- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3822 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
189
เครื่องPrint-ขนาดตัวอักษรไม่ได้ขนาดตามหน้าจอ เครื่องคอมพิวเตอร์ พิมพ์งานในWordขนาดตัวอักษร16 พอสั่งprintออกมาแล้วขนาดตัวอักษรเป็น14 แต่พอพิมพ์งานในExcelขนาดปกติไม่มีปัญหา กองบริหารงานบุคคล
10/02/2552
ดำเนินการแล้ว
14/02/2552 12:08:04
188
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตที่ รร สาธิต ใช้งานไม่ได้ทั้ง รร ค่ะ รร. สาธิต
10/02/2552
ดำเนินการแล้ว
18/02/2552 09:23:02
187
ปริ้นไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นไม่ได้ 1เครื่อง สำนักงานหอพักนักศึกษา
08/02/2552
ดำเนินการแล้ว
10/02/2552 23:28:45
186
โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ห้องเศรษฐศาสตร์ หมายเลข 3206 ใช้ไม่ได้คะ ช่วยแก้ไขให้ด้วยนะคะ ห้องสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
08/02/2552
ดำเนินการแล้ว
11/02/2552 09:29:05
185
ระบบ internet ระบบเครือข่าย internet ที่บ้านพัก(ทะเลแก้ว)ไม่สามารถใช้งานได้ บ้านพักทะเลแก้ว
07/02/2552
ดำเนินการแล้ว
10/02/2552 11:16:01
184
เครื่องเสีย งานบริการ เครื่องมีไวรัสค่ะ สำนักงานหอพักนักศึกษา
06/02/2552
ดำเนินการแล้ว
09/02/2552 23:47:21
183
ไม่สามารถใช้ e-mail ได้ ระบบเครือข่าย เมื่อพิมพ์ username และ password พร้อม submit เพื่อใช้ e-mail ระบบแจ้งว่ารหัสผ่านผิดพลาด แต่ได้ลองพิมพ์ username และ password ใหม่หลายครั้งแล้ว ก็ยังใช้ไม่ได้ค่ะ ทุกสถานที่ ที่รับ internet ได้
03/02/2552
ดำเนินการแล้ว
04/02/2552 09:47:19
182
ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP ไม่มีสัญญาณ งานส่งเสรืมการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา
03/02/2552
ดำเนินการแล้ว
03/02/2552 10:14:44
181
โทรศัพท์ สายใน (211) ไม่มีสัญญาณใช้งานไม่ได้ งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คโทรศัพท์ สายใน (211) ใช้งานไม่ได้ อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง วท.402
02/02/2552
ดำเนินการแล้ว
16/02/2552 10:35:53
180
อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ งานบริการ อินเตอร์ใช้ไม่ได้มาตั้งแต่วันศุกร์ค่ะโทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันค่ะ สำนักงานหอพักนักศึกษา
01/02/2552
ดำเนินการแล้ว
03/02/2552 10:16:04
179
โทรศัพท์ สายในหมายเลข (318) ไม่มีสัญญาณ ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็ค โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ไม่มีสัญญาณ ไม่สามารถโทรออกได้ ห้อง วท.105 อาคารวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29/01/2552
ดำเนินการแล้ว
03/02/2552 10:00:42
178
คอมพิวเตอร์เสีย งานธุรการ โปรแกรมสแกนไวรัสหมดอายุ และเปิดไม่ติด 1 เครื่อง การศึกษาพิเศษ
28/01/2552
ดำเนินการแล้ว
04/02/2552 09:24:56
177
อินเตอร์เนตใช้งานไม่ได้ งานบริการ อินเตอร์เนตใช้งานไม่ได้ ห้องพยาบาล
26/01/2552
ดำเนินการแล้ว
27/01/2552 10:19:49
176
ปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เนตไร้สายหอพักทะเลแก้วนิเวศ ชั้น 4 ระบบเครือข่าย สัญญาอินเตอร์เนตไร้สายหอพักทะเลแก้วนิเวศ ชั้น 4 ใช้การไม่ได้ ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงด่วนค่ะ ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ หอพักทะเลแก้วนิเวศ ชั้น 4
26/01/2552
ดำเนินการแล้ว
03/02/2552 10:15:36
175
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ window ใช้งานไม่ได้ต้องลงใหม่ ห้องสาขาภาษญี่ปุ่น
26/01/2552
ดำเนินการแล้ว
27/01/2552 09:46:45
174
โปรแกรมสแกนไวรัสหมดอายุ งานธุรการ โปรแกรมสแกนไวรัสหมดอายุ กองบริหารงานบุคคล
26/01/2552
ดำเนินการแล้ว
26/01/2552 10:07:54
173
เข้าใช้งาน Internet ไม่ได้ค่ะ เว็บไซต์ เข้าใช้งาน Internet ไม่ได้ค่ะ กองบริหารงานบุคคล
26/01/2552
ดำเนินการแล้ว
26/01/2552 10:08:03
172
WiFi ใช้ไม่ได้คะ ระบบเครือข่าย WiFi PSRU คณะวิทยาการจัดการได้สัญญาแต่ใช้ไม่ได้คะ เป็นมาประมาณ 1 อาทิตย์แล้ว อาคารพระปกเกล้า
25/01/2552
ดำเนินการแล้ว
18/02/2552 09:20:43
171
โปรแกรมสแกนไวรัสหมดอายุสแกนไวรัสไม่ได้คะ งานธุรการ NOD 32 หมดอายุใช้งานไม่ได้ งานการเงิน
24/01/2552
ดำเนินการแล้ว
26/01/2552 10:08:17
170
เครื่องคอมเปิดไม่ได้ งานธุรการ จากปัญหาที่แจ้งไปในรายการ 168 กับ 163 ตอนนี้เครื่องเปิดไม่ได้แล้ว จำเป็นต้องใช้งานด่วน งานประชุมและพิธีการ
23/01/2552
ดำเนินการแล้ว
23/01/2552 10:28:37
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] 183 [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192
หน้า 183/192
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3822  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 12  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3809  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th