- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
174
โปรแกรมสแกนไวรัสหมดอายุ งานธุรการ โปรแกรมสแกนไวรัสหมดอายุ กองบริหารงานบุคคล
26/01/2552
ดำเนินการแล้ว
26/01/2552 10:07:54
173
เข้าใช้งาน Internet ไม่ได้ค่ะ เว็บไซต์ เข้าใช้งาน Internet ไม่ได้ค่ะ กองบริหารงานบุคคล
26/01/2552
ดำเนินการแล้ว
26/01/2552 10:08:03
172
WiFi ใช้ไม่ได้คะ ระบบเครือข่าย WiFi PSRU คณะวิทยาการจัดการได้สัญญาแต่ใช้ไม่ได้คะ เป็นมาประมาณ 1 อาทิตย์แล้ว อาคารพระปกเกล้า
25/01/2552
ดำเนินการแล้ว
18/02/2552 09:20:43
171
โปรแกรมสแกนไวรัสหมดอายุสแกนไวรัสไม่ได้คะ งานธุรการ NOD 32 หมดอายุใช้งานไม่ได้ งานการเงิน
24/01/2552
ดำเนินการแล้ว
26/01/2552 10:08:17
170
เครื่องคอมเปิดไม่ได้ งานธุรการ จากปัญหาที่แจ้งไปในรายการ 168 กับ 163 ตอนนี้เครื่องเปิดไม่ได้แล้ว จำเป็นต้องใช้งานด่วน งานประชุมและพิธีการ
23/01/2552
ดำเนินการแล้ว
23/01/2552 10:28:37
169
เครื่องคอมเปิดไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ จากปัญหาที่แจ้งไปในรายการ 168 กับ 163 ตอนนี้เครื่องเปิดไม่ได้แล้ว จำเป็นต้องใช้งานด่วน งานประชุมและพิธีการ
23/01/2552
ดำเนินการแล้ว
23/01/2552 10:28:31
168
ทำการ Disk Defragmenter ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ช่วยมาตรวจสอบให้หน่อยคะว่าทำไม่เครื่องคอมทำการทำการ Disk Defragmenter ไม่ได้ รวมถึงปัญหาที่ได้แจ้งไปในรายการที่ 163 ด้วยคะ งานประชุมและพิธีการ
22/01/2552
ดำเนินการแล้ว
23/01/2552 10:29:35
167
WiFi PSRU ไม่สามารรถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ระบบเครือข่าย WiFi PSRU ไม่สามารรถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ สาเหตุน่าจะมาจาก มีอุปกรณ์บ้างตัวไม่ทำงาน(หน้าหน้า สนง.ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศว109)น่าจะชำรุด ช่วยมาตรวจสอบหน่อยครับเหตุเกิดจากอะไร ศูนย์วิทยาศาสตร์
22/01/2552
ดำเนินการแล้ว
23/01/2552 16:31:29
166
ใช้เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย มีเครื่องหมาย ! (สีเหลือง) ขึ้นที่รูปคอมขวามือข้างล่างจอคอมนะค่ะ ไม่ทราบว่าเป็นอะไร และใช้เน็ตไม่ได้ค่ะ จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ
20/01/2552
ดำเนินการแล้ว
06/02/2552 10:59:12
165
ลงประกาศสถิติการเข้าร่วมกิจกรรม เว็บไซต์ ลงประกาศสถิติการเข้าร่วมกิจกรรม (กองพัฒนานักศึกษา ขอความอนุเคราะห์) -
19/01/2552
ดำเนินการแล้ว
19/01/2552 15:23:47
164
ปรับเปลี่ยนข้อมูล คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เว็บไซต์ ปรับเปลี่ยนข้อมูล คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทุกคน (งานประชุมฯ ขอความอนุเคราะห์) -
19/01/2552
ดำเนินการแล้ว
19/01/2552 15:22:05
163
เครื่องคอมมีการเตือนเป็นเครื่องหมาย ! เครื่องคอมพิวเตอร์ มีข้อความเตือน ! ตรงแถบเมนูทางด้านขวามือ โดยมีข้อความว่า Windows-Virtual Memory Minimum Too Low ... เป็นการบ่งบอกความหมายว่าเครื่องจะเป็นอะไรหรือป่าวคะ งานประชุมและพิธีการ
19/01/2552
ดำเนินการแล้ว
23/01/2552 16:30:18
162
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP เป็นโทรศัพท์ภายใน เบอร์ 739 ที่ ห้องคอมคณะครุศาสตร์ อาคาร 6 ส่วนวังจันทน์
18/01/2552
ดำเนินการแล้ว
03/02/2552 10:01:35
161
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ปริ้นงานก็ไม่ได้ รบกวนมาดูเครื่องหน่อยค่ะเพราะจำเป็นต้องทำงานบนอินเตอร์เน็ต สำนักงานหอพักนักศึกษา
16/01/2552
ดำเนินการแล้ว
19/01/2552 09:57:23
160
เข้าดูข้อมูลในไฟล์ไม่ได้ งานธุรการ เข้าอินเตอร์เน็ตได้แต่ไม่สามารถอ่านรายละเอียดได้โดยเฉพาะเว็บซ์ของมหาลัย งานตรวจสอบภายใน
14/01/2552
ดำเนินการแล้ว
14/01/2552 14:37:21
159
คอมพิวเตอร์มีปัญหาใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ค้างใช้งานไม่ได้ก สำนักงานหอพัก
14/01/2552
ดำเนินการแล้ว
14/01/2552 09:19:14
158
internet ที่แฟลตอาจารย์เก่าใช้ไม่ได้ limited connection ระบบเครือข่าย สามารถ connect เข้า internet ได้ แต่ขึ้น limited connection เป็นมาสองวันแล้วค่ะ แฟลตอาจารย์เก่า
13/01/2552
ดำเนินการแล้ว
17/01/2552 09:58:00
157
คอมพิวเตอร์ดับทุก5นาที เครื่องคอมพิวเตอร์ เวลาเปิดคอมฯมาไม่มีภาพขึ้นที่น่าจอและดับเองทุกๆ5นาที ทำให้ดิฉันทำงานไม่ได้เลยค่ะ รบกวนช่างมาดูแลให้หน่อยได้ไหมคะ สำนักงานหอพักนักศึกษาทะลแก้วนิเวศ
12/01/2552
ดำเนินการแล้ว
12/01/2552 10:53:22
156
โปรแกรม Photoshop ใช้งานไม่ได้ มันฟ้องให้ใส่ซีเรียล งานธุรการ โปรแกรม Photoshop ใช้งานไม่ได้ มันฟ้องให้ใส่ซีเรียล เครื่องที่มหาวิทยาลัยให้มาใหม่ล่าสุด ห้องงานหลักสูตรและแผนการเรียน
09/01/2552
ดำเนินการแล้ว
12/01/2552 10:53:32
155
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน ใช้งานไม่ได้ งานหลักสูตรและแผนการเรียน
08/01/2552
ดำเนินการแล้ว
08/01/2552 10:43:38
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] 194 [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 194/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th