- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4043 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3693
คอมเปิดไม่ติดค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมเปิดไม่ติดค่ะ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สนอ.
07/04/2564
ดำเนินการแล้ว
07/04/2564 10:35:29
3692
รบกวนเดินสาย Lan ใหม่ค่ะ ระบบเครือข่าย เนื่องจากน้ำรั่ว ทำให้ต้องย้ายโต๊ะทำงาน จึงต้องเดินสายโทรศัพท์และสาย Lan ใหม่ค่ะ ห้องทำงานหน้าห้อง ผอ.กองกลาง
07/04/2564
ดำเนินการแล้ว
23/07/2564 11:43:48
3691
โทรศัพท์สายใน ประจำหอพักทะเลแก้วนิเวศ 2 ใช้งานไม่ได้คะ โทรเข้าและก็รับสายไม่ได้คะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรเข้า-โทรออกไม่ได้คะ หอพักทะเลแก้วนิเวศ 2
05/04/2564
ดำเนินการแล้ว
12/05/2564 14:58:01
3690
สายแลนด์ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย เครื่องคอม รับได้แต่ไวไฟ ไม่แน่ใจสายแลนด์มีปัญหาไหมค่ะ งานสภามหาวิทยาลัย
05/04/2564
ดำเนินการแล้ว
07/04/2564 10:30:20
3689
เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น ปริ้นออกมาแต่ตัวอักษรเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์อย่างเดียว อาคารสระว่ายน้ำ
03/04/2564
ดำเนินการแล้ว
09/04/2564 13:43:26
3688
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ IT409
01/04/2564
ดำเนินการแล้ว
25/05/2564 12:32:39
3687
คอมปริ้นงานไม่ออก เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นงานไม่ออก ถ้าปริ้นออก ข้อมูลออกมาไม่ครบ งานตรวจสอบภายใน
01/04/2564
ดำเนินการแล้ว
02/04/2564 09:02:25
3686
เครื่องปริ้นหมึกไม่ออก เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องปริ้น เนื่องจากปริ้นแล้วหมึกไม่ออก ปริ้นแล้วขาดๆหายๆ งานเลขานุการ ชั้น 3 ห้องเลขา
29/03/2564
ดำเนินการแล้ว
09/04/2564 13:45:51
3685
สัญญาณอินเตอรื์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย สัญญาณอินเตอร์เน็ตเกิดปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ งานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
29/03/2564
ดำเนินการแล้ว
31/03/2564 10:24:23
3684
อินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ (ฝั่งห้อง กบศ.เก่า)
22/03/2564
ดำเนินการแล้ว
31/03/2564 10:24:39
3683
หมึกเครื่องปริ้นเปื้อนกระดาษ งานธุรการ หมึกเครื่องปริ้นเปื้อนกระดาษ ทำการเช็ดทำความสะอาดแล้วแต่ไม่หาย งานเลขานุการ ชั้น 3 ห้องผู้ช่วยปฏิพันธ์
18/03/2564
ดำเนินการแล้ว
29/03/2564 10:37:00
3682
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในห้องสำนักงานโทรเข้าไม่ได้ หอพักที่ 1 และ 2 ใช้โทรศัพท์สายในไม่ได้ โทรเข้าโทรออกไม่ได้ค่ะ ขอความอนุเคราะห์เพราะว่าเป็นงานบริการที่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารทุกวัน หอพักนักศึกษา
18/03/2564
ดำเนินการแล้ว
22/03/2564 13:53:51
3681
สายใน ใช้ไม่ได้ ทั้งโทรเข้าและโทรออก ระบบโทรศัพท์ VOIP สายใน ใช้ไม่ได้ ทั้งโทรเข้า-โทรออก กองนโยบายและแผน
18/03/2564
ดำเนินการแล้ว
22/03/2564 12:20:52
3680
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ กองนโยบายและแผน
17/03/2564
ดำเนินการแล้ว
29/03/2564 10:37:26
3679
ติดตั้งเบอร์โทรภายใน งานธุรการ ขอติดตั้งเบอร์ภายในเพิ่มเติม 1.ห้องสโมสรนักศึกษา 2.ห้องสำนักงานคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
16/03/2564
ดำเนินการแล้ว
21/09/2564 20:52:30
3678
สั่งปริ้นงานแล้วเครื่องคอมฯ restart เอง เครื่องคอมพิวเตอร์ สั่งปริ้นงานแล้วเครื่องคอมฯ restart เองค่ะ โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
15/03/2564
ดำเนินการแล้ว
16/03/2564 14:17:49
3677
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด กองนโยบายและแผน
15/03/2564
ดำเนินการแล้ว
16/03/2564 14:18:23
3676
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ อาคารกาสะลอง คณะมนุษศาสตร์
11/03/2564
ดำเนินการแล้ว
11/03/2564 16:01:19
3675
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ งานธุรการ อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ คณะพยาบาล 201 และ 204 คณะพยาบาล
11/03/2564
ดำเนินการแล้ว
11/03/2564 16:01:28
3674
ไม่สามารถเปิดงานในword เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดไฟล์งานใน IB ไม่ได้ งานตรวจสอบภายใน
09/03/2564
ดำเนินการแล้ว
10/03/2564 11:38:35
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] 19 [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202] [203
หน้า 19/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4043  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4025  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th