- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
334
ระบบ internet ระบบเครือข่าย ระบบ internet บริเวณบ้านพักไม่สามารถเล่นได้ (ไม่แจก ip) ขอบคุณครับ บ้านพัก ทะเลแก้ว
31/07/2552
ดำเนินการแล้ว
03/08/2552 21:57:47
333
ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ นอกจากเว็บของมหาวิทยาลัยเท่านั้น แม้ว่าบางช่วงจะใช้งานได้แต่ก็ช้ามากเลยครับ และบางครั้งก็ไม่สามารถล็อค อิน เข้าระบบได้เลย ขอความช่วยเหลือด้วยนะครับ หอพักดุษฎี ส่วนวังจันทน์
27/07/2552
ดำเนินการแล้ว
25/08/2552 16:08:12
332
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ สัญญาณโทรศัพท์ภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ทั้งคณะ)ใช้ไม่ได้ทั้งคณะเลยค่ะขอความอนุเคราะห์แก้ไขค่ะ อาคารวิทยสโมสร
23/07/2552
ดำเนินการแล้ว
23/07/2552 16:10:40
331
เครื่องเปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเปิดไม่ติด ไม่มีสัญญาณเข้าจอ งานคลัง สำนักงานอธิการบดี อาคารเรียนรวม
22/07/2552
ดำเนินการแล้ว
22/07/2552 15:05:19
330
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส กองบริหารงานบุคคล
21/07/2552
ดำเนินการแล้ว
23/07/2552 14:41:35
329
เข้าใช้ Microsoft office ไม่ได้ค่ะ งานธุรการ ติดตั้งใหม่แล้วก็ใช้ไม่ได้ค่ะ ขอความกรุณา ด่วนด้วย นะค่ะ เพราะจะทำประกาศซื้อ จ้าง ออกน่ะค่ะ งานพัสดุ
20/07/2552
ดำเนินการแล้ว
20/07/2552 10:28:17
328
ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม งานอนามัยและสุขภาพ
18/07/2552
ดำเนินการแล้ว
20/07/2552 09:05:35
327
ใช้งาน internet ไม่ค่อยได้เลยครับ ระบบ iPassport ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ค่อยได้เลย ถ้าใช้งานได้ก็ช้ามากๆ เป็นมา 2-3 วันแล้ว กรุณาแก้ไขด้วยครับ เดือดร้อนมากๆ คณะวิทยาการจัดการ
16/07/2552
ดำเนินการแล้ว
18/07/2552 19:09:07
326
เน็ตช้ามาก งานธุรการ เข้าเน็ตช้ามากๆ ค่ะ บางที่ก็หลุดตลอด เข้าได้บ้างไม่ได้บ้าง กับบางเว็บ link ไปดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ก็ไม่ค่อยได้เลยค่ะ เพราะมันรอนานจนหลุดไป คณะวิทยาการจัดการ
16/07/2552
ดำเนินการแล้ว
18/07/2552 19:14:32
325
อินเตอร์เน็ตช้ามากๆ ระบบเครือข่าย กรอกข้อมูลในระบบ PIS ของกองนโยบายและแผนไม่ได้ เนื่องจากอินเตอร์เน็ตช้า และบางทีก็ค้าง ทำให้บันทึกไม่ได้ อาคารมหาวชิราลงกรณ (ตึก ม.)
16/07/2552
ดำเนินการแล้ว
18/07/2552 19:06:26
324
ขอความอนุเคราะห์ติดตั่งระบบ Wireless ระบบเครือข่าย เนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนาจะรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 15 ก.ค. 52 เวลา 13.00 น. ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ระบบอินเตอร์เน็ตประกอบการตรวจประเมินครั้งนี้ แต่ทั้งนี้อาคารศรีพิบูลไม่มีระบบ Wireless จึงขอความอนุเคราะห์ติดตั้งระบบดังกล่าวให้สถาบันวิจัยในช่วงเช้าของวันที่ 15 ก.ค.นี้ ด้วย จักขอบคุณยิ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศรีพิบูล
14/07/2552
ดำเนินการแล้ว
15/07/2552 10:57:40
323
ลงโปรแกรมใหม่ งานธุรการ โปรแกรมตัวเก่าติดไวรัสไม่สามารถทำงานได้รบกวนช่วยมาลงโปรแกรมใหม่ ศูนย์หนังสือทะแก้ว
14/07/2552
ดำเนินการแล้ว
16/07/2552 14:34:23
322
internet ระบบเครือข่าย บ้านพัก (ส่วนทะเลแก้ว) ระบบ internet ใช้งานไม่ได้ครับ เครื่องไม่ได้รับ ip บ้านพักทะเลแก้ว
12/07/2552
ดำเนินการแล้ว
16/07/2552 09:42:28
321
ใช้งาน internet ไม่ได้ ระบบเครือข่าย internet กองพัฒนานักศึกษา ขัดข้องค่ะ กองพัฒนานักศึกษา
11/07/2552
ดำเนินการแล้ว
14/07/2552 11:37:44
320
ไม่สามารถเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เหมือนไฟไม่เข้าเคสเลย รบกวนมาดูให้ด่วนนะคะ เนื่องจากต้องการใช้ข้อมูลเตรียมอบรม นบก. ค่ะ กองบริหารงานบุคคล
10/07/2552
ดำเนินการแล้ว
20/07/2552 09:35:25
319
ไม่สามารถเปิดคอมพิวเตอร์ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเปิดคอมพิวเตอร์ได้ ไฟไม่เข้า กองบริหารงานบุคคล
09/07/2552
ดำเนินการแล้ว
09/07/2552 10:01:47
318
Internet ระบบเครือข่าย บ้านพัก (ส่วนทะเลแก้ว) ออกเว็บไซต์ภายนอกไม่ได้ ได้แต่เข้าเว็บ psru ครับ บ้านพัก
04/07/2552
ดำเนินการแล้ว
09/07/2552 09:10:05
317
ใช้งาน hotmail ไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถใช้งาน msn และ hotmail (จะส่งงานด่วน) ขอให้แก้ไขให้หน่อยค่ะ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
02/07/2552
ดำเนินการแล้ว
03/07/2552 10:13:27
316
ลงโปรแกรมใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเจอไวรัสหนักเลยค่ะ เกิดปัญหาเวลาใช้งาน กรุณาช่วยลงโปรแกรมให้ใหม่หน่อยคะ จำนวน 2 เครื่อง สำนักประกันฯ อาคารเรียนรวม ชั้น 2
29/06/2552
ดำเนินการแล้ว
03/07/2552 12:45:04
315
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ขอให้ลงโปรแกรม office 2007 และ windows XP งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
29/06/2552
ดำเนินการแล้ว
09/07/2552 12:03:51
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] 186 [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 186/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th