- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3951 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
218
เครื่องคอมพิวเตอร์ขัดค่อง ระบบเครือข่าย เครื่องฯเข้าระบบต่างๆไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา(ห้องกรอกลายละเอียดการมีงานทำของบัณทิต)
07/03/2552
ดำเนินการแล้ว
08/03/2552 16:37:10
217
ระบบ Window มีปัญหาค่ะ ระบบเครือข่าย ระบบ Window ของกองบริหารงานบุคคล มีปัญหาค่ะ และติดไวรัสด้วยค่ะ กองบริหารงานบุคคล
06/03/2552
ดำเนินการแล้ว
07/03/2552 15:48:08
216
เครื่อง computer ใช้ internet ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ไม่สามารถใช้งาน internet ได้ อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
06/03/2552
ดำเนินการแล้ว
07/03/2552 15:44:53
215
windows - system Error เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เปิดมาแล้วขึ้น Windows - system Error There is an IP address conflict with anthoer system on the network พอขึ้นแบบนี้มาแล้วเปิดเครื่องต่อไม่ได้ จึงต้องปิดเครื่องใหม่แล้วเปิดถึงจะใช้เครื่องปกติได้ งานประชุมฯ
06/03/2552
ดำเนินการแล้ว
07/03/2552 15:37:09
214
internet ระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในคณะส่วนใหญ่ไม่ได้หมายเลข IP ต้องรอหรือต้องปิดการทำงานของเน็ตเวิร์คภายในเครื่องก่อนถึงจะทำงาน อาคารพระปกเกล้า
05/03/2552
ดำเนินการแล้ว
05/03/2552 10:02:22
213
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีโปรแกรมสแกนไวรัส งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมสแกนไวรัส ห้องสาขาภาษาญี่ปุ่น ชั้น3 อาคาร IT
04/03/2552
ดำเนินการแล้ว
08/03/2552 16:34:29
212
ระบบ Internet มีปีญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบ Internet มีปัญหา,เครื่องมีปัญหาติดไวรัส, ระบบ Window มีปัญหาค่ะ กองบริหารงานบุคคล
04/03/2552
ดำเนินการแล้ว
06/03/2552 12:28:08
211
ระบบอินเตอร์เน็ต งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ของพี่ขันแก้วไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ กองบริหารงานบุคคล
03/03/2552
ดำเนินการแล้ว
13/03/2552 16:38:10
210
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ติดไวรัส อยากให้เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มาลงโปรแกรม Anti Virus กองนโยบายและแผน
03/03/2552
ดำเนินการแล้ว
04/03/2552 09:39:31
209
ไวรัสติดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไวรัสลงเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ ห้องสำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 3
25/02/2552
ดำเนินการแล้ว
08/03/2552 16:35:20
208
เปิดไฟล์ acrobat จาก E-mail ไม่ได้คะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง ผอ. สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ เปิดเมลจากไฟล์ acrobat ไม่ได้คะ อาคารพระปกเกล้า
25/02/2552
ดำเนินการแล้ว
27/02/2552 16:05:40
207
เครื่อมพิวเตอร์ในสำนักงานขึ้น IP Ererr ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ในสำนักงานขึ้น IP ererr ตลอดเลยช่วยแก้ปัญหาด้วยคะ อาคารพระปกเกล้า
25/02/2552
ดำเนินการแล้ว
27/02/2552 16:03:31
206
โปรแกรมป้องกันไวรัสหมดอายุ เครื่องคอมพิวเตอร์ ช่วยลงโปรแกรมป้องกันไวรัสใหม่ให้ด้วย หรือต่ออายุด้วย ตึกการศึกษาพิเศษชั้น2 ห้องdss
25/02/2552
ดำเนินการแล้ว
05/03/2552 10:55:59
205
ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานศูนย์การศึกษาและห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษ
25/02/2552
ดำเนินการแล้ว
05/03/2552 10:56:30
204
มัลติมีเดียแวนแอมใช้การไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียและวินแอมใช้การไม่ได้อีกแล้ว มันขึ้นว่า Windows Media Player cannot play the file because there is a problem with your sound device. There might not be a sound device installed on your computer, it might be in use by another program, or it might not be functioning properly. งานประชุม
25/02/2552
ดำเนินการแล้ว
01/03/2552 10:18:46
203
อินเตอร์เนตใช้การไม่ได้ งานธุรการ ดูเหมือนว่าที่หอพักดุษฎีโดม ตัวส่งสัญญานจะมีปัญหา เพราะใช้อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้มาสองอาทิตย์แล้ว ทั้งๆที่สัญญานก็มีเยอะ แต่ขึ้นว่า limited or no connection ตลอดเวลาเลยครับ หอพักดุษฎีโดม ส่วนวังจันทร์
24/02/2552
ดำเนินการแล้ว
25/02/2552 12:13:19
202
อินเทอร์เน็ตใช้การไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตใช้การไม่ได้ 1 เครื่อง สำนักประกัน
23/02/2552
ดำเนินการแล้ว
25/02/2552 11:39:04
201
โปรมแกรมวินโดว์ error เครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อประมาณ 2 - 3 สัปดาห์ที่แล้ว พี่เต๋า it ได้มาลงโปรแกรมวินโดว์ให้ แต่ตอนนี้มันขึ้นข้อความประมาณว่า วินโดว์ error จึงขอความอนุคราะห์ให้มาช่วยดูให้อีกครั้งหนึ่งนะคะ งานประชุมและพิธีการ
20/02/2552
ดำเนินการแล้ว
23/02/2552 10:24:59
200
เปิดโปรแกรมมัลติมีเดียไม่มีเสียง+วินแอม เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดฟังเสียงในมัลติมีเดียและวินแอมไม่ได้ ไม่มีเสียง งานประชุมและพิธีการ สำนักงานอธิการบดี
20/02/2552
ดำเนินการแล้ว
23/02/2552 10:25:14
199
internet ใช้การไม่ได้ ระบบเครือข่าย งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา internet ใช้การไม่ได้เป็นบางเครื่องค่ะ ห้องเบอร์ 3 กองพัฒนานักศึกษา
18/02/2552
ดำเนินการแล้ว
20/02/2552 15:47:01
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] 188 [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198
หน้า 188/198
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3951  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 14  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3936  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th