- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3822 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
149
ขอรหัสผ่านเข้าระบบ iPassport ของ อ.สุชาติ ระบบ iPassport ขอรหัสผ่านเข้าระบบ iPassport ของ อ.สุชาติ เนื่องจะอาจารย์ลืม User และ Password เบอร์โทรศัพท์ก็เปลี่ยนไม่สามารถตรวจสอบได้ จึงขอรบกวนทางศูนย์ แจ้ง รหัสมาที่ E-mail: kongsak_sci@psru.ac.th ขอบคุณล่วงหน้าครับ (รหัสประจำตัวประชาชน 3659900187856) คณะวิทยาศาสตร์ฯ
26/12/2551
ดำเนินการแล้ว
26/12/2551 10:23:27
148
ลงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคุ้มครองอุบัติเหตุและทำช่องกรอกข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนแต่ไม่มีรายชื่อ เว็บไซต์ ลงประกาศและทำช่องกรอกข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนแต่ไม่มีรายชื่อ (กองพัฒนานักศึกษาขอความอนุเคราะห์) -
23/12/2551
ดำเนินการแล้ว
23/12/2551 11:00:25
147
ลงวินโดใหม่ งานธุรการ รบกวนลงโปรแกรมใหม่จำนวน 3 เครื่อง โปรแกรมvistra เพราะตอนนี้ใช้งานไม่ได้และมีไวรัส อาคารการศึกษาพิเศษ ชั้น 2 ห้อง Dss
16/12/2551
ดำเนินการแล้ว
16/12/2551 12:54:08
146
จอคอมพิวเตอร์ไม่ติด งานธุรการ เปิดเครื่องคอมฯ หน้าจอคอมไฟเข้าแต่หน้าคอมฯไม่ทำงาน งานตรวจสอบภายใน
16/12/2551
ดำเนินการแล้ว
18/12/2551 09:21:23
145
ลงวินโดว์ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ รบกวนลงโปรแกรมใหม่จำนวน 2 เครื่อง โปรแกรมvistra เพราะตอนนี้ใช้งานไม่ได้และมีไวรัสด้วย อาคารการศึกษาพิเศษ
12/12/2551
ดำเนินการแล้ว
12/12/2551 09:34:01
144
คอมพิวเตอร์ Restart เองตลอดเวลา/หน้าจอสั่น ทำงานไม่ได้เลย เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ Restart เองตลอดเวลา/หน้าจอสั่น ทำงานไม่ได้เลย งานตรวจสอบภายใน
11/12/2551
ดำเนินการแล้ว
12/12/2551 09:32:38
143
scan เอกสารผ่านระบบ Network ไม่ได้ งานธุรการ เครื่องถ่ายไม่สามารถมองเห็นคอมพิวเตอร์ตามปกติ(อาการพึ่งเป็นวันนี้ ปกติใช้ได้) ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ได้อยู่ สำนักงานคณบดี
11/12/2551
ดำเนินการแล้ว
12/12/2551 09:34:58
142
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ จำนวน 3 เครื่อง กองบริหารงานบุคคล
09/12/2551
ดำเนินการแล้ว
09/12/2551 11:00:36
141
ไม่สามารถสั่งPrint งาน Lan ได้ และเข้าระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถสั่งPrint งาน Lan ได้ไปยังเครื่องคอมเครื่องอื่นในห้องเดียวกันได้ และเข้าระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ กองบริหารงานบุคคล
09/12/2551
ดำเนินการแล้ว
09/12/2551 11:00:18
140
internet ที่แฟลตอาจารย์เก่าใช้ไม่ได้ limited connection ระบบเครือข่าย สามารถ connect เข้า internet ได้ แต่ขึ้น limited connection แฟลตอาจารย์เก่า
06/12/2551
ดำเนินการแล้ว
08/12/2551 09:26:30
139
อินเทอร์เน็ตคณะเกษตรใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตคณะเกษตรไม่สามารถใช้งานได้ ตึกคณะเกษตร
06/12/2551
ดำเนินการแล้ว
06/12/2551 10:20:19
138
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสอย่างแรง งานบริการ ติดไวรัส งานคลัง
02/12/2551
ดำเนินการแล้ว
08/12/2551 09:26:46
137
wiress ตึก ม. ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ Wiress ตึกมหาวชิราลงกรณ ใช้งานไม่ได้มาสามอาทิตย์แล้ว รบกวนช่วยกรุณาตรวจสอบให้ด้วย เนื่องจากอาจารย์ที่คณะ และนักศึกษา กศ.ป.ป. ใช้งานไม่ได้ ตึกมหาวชิราลงกรณ
01/12/2551
ดำเนินการแล้ว
01/12/2551 15:38:41
136
ต้องการใช้ฐานข้อมูล online กรุณาติดตั้งให้ด้วยค่ะ งานธุรการ ต้องการใช้ฐานข้อมูล online ของห้องสมุด คณะวิทยาการจัดการ ตึกปกเกล้า ชั้น 2
27/11/2551
ดำเนินการแล้ว
28/11/2551 08:56:28
135
อินเตอร์เนตใช้ไม่ได้ งานบริการ กองพัฒนานักศึกษา กำลังอยู่ระหว่างลงทะเบียนนักศึกษา กยศ. ทางอินเตอร์เนต และไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากอินเตอร์เนตขัดข้อง งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
27/11/2551
ดำเนินการแล้ว
27/11/2551 12:54:53
134
อินเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ 1.อินเตอร์เนตใช้งานไม่ได้ 2.รบกวนลงโปรแกรมสแกนไวรัสด้วยค่ะ เครื่องมีปัญหามากเกี่ยวกับไวรัส ห้องสำนักงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
27/11/2551
ดำเนินการแล้ว
27/11/2551 12:55:08
133
ระบบ Internet ระบบเครือข่าย ระบบ internet ไม่สามารถใช้งานได้ reset server แล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้เหมือนเดิม (Limited or no connectivity) คณะ คทก
27/11/2551
ดำเนินการแล้ว
27/11/2551 12:55:25
132
แจ้งขอลงโปรแกรมใช้งาน VPN ระบบเครือข่าย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ แจ้งขอให้ลงโปรแกรมเพื่อเข้าใช้งาน VPN เพื่อเชื่อมต่อเข้าใช้งานฐานข้อมูล ห้องพักอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
26/11/2551
ดำเนินการแล้ว
26/11/2551 15:31:47
131
GFMIS ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเข้าระบบ gfmis เพื่อทำรายการได ๆ ได้ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
26/11/2551
ดำเนินการแล้ว
26/11/2551 13:10:31
130
ไม่สามารถใช้ดปรแกรมได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรม Windows ธรรมดาให้หน่อยเพราะอันเก่าเป็น Windows แต่งแล้วมันเสีย ไม่สามารถใช้โปรแกรมบางตัวได้ ศูนย์หนังสือทะเลแก้วฯ
24/11/2551
ดำเนินการแล้ว
24/11/2551 09:52:43
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] 185 [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192
หน้า 185/192
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3822  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 12  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3809  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th