- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
274
โทรศัพท์สายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในห้องรองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน คณะวิทยาการจัดการ ใช้การไม่ได้มาเป็นเวลาหลายวันแล้ว รบกวนตรวจสอบให้ด้วย สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
26/05/2552
ดำเนินการแล้ว
04/06/2552 10:38:34
273
เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเอตร์เปิดไม่ได้ วินโด้เสีย กองบริหารงานบุคคล
26/05/2552
ดำเนินการแล้ว
04/06/2552 13:24:58
272
ต้องการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โดนไวรัส กองบริการการศึกษา
23/05/2552
ดำเนินการแล้ว
05/06/2552 14:45:51
271
โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้ ห้องพยาบาล ทะเลแก้ว
21/05/2552
ดำเนินการแล้ว
23/05/2552 10:48:01
270
โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ภายในของคณะครุศาสตร์ใช้งานไม่ได้เสียงซ่า และต้องการให้เดินสายโทรศัพท์ภายใน ที่ห้องคณบดีคณะครุศาสตร์ให้ใหม่พร้อมเบอร์ด้วยครับ คณะครุศาสตร์ และห้องคอมคณะครุศาสตร์
21/05/2552
ดำเนินการแล้ว
23/06/2552 08:45:27
269
อินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ งานบริการ อินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ ที่ห้องพยาบาล ตึก ฉ ห้องพยาบาล ตึก ฉ
20/05/2552
ดำเนินการแล้ว
24/05/2552 14:43:22
268
ขอความอนุเคราะห์ update เครื่องคอมเก่า เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์นำเครื่องพิวเตอร์อธิการบดี ไปดำเนินการ update ให้เป็นปัจจุบัน งานเลขานุการผู้บริหาร
19/05/2552
ดำเนินการแล้ว
04/06/2552 16:48:22
267
โทรศัพท์สัญญานเรียกเข้าไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์หมายเลข 4300 คณะวิทยาศาสตร์ เรียกเข้าไม่ได้แต่สามารถโทรออกได้ ตรวจสอบแล้วเวลาเรียกเข้าแล้วไปเข้างานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย ลองทดสอบโทรออกแล้วก็ยังเป็นเบอร์ 4300 ครับ(เครื่องโชว์เบอร์) รบกวนตรวจสอบด้วยครับ ควท. ห้อง ศว108
18/05/2552
ดำเนินการแล้ว
19/05/2552 09:35:13
266
ออกเว็บภายนอกไม่ได้เลย ระบบเครือข่าย เข้าได้แต่เว็บมหาวิทยาลัย ช่วยรีบแก้ไขด่วนนะคะ มีการเรียนการสอนค่ะ คณะวิทยาการจัดการ
18/05/2552
ดำเนินการแล้ว
18/05/2552 13:09:05
265
เล่นเน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ขอความอนุเคราะห์เพิ่มจุดติดตั้งสายแลน เพิ่ม จำนวน 1 จุด ห้องกิจกรรมนักศึกษา
15/05/2552
ดำเนินการแล้ว
05/06/2552 16:36:03
264
ตัวปล่อยสัญญาณ wifi ระบบเครือข่าย ปลั๊กที่เสียบตัวปล่อยสัญญาณ wifi ในห้องประชุมชั้น 3 ได้ชำรุดมาหลายเดือนแล้ว เวียงแก้ว
13/05/2552
ดำเนินการแล้ว
05/06/2552 16:36:18
263
ไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องช้าเพราะโดนไวรัส งานคลัง
12/05/2552
ดำเนินการแล้ว
29/05/2552 16:51:30
262
ใช้งาน internet ไม่ได้ งานธุรการ ใช้งาน internet ไม่ได้เลย แต่ไปดูที่เครื่องอื่น ใช้ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง คณะวิทยาการจัดการ
10/05/2552
ดำเนินการแล้ว
14/05/2552 13:12:31
261
อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ งานธุรการ อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้มา 3 สัปดาห์แล้ว งานอนามัย กองพัฒนานักศึกษา(ห้องพยาบาล)
29/04/2552
ดำเนินการแล้ว
03/05/2552 15:50:39
260
ลิงค์คณะวิทยาการจัดการมีปัญหาอีกแล้ว ระบบเครือข่าย เข้าเว็บคณะวิทยาการจัดการจาก Popup menu ไม่ได้คะ เข้าโดยใช้ http://ms.psru.ac.th ก็ไม่ได้คะ เข้าได้จากลิงค์ http://pibul2.psru.ac.th/~foms/index.html ได้อย่างเดียว ขอให้แก้ไขด้วยคะ รู้สึกจะเป็นครั้งที่ 2 แล้วนะคะ อาคารพระปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ
29/04/2552
ดำเนินการแล้ว
15/05/2552 11:24:30
259
ลงโปรแกรมแสกนไวรัสใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมแสกนไวรัสที่มีอยู่ไม่สามารถแสกนไวรัสได้ ช่วยลงให้ใหม่ด้วยค่ะ และทำไมอินเตอร์เน็ตช้าค่ะ เป็นเพราะต่อหลายเครื่องหรือเปล่า งานคลัง อาคารเรียนรวม
29/04/2552
ดำเนินการแล้ว
18/05/2552 13:16:39
258
ต่อระบบโทรศัพท์ภายในตึกอาคารเรียนรวม ระบบโทรศัพท์ VOIP สำนักเพิ่งย้ายมาใหม่ค่ะ รบกวนช่วยจูนโทรศัพท์ภายในให้หน่อยค่ะ สำนักงานประกัน ชั้น 2 ติดห้องแผน
27/04/2552
ดำเนินการแล้ว
12/05/2552 09:36:35
257
Email PSRU งานธุรการ Email PSRU เข้ารหัสไม่ได้คะ อาคารพระปกเกล้า
26/04/2552
ดำเนินการแล้ว
05/06/2552 16:37:26
256
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดคอมพิวเตอร์แล้วไม่ติด ต้องการใช้งานด่วน รบกวนมาดำเนินการให้ด้วยนะครับ กองบริหารงานบุคคล
24/04/2552
ดำเนินการแล้ว
01/05/2552 13:53:08
255
เครื่องใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานใช้งานไม่ได้เนื่องจากติดไวรัสรบกวนตลอดเวลาและไม่สามารถทำงานได้เลยค่ะลองที่ใช้โปรแกรมฆ่าไวรัสแล้วแต่ไม่หายรบกวนหน่อยนะค่ะเนื่องจากเครื่องทำงานไม่ได้เลยค่ะ สำนักงานหอพัก
22/04/2552
ดำเนินการแล้ว
14/05/2552 13:10:23
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] 189 [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 189/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th