- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4041 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
308
ไม่สามารถเข้าเน็ตได้ ระบบเครือข่าย เข้าเน็ตไม่ได้ ช่วยมาตรวจสอบระบบหน่อยครับ อาคารสารภี วิทยาศาสตร์การกีฬา
22/06/2552
ดำเนินการแล้ว
25/08/2552 16:11:28
307
นำระเบียบขี้นwep งานธุรการ ฝากบอกเสกให้นำระเบียบใหม่ขึ้นwep ให้ด้วยจ๊ะ ขอบคุณมาก งานคลัง
19/06/2552
ดำเนินการแล้ว
19/06/2552 10:54:33
306
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณไม่สามารถโทรออกภายในและภายนอก งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คโทรศัทพ์ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19/06/2552
ดำเนินการแล้ว
19/06/2552 14:05:57
305
wiless ระบบเครือข่าย Wiless hub ไฟไม่เข้า 1 ตัว เป็นตัวจ่ายด้วยครับ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
19/06/2552
ดำเนินการแล้ว
22/07/2552 15:08:05
304
ระบบ internet ระบบเครือข่าย ระบบ internet บริเวณบ้านพักไม่สามารถเล่นได้ (ไม่แจก ip) ขอบคุณครับ บ้านพักในทะเลแก้ว
19/06/2552
ดำเนินการแล้ว
26/06/2552 13:26:25
303
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในของคณะวิทยาการจัดการใช้ไม่ได้คะ ช่วยแก้ไขให้ด้วยคะ อาคารพระปกเกล้า
17/06/2552
ดำเนินการแล้ว
25/06/2552 15:15:37
302
ระบบอินเตอร์เน็ตรวนคะ งานธุรการ 1. เครื่อง PC ได้ IP วง Willess 2. IP ที่ fix ไว้ ไม่เหมือนเดิมแล้ว 3. อยากให้มา fix ip เครื่องพิมพ์ให้อีก 1 เครื่องคะ อาคารพระปกเกล้า
17/06/2552
ดำเนินการแล้ว
21/06/2552 16:15:39
301
โทรศัพท์สายในรับไม่ได้แต่โทรออกได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน เวลามีคนโทรหาจะโทรไม่ติด แต่สามารถใช้โทรออกได้ ห้องกิจกรรมนักศึกษา
17/06/2552
ดำเนินการแล้ว
18/06/2552 08:59:52
300
เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ คาดว่าจะติดไวรัส อยากให้มาลง windows ให้ใหม่น่ะค่ะ ขอความอนุเคราะห์ด่วนด้วยนะคะ งานพัสดุ
17/06/2552
ดำเนินการแล้ว
20/06/2552 11:49:45
299
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบโทรศัพท์สายในด่วนค่ะ งานธุรการ โทรศัพท์สายในของคณะใช้ติดต่อสื่อสารกันภายในคณะใช้การไม่ได้ค่ะ แต่โทรออกภายนอกคณะได้ค่ะ อาคารวิทยาสโมสร และอาคารวิทยาศาสตร์
16/06/2552
ดำเนินการแล้ว
18/06/2552 09:00:28
298
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ ได้ไอพีผิดวง คณะวิทยาการจัดการ
15/06/2552
ดำเนินการแล้ว
21/06/2552 16:16:21
297
ปริ้นงานไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเล่นอินเตอร์เน็ตได้ 1 เครื่อง และเป็นเครื่องหลักที่ใช้ในการปริ้นงาน จึงปริ้นงานไม่ได้เลย สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
15/06/2552
ดำเนินการแล้ว
20/06/2552 09:34:50
296
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อเปิดใช้งานแล้วหน้าจอเป็นสีดำไม่สามารถทำงานอะไรได้เลย งานคลัง
15/06/2552
ดำเนินการแล้ว
15/06/2552 14:11:51
295
ใช้เน็ตไม่ได้ทั้งๆ ที่เครื่องได้รับไอพี งานธุรการ ที่ตึกคณะวิทยาการจัดการใช้เน็ตได้เป็นบางเครื่องค่ะ บางเครื่องก็เข้าเน็ตไม่ได้เลย คณะวิทยาการจัดการ
11/06/2552
ดำเนินการแล้ว
15/06/2552 09:03:12
294
เครื่องปริ๊นติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊นสั่งปริ๊นด้วยตัวเอง 30-40 แผ่น หลังจากสั่งปริ๊นงานทุกครั้ง รบกวนมาดูให้หน่อยครับ กองบริการการศึกษา
11/06/2552
ดำเนินการแล้ว
20/06/2552 09:33:53
293
โทรศัพท์สายในของสวบ. บางหมายเลขไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในของสวบ. บางหมายเลขไม่สามารถใช้งานได้ ต้นทางสามารถโทรได้แต่ปลายทางไม่ได้ยินเสียง สำนักวิทยบริการฯ
11/06/2552
ดำเนินการแล้ว
17/06/2552 11:52:16
292
ย้ายห้องทำงานต้องการสลับสายโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์ฯปรับเปลี่ยนโครงสร้างห้องทำงานใหม่และต้องการสับเปลี่ยนสายโทรศัพท์มาอีกห้องจากห้องเดิม ศว107 มาใช้ห้อง ศว109 เบอร์โทรศัพท์4300 ระบบสายน่าจะสะดวกเพราะสำรวจแล้วมีสายที่ต่อเข้าห้องนั้นผ่านหลังห้อง เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดกับระบบ ขอให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจเช็คและสลับให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ ศูนย์วิทยาศาสตร์
11/06/2552
ดำเนินการแล้ว
18/06/2552 09:00:50
291
Wiless Hub ระบบเครือข่าย Wiless hub ไฟไม่เข้า 1 ตัว เป็นตัวจ่ายสัญญาด้วย กรุณาแก้ไขด่วนคะ อาคารพระปกเกล้า
10/06/2552
ดำเนินการแล้ว
22/07/2552 15:07:30
290
เครื่องเปิดไม่ติด งานบริการ เครื่องเปิดไม่ติด งานการเงิน
09/06/2552
ดำเนินการแล้ว
09/06/2552 10:21:54
289
คอมพิวเตอร์มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ กองบริการการศึกษา งานหลักสูตรและแผนการเรียน
05/06/2552
ดำเนินการแล้ว
05/06/2552 14:45:29
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] 188 [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202] [203
หน้า 188/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4041  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4023  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th