- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3854 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
60
Update แบบฟอร์มสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ Update แบบฟอร์ม และทำ Icon Download แบบฟอร์ม สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 11 ฟอร์ม (กองบริหารงานบุคคลเป็นผู้ขอความอนุเคราะห์) -
22/09/2551
ดำเนินการแล้ว
22/09/2551 10:30:56
59
internet เครื่องคอมพิวเตอร์ internet เข้าไม่ได้ ที่บ้านพัก เจ้าหน้าที่(นายเจนต์) บ้านพักอาจารย์(ทะเลแก้ว)
20/09/2551
ดำเนินการแล้ว
23/09/2551 15:03:08
58
ทุกเช้าเวลาจะเข้า I-passpot ต้องลงไปเปิดเซิฟเวอร์ทุกวันเลยเป็นเพราะอะไรคะ งานธุรการ ตอนเช้าของทุกวันต้องไปเปิดเซิฟเวอร์ทุกวันเลยเวลาจะเข้า Internet I-passpot อยากให้ช่วยแก้ไขให้หน่อยได้มั้ยคะ เพราะเมื่อก่อนก็ไม่เห็นเป็นแต่ตอนนี้เป็นแบบนี้ทุกวัน และอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรน่ะค่ะ ขอบคุณมั่ก ๆ ค่ะ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
17/09/2551
ดำเนินการแล้ว
24/09/2551 14:19:42
57
ไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ มีไวร้สที่เครื่องอีกแล้วคะที่งานคลัง สำนักงานอธิการบดี งานคลัง
16/09/2551
ดำเนินการแล้ว
17/09/2551 13:15:39
56
อินเทอร์เน็ตแฟลตอาจารย์และบ้านพักใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย แจ้งการใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้านพักและแฟลตอาจารย์ทะเลแก้วไม่สามารถใช้งานได้ แฟลตอาจารย์และบ้านพักทะเลแก้ว
15/09/2551
ดำเนินการแล้ว
15/09/2551 11:04:26
55
ไม่สามารถใช้งาน internet ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถใช้งาน internet ได้ (บ้านพักอาจารย์) ฝั่งทะเลแก้ว บ้านพักอาจารย์(ทะเลแก้ว)
14/09/2551
ดำเนินการแล้ว
14/09/2551 11:07:08
54
อินเตอร์เน็ตขัดข้อง ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ตอื่นได้นอกจากเข้าระบบของมหาวิทยาลัยได้อย่างเดียว สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
12/09/2551
ดำเนินการแล้ว
12/09/2551 15:40:53
53
เครื่องสำรองไฟ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ ที่ห้อง Server ร้องอยู่ตลอดเวลา ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับ แต่ตอนถอดปลั๊กให้ใช้ไฟสำรอง ไม่ร้อง พอจ่ายไฟโดยตรง ร้อง กลัวว่าจะเกิดปัญหากับระบบไฟฟ้าและ internet ห้อง Server
12/09/2551
ดำเนินการแล้ว
12/09/2551 15:39:49
52
คอมพิวเตอร์ restart ตัวเอง งานบริการ คอมพิวเตอร์restartเองโดยไม่ได้สั่ง งานทุนฯ กองพัฒนานักศึกษา
11/09/2551
ดำเนินการแล้ว
12/09/2551 13:01:25
51
ปัญหาระบบ wifi งานธุรการ สัญญาณ wifi ที่อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใช้ไม่ได้ ตั้งแต่เริ่มใช้งาน psruwifi คณะเทคโนโลยีการเกษตร
11/09/2551
ดำเนินการแล้ว
11/09/2551 13:06:24
50
เพิ่มลิงค์ข้อมูลตารางสอน และตารางผู้คุมสอบ 1/2551 เว็บไซต์ เพิ่มลิงค์ข้อมูลตารางสอน และตารางผู้คุมสอบ 1/2551(กองบริการการศึกษาเป็นผู้ขอความอนุเคราะห์) -
10/09/2551
ดำเนินการแล้ว
10/09/2551 10:52:51
49
เพิ่มแบบเนอร์และข้อมูลด้านนิสิต บุคลากร หลักสูตร และการเงิน เว็บไซต์ เพิ่มแบบเนอร์และข้อมูลด้านนิสิต บุคลากร หลักสูตร และการเงิน (กองนโยบายและแผน เป็นผู้ขอความอนุเคราะห์) -
10/09/2551
ดำเนินการแล้ว
10/09/2551 10:50:35
48
ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ทุกฐานที่มีบริการให้ ไม่ได้ค่ะ งานธุรการ กรุณาช่วยทำให้ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ทุกฐานจากห้องสมุดได้ ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ เพิ่มเติม อาจารย์อยากใช้ IP address ที่ มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดให้ใช้ได้ โดยเปลี่ยน IP address เพื่อสืบค้นฐานข้อมูลทางด้านบริหารธุรกิจที่ มรพส.ไม่มี จะทำได้หรือไม่? ตึกปกเกล้าชั้น 2
09/09/2551
ดำเนินการแล้ว
10/09/2551 10:01:09
47
โทรศัพย์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพย์ติดต่อภายในมหาวิทยาลัยใช้งานไม่ได้ จำนวน 2 โทรศัพย์หมายเลข 4300 (ห้อง ศว.107) , หมายเลข 4224 ห้อง ศว.403 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
09/09/2551
ดำเนินการแล้ว
16/09/2551 09:23:29
46
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องที่กองบริหารงานบุคคลติดไวรัสเพราะไม่มีโปรแกรม Scan ไวรัสที่สามารถกำจัดไวรัสได้ กองบริหารงานบุคคล
09/09/2551
ดำเนินการแล้ว
15/09/2551 11:05:16
45
ใช้งานฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น ScienceDirect ไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถสืบค้นและเปิดดูข้อมูลได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
07/09/2551
ดำเนินการแล้ว
09/09/2551 10:40:17
44
ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP หน่วยงานไม่สามารถโทรไปหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ สำนักวิทยบริการฯ
04/09/2551
ดำเนินการแล้ว
04/09/2551 12:56:34
43
แจ้งการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ระบบเครือข่าย เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ไม่ได้ ขอให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ช่วยลง โปรแกรม VPN ให้หน่วยงานด้วยครับ เนื่องจากนักศึกษาต้องการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ บัณฑิตวิทยาลัย
04/09/2551
ดำเนินการแล้ว
08/09/2551 09:53:20
42
internet ใช้งานไม่ได้ งานบริการ ส่งงานทาง internet ไม่ได้ กรุณาแก้ไขด่วนนะจ๊ะ กองพัฒนานักศึกษา
04/09/2551
ดำเนินการแล้ว
05/09/2551 09:40:54
41
Internet ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย Internet ใช้งานไม่ได้ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศว 111 และ ศว 112 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
01/09/2551
ดำเนินการแล้ว
02/09/2551 15:05:55
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] 191 [192] [193
หน้า 191/193
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3854  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 16  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3838  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th