- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
394
ช่วยต่อสายในเพิ่มให้ด้วยคะ งานธุรการ ช่วยต่อพ่วงสายในให้ด้วยคะเพราะสายสั่นลากมาไม่ถึงโต๊ะทำงาน งานตรวจสอบภายใน
28/09/2552
ดำเนินการแล้ว
02/10/2552 16:32:59
393
ช่วยต่อสายในเพิ่มให้ด้วยคะ งานธุรการ ช่วยต่อพ่วงสายในให้ด้วยคะเพราะสายสั่นลากมาไม่ถึงโต๊ะทำงาน งานตรวจสอบภายใน
28/09/2552
ดำเนินการแล้ว
02/10/2552 16:33:30
392
ขอความอนุเคราะห์ลงวินโดร์, Ms office 2007 และลงสแกนไวรัสให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ โปรแกรมตัวเก่าติดไวรัสไม่สามารถทำงานได้รบกวนช่วยมาลงโปรแกรมใหม่ ขอความอนุเคราะห์ลงวินโดร์, Ms office 2007 และลงสแกนไวรัสให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ internet ขัดข้องค่ะ ห้องพยาบาล
26/09/2552
ดำเนินการแล้ว
29/09/2552 08:56:56
391
ใช้งานเครื่องสแกนไม่ได้ งานธุรการ ไม่สามารถใช้งานเครื่องสแกนได้เนื่องจากทดสอบงานดูแล้วไม่มีข้อมูลให้ดำเนินการ กองพัฒนานักศึกษา ห้องงานทุน
24/09/2552
ดำเนินการแล้ว
25/09/2552 09:23:07
390
เครื่องปริ้นทำงานไม่หยุด งานธุรการ เครื่องปริ้น สั่งปริ้น 1 แผ่น แต่ออกมาเยอะ ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ก็ยังเหมือนเดิม หน่วยงานตรวจสอบภายใน
24/09/2552
ดำเนินการแล้ว
24/09/2552 11:38:36
389
ไม่สามารถใช้งานเน็ตได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส่งงานไม่ได้ งานธุรการ
24/09/2552
ดำเนินการแล้ว
24/09/2552 10:58:44
388
คอมพิวเตอร์ค้าง ไม่สามารถทำงานต่อได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ค้าง ไม่สามารถทำงานต่อได้ ห้องงานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา
23/09/2552
ดำเนินการแล้ว
25/09/2552 09:23:33
387
โทรสายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP หมายเลข 2205 ไม่มีสัญญาญจึงไม่สามารถโทรออกได้ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้น 3 อาคารมหาวชิราลงกรณ
22/09/2552
ดำเนินการแล้ว
18/10/2552 10:30:42
386
ระบบ WI-FI ฝั่งวังจันทน์เล่นไม่ได้ ระบบเครือข่าย ระบบ WI-FI ฝั่งวังจันทน์ เล่นไม่ได้ เข้าระบบไม่ได้บางทีมีสัญญานแต่เข้าระบบไมได้ และบางทีก็ไม่มีสัญญานเลยครับ จุดที่ 1 หน้าห้องสมุดคณะครุศาสตร์ จุดที่ 2 ใต้อาคารประชุมนนทรี (ห้องประชุม AV)
20/09/2552
ดำเนินการแล้ว
08/05/2553 15:03:32
385
เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแล้วไม่สามารถคลิกลิ๊งค์ไปยังหน่วยงานต่างๆได้ เว็บไซต์ เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแล้วไม่สามารถคลิกลิ๊งค์ไปยังหน่วยงานต่างๆได้ ห้องงานกีฬา กองพัฒฯ
20/09/2552
ดำเนินการแล้ว
21/09/2552 10:34:45
384
การลงโปรแกรมแสกนไวรัส symantec เครื่องคอมพิวเตอร์ ได้ทำการลงโปรแกรมแสกนไวรัสของ Symantec แล้ว แต่มีข้อความขึ้นที่แถบเมนู ว่า "Traffic from IP address 192.168.1.36 is blocked from 24/5/2552 11 : 33 : 44 to 24/5/2552 11 : 43 : 44. [SID:23179] MSRPC Server Service BO detected" งานประชุมและพิธีการ
19/09/2552
ดำเนินการแล้ว
21/09/2552 13:17:42
383
ปริ้นเตอร์ งานธุรการ เครื่องปริ้นเตอร์ปริ้นงานออกมาไม่หยุด ไม่ได้สั่งพิมพ์มันก็ปริ้นค่ะ ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
18/09/2552
ดำเนินการแล้ว
19/09/2552 09:21:52
382
โทรศัพท์ภายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในห้องสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เบอร์ 3202 ใช้ไม่ได้ ห้องพักอาจารย์รวมชั้น 2 เบอร์ 3201 ใช้ไม่ได้ อาคารพระปกเกล้า
17/09/2552
ดำเนินการแล้ว
20/09/2552 12:54:10
381
เครื่องปริ้นเตอร์ งานธุรการ เครื่องปริ้นเตอร์ปริ้นงานออกมาไม่หยุด ไม่ได้สั่งพิมพ์มันก็ปริ้นค่ะ ศูนย์หนังสือทะเลแก้วฯ
17/09/2552
ดำเนินการแล้ว
17/09/2552 11:54:50
380
เครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง ไม่สามารถทำงานต่อได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง ไม่สามารถทำงานต่อได้ ห้องกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา
16/09/2552
ดำเนินการแล้ว
25/09/2552 09:24:11
379
เปิดเครื่องเเล้ว ไฟเข้า CPU เเต่หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่เเสดงผล (จอดำ) เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องเเล้ว ไฟเข้า CPU เเต่หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่เเสดงผล (จอดำ) ห้องงานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา
16/09/2552
ดำเนินการแล้ว
16/09/2552 15:56:32
378
เปิดเครื่องเเล้ว ไฟเข้า CPU เเต่หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่เเสดงผล (จอดำ) งานธุรการ เปิดเครื่องเเล้ว ไฟเข้า CPU เเต่หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่เเสดงผล (จอดำ) ห้องงานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา
16/09/2552
ดำเนินการแล้ว
16/09/2552 15:57:13
377
อินเตอร์เนตใช้ไม่ได้ งานธุรการ ห้องงานทุนการศึกษาใช้อินเตอร์เนทไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
15/09/2552
ดำเนินการแล้ว
15/09/2552 10:37:07
376
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ งานธุรการ อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้มา 3 วันแล้วค่ะ แล้วก้อเวลาใช้งานได้ก็จะเป็นช่วงเวลา 07.30 - 09.30 น. หลังจากนั้นก็จะใช้ไม่ได้ ห้องพยาบาล
14/09/2552
ดำเนินการแล้ว
15/09/2552 10:39:23
375
อินเตอร์เน็ตที่ทำงานเข้าไม่ได้ 1 เครื่อง ระบบเครือข่าย ใช้งานเน็ตไม่ได้ ศูนย์หนังสือทะเลแก้วฯ มรพส.
14/09/2552
ดำเนินการแล้ว
15/09/2552 10:36:25
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] 183 [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 183/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th