- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3749 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
95
ปัญหาเวลาในการใช้ iPASSPORT งานธุรการ ทำไมปัญหานี้เกิดบ่อยมาก ๆ เรื่อง เวลา ใช้งานไม่ถึง 10 นาทีเลย ก็ให้เขา iPASSPORT ใหม่ทำให้การทำงานในระบบต้องเริ่มต้นใหม่ โดยเฉพาะระบบ GFMIS ขอความกรุณาแก้ปัญหาในกรณีแบบนี้หน่อยนะค่ะ จะขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ กองพัฒนานักศึกษา
18/10/2551
ดำเนินการแล้ว
21/10/2551 09:21:35
94
ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนแปลงlinkขั้นตอนลงทะเบียนนักศึกษาทุนกู้ยืม เว็บไซต์ ตามที่งานกู้ยืม กองพัฒนานักศึกษา ขอความอนุเคราะห์ลงขั้นตอนการยื่นกู้ 2/51 ทางหน้า web มหาวิทยาลัย นั้น เนื่องจากมีการเพิ่มเติมรายละเอียดของขั้นตอน จึงขอเปลี่ยนแปลง link จากเดิม http://saf.psru.ac.th/2551/StudentLoan/images/news/13-10-2551_14-15-58-5.pdf เปลี่ยนเป็น http://saf.psru.ac.th/2551/StudentLoan/images/news/17-10-2551_10-15-54-5.pdf งานทุนกู้ยืม กนศ.
18/10/2551
ดำเนินการแล้ว
20/10/2551 09:32:42
93
scan virus งานธุรการ เครื่องติดไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัสไม่สามารถใช้งานได้ ห้องกิจกรรมนักศึกษา
17/10/2551
ดำเนินการแล้ว
20/10/2551 09:30:52
92
จัดทำแบนเนอร์แสดงความยินดีกับทีมฟุตบอลชาย มรพส. ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เว็บไซต์ จัดทำแบนเนอร์แสดงความยินดีกับทีมฟุตบอลชาย มรพส. ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 (ผู้ฝึกสอน สำนักวิทยบริการฯ ขอความอนุเคราะห์) -
16/10/2551
ดำเนินการแล้ว
16/10/2551 09:57:41
91
ขอความอนุเคราะห์ Update ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา เว็บไซต์ ขอความอนุเคราะห์ Update ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (กองพัฒนานักศึกษาขอความอนุเคราะห์) -
14/10/2551
ดำเนินการแล้ว
14/10/2551 15:53:16
90
ขอความอนุเคราะห์จัดทำระบบลงทะเบียนนักศึกษาทุนกู้ยืม เว็บไซต์ ขอความอนุเคราะห์จัดทำระบบลงทะเบียนนักศึกษาทุนกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2551 (กองพัฒนานักศึกษาขอความอนุเคราะห์) -
14/10/2551
ดำเนินการแล้ว
14/10/2551 15:50:37
89
ขอความอนุเคราะห์ลง website มหาวิทยาลัย งานบริการ ขอให้ลงขั้นตอนและกำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาเงินกู้ กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2551 โดยไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียน (สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า) หน้า website ของมหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งนักศึกษาทราบด่วน!! งานทุนกู้ยืม กนศ. http://saf.psru.ac.th/2551/StudentLoan/images/news/13-10-2551_14-15-58-5.pdf website PSRU
13/10/2551
ดำเนินการแล้ว
14/10/2551 09:35:45
88
ระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่าย ด้วยศูนย์ได้ทำการเดินระบบ internet เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน ที่บ้านพักฝั่งทะเลแก้ว แต่ด้วยจุดที่ติดตั้งตัวจ่ายสัญญาณ ระบบไฟฟ้ายังไม่ได้มาตรฐาน โดยได้ใช้สาย Y โทรศัพท์แทนสายไฟ ในบางส่วน แกรงว่าจะเกิดความเสียหายกับบ้านหลังดังกล่าว จึงขอให้ทางศูนย์ฯ แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อให้เกิดผลดีกับทางมหาวิยาต่อไป 156/5 บ้านพักฝั่งทะเลแก้ว
