินการแล้ว
16/12/2551 12:54:08
146
จอคอมพิวเตอร์ไม่ติด งานธุรการ เปิดเครื่องคอมฯ หน้าจอคอมไฟเข้าแต่หน้าคอมฯไม่ทำงาน งานตรวจสอบภายใน
16/12/2551
ดำเนินการแล้ว
18/12/2551 09:21:23
145
ลงวินโดว์ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ รบกวนลงโปรแกรมใหม่จำนวน 2 เครื่อง โปรแกรมvistra เพราะตอนนี้ใช้งานไม่ได้และมีไวรัสด้วย อาคารการศึกษาพิเศษ
12/12/2551
ดำเนินการแล้ว
12/12/2551 09:34:01
144
คอมพิวเตอร์ Restart เองตลอดเวลา/หน้าจอสั่น ทำงานไม่ได้เลย เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ Restart เองตลอดเวลา/หน้าจอสั่น ทำงานไม่ได้เลย งานตรวจสอบภายใน
11/12/2551
ดำเนินการแล้ว
12/12/2551 09:32:38
143
scan เอกสารผ่านระบบ Network ไม่ได้ งานธุรการ เครื่องถ่ายไม่สามารถมองเห็นคอมพิวเตอร์ตามปกติ(อาการพึ่งเป็นวันนี้ ปกติใช้ได้) ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ได้อยู่ สำนักงานคณบดี
11/12/2551
ดำเนินการแล้ว
12/12/2551 09:34:58
142
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ จำนวน 3 เครื่อง กองบริหารงานบุคคล
09/12/2551
ดำเนินการแล้ว
09/12/2551 11:00:36
141
ไม่สามารถสั่งPrint งาน Lan ได้ และเข้าระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถสั่งPrint งาน Lan ได้ไปยังเครื่องคอมเครื่องอื่นในห้องเดียวกันได้ และเข้าระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ กองบริหารงานบุคคล
09/12/2551
ดำเนินการแล้ว
09/12/2551 11:00:18
140
internet ที่แฟลตอาจารย์เก่าใช้ไม่ได้ limited connection ระบบเครือข่าย สามารถ connect เข้า internet ได้ แต่ขึ้น limited connection แฟลตอาจารย์เก่า
06/12/2551
ดำเนินการแล้ว
08/12/2551 09:26:30
139
อินเทอร์เน็ตคณะเกษตรใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตคณะเกษตรไม่สามารถใช้งานได้ ตึกคณะเกษตร
06/12/2551
ดำเนินการแล้ว
06/12/2551 10:20:19
138
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสอย่างแรง งานบริการ ติดไวรัส งานคลัง
02/12/2551
ดำเนินการแล้ว
08/12/2551 09:26:46
137
wiress ตึก ม. ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ Wiress ตึกมหาวชิราลงกรณ ใช้งานไม่ได้มาสามอาทิตย์แล้ว รบกวนช่วยกรุณาตรวจสอบให้ด้วย เนื่องจากอาจารย์ที่คณะ และนักศึกษา กศ.ป.ป. ใช้งานไม่ได้ ตึกมหาวชิราลงกรณ
01/12/2551
ดำเนินการแล้ว
01/12/2551 15:38:41
136
ต้องการใช้ฐานข้อมูล online กรุณาติดตั้งให้ด้วยค่ะ งานธุรการ ต้องการใช้ฐานข้อมูล online ของห้องสมุด คณะวิทยาการจัดการ ตึกปกเกล้า ชั้น 2
27/11/2551
ดำเนินการแล้ว
28/11/2551 08:56:28
135
อินเตอร์เนตใช้ไม่ได้ งานบริการ กองพัฒนานักศึกษา กำลังอยู่ระหว่างลงทะเบียนนักศึกษา กยศ. ทางอินเตอร์เนต และไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากอินเตอร์เนตขัดข้อง งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
27/11/2551
ดำเนินการแล้ว
27/11/2551 12:54:53
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] 195 [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 195/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th