- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3965 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
292
ย้ายห้องทำงานต้องการสลับสายโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์ฯปรับเปลี่ยนโครงสร้างห้องทำงานใหม่และต้องการสับเปลี่ยนสายโทรศัพท์มาอีกห้องจากห้องเดิม ศว107 มาใช้ห้อง ศว109 เบอร์โทรศัพท์4300 ระบบสายน่าจะสะดวกเพราะสำรวจแล้วมีสายที่ต่อเข้าห้องนั้นผ่านหลังห้อง เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดกับระบบ ขอให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจเช็คและสลับให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ ศูนย์วิทยาศาสตร์
11/06/2552
ดำเนินการแล้ว
18/06/2552 09:00:50
291
Wiless Hub ระบบเครือข่าย Wiless hub ไฟไม่เข้า 1 ตัว เป็นตัวจ่ายสัญญาด้วย กรุณาแก้ไขด่วนคะ อาคารพระปกเกล้า
10/06/2552
ดำเนินการแล้ว
22/07/2552 15:07:30
290
เครื่องเปิดไม่ติด งานบริการ เครื่องเปิดไม่ติด งานการเงิน
09/06/2552
ดำเนินการแล้ว
09/06/2552 10:21:54
289
คอมพิวเตอร์มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ กองบริการการศึกษา งานหลักสูตรและแผนการเรียน
05/06/2552
ดำเนินการแล้ว
05/06/2552 14:45:29
288
เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาใช้งานไม่ได้ กองบริการการศึกษา
05/06/2552
ดำเนินการแล้ว
05/06/2552 14:45:12
287
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสใช้ไม่ได้เครื่องค้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสใช้งานไม่ได้เลย กองบริการการศึกษา งานทะเบียน
05/06/2552
ดำเนินการแล้ว
05/06/2552 14:44:26
286
เครื่องติดไวรัส งานธุรการ เครื่องติดไวร้สใช้งานไม่ได้เลย กองบริการการศึกษา
05/06/2552
ดำเนินการแล้ว
05/06/2552 14:44:00
285
เครื่องติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องติดไวร้สใช้งานไม่ได้เลย กองบริการการศึกษา
05/06/2552
ดำเนินการแล้ว
05/06/2552 14:43:33
284
เครื่องติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องติดไวรัสใช้งานไม่ได้ กองบริการการศึกษา
05/06/2552
ดำเนินการแล้ว
21/06/2552 09:07:42
283
เครื่องติดไวรัสไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องติดไวรัสไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 2 เครื่อง ห้องกิจกรรมนักศึกษา
05/06/2552
ดำเนินการแล้ว
09/06/2552 08:28:49
282
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
04/06/2552
ดำเนินการแล้ว
04/06/2552 14:47:17
281
โทรศัพท์สายภายใน ไม่มีสัญญาณ งานธุรการ โทรศัพท์สายภายใน ที่ต่อมาฝั่งเรือนแพเพื่อเป็นห้องงานทุนกู้ยืม ยังใช้การไม่ได้ค่ะ ไม่มีสัญญาณ กองพัฒนานักศึกษา
03/06/2552
ดำเนินการแล้ว
04/06/2552 10:38:50
280
Boot เครื่องไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องแล้ว bios แจ้งว่า ไม่พบ Harddisk เรือนแพ ตรงข้ามกองพัฒนานักศึกษา
03/06/2552
ดำเนินการแล้ว
04/06/2552 14:48:07
279
เคร่ื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส (ทำให้แล้ว) งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส กองบริการการศึกษา
01/06/2552
ดำเนินการแล้ว
04/06/2552 08:52:14
278
เบอร์ภายในติดต่อไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องจากเบอร์ภายในเดิม 9242 ตอนนี้ติดต่อไม่ได้ค่ะ สงสัยผิดพลาดทางเทคนิคหรือเปล่าคะ เพราะกลายเป็น 9241 ไปแล้วค่ะ รบกวนแก้เป็นเบอร์เดิมดีกว่าไหมคะ เนื่องจากแจกเบอร์ไปหมดแล้วงะ สำนักงานประกัน อาคารเรียนรวม ชั้น 2
31/05/2552
ดำเนินการแล้ว
02/06/2552 15:13:20
277
เข้า login ipassport ไม่ได้ เว็บไซต์ ipassport ของ สุรีย์พร แก้วหล่อ เจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ เข้าไม่ได้ 2 วันแล้ว กรุณาแก้ไขให้ด้วย อาคารพระปกเกล้า
29/05/2552
ดำเนินการแล้ว
31/05/2552 17:54:03
276
ต้องการให้ช่วยในเรื่องการ Upload web ที่ใช้ฐานข้อมูล เว็บไซต์ เรามีเว็บที่ทำขึ้นมาแล้วและทำสร้างฐานข้อมูลแล้ว แต่มีปัญหาเรื่องการ Upload ต้องการให้ช่วยเหลือ อาคารพระปกเกล้า
29/05/2552
ดำเนินการแล้ว
01/06/2552 16:18:05
275
โทรศัพท์สายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ มาเซ็ตระบบโทรศัพท์ VOIP ให้ด้วยครับ (เบอร์เพิ่มเติม)เพราะว่าได้เดินสายโทรศัพท์ไปตามห้องต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วค่ะ และฝากเช็คเบอร์ 2203 ด้วยค่ะ รับได้แต่โทรออกไม้ได้ค่ะ ...ขอบคุณครับ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้น 2, 3, 4 อาคารมหาวชิราลงกรณ
27/05/2552
ดำเนินการแล้ว
29/05/2552 08:33:58
274
โทรศัพท์สายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในห้องรองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน คณะวิทยาการจัดการ ใช้การไม่ได้มาเป็นเวลาหลายวันแล้ว รบกวนตรวจสอบให้ด้วย สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
26/05/2552
ดำเนินการแล้ว
04/06/2552 10:38:34
273
เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเอตร์เปิดไม่ได้ วินโด้เสีย กองบริหารงานบุคคล
26/05/2552
ดำเนินการแล้ว
04/06/2552 13:24:58
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] 185 [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199
หน้า 185/199
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3965  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3946  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th