10/10/2551
ดำเนินการแล้ว
16/10/2551 21:03:27
87
ไวรัส งานธุรการ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่อาคารเวียงแก้ว(ห้องประชุม) มีไวรัสเยอะมากเลย ทำให้เกิดปัญหาในการปริ้นด้วย อาคารเวียงแก้ว ห้องประชุมที่อบรม นบก. 6
10/10/2551
ดำเนินการแล้ว
16/10/2551 21:04:39
86
จัดทำแบบเนอร์ PSRUBI และติดตั้งที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์ จัดทำแบบเนอร์ และติดตั้งที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย (ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) -
08/10/2551
ดำเนินการแล้ว
08/10/2551 10:00:49
85
ออกแบบไวนิ่วระบบ iPASSPORT เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ เว็บไซต์ ออกแบบไวนิ่วระบบ iPASSPORT เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ (ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) -
08/10/2551
ดำเนินการแล้ว
08/10/2551 09:59:06
84
scan virus เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอโปรแกรมสแกนไวรัส เครื่องคอมฯ (อบรม นบก. ชั้น 3) เวียงแก้ว
07/10/2551
ดำเนินการแล้ว
08/10/2551 15:04:54
83
printer และ mouse ไม่ทำงาน งานบริการ printer และ mouse ไม่ทำงาน งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
06/10/2551
ดำเนินการแล้ว
08/10/2551 15:06:01
82
ลงข่าว พิบูลทัศน์ เว็บไซต์ ลงข่าวพิบูลทัศน์ เป็นไฟล์ วิดีโอ จำนวน 3 รายการ (งานประชาสัมพันธ์เป็นผู้ขอความอนุเคราะห์) -
06/10/2551
ดำเนินการแล้ว
08/10/2551 09:47:43
81
ช่วยเช็คสัญญาณ wifi ระบบเครือข่าย เช็คสัญญาณที่อาคารเวียงแก้ว เพราะผู้เข้าอบรม นบก. เข้าพัก เวียงแก้ว
05/10/2551
ดำเนินการแล้ว
06/10/2551 09:02:05
80
ช่วยลงโปรแกรม Antivirusให้หน่อยครับ งานธุรการ รบกวนช่วยมาลง Anti Virus ดีๆ ซักตัวให้หน่อยครับ เอาแบบไม่หมดอายุ ป้องกันไวรัสได้ดี update ได้ตลอด กองนโยบายและแผน
04/10/2551
ดำเนินการแล้ว
06/10/2551 09:04:06
79
โทรศัพท์เสีย งานธุรการ โทรศัพท์ไม่ได้ยินเสียงเวลาสนทนาเสียงเบามากค่ะ ห้องรองคณบดี
03/10/2551
ดำเนินการแล้ว
04/10/2551 10:50:09
78
โทรศัพท์เสีย งานธุรการ โทรศัพท์ไม่ได้ยินเสียงเวลาสนทนาเสียงเบามากค่ะ ห้องรองคณบดี
03/10/2551
ดำเนินการแล้ว
04/10/2551 10:49:57
77
ขอพื้นที่สร้างโอมเพจ ระบบเครือข่าย อ.จุมพฏ พงษ์ศักดิ์ศรี ขอพื้นที่จัดสร้างโฮมเพจและขอใช้งานฐานข้อมูลในมหาวิทยาลัย ชื่อว่า idesign.psru.ac.th -
03/10/2551
ดำเนินการแล้ว
03/10/2551 11:08:43
76
scan virus เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องติดไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัสไม่สามารถใช้งานได้ ประชาสัมพันธ์ อาคารศรีพิบูลฯ
01/10/2551
ดำเนินการแล้ว
17/10/2551 09:06:14
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] 184 [185] [186] [187] [188
หน้า 184/188
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3749  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 10  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3738  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